SoMe föreläsningar

1,319 views

Published on

Här finns mina föreläsningar för år 2011.
Det som är nytt är mina samarbete med tre andra föreläsare. Sofia Mirjamsdotter, Christoph Treier och Fredrik Sträng.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

SoMe föreläsningar

  1. 1. FöreläsningarGENERATION X1960 -1979 GENERATION Y 1980 -1993 2011 GENERATION Z 1994 - 2010
  2. 2. SOME Det har blivit allt viktigare i dagens samhälle att kunna kommunicera med de olika generationerna. Det går inte att bara att säga att de yngre är lata, ointresserade, bara är på datorn och chattar och spelar spel. Generation Y börjar komma in i arbetslivet och har en helt annan bakgrund än vi äldre generationer. I mångt och mycket använder de tekniken mycket effektivt för att lösa allt från inlärning till att snabbt sprida information. De har dessutom ett kontaktnätverk som överstiger vårt med hästlängder. Många av dem har lärt sig att hantera det nya sättet att leva, där mycket är transparent och det som skrivs kan nå till många människor på gott och ont, eftersom det inte kan suddas ut. Vi ser idag medborgare som gör revolution mot diktaturer med hjälp av facebook och twitter. Vi ser också där granskarna själva blir granskade. Där den tredje statsmakten, pressen inte har ensamrätt på informationen.www.mazocialmedia.com www.facebook.com/mazocialmedia www.twitter.com/matsadamczak www.about.me/matsadamczak 2
  3. 3. FÖRELÄSNINGAR Mina föreläsningar riktar sig till de som är nyfikna på att få reda på bakgrunden till varför Sociala Medier har en sådan stor påverkan och vad som är lockelsen hos människor att börja kommunicera med varandra över nätet istället för att titta på TV. Jag har hållit föreläsningar för företag, myndigheter, samfund, idrottsföreningar, lärare och skolklasser. Det har varit allt från redan frälsta till stora skeptiker. De har inte gått från en föreläsning utan att åtminstone ha en förståelse att Sociala Medier är ett nytt sätt att kommunicera. Det är många som också har vågat ta steget att börja testa själva. Jag försöker minska klyftan mellan de analoga och digitala värderingarna. Föreläsningars längd har varierat allt från 20 minuter till 3 timmar. De innehåller många praktiska exempel och har många personliga beröringspunkter. För i mångt och mycket speglar den min SoMe resa och mina reflektioner runt omkring detta.MIN SOME RESA LONGTAIL PARADIGMSKIFTENBerättar vilka aha-upplevelser jag har haft Går igenom vilka mekaniker som driver Aldrig tidigare har ett nyttoch varför facebook är det absolut den nya ekonomi, hur Google och kommunikations verktyg varit så billigt.mäktigaste kommunikations verktyget i facebook tjänar pengar.historien hittills. Detta i kombination med att man kan nå Hur man marknadsför indirekt, för att mångdubbelt fler människor, påverkarVarför det igen har blivit viktigt att ha barn kunna attrahera SoMe generationen. vårt liv och kommer att påverka mångaeller barnbarn för de äldre generationerna branscher.www.mazocialmedia.com www.facebook.com/mazocialmedia www.twitter.com/matsadamczak www.about.me/matsadamczak 3
  4. 4. FÖRELÄSNINGSALTERNATIVHISTORIK ÖVERSIKT AV DE FYRA ELEMENTEN FÖRDJUPNING AV DE 4 ELEMENTENGenomgång och bakgrund till Går igenom de fyra olika taktiska Går igenom de fyra olika taktiskakommunikation. elementen, så att man får en helhetsbild. elementen, så att man får en helhetsbild.- Kommunikation - Kommunikation - Kommunikation- Verktygen (5 verktyg) - Verktygen (8 verktyg) - Verktygen (10 verktyg)- Marknadsföring & kundservice - Individens beteende - Individens beteende - Marknadsföring & kundservice - Marknadsföring & kundservice - Fördjupning facebookArtikel F1 Artikel F2 Artikel F3Tid 1 timme Tid 2 timme Tid 3 timmeSKOLFÖRELÄSNINGEN ÅLANDS SOME NÄRVARO NY TEKNIK & TRENDERGenomgång och bakgrund till Tittar på hur företag och politiska partier Går igenom nya tekniker som Sixthkommunikation. hanterar SoMe idag på Åland. Sence, Augmented Reality.- Kommunikation- Verktygen (översikt) Ser även på hur det ser ut på facebook i Nya trender som Social Business,- Farorna med nätnärvaro ett Åländskt perspektiv. predictiv analytics.Artikel F4 Artikel F5 Artikel F6Tid 45 minuter Tid 20 minuter Tid 20 minuterMan kan förstås ha egna kombinationer av föreläsningarna. - F3 motsvarar den första delen i SoMe körkortet. - F4 kan bra kompletteras med en lektion där man diskuterar SoMe - F5 och F6 kan vara grunden som sedan kompletteras med något från de fyra grundelementen som tex den nya ekonomin & marknadsföring. - Jag har även upplägg med Fredrik Sträng (bergklättrare), Sofia Mirjamsdotter (journalist och #prata om det) och Christoph Treier (mentaltränare och coach)www.mazocialmedia.com www.facebook.com/mazocialmedia www.twitter.com/matsadamczak www.about.me/matsadamczak 4
  5. 5. FÖRELÄSNINGSKOMBINATIONER SOFIA MIRJAMSDOTTER www.twitter.com/mymlan Frilansjournalist med specialitet på sociala medier i journalistiken och hur de förändrar vår mediekonsumtion... Hon startade #prataomdet diskussionen i Sverige. Hon kan läsas på samesamebutdifferent.se Föreläsningen består av 2-3 timmar med en inledning av Mazen och sedan lotsar Mymlan er genom 3:e statsmaktens våndor och möjligheter. Foto Pelle Sten FREDRIK STRÄNG www.strang.se Fredrik Sträng Inspiratören & Äventyraren "Ett äventyr uppstår när man sätter allt på spel, inklusive ens förutfattade meningar om världen och sig själv, och vågar möta en värld man inte känner." Föreläsningens tema är att i både bergsklättring och SoMe krävs det förberedelser, planering och en strategi för att uppnå sina mål. Mazen inleder och sedan tar Fredrik er till hissnande höjder... CHRISTOPH TREIER http://treier.wordpress.com/ Social kompetens definieras som ”förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer”. Man kan dela upp social kompetens i tre olika områden: kultur, den psykosociala omgivningen och kommunikation. Relationer är ett genomgripande tema. Föreläsningens tema är att Socialkompetens krävs både i det verkliga livet och i livet på webben. Två timmar teori och en timme diskussion. Föreläsare Mazen & ChristophGivetvis går det bra att boka dem separat direkt via deras webbsidor!www.mazocialmedia.com www.facebook.com/mazocialmedia www.twitter.com/matsadamczak www.about.me/matsadamczak 5
  6. 6. ÖVERSIKT PÅ DE FYRA ELEMENTEN (2 TIMMAR) KOMMUNIKATION De första fem åren präglar våra liv, när det gäller inlärning av kommunikationsätt. De senaste århundradet har tekniken haft en allt större inverkan på hur man kommunicerar. Om man inte har förståelse hur de olika generationer kommunicerar och varför de gör det, så kommer man inte att kunna nå dem. VERKTYGEN I denna del går vi genom övergripande vilka SoMe verktyg som är de viktigaste i västvärlden. Praktiska exempel på hur människor använder dem allt från hitta borttappade navkapslar till att störta diktaturstater. facebook, LinkedIn, twitter, youtube, bloggar, flickr, tweetdeck, delicious, slideshare och about.me. INDIVIDEN & SAMHÄLLET Hur påverkar transparensen vårt sätt att definiera våra roller i Sociala Medierna? Är jag privat, personlig eller offentlig, när jag är i SoMe verktygen? Hur skall man tänka rent taktiskt, när man bygger upp sin publika profil ? HISTORIK & MARKNADSFÖRING Internet har förändrat mycket sedan starten för snart 15 år sedan. Det har även sättet att marknadsföra sig gjort. Människors vilja att göra saker gratis på Internet har även de satt sina spår i många branscher. Longtail principen går att applicera inom många områden i den nya ekonomin.www.mazocialmedia.com www.facebook.com/mazocialmedia www.twitter.com/matsadamczak www.about.me/matsadamczak 6
  7. 7. EXEMPEL PÅ FÖRELÄSNINGS KUNDERÅLANDS MILJÖ & HÄLSOMYNDIGHET ARBETSMARKNAD & STUDIER ÅLANDS PRODUCENTFÖRBUNDKörde en två timmars föreläsning på En tre timmars föreläsning uppdelad på En timmes föreläsning på deras årsmöte.deras fortbildningsdag. två dagar för personalen.ÅLANDS YRKES SKOLA ÖDKARBY SKOLA NORDENS INSTITUT PÅ ÅLANDTre stycken föreläsningapass för skolans En lektion för åk 5-6 och en för åk 3-4 och En fördjupad föreläsning uppdelat på tvåpersonal på deras fortbildningsdag för deras lärare. tillfällen.JCI ÅLAND KVARNBO LIONS BORGÅ STIFTKommunikation och etikett under deras En 30 minuters föreläsning på deras Ett tre timmars pass i deras SoMemedlemslunch. [20 min] månadsmöte. utbildning.LIBERALERNA PÅ ÅLAND CENTERN PÅ ÅLAND SLEIPNER4 X 3 timmars pass med partimedlemmar, Föreläsning med partimedlemmar, En timmes föreläsning på deras årsmöte.partisekreterare, lagtingsmän och partisekreterare, lagtingsmän och För styrelse och ungdomsgruppen.ministrar. ministrar.DKCO ADVOKATBYRÅ OPTINOVA ÅLANDS HANDELSKAMMAREEn föreläsning för hela personalen i En tre timmars föreläsning för En 30 minuters föreläsning på derassamband med deras webbsidelansering & ledningsgruppen i Optinova. medlems lunch och dragit tre SoMestrategi. kurser i deras regi.www.mazocialmedia.com www.facebook.com/mazocialmedia www.twitter.com/matsadamczak www.about.me/matsadamczak 7
  8. 8. LITE CITAT FRÅN FÖRELÄSNINGARNA"Gav inspiration att ta sig från teori till action.""Föreläsningen öppnade upp tanken för hur olika generationer tänker och vad derefererar till och motiverar dem. Bra att han tog upp det!""Tankeväckande.""Uppmuntrande och inspirerande.""Öppnade ögonen för nya möjligheter.""Bra med historiken. Gav en aha-upplevelse förvad som motiverar olika generationer.""Intressant och viktigt att han visade att ettfenomen som ansetts som en ploj- ellerungdomsgrej är mer än det. Att det är någotmycket större som man kan ha nytta av för attt ex marknadsföra sig själv i jobbsammanhang.""Bra att han visade nyttan och de många möjligheterna med sociala medier.""Inspirerande föreläsning med många nyheter. Man fick verkligen omvärdera sinagamla fördomar."”Jo, den var bra men man skulle kanske ha behövt lite diskussionstid också. 2 timmargick verkligt snabbt.””Bra och inspirerande taltur. Lämpligt med statistik. Kunnig och inspirerande. Kundesvara på alla frågor.””Alldeles speciellt tyckte jag om Mats föredrag som gav mig personligen massor ochdet var synd att han inte kunde komma redan första dagen.””Mats var otrolig och jag tror att han har mera att ge även i framtiden.””Det absolut bästa minnet för mig från den här delen av utbildningen är den del somMats höll och trots att takten var forcerad så bara satt jag och tog emot för glattalivet.” www.mazocialmedia.com www.facebook.com/mazocialmedia www.twitter.com/matsadamczak www.about.me/matsadamczak 8

×