лекц №4

4,686 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,686
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,885
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

лекц №4

  1. 1. PowerPoint Template LOGO
  2. 2. 1 2
  3. 3. 1
  4. 4. Ìàòåðèàëûí õàäãàëàëò àøèãëàëò çàõèàëãà õèéõèéã ìàòåðèàë õàðèóöñàí õàíãàìæèéí àëáà ã¿éöýòãýäýã áà ýíý íü äàðààõ ¿éë àæèëëàãààã ÿâóóëíà. 1. Ò¿¿õèé ýä ìàòåðèàë ,áàðàà, õàíãàìæèéí ç¿éëñ,òîíîã òºõººðºìæ, ýä õîãøèë õóäàëäàí àâàõ çàõèàëãûã ¿éëäâýðèéí íýãæ õýëòýñ òàñãóóäààñ àâàõ 2. Õýðýãöýýò áàðàà ìàòåðèàë, òîíîã òºõººðºì溺ð õàíãàõ áýëòãýí íèéë¿¿¿ëýã , òýäãýýðèéí ¿íý òýýâðèéí íºõöºë çýðãèéã ñóäàëñàí òîäîðõîé ìýäýýëýëòýé áàéõ 3. Áýëòãýí íèéë¿¿ëýã äýä ÿâóóëàõ õóäàëäàí àâàëòûí çàõèàëãûí áàðèìòûã òóõàéí ãðàôèêààð áîëîâñðóóëàí áýëòãýæ õîëáîãäîõ áýëòãýí íèéë¿¿ëýã äýä õ¿ðãýõ.
  5. 5. www.themegallery.com Company Logo
  6. 6. 1. 1 %-èéã íü ººðòºº ¿ëäýýæ ìàòåðèàë õ¿ëýýí àâàõ áàòàëãàà áîëãîíî. 2. Ìàòåðèàë õ¿ëýýí àâàõûã ìýäýãäýõ çîðèëãîîð 1 %-èéã íü öåõ òàñàã íýãæèä ºãíº. 3. ¯ëäýõ 2%-èéã íü õÿíàëò øàëãàëòûí àëáàíä ºãºõ áºãººä òóñ àëáà øàëãàëò õèéñíèé äàðàà òýäãýýðèéã íºõººä õîëáîãäîõ ÍÁÁ -èéí õýëòýñò 1 %-èéã ºãºõ áà òóñ õýëòýñ õóäàëäàí àâàõ çàõèàëãûí áàðèìò áýëòãýí íèéë¿¿ëýã èéí íýõýìæëýëòýé òóëãàí ¿çýæ õóäàëäàí àâàõ ìàòåðèàëûí íü òîî øèðõýã òîõèð áàéâàë òºëáºðèéí áàðèìòûã áýëòãýí òºëáºðèéã áàðàãäóóëíà. 4. 1%-èéã õ¿ëýýí àâñàí ìàòåðèàëûã äàãóóëæ àãóóëàõûí íÿðàâò ºãíº.
  7. 7. БМ-н өртөг тооцох арга 1. Тоо хэмжээнд харьцангуйгаар хуваарилах Тоо хэмжээний нэгжид ноогдох олж бэлтгэх ажиллагааны зардлыг тодорхойлж үүнд үндэслэн хуваарилах 2. Үнийн дүнд харьцангуйгаар хуваарилах Үнийн дүнгийн нэг төгрөгт ногдох олж бэлтгэх ажиллагааны зардлыг тодорхойлж үүнд үндэслэн хуваарилна.
  8. 8. 4500000

×