лекц 3б

2,649 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

лекц 3б

 1. 1. PowerPoint Template LOGO
 2. 2. АЗА ба ҮҮША Өөр хоорондоо ялгаатай олон нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ үйлдвэрлэдэг захиалга тус бүрд зарцуулсан үйлдвэрлэлийн зардлуудыг тусад нь тодорхойлох боломжтой. Нэгэн төрлийн бүтээгдэхүүнийг шат дамжлага дамжуулан бөөнөөр нь үйлдвэрлэдэг аж ахуйн нэгж байгууллагуудад Жишээлбэл: Гурил, Архи, Пиво, Ундаа, ашигладаг. Талх,Чихэр, Ноос ноолуур, гэр ахуйн цахилгаан бараа, дулааны станд
 3. 3. Үйлдвэрлэлийн хүрээ Бүртгэх аргачлал Ажлын захиалгын өртгийн систем Бүтээгдэхүүн нь өөр хоорондоо адилгүй, багц багцаар үйлдвэрлэгддэг. Бүтээгдэхүүнд материал, хөдөлмөр, үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардал харилцан адилгүй харьцаа хэмжээгээр хуваарилагддаг. Зардлыг захиалгат ажил тус бүрээр хуримтлуулах ба нэгжийн зардлыг захиалгат ажил тус бүрээр буюу бүтээгдэхүүн, ажил тус бүрээр дундчилж гаргана. Бүртгэлийн үндсэн баримт нь "Захиалгат ажлын зардлын хүснэгт" юм. Өртөгт хуримтлуулах обьект нь захиалгат ажил байдаг учраас бүх захиалгын дунд нэг л дуусаагүй үйлдвэрлэл данс хөтөлна. Үйлдвэрлэлийн үе шатны өртгийн систем Бүтээгдэхүүн нь нэг төрлийн бөгөөд бөөнөөр үйлдвэрлэгдэнэ. Бүтээгдэхүүнд материал, хөдөлмөр, үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардал нь ихэвчлэн ижил харьцаа хэмжээтэйгээр хуваарилагддаг. Зардлыг үйл ажиллагааны нэгж хэсэг тус бүрээр хуримтлуулах ба нэгжийн зардлыг тодорхойлох доо тайлант хугацаанд хэсэг дамжлага дээр гарсан нийт зардлыг нийт үйлдвэрлэсэн нэгжид харьцуулна. Бүртгэлийн үндсэн баримт нь дамжлага тус бүрийн "Үйлдвэрлэлийн өртгийн тайлан" юм. Дамжлага тус бүрээр дуусаагүй үйлдвэрлэл дансыг хөтлөх ба энэ нь өртгийг хуримтлуулах обьект юм.
 4. 4. Дараах хэсгүүдээс Бүрддэг. Үйлдвэрлэлийн тоо хэмжээ Зардлын тайлан Өртгийн тайлан
 5. 5. 1
 6. 6. 2
 7. 7. 3
 8. 8. 2013 оны 4-р сарын байдлаар АНГИЛАХ цехэд нийт 11000 кг түүхий ноолуур боловсруулалтанд орсон бөгөөд 10000 кг нь боловсруулагдан бэлэн болж, дараагийн дамжлага болох УГААХ цех рүү шилжсэн. Харин 900 кг нь сарын эцэст дуусаагүй үлдсэн ба 100 кг нь боловсруулалтын явцад хэвийн байдлаар хорогдсон. Дуусаагүй үйлдвэрлэлд үлдсэн 900 кг ШМ 100%, Хувиргалтын зардал 50% бүрдэл болсон байсан. АНГИЛАХ цехэд 4 сард 139.520.000 ШМ, 1.567.500 ШХөдөлмөрийн зардал, 2.612.500 төг-н ҮНЗардал гарсан.
 9. 9. Эквивалент бүтээгдэхүүний хэмжээг тодорхойлох доо дуусаагүй үйлдвэрлэлд үлдсэн бүтээгдэхүүнийг тэдгээрийн бүрдлийн хувийг нь үндэслэн боловсруулж бэлэн болгосон бүтээгдэхүүнд шилжүүлэх ба үүн дээр тайлант хугацаанд нэгэнт бий болгосон бүтээгдэхүүнийг гаргадаг.
 10. 10. Жишээлбэл
 11. 11. www.themegallery.com LOGO

×