Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Me dier   So ciala           lling         ryte Föreläsningar       S toGENERATION X1960 -1979 ...
SOME  Det har blivit allt viktigare i  dagens samhälle att kunna  kommunicera med de olika  generationerna.  Det går ...
FÖRELÄSNINGAR                                           Mina föreläsningar kan ...
Artikel F1                 Artikel F2A                 Artikel F2BTid 2 timmar     ...
ÖVERSIKT PÅ DE FYRA ELEMENTEN (2 TIMMAR) F1                       KOMMUNIKATION           ...
SOCIAL MEDIA MARKETING (2 TIMMAR) F2                       SES ANALOGT               ...
WORKSHOP (6 TIMMAR) F3B                       KONTAKTVERKTYG                    ...
EXEMPEL PÅ FÖRELÄSNINGSKUNDERÅLANDS MILJÖ & HÄLSOMYNDIGHET       ARBETSMARKNAD & STUDIER         HÖGSKOLAN...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Some föreläsningar 2013

654 views

Published on

Föreläsningskatalog 2013, grunderna i sociala medier, social media marketing

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Some föreläsningar 2013

 1. 1. Me dier So ciala lling ryte Föreläsningar S toGENERATION X1960 -1979 GENERATION Y 1980 -1993 2013 GENERATION Z 1994 - 2010
 2. 2. SOME Det har blivit allt viktigare i dagens samhälle att kunna kommunicera med de olika generationerna. Det går inte att bara att säga att de yngre är lata, ointresserade, bara är på datorn och chattar och spelar spel. Generation Y börjar komma in i arbetslivet och har en helt annan bakgrund än vi äldre generationer. I mångt och mycket använder de tekniken mycket effektivt för att lösa allt från inlärning till att snabbt sprida information. De har dessutom ett kontaktnätverk som överstiger vårt med hästlängder. “Communication is the Många av dem har lärt sig att hantera det nya sättet att cornerstone of all social activity” leva, där mycket är Mats Adamczak, jan 2013 transparent och det som skrivs kan nå till många människor på gott och ont, eftersom det inte kan suddas ut. Storytelling eller historieberättandet har i alla tider varit viktigt, men har i och med sociala medier fått en ny betydelse för medborgarna när de själva kan nå väldigt många människor med en statusuppdatering.www.mazocialmedia.com www.facebook.com/mazocialmedia www.twitter.com/matsadamczak www.about.me/matsadamczak 2
 3. 3. FÖRELÄSNINGAR Mina föreläsningar kan delas in i tre olika huvuddelar. [Grunderna F1] Det första föreläsningspaketet behandlar Sociala Medier och kommunikation. Jag går även igenom de viktigaste kanalerna och hur de används idag. Dessutom förklarar jag hur den nya ekonomin och marknadsföring fungerar idag. [Fördjupning F2] I den andra föreläsningen går jag igenom hur man genom engagerande berättelser kan nå genom media bruset och skapa långvariga relationer med sina kunder och fans. Vad är det för mekanismer som gör att folk delar innehåll i t.ex facebook. [Fördjupning Verktygen F3] Genomgång hur man rent praktiskt använder de olika kanalerna, samt kopplar ihop dem rent tekniskt för att "It is not only we who should tell få maximal nytta av dem. Denna del är tänkt för de som rent the story... praktiskt skall utföra arbetet i organisationen. ...instead we are giving the users Föreläsningarnas längd kan variera the reason and the opportunity to allt från 20 minuter till 4 timmar. Så man kan ha dem under en lunch do it! eller som en enskilt programpunkt Mats Adamczak, Sep 2012 under fortbildningsdag.ÖRN WITTING, FINLANDS RÖDA KORS KAJ ARNÖ. MYSQL JOAKIM JARDENBERG, MINDPARKS”Mats had a very well prepared and hit ”Mats is a highly creative social media ”Mats is like a force of nature. He has theright on the target when he held a speech expert, who lives what he preaches. energy of a hurricane, but in all the beston our seminar. His presentations provide inspiration ways. Combined with a never endingHe grabbed the essence of social media combined with deep subject matter curiosity and courage he is the explorer ofthrough theory and examples and made it knowledge. our time, moving into uncharteredunderstandable for our employees. It was territories...nice to watch and fun too. What makes "Mazen" particularly unique is his way to be personal without beingI recommend him highly!” too private, and his pertinent Åland ... I will definitely work with him again, anecdotes.” and so should you!”www.mazocialmedia.com www.facebook.com/mazocialmedia www.twitter.com/matsadamczak www.about.me/matsadamczak 3
 4. 4. Artikel F1 Artikel F2A Artikel F2BTid 2 timmar Tid 1- 2 timmar Tid 2-3 timmarGRUNDERNA SOCIALA MEDIER [F1] SOCIAL MEDIA MARKETING [F2A] SOCIAL MEDIA MARKETING [F2B]Går igenom de fyra olika taktiska Hur man kan arbeta i sociala media Går igenom mera detaljerat hur man kanelementen, så att man får en helhetsbild. marknadsföring med hjälp av: arbeta i sociala media marknadsföring.- Kommunikation - Storytelling- Verktygen (8 verktyg) - Storytelling - Engagemang- Individens beteende - Engagemang - Stickiness- Marknadsföring & kundservice - Stickiness - Tiggers - Tiggers - Gamefication(se sid 5 för detaljer) - Gamefication - Edgerank - Analytiska verktyg (se sid 6 för detaljer)Ingen bakgrundskunskap krävs Ingen bakgrundskunskap krävs Bakgrundskunskap krävsArtikel F3A Artikel F3B Artikel F4Tid 3 timmar Tid 6 timmar Tid 45 minuterOPERATIVT (WORKSHOP) [F3A] OPERATIVT (WORKSHOP) [F3B] SKOLFÖRELÄSNINGEN [F4]Det finns en mängd olika kanaler som Det finns en mängd olika kanaler som Genomgång och bakgrund tillman kan kommunicera med och de kan man kan kommunicera med och de kan kommunikation.användas på olika sätt beroende på vad användas på olika sätt beroende på vad - Kommunikationman vill uppnå. man vill uppnå. - Verktygen (översikt)- Skapa facebook sidor - Farorna med nätnärvaro- Skapa twitterkonto konto T.ex hur fungerar det med- Skapa Instagram konto facebooktävlingar, vad är tillåtet och hur- Skapa Flickr konto gör man en facebook app.- Skapa Youtube konto- Skapa Tumblr konto (se sid 7 för detaljer)Allmän datakunskap För de som redan har en närvaro i Ingen bakgrundskunskap krävs SoMe och vill fördjupa sigVill man ha en skräddarsydd föreläsning/workshop så går det också bra!www.mazocialmedia.com www.facebook.com/mazocialmedia www.twitter.com/matsadamczak www.about.me/matsadamczak 4
 5. 5. ÖVERSIKT PÅ DE FYRA ELEMENTEN (2 TIMMAR) F1 KOMMUNIKATION De första fem åren präglar våra liv, när det gäller inlärning av kommunikationsätt. De senaste århundradet har tekniken haft en allt större inverkan på hur man kommunicerar. Om man inte har förståelse hur de olika generationer kommunicerar och varför de gör det, så kommer man inte att kunna nå dem. VERKTYGEN I denna del går vi genom övergripande vilka SoMe verktyg som är de viktigaste i västvärlden. Praktiska exempel på hur människor använder dem allt från hitta borttappade navkapslar till att störta diktaturstater. facebook, LinkedIn, twitter, Google+, youtube, bloggar, flickr, instagram, slideshare och about.me. INDIVIDEN & SAMHÄLLET Hur påverkar transparensen vårt sätt att definiera våra roller i Sociala Medierna? Är jag privat, personlig eller offentlig, när jag är i SoMe verktygen? Hur skall man tänka rent taktiskt, när man bygger upp sin publika profil ? HISTORIK & MARKNADSFÖRING Internet har förändrat mycket sedan starten för snart 15 år sedan. Det har även sättet att marknadsföra sig gjort. Människors vilja att göra saker gratis på Internet har även de satt sina spår i många branscher. Longtail principen går att applicera inom många områden i den nya ekonomin.www.mazocialmedia.com www.facebook.com/mazocialmedia www.twitter.com/matsadamczak www.about.me/matsadamczak 5
 6. 6. SOCIAL MEDIA MARKETING (2 TIMMAR) F2 SES ANALOGT Storytelling har funnits så länge som människan har kommunicerat. Bara för att man kan prata, behöver inte betyda att man är social som person. Engagemang är en viktigt bit i relationer om man vill att relationen skall bli långvarig STORYTELLING (DIGITALT) Det viktigaste är inte att vi berättar historien utan att vi ger möjligheten och framför allt orsaken för våra kunder/fans att berätta den. Det kallas för ”User created content” eller ”Earned Media” Vilka mekanismer och ”triggers” gör att människor delar innehåll i sociala medier. ENGAGEMANG (DIGITALT) Hitta dina ambassadörer som är engagerade i din produkt eller tjänst. Hur skapar man engagerande innehål? Hur undviker man att få ”skräpfans” och vikten av att fokusera på rätt typ av kommunikation med era följare. STICKINESS (DIGITALT) Om man skapar kvalitetsinnehåll och inte ”spammar” sina följare på olika sätt, så kan man få ett långvarigt förhållande med era fans. ”Stickiness” eller långvarig relationer får man också genom att sköta kundrelationer med respekt och transparens.www.mazocialmedia.com www.facebook.com/mazocialmedia www.twitter.com/matsadamczak www.about.me/matsadamczak 6
 7. 7. WORKSHOP (6 TIMMAR) F3B KONTAKTVERKTYG Facebook - Skapa facebook sidor - Gå igenom de olika funktionerna - Marknadsföring, annons och sponsrade inlägg - Facebook appar Twitter, skapa konto och taktik, Google+, skapa konto och LinkedIn FOTOVERKTYG Genomgång av olika foto/bild sociala media kanaIer som Instagram, Pinterest och Flickr. Hur fungerar Creative Commons i praktiken och vad är fördelarna med det. Olika smartphone appar som kan vara bra att använda vid redigering och publicering av bilder. VIDEOVERKTYG Genomgång av olika video sociala media kanaIer som youtube, Vimeo och Bambuser. Teknisk genomgång hur man skapar en videofilm med hjälp av en mini iPad och vilka appar som är användbara för det. KNYTA IHOP KANALERNA Hur man kan knyta ihop sina olika kanaler rent tekniskt. Genomgång av bloggverktyg som wordpress och tumblr. Samlingssidor som Rebelmouse och about.meVill man ha en skräddarsydd workshop, där man vill fokusera på några verktyg.www.mazocialmedia.com www.facebook.com/mazocialmedia www.twitter.com/matsadamczak www.about.me/matsadamczak 7
 8. 8. EXEMPEL PÅ FÖRELÄSNINGSKUNDERÅLANDS MILJÖ & HÄLSOMYNDIGHET ARBETSMARKNAD & STUDIER HÖGSKOLAN PÅ ÅLANDKörde en två timmars SoMe föreläsning En tre timmars föreläsning uppdelad på 16 lektioner i Sociala medier ochpå deras fortbildningsdag. två dagar för personalen. kommunikation för studerande i Högskolan på ÅlandÅLANDS YRKES SKOLA ÅLANDS HANDELSLÄROVERK ÖDKARBY SKOLATre stycken föreläsningspass för skolans En 2 timmars föreläsning (F2) för En lektion för åk 5-6 och en för åk 3-4 ochpersonal på deras fortbildningsdag marknadsföringsstuderande och lärare. för deras lärare.JCI ÅLAND KVARNBO LIONS BORGÅ STIFTKommunikation och etikett under deras En 30 minuters föreläsning på deras Vid tre tillfällen har jag haft föreläsningarmedlemslunch. [20 min] månadsmöte. för Borgåstifts personal i deras projekt ”En andlig närvaro på webben” Lärkulla, Vasa och i Borgå.NORDISKA MINISTER RÅDET LIBERALERNA PÅ ÅLAND FINNISH RED CROSSEn 5 timmars workshop med 40 stycken 4 X 3 timmars pass med partimedlemmar, Föreläsning för Röda korsetskommunikatörer från hela norden. partisekreterare, lagtingsmän och kommunikatörerna och ledningsgrupp ministrar. deltagare från hela Finland.DKCO ADVOKATBYRÅ OPTINOVA ÅLANDS HANDELSKAMMAREEn föreläsning för hela personalen i En tre timmars föreläsning för En 30 minuters föreläsning på derassamband med deras webbsidelansering & ledningsgruppen i Optinova. medlems lunch och dragit tre SoMestrategi. kurser i deras regi.www.mazocialmedia.com www.facebook.com/mazocialmedia www.twitter.com/matsadamczak www.about.me/matsadamczak 8

×