Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Descripció carrer Amador

263 views

Published on

Published in: Travel, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Descripció carrer Amador

  1. 1. REDACCIÓ DEL MEU CARRERJo visc a n’és carrer des Sol amb cantonada amb el carrer Ramon Llull. Laportassa de ca meva està en el carrer Ramon Llull i l’entrada principal, enel carrer des Sol.El carrer Ramon Llull comença al carrer de Goya, a l’est, i acaba al carrerde Sant Martí. És un carrer tranquil per la zona de ca meva, a la part est delcarrer, hi ha pocs cotxes i no hi ha pas de vianants. Més a l’oest, hi ha lazona de més cotxes del carrer i no és tan tranquil com a la part on visc jo.El carrer des Sol comença al carrer de les Parres, al sud de Vilafranca, iacaba a la carretera de Palma, que creua tot el poble en horitzontal. A lapart sud és més tranquil·la, hi ha menys cotxes i és més ample que la partmés a prop de la carretera.Tots dos carrers són iguals, perquè tenen una zona tranquil·la i una altra notan tranquil·la. Abans hi havia més solars sense cases, però els darrers anyss’han construït més blocs de pisos, que alguns estàn en venta, i més cases.

×