Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pengenalan kepada Teknologi Maklumat Dan Komunikasi

36,957 views

Published on

Subtopik 1.1

Published in: Education

Pengenalan kepada Teknologi Maklumat Dan Komunikasi

 1. 1. TOPIC 1.1 -PENGENALAN KEPADATEKNOLOGI MAKLUMAT DANKOMUNIKASI
 2. 2. 1.1.1 Gambaran Keseluruhan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (TMK)
 3. 3. 1.1.1 Gambaran Keseluruhan TeknologiMaklumat Dan Komunikasi (TMK)1.1.1.1 Definisi Teknologi Maklumat dan KomunikasiICT ADALAH TKNOLOGI BERKAITAN ICT ADALAH TKNOLOGI BERKAITANPEMPROSESAN MAKLUMAT ,, DALAM KATA PEMPROSESAN MAKLUMAT DALAM KATALAINNYA ADALAH BERKENAAN PENGGUNAAN LAINNYA ADALAH BERKENAAN PENGGUNAANKOMPUTER, PERANTI KOMUNIKASI DAN APLIKASI KOMPUTER, PERANTI KOMUNIKASI DAN APLIKASIPERISIAN UNTUK MENUKAR ,, MENGAWASI, PERISIAN UNTUK MENUKAR MENGAWASI,MEMPEROSES, MENGHUBUNG DAN MEMPEROSES, MENGHUBUNG DANMENGHASILKAN MAKLUMAT BILA-BILA DAN DI MENGHASILKAN MAKLUMAT BILA-BILA DAN DIMANA SAHAJA MANA SAHAJA
 4. 4. 1.1.1 Gambaran Keseluruhan TeknologiMaklumat Dan Komunikasi (TMK)1.1.1.2 Menerangkan evolusi komputer secara ringkas GENERASI PERTAMA (940-1956) TIUB VAKUM DIPRKENALKAN. MERUPAKAN ALAT ELEKTRONIK DIPERBUAT DARIPADA KACA DAN DIGUNAKAN SEBAGAI KOMPONEN KOMPUTER UNTUK MENYIMPAN MEMPOSES DATA GENERASI KOMPUTER PERTAMA (ENIAC) MEMPUNYAI BERAT 30 TAN, 18000 TIUB VAKUM, LUAS 30 KE 50 KAKI DAN MENGGUNAKAN KUASA 16000 WATTS.
 5. 5. 1.1.1 Gambaran Keseluruhan TeknologiMaklumat Dan Komunikasi (TMK)1.1.1.2 Menerangkan evolusi komputer secara ringkas GENERASI KEDUA KOMPUTER (1956-1963) TRANSISTOR MENGGANTIKAN TIUB VAKUM DIMANA IA PERANTI LEBIH KECIL YANG MENUKAR SIGNAL ELEKTRONIK MERENTASI PERINTANG TRANSISTOR TIDAK MENGHASILKAN HABA YANG BANYAK(TIDAK PANAS) DAN KURANG MENGGUNAKAN KUASA, MURAH DAN KECIL BERBANDING TIUB VAKUM.
 6. 6. 1.1.1 Gambaran Keseluruhan TeknologiMaklumat Dan Komunikasi (TMK)1.1.1.2 Menerangkan evolusi komputer secara ringkas GENERASI KETIGA KOMPUTER(1964-1971) SIRKIT INTEGRASI MENGGANTIKAN TRANSISTOR IA MERUPAKAN SIRKIT ELEKTRONIK YANG LENGKAP DIATAS CIP YANG KECIL DIPERBUAT DARIPADA SILIKON IA SANGAT SESUAI, KECIL DAN MURAH BERBANDING TRANSISTOR
 7. 7. 1.1.1 Gambaran Keseluruhan TeknologiMaklumat Dan Komunikasi (TMK)1.1.1.2 Menerangkan evolusi komputer secara ringkasGENERASI KEEMPAT KOMPUTER (1971-AKANDATANG)MENGGUNAKAN MIKROPEMPROSESAN, DARIPADABERIBU SIRKIT INTEGRASI BERTUKAR KEPADA CIPSILIKON YANG TUNGGALCIP INTEL 4004 DIBANGUNKAN PADA 1971, DIMANATERLETAKNYA SEMUA KOMPONEN KOMPUTERDARIPADA UNIT PEMEPROSESAN PUST DANMEMORI UNTUK PENGAWALAN INPUT OUTPUTDIATA CIP TUNGGAL.
 8. 8. 1.1.1 Gambaran Keseluruhan TeknologiMaklumat Dan Komunikasi (TMK)1.1.1.2 Menerangkan evolusi komputer secara ringkas GENERASI KELIMA KOMPUTER (AKAN DATANG – MASA DEPAN) BERDASARKAN KEPADA KEPINTARAN BUATAN DIMANA TELAH DIBINA DAN DIPERTINGKATKAN PEMBANGUNANNYA SEPERTI FACE VERIFICATION (PENGENALAN MELALUI WAJAH) YANG MANA TELAH MULA DIGUNAKAN KINI.
 9. 9. 1.1.2 TMK Dalam Kehidupan Seharian: Pendidikan,Perbankan, Perindustrian dan Perdagangan
 10. 10. 1.1.2 TMK Dalam Kehidupan Seharian:Pendidikan, Perbankan, Perindustrian danPerdagangan 1.1.2.1 Menyenarai kegunaan TMK dalam kehidupan seharian BIDANG PELAJARA INDUSTRI N E- PERBANK PERDAGANGA AN N
 11. 11. 1.1.2 TMK Dalam Kehidupan Seharian:Pendidikan, Perbankan, Perindustrian danPerdagangan 1.1.2.2 PERBEZAAN DI ANTARA SISTEM BERKOMPUTER DENGAN SISTEM YANG TIDAK BERKOMPUTER . MENGGUNAKAN KOMPUTERMENGGUNAKAN KOMPUTER TIDAKSEMUA AKTIVIT PERBANKAN SEMUA AKTIVITI BANK DIJALANKANMENGGUNAKAN SISTEM KOMPUTER SECARA MANUALTRANSAKSI BOLEH DILAKUKAN BILA-BILA TRANSAKSI DIJALANKAN DALAM WAKTUDAN DI MANA SAHAJA KERJA SAHAJAMENGAMBIL MASA YANG SEDIKIT MENGAMBIL PROSES LAMA MENJALANKANMELAKUKAN PROSES PERBANKAN KERJALEBIH PRODUKTIF/CEKAP KURANG PRODUKTIF/KURANG CEKAP
 12. 12. 1.1.2 TMK Dalam Kehidupan Seharian:Pendidikan, Perbankan, Perindustrian danPerdagangan 1.1.2.3 Menyatakan kesan TMK kepada masyarakat KESAN POSITIF  KOMUNIKASI CEPAT  KOS KOMUNIKASI RENDAH  PERKONGSIAN MAKLUMAT KESAN NEGATIF  PENYALAHGUNAAN KOMPUTER (PORNOGRAFI DAN KEGANASAN)  KESAN BURUK JIKA DIGUINAKAN TERLALU LAMA

×