Successfully reported this slideshow.

презентация Microsoft office power point

470 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

презентация Microsoft office power point

 1. 1. Հետխորհրդային երկրները<br />
 2. 2. ԽՍՀՄ-ի անկումից հետո(1991թ.)հետխորհրդային տարածքում տեղի էր ունենում անցում ամբողջատիրությունից դեպի ժողովրդավարություն:Այդշրջափուլիսկզբումնորանկախպետություններըկանգնելէին. <br />տնտեսական<br />քաղաքական<br />հասարակական<br />դժվարություններիառջև, և այդդժվարություններըհաղթահարելուհամարիրականացվեցին հետևյալ կարևոր քայլերը.<br />Զարգացմանառանձնահատկությունները<br />
 3. 3.
 4. 4. Գործընթացը բավականին սահուն անցավ Մերձբալթյան հանրապետություններում` Լիտվա, Լատվիա, Էստոնիա: Նրանք շուտով ընդգրկվեցին Եվրոպական կառույցներում:<br />Էստոնիա<br />Լատվիա<br />Լիտվա<br />
 5. 5. Այդ գործնթացի ընթացքում…<br />Սեփականաշնորհվեցինհազարավորձեռնարկություններ<br />ՁևավորվեցՁեռներեցների դասը<br />Երևացին մասնավոր գյուղացիական տնտեսություններ<br />Գյուղատնտեսության մեջ վերափոխումը հանգեցրեց կոլեկտիվ տնտեսությունների վերացմանը<br />Հողի սեփականաշնորհում<br />
 6. 6. Մյուսհանրապետություններումակնառուէինբացասականհետևանքներ: <br />Գործազկության<br />Ապրանքների բարձր գներ<br />Չնչինաշխատավարձ<br />
 7. 7. Հասարակության մեծ մասը հայտնվեց թշվառության մեջ: Դրան հակառակ` մարդկանց փոքրիկ խմբեր կայծակնաին արագությամբ կուտակեցին ահռելի կարողություն: Դրա աղբյուրն առաջին հերթին<<Վայրի Սեփականաշնորհումն>>էր.<<Ճարպիկները>> չնչին գներով ձեռք բերեցին նախկին պետական սեփականության առյուծի բաժինը: Հասարակության ծայրահեղ բևեռացումը դարձել է հետխորհրդային երկրների քաղաքական անկայունության հիմնական պատճառը` տեղիք տալով սպանությունների, ընտրակեղծիքների, <<գունավոր հեղափոխությունների>>:<br />
 8. 8. Ռուսաստանի դաշնություն<br />
 9. 9. ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո Ռուսաստանի պատմության մեջ սկսվեց նոր դարաշրջան: Նախագահ Բ.Ելցինի կառավարման տարիները(1991-1999 թթ)բարդ և հակասական էին: Մի կողմից` տնտեսական քայքայում և կառավարման համակարգի կազմալուծում, մյուս կողմից` անհաջող տնտեսական բարեփոխումներ: Դրան գումարած` արյունալի պատերազմը Հյուսիսային Կովկասում չեչեն անջատողականների դեմ: Նախագահին այդպես էլ չի հաջողվել լուծել այս խնդիրները:<br />
 10. 10. Բորիս Ելցին<br />
 11. 11. ՀաջորդնախագահՎ.Պուտինին(2000-2008 թթ)հաջողվեցճկուններքինուարտաքինքաղաքականությամբվերականգնելուզարգացնելերկրիտնտեսությունը, վերափոխելկառավարմանհամակարգը: Մեծմիջոցներներդրվեցին մարդկանց բարեկեցության բարելավման համար: Վերականգնվեցհավատըապագայինկատմամբ: ՄիաժամանակՌուսաստանիԴաշնությունըսկսեցավելիհավասարակշիռ և հաստատակամարտաքինքաղաքականությունվարել ԱՄՆ-ի, Եվրամիության, Չինաստանի, Հնդկաստանի, ԼատինականԱմերիկայի և այլերկրներիհետ: Նավերադարձրեցմեծտերությանիրկարգավիճակը: <br />
 12. 12. Վլադիմիր Պուտին<br />
 13. 13. ԱՊՀ-ն 1991-2008 թվականներին<br />
 14. 14.
 15. 15. Կազմակերպմանպահին(1991թ դեկտեմբեր)Անկախ Պետությունների Համագործակցությանն անդամագրվել էր 11 պետություն: Հետագայում միացավ նաև Վրաստանը: Ինչպես նշել ենք, Լիտվան, Լատվիան և Էստոնիան չանդամագրվեցին ԱՊՀ-ին: ԱՊՀ-ի կայացմանճանապարհինկարևորքայլէր 1993թ ընդունվածնրականոնադրությունը: ԱյժմԱՊՀ-ի կազմում կա 9 իսկական անդամ երկիր: Ձևավորվելեն ԱՊՀ-ի մարմիններորոնքհամակարգումեներկրների հարաբերություններ: Մշտապես գործող մարմին է Գործադիր կոմիտեն, որը տեղակայված էՄինսկում:<br />
 16. 16. Բելոռուս<br />Հայաստան<br />
 17. 17. Համագործակցության երկրների համարառաջնահերթ է անվտանգության հարցը: Ուստի 1992թ ստեղծվեց ԱՊՀ հավաքական անվտանգության համակարգը:Մեկայլպայմանագրովկարգավորվեց ԱՊՀ երկրներիարտաքինպետականսահմաններիպաշտպանությանհարցը: Ամեն տարի տեղի է ունենում ԱՊՀ երկրների ղեկավարների գագաթնաժողովներ, ուր որոշումներ են ընթունվում համագործակցության տարբեր խնդիրների շուրջ:2003-2004թթՎրաստանում, Ուկրաինայում և Ղրղըզստանումտեղիունեցան <<գունավորհեղափոխություններ>>, որոնքխորացրինՌուսաստանիհետնրանցհակասությունները: <br />
 18. 18. Հայաստան<br />Ղրղըզստան<br />
 19. 19. Հայաստանը և ԱՊՀ երկրները<br />
 20. 20. Հայաստանի Հանրապետությունըձևավորմանպահինանդամագրվել է ԱՊՀ-ին: ՀակասություններովլեցունտարածաշրջանումգտնվողՀայաստանիհամարդաշատկաևոր է: Բացի ընթհանուր հարաբերություններից, ԱՊՀ-ում ստեղծվել են նաև երկկողմ հարաբերություններ:Մերհանրապետության և ՌուսաստանիԴաշնությանմիջևձևավորվել է ռազմավարականհամագործակցություն: 1997թ կնքվեցբարեկամության, համագործակցության և փոխադարձօգնությանպայմանագիրը:<br />
 21. 21. ՄիակբացառությունըԱդրբեջանն է: Հարաբերություններիկարգավորմանըխոչնդոտում է Ադրբեջանիծայրահեղականկեցվածքը: ՆաչիցանկանումճանաչելԼեռնայինՂարաբաղիփաստականանկախությունը: Անցած ավելի քան տասնհինգ տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ ԱՊՀ-ի ապագան մեծապես կախված է անդամ երկրների պատրաստակամությունից`շուտափույթ հաղթահարելուառկահակասությունները և զարգացնելուփոխշահավետհարաբերությունները:Բարիդրացիական կապեր են հաստատվել նաև Թուրքմենստանի, Ուկրաինայի, Վրաստանի և ԱՊՀ այլ երկրների հետ :<br />

×