Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation1

657 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentation1

 1. 1. PENGENALAN TAMADUN ISLAM MERUPAKAN SEGALA YANG DIHASILKAN OLEH FIKIRAN ORANG ISLAM MENURUTWATAKNYA DENGAN AGAMA ISLAM BAIK MENERUSIBANGSA ARAB, PARSI, SEPANYOL, TURKI, INDIA, CINA,MELAYU & LAIN-LAIN YANG MEMBINA TAMADUN ISLAM BERSAMA-SAMADALAM PELBAGAI BIDANG TANPA MENGIRA SEMPADANPOLITIK, GOEGRAFI ,ETNIK ,KOSMOLOGI, IDEOLOGI,&SEBAGAINYA. ADUNAN INI BERPANDUKAN AL QURAN HADISSEBAGAI DUA SUMBER KEILMUAN ISLAM YANGMELAHIRKAN ELEMEN TAMADUN DALAM BENTUK &ACUAN SENDIRI, UNIK &MELAMBANGKAN KEPERIBADIANISLAM .
 2. 2. DEFINISI TAMADUN BERASAL DARIPADA PERKATAN ARAB IAITU MADDANA YANG MERUJUK KEPADA PERBUATAN PEMBUKAAN BANDAR @ KOTA SERTA PERBUATAN MEMPERHALUS BUDI PEKERTI MADDANA & MADDANI BERASAS DARIPADA PERKATAAN DIN –AGAMA . DALAM BAHASA MELAYU : KEADAAN SERTA TINGKAT KEMAJUAN PADA KEHIDUPAN JASMANI & ROHANI SESUATU MASYARAKAT .
 3. 3.  Tamadun islam banyak memberi sumbangan dalam bidang perubatan. Bidang perubatan telah memperkenalkan kaedah-kaedah perubatan seperti kaedah penyulingan , rebusan , larutan salap bagi menyediakan ubat-ubatan dan juga pemedahan Antara tokoh-tokoh terkenal yang banyak memberi sumbangan dalam bidang perubatan dan pemedahan adalah seperti :- IBNU SINA Nama penuh beliau Abu Ali Al-Hussain Ibn Abdullah Ibn Sina. Ibnu sina sangat di kenali dengan gelaran “Bapa Sejarah Sains”
 4. 4.  Buku Beliau berjudul al Qanun Fi al Tib telah di terbitkan di ROM pada tahun 1593 sebelumdi alih bahasa kepada Bahasa Inggeris iaitu “Percepts of medicine” Buku ini telah dicetak dalam 15 Bahasa dan menjadi rujukan asas di Universiti Eropah seperti Italy dan Perancis Terdapat jugak karya lain Beliau yang berkaitan ilmu perubatan iaitu al Adwiyat al Qalbiyyah (The Remedist Of The Heart) yang menceritakan tentang 760 jenis penyakint serta kaedah perubatannya
 5. 5. AL ZAHRAWI Nama Penuh Beliau adalah Abu al Qasim Ibn al Abbas AlZahrawi. Beliau terkenal denagan gelaran “Abulcasis” iaitu Bapa Bedah Moden Buku Beliau al Tasrif menjadi bahan rujukan penting dalam Ilmu pemedahan . Ini kerana Beliau banyak mencipta alat-alat pemedahan seperti alat bagi mengenalpasti bahagian dalam seperti telinga serta pemedahan gigi Beliau juga merupakan orang yang Pertama menemui tentang penyakit keturunan iaitu haemophilia dan kaeadh penggunaan benang sutera untuk tisu yang berselirat
 6. 6.  Pada tamadun islam, ramai Umat islam terlibat aktif dalam ilmu Al Falak terutamanya pada zaman bani Umayyah dan Abbasyia. Perkataan Falaq beerti jalan, Lintasan,atau peredaran iaitu peredaran bintang-bintang Ilmu Falaq membahaskan tentang kedudukan bintang –bintang, pergerakannya serta ketentuan gerhana matahari Dalam Al-Quran jugak ada menjelaskan tentang ilmu Al Falaq
 7. 7. “(Dengan ketentuan yang diberikan oleh Allah) Matahari tidak mudah baginya mengejar bulan dan malam pula tidak dapat mendahului siang kerana tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edarannya masing-masing”. (surah yassin ayat 40) Antara tokoh-tokoh yang banyak memberi sumbangan dalam tamadun Islam ialah:- KHALID IBN YAZID AL AMAWI Beliau merupakan orang pertama yang menterjemahkan kitab- kitab mengenai kebintangan
 8. 8.  Pada kurun ke-4 H didapati terdapat sebuah Globe tembaga dalam perpustakaan yang ditujukan untuk beliau karya Batlamus. AL FARGHANI Nama penuh beliau abdu Abbas Ahmad Ibn Muhammad ibn Kathir al Farghani. Beliau amat terkenal dalam bidang Astronomi. Antara Karya terkenal Beliau ialah “Elements Of Astronomy” iaitu kitab Fi al Harakat al Samawiya Wa Jawani Ilm al Nujm yang menceritakan tentang pergerakkan objek di langit secara lengaka dan terperinci
 9. 9.  Buku tersebut telah di terjemahkan dalam bahasa Latin dan menjadi pengaruh terbesar dalam Ilmu Falaq di Eropah. Beliau jugak telah mengakui dan menghuraikan tentang teory ptolemy iaitu bukan sahaja memberi kesan kepada bintang tetapi jugak planet d alam semesta Selain itu, sumbangan terbesar beliau ialah beliau mendapati bumi mempunyai ukur lilit sejauh 11 700km termasuk menentukan ukur lilit planet.
 10. 10. MUHAMMAD AL FAZARI Nama sebenar beliau Muhammad ibn Ibrahim al Fazari. Beliau jugak merupakan anak kepada ahli ilmu Falaq dan matematik iaitu Ibrahim al Fazari Beliau orang pertama yang mencipta astrolable iaitu jam matahari bagi mengukur tinggi dan jarak bintang Buku beliau telah di terjemahkan dalam bahasa latin dan di gunakan oleh pakar-pakar dan universiti universiti di Eropah
 11. 11.  Melalui buku ini orang-orang barat mengetahui mengenai kewujudan benda-benda yang terdapat di alam semesta/cakerawala. AL BATTANI Nama sebenar Beliau Muhammad Ibn Jabir al Harrani al Battani. Antara kejayaan terbesar beliau dan banyak mempengaruhi zaman sekarang adalah dengan membahagikan masa sehari kepada 12 jam dan pengiraan setahun iaitu 365 hari, 5 jam, dan 24 saat.
 12. 12.  Karya beliau telah di susun semula dalam bahasa Arab setelah di terjemahkan dalam bahasa latin dan karya beliau menjadi pemerhatian oleh para pengkaji.
 13. 13. AL-KHAWARIZMI Nama sebenar beliau ialah Muhammad Ibn Musa Al Kawarizmi . Sumbangan terbesar beliau ialah matematik, astronomi ,astrologi ,geografi, & cartography (peta) serta pengasas kepda perkembangan dalam ilmu algebra & juga trigonomertri . Al-khawarizmi lebih dikenali sebagai pakar dalam bidang matematik. Beliau menghasilkan sebuah kitab yang berkaitan dengan algebra iaitu „al-kitaab al-muntasar fi hisaab al jabr wa al- muqaabalah” (buku penerangan tentang pengiraan)
 14. 14.  Pendekatan dalam matematik beliau talah menyelesaikan masalah quadratik & linear. Beliau memperkenalkan sistem penambahan arab & india, “0” sebagai salah satu digit dalam sistem pernomboran & memberi nilai kepada angka “0”, serta sistem titik perpuluhan selain algebra , al khwarizme juga menghasilkan beberapa kertas kerja tentang ilmu geografi & menghasilkan tulisan yang bertajuk Kitaab Surat Al Ard ( muka tentang muka bumi)
 15. 15. AVERROES Nama sebenar baliau Abu Al-walid Muhammad Bin Ahmad Bin Rushd atau lebih dikenali sebagai Ibn Rushd @ Averroes Beliau seorang andalusia muslim polymath ,pakar falsafah aristotle ,falsafah islam ,maliki undang - undang & perundangan ,logik , psikologi , politik & muzik arab , sains perubatan , astronomi, geografi, matematik & fizik . beliau menulis 3 buah buku Fizik , Comunitary Tengah Fizik &communitary Long Fizik . melibatkan diri dalam bidang kinetik & kuasa motor
 16. 16.  Pada kurun ke-13 satu gerakan intelektual yang dikenali sebagai Fahaman Humanis telah wujud akibat daripada pemikiran yang dibelenggu oleh pelbagai doktrin kristian terutama sekali hubungan manusia . Antara tokoh-tokoh terkenal dalam falsafah &pemikiran ialah : IBN ISHAQ AL-KINDI Nama sebenar Abu Yusuf Yaqub Ibn Ishaq Al Kindi Beliau terkenal dengan karyanya tentang istilah falsafah dan untuk membangunkan perbendaharaan kata untuk pemikiran falsafah dalam bahasa arab .
 17. 17.  Perdebatan mengenai allowbility falsafah dari segi islam Ortodok bermula dari Al Kindi dan di bantu oleh Al Ghazali Satu dari matlamat utama falsafahnya adalah untuk menggabungkan kesesuaian antara falsafah & teologi alam di sebelah ddan teologi Spekularif . Walau bagaimanapun ,wahyu adalah sumber pengetahuan lebih hebat & ia menjamin perkara – perkara mengenai kepercayaan yang akal pemikiran tidak dapat dielakkan Hasil karyanya amat penting kerana ia memperkenalkan &mempopularkan falsafah Yunani , di kalangan Cendikiawan Islam .
 18. 18. AL FARABI . Nama sebenar beliau ialah Abu Nasir Muhammad . Ibn Muhammad Ibnu Tarkhan Ibnu Uzlaq Al Farabi Beliau merupakan seorang ilmuan yang terkenal kerana hasil kerja beliau dan penulisannya . Al farabi mampu menguasai pelbagai bahsa &cabang ilmu pengutahuan seperti bidang falsafah logik & sosiologi . Digelar aristotle kedua kerana kehebatan baliau berfalsafah . Baliau juga menggabungkan falsafah pemikiran Plato & Aristotle .
 19. 19. KEJAYAAN TOKOH TOKOH DALAMMENYUMBANGKAN IDEOLOGI MEREKAPADA TAMADUN ISLAM MELAMABANGKANPERKEMBANGAN DAN PENGUSAAN ILMUILMU PENGETAHUAN DAN PENEROKAANSELURUH YANG ADA DI MUKA BUMIINI TERAMAT MENGKAGUMKAN DANHASIL KARYA MEREKA MENJADIRUJUKAN UTAMA DAN SUMBERTERPENTING DI SELURUH EROPAH

×