Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PowerPointTemplate  LOGO
Мөнгөний арилжаа солилцооны эрэлт нь үнийн ерөнхий түвшинболон үйлдвэрлэлийн түвшнээс хамаарч байдаг. Тухайлбал бусадхүчин...
Мөнгөний нийлүүлэлт болон эрэлтийн нэгтгэснээрмөнгөний  зах зээлийн  тэнцвэрийг тодорхойлохболомжтой.
Төв банк нь хуульд заасан өөрийн зорилгыг биелүүлэхийн  тулд:
Макроэкономиксийн үндэс    LOGO
Amaraa8
Amaraa8
Amaraa8
Amaraa8
Amaraa8
Amaraa8
Amaraa8
Amaraa8
Amaraa8
Amaraa8
Amaraa8
Amaraa8
Amaraa8
Amaraa8
Amaraa8
Amaraa8
Amaraa8
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Amaraa8

247 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Amaraa8

 1. 1. PowerPointTemplate LOGO
 2. 2. Мөнгөний арилжаа солилцооны эрэлт нь үнийн ерөнхий түвшинболон үйлдвэрлэлийн түвшнээс хамаарч байдаг. Тухайлбал бусадхүчин зүйлс тогтмол байхад үнийн ерөнхий түвшин болоннэрлэсэн ДНБ бүтээгдэхүүнээс эерэг хамаарна. Нөгөө талаасмөнгөний ашиг хонжооны эрэлт нь хүүний түвшнээс урвуухамааралтай.
 3. 3. Мөнгөний нийлүүлэлт болон эрэлтийн нэгтгэснээрмөнгөний зах зээлийн тэнцвэрийг тодорхойлохболомжтой.
 4. 4. Төв банк нь хуульд заасан өөрийн зорилгыг биелүүлэхийн тулд:
 5. 5. Макроэкономиксийн үндэс LOGO

×