Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
6 February 2013 1 ABCT Weekly Newsletter
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

презентация Microsoft office power point

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

презентация Microsoft office power point

 1. 1. Հետխորհրդային երկրները<br />
 2. 2. ԽՍՀՄ-ի անկումից հետո(1991թ.)հետխորհրդային տարածքում տեղի էր ունենում անցում ամբողջատիրությունից դեպի ժողովրդավարություն:Այդշրջափուլիսկզբումնորանկախպետություններըկանգնելէին. <br />տնտեսական<br />քաղաքական<br />հասարակական<br />դժվարություններիառջև, և այդդժվարություններըհաղթահարելուհամարիրականացվեցին հետևյալ կարևոր քայլերը.<br />Զարգացմանառանձնահատկությունները<br />
 3. 3.
 4. 4. Գործընթացը բավականին սահուն անցավ Մերձբալթյան հանրապետություններում` Լիտվա, Լատվիա, Էստոնիա: Նրանք շուտով ընդգրկվեցին Եվրոպական կառույցներում:<br />Էստոնիա<br />Լատվիա<br />Լիտվա<br />
 5. 5. Այդ գործնթացի ընթացքում…<br />Սեփականաշնորհվեցինհազարավորձեռնարկություններ<br />ՁևավորվեցՁեռներեցների դասը<br />Երևացին մասնավոր գյուղացիական տնտեսություններ<br />Գյուղատնտեսության մեջ վերափոխումը հանգեցրեց կոլեկտիվ տնտեսությունների վերացմանը<br />Հողի սեփականաշնորհում<br />
 6. 6. Մյուսհանրապետություններումակնառուէինբացասականհետևանքներ: <br />Գործազկության<br />Ապրանքների բարձր գներ<br />Չնչինաշխատավարձ<br />
 7. 7. Հասարակության մեծ մասը հայտնվեց թշվառության մեջ: Դրան հակառակ` մարդկանց փոքրիկ խմբեր կայծակնաին արագությամբ կուտակեցին ահռելի կարողություն: Դրա աղբյուրն առաջին հերթին<<Վայրի Սեփականաշնորհումն>>էր.<<Ճարպիկները>> չնչին գներով ձեռք բերեցին նախկին պետական սեփականության առյուծի բաժինը: Հասարակության ծայրահեղ բևեռացումը դարձել է հետխորհրդային երկրների քաղաքական անկայունության հիմնական պատճառը` տեղիք տալով սպանությունների, ընտրակեղծիքների, <<գունավոր հեղափոխությունների>>:<br />
 8. 8. Ռուսաստանի դաշնություն<br />
 9. 9. ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո Ռուսաստանի պատմության մեջ սկսվեց նոր դարաշրջան: Նախագահ Բ.Ելցինի կառավարման տարիները(1991-1999 թթ)բարդ և հակասական էին: Մի կողմից` տնտեսական քայքայում և կառավարման համակարգի կազմալուծում, մյուս կողմից` անհաջող տնտեսական բարեփոխումներ: Դրան գումարած` արյունալի պատերազմը Հյուսիսային Կովկասում չեչեն անջատողականների դեմ: Նախագահին այդպես էլ չի հաջողվել լուծել այս խնդիրները:<br />
 10. 10. Բորիս Ելցին<br />
 11. 11. ՀաջորդնախագահՎ.Պուտինին(2000-2008 թթ)հաջողվեցճկուններքինուարտաքինքաղաքականությամբվերականգնելուզարգացնելերկրիտնտեսությունը, վերափոխելկառավարմանհամակարգը: Մեծմիջոցներներդրվեցին մարդկանց բարեկեցության բարելավման համար: Վերականգնվեցհավատըապագայինկատմամբ: ՄիաժամանակՌուսաստանիԴաշնությունըսկսեցավելիհավասարակշիռ և հաստատակամարտաքինքաղաքականությունվարել ԱՄՆ-ի, Եվրամիության, Չինաստանի, Հնդկաստանի, ԼատինականԱմերիկայի և այլերկրներիհետ: Նավերադարձրեցմեծտերությանիրկարգավիճակը: <br />
 12. 12. Վլադիմիր Պուտին<br />
 13. 13. ԱՊՀ-ն 1991-2008 թվականներին<br />
 14. 14.
 15. 15. Կազմակերպմանպահին(1991թ դեկտեմբեր)Անկախ Պետությունների Համագործակցությանն անդամագրվել էր 11 պետություն: Հետագայում միացավ նաև Վրաստանը: Ինչպես նշել ենք, Լիտվան, Լատվիան և Էստոնիան չանդամագրվեցին ԱՊՀ-ին: ԱՊՀ-ի կայացմանճանապարհինկարևորքայլէր 1993թ ընդունվածնրականոնադրությունը: ԱյժմԱՊՀ-ի կազմում կա 9 իսկական անդամ երկիր: Ձևավորվելեն ԱՊՀ-ի մարմիններորոնքհամակարգումեներկրների հարաբերություններ: Մշտապես գործող մարմին է Գործադիր կոմիտեն, որը տեղակայված էՄինսկում:<br />
 16. 16. Բելոռուս<br />Հայաստան<br />
 17. 17. Համագործակցության երկրների համարառաջնահերթ է անվտանգության հարցը: Ուստի 1992թ ստեղծվեց ԱՊՀ հավաքական անվտանգության համակարգը:Մեկայլպայմանագրովկարգավորվեց ԱՊՀ երկրներիարտաքինպետականսահմաններիպաշտպանությանհարցը: Ամեն տարի տեղի է ունենում ԱՊՀ երկրների ղեկավարների գագաթնաժողովներ, ուր որոշումներ են ընթունվում համագործակցության տարբեր խնդիրների շուրջ:2003-2004թթՎրաստանում, Ուկրաինայում և Ղրղըզստանումտեղիունեցան <<գունավորհեղափոխություններ>>, որոնքխորացրինՌուսաստանիհետնրանցհակասությունները: <br />
 18. 18. Հայաստան<br />Ղրղըզստան<br />
 19. 19. Հայաստանը և ԱՊՀ երկրները<br />
 20. 20. Հայաստանի Հանրապետությունըձևավորմանպահինանդամագրվել է ԱՊՀ-ին: ՀակասություններովլեցունտարածաշրջանումգտնվողՀայաստանիհամարդաշատկաևոր է: Բացի ընթհանուր հարաբերություններից, ԱՊՀ-ում ստեղծվել են նաև երկկողմ հարաբերություններ:Մերհանրապետության և ՌուսաստանիԴաշնությանմիջևձևավորվել է ռազմավարականհամագործակցություն: 1997թ կնքվեցբարեկամության, համագործակցության և փոխադարձօգնությանպայմանագիրը:<br />
 21. 21. ՄիակբացառությունըԱդրբեջանն է: Հարաբերություններիկարգավորմանըխոչնդոտում է Ադրբեջանիծայրահեղականկեցվածքը: ՆաչիցանկանումճանաչելԼեռնայինՂարաբաղիփաստականանկախությունը: Անցած ավելի քան տասնհինգ տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ ԱՊՀ-ի ապագան մեծապես կախված է անդամ երկրների պատրաստակամությունից`շուտափույթ հաղթահարելուառկահակասությունները և զարգացնելուփոխշահավետհարաբերությունները:Բարիդրացիական կապեր են հաստատվել նաև Թուրքմենստանի, Ուկրաինայի, Վրաստանի և ԱՊՀ այլ երկրների հետ :<br />

Views

Total views

522

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×