Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Datorvirus - snabblektion

280 views

Published on

Skolarbete MIUN 2013, powerpointpresentation om datorvirus

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Datorvirus - snabblektion

 1. 1. Datorvirus• Vad är ett datorvirus?• Hur sprids viruset?• Olika typer av datorvirus- Maskar- Trojaner- Makro, Skript och Polymorfiska virus• Vem skapar virus och varför?• Hur skyddar vi oss från virus?• Tips på antivirusprogram
 2. 2. Vad är ett datorvirus?• Virus är ett elakt litet program som angriperde program och datafiler du redan har pådatorn genom likt en sjukdom.• Viruset bäddar in sig i program och/eller fileroch blir en skadlig del av dina filer.
 3. 3. Hur sprids viruset?• Oftast kan viruset inte sprida sig själv utanbehöver din, omedvetna, hjälp.• Det sprids när du skickar mail, filer, delarnågot som andra kan laddar ner.• Det finns också inbäddat i hemsidor och vissaär lättare att se än andra• Det finns olika typer av datorvirus
 4. 4. Olika typer a v datorvirus• Det finns många olika typer av datorvirus och detskapas nya hela tiden, allt mer svårbehandlade.• Den vanligaste typen av virus är just den somsprids via e-post, popup-fönster, hemsidor ochnedladdade filer.• Den här typen är den som behöver en användareför att spridas och därför lättare att genomskådamen fortfarande farliga.• Kan kosta upp till flera tusen kronor att bli avmed.
 5. 5. Maskar• Maskar behöver inte hjälp från användaren för att spridas.• De sprider kopior av sig själv till andra datorer via nätverketeller internet och genom din e-mail.• Masken vill smitta ner så många datorer som möjligt ochnöjer sig ofta med att radera endast ett program eller filinnan den ger sig av till nästa..• Maskar sprider sig därför snabbare• Klagar personer i din adressbok på att du skickat strunt-mailtill dem kan du anta att det är en mask som varit framme.• MS Outlook är mer mottaglig mot maskar
 6. 6. Trojaner• Trojaner tar sig in i din dator när du äruppkopplad på internet och kan därefter gefrämmande personer tillgång till datorn.• En annan person i din dator hämtar information,gör bankärenden och stjäl personlig informationför att exempelvis kunna handla på internet.• En trojan är svår att märka och de kan ha ställt tillmed en rejäl oreda innan den upptäcks.• De sprids via nedladdade filer och när trojanernaväl smittat datorn är det mycket svåra att få bort.
 7. 7. Makro, Skript och Polymorfiska virus• Makronvirus och skriptvirus är de absolut enklastevirustyperna.• De aktiveras då användaren går in på en viss hemsida elleröppnar en bilaga i ett mail men också via USB och CD-skivor• Polymorfiskt är ett virus som kopierar sig själv mellanprogramfiler.• Det sprids via nedladdade filer och raderar sedan dindators filer helt eller delvis.• De tre virusen är svåra att upptäcka pga. att de hela tidenbyter skepnad.
 8. 8. Vem skapar virus och varför?• Den som skapar virus kan vara vem som helst,inte nödvändigtvis en datornörd, somantingen är ute efter att tjäna pengar,sabotera eller hoppas på att bli ”känd”.• Ett nytt virus kan enkelt skapas med hjälp avde virus-, mask- eller trojangeneratorer somsprids via Internet.• Även tanken om att bemästra tekniken är enutmaning som lockar.
 9. 9. Hur skyddar vi oss?• Se till att du har ett antivirusprogram• Håll alltid ditt antivirusprogram uppdaterat.• Var misstänksam!- mot mail utan rubrik eller med en tilldraganderubrik, även om det är från en kontakt.- mot hemsidor som ser skumma ut.- att ladda ner material från okända hemsidor.- tryck aldrig på ”du har vunnit...” för du har intevunnit något
 10. 10. • Fortsätt att vara misstänksam- frågor om automatiska installationer- och sluta titta på/ladda ner videor medbarnförbjudet material, virusattack!- och skanna allt du laddar ner- och håll dig uppdaterad de senastevirushoten hos de olika virusföretagen• Skjut inte upp uppdateringar, åtminstone inteen längre tid
 11. 11. Antivirusprogram• Avast – stoppar allt, till och med trojaner• AVG• Avira• Norton• Panda security• Kaspersky – också ett antispionprogram• F-secure
 12. 12. KällförteckningInformation• http://www.symantec.com/region/se/corporate/saerhetsskola_virus_maskar_trojaner.html• http://www.mjukvara.se/datavirusBilder• https://www.google.se/imghp?hl=sv&tab=wi(de flesta redigerade i Photoshop)

×