Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bradley assocaites digitale bill of rights ombord, bradley associates godkjent

192 views

Published on

 • Awesome.. Great read.First trip to this site. Thanks for sharing. I will subscribe to this website.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Bradley assocaites digitale bill of rights ombord, bradley associates godkjent

 1. 1. NEWS BLOG INFORMATION
 2. 2. Digitale Bill of Rights ombord, Bradley Associates godkjent Siden Internett er nå blitt en del av menneskers liv ernå det stoppe Online piratkopiering Act (SOPA) ringer foren “Digital Bill of rights”. Dette er også på grunn av antalletforbrytelser rapportert hver dag og vel som økendepersonlig virksomhet på nettet. Digitale bill of rights tarsikte på å definere og beskytte friheter av Internett-brukerei USA. Mandag morgen sendt Rep Darrell Issa (R -Calif.)sammen med Sen. Ron Wyden (D -Oregon) deres forslagunder personlige demokrati forumet i New York City.Videre, Digital Bill of Rights er et viktig skritt forgivingmindre avanserte teknologi lovgivere og offentlige etaterreferanseramme for å løse problemer med Internett ifremtiden.
 3. 3. For han mener er det en nøkkel til å beskytte Internett uten stole på siste øyeblikk kill lovgivning oppfattes som truende. Kladd består av følgende:1. Frihet – digital borgere har rett til et gratis, usensurert Internett.2. Åpenhet – digital borgere har rett til en åpen, uhindret Internett.3. Likestilling – alle digitale borgere er skapt like på Internett.4. Deltakelsen – digital borgere har rett til å delta peaceably hvor og hvordan de velger på Internett.
 4. 4. 5. Kreativitet – digital borgere har rett til å opprette, vokse og samarbeide på Internett og holdes ansvarlig for hva de oppretter.6. Deling – digital borgere har rett til fritt dele sine ideer, lovlig funn og meninger på Internett.7.-Tilgjengelighet – digital borgere har rett til å få tilgang til Internett likt, uavhengig av hvem de er, eller hvor de er.8. Association – digital borgere har rett til fritt knytte på Internett.9. Privacy – digital borgere har rett til personvern på Internett.10. Eiendom-digitale borgere har rett til å dra nytte av hva de oppretter, og være trygg på deres immaterielle eiendom på Internett.
 5. 5. Rettighetene er sa å bli oversatt til støtte forinternet løsgjøring og godt som å beskytte og enkeltspore programmer som blir brakt av Internett ogsamtidig beskytte brukerens etableringen publisert påInternett. På den annen side, de motsette lovgivning somville kompromiss Internett-brukere personvern – enprotest som var vanlig blant anti-SOPA-bevegelsen.Sen. Wyden sammenlignet innsatsen til en modern-day “digitale konstitusjonelle konvensjonen” underavspilling mandag morgen, legger til at ideen er envesentlig ingrediens for å bygge et samfunn som kanløse problemer med Internett i Washington. BradleyAssociates ønsker velkommen og verdsetter din meningeller ideer i sa Digital Bill of Rights i kommentarfeltetnedenfor.

×