Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ålandskommitten tidsaxel

372 views

Published on

Visar vilka dokument som Ålandskommittén lämnade till olika finska topp-politiker under 1918-1920.

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ålandskommitten tidsaxel

  1. 1. 1:a promemorian [14.5.1918] Urkunden till Ålands Självstyrelse lag "Minister" Alexander Frey Bilaga 1 2:a promemorian [21.12.1918] Möte med Utrikesminister Carl Enckell C.E. som senare blev Finlands huvudförhandlare i Ålandsfrågan internationellt. Bilaga2 Självständighets Senaten [27.11.1917-18.5.1918] "Minister" Alexander Frey 2:a Regeringen Paasikivi [27.5.1918-27.11.1918] "CivilMinister" Alexander Frey 3:e Regeringen Ingman [27.11.1918-17.4.1919] Utrikesminister Carl Enckell 4:e Regeringen Castre'n [17.4.1919-15.8.1919] Utr.minister Carl Enckell 11 dgr Utrikesminister Rudolf Holsti 5:e Regeringen Vennola [15.8.1919-15.3.1920] Utrikesminister Rudolf Holsti 3:e promemorian [14.3.1919] A.T skickar in ytterligare en skrivelse om Ålands Självstyrelse . Bilaga 4 4:e promemorian [10.5.1919] fjärde skrivelsen och möte med professor Rafael Erich, utrikesminister Rudolf Holsti närmsta man. R.Erisch blev sedermera statsminister i den 6:e finska regeringen. Bilaga 5 Tulenheimokommitten (fas 2) 22.10.1919 utökas med A.Tollet & J.Holmberg 3.12.1919 lämnas förslaget in. Tulenheimokommitten (fas1) 19.7.1919-22.10.1919 6:e Regeringen R.Erich [15.3.1920-9.4.1921] Utrikesminister Rudolf Holsti Finlands president K.J.Ståhlberg fastslår TK's Förslag till Ålands självstyrelse den 6.5.1920 Beslut 14.1 .1919 Resultat från mötet med C.Enckell blev Statskommitten för ekonomiskt framskridande [9.2.1919-25.9.1921] Bilaga3 Möte med Rapportörtskommitten 2.12.1920 Även på Åland med bl.a Johannes Holmberg Dr Nummelin är med RK från Stockholm och hela deras Finlands vistelse. NF beslutar att Åland skall ha självstyrelse 6.1921 NF tillsätter en Juristkommision som skall utreda om Åland är Finlands interna angelägenhet & svaret är nej. 3.8.1920-5.9.1920 NF tillsätter en Rapportörtskommitte för att få underlag till sitt beslut. RK träffar alla inblandade parter i frågan. 10.1920-26.4.1921 Arthur Tollet kallades till möte med dåvarande Civilchef Artur Castren och blev erbjuden landshövdings platsen på Åland. A.T. tackade nej och W.Isaksson accepterade & tillträdde i juni 1918. 5:e promemorian [juli.1919] Skrivelsen skickades till utrikesminister Rudolf Holsti . Bilaga 6 Möte med Finlands president K.J.Ståhlberg efter Promemoria 5 2.10.1919 Ålandskommitténs skrivelser Finska Regeringar Möten med finska staten Finska kommittéer Nationernas Förbund Ålandskommitténs möten med finska myndigheter.

×