SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
Lfltgrrerô;gir.r
       qe)e$iJl
       {zâirl&tt
               ,
                 it      l:.llljJt Ér.t       Ub.Cl   lJltlt
k  Ctr
       ,r+Jl éJt-{i-)u a$trJl a-lrJl ''ustrl
      él
,r U+Ù' "+*J l JA't'3-7 ;l zooz z:-Ë' É ":t"rl
                     ^ t   t'q,.t t      t
,.*t-n+-41 to:to:Jl ,-èro+ .rlt '^' ,-tJ"
                       a.i'-os;oJl
,.. ej * *; : r " 'iÀ .r'rv (JÇ>tt 6'A *z'ae 't ' '^l
'a-ioiu
             tll
      i* ];r u" .-r+'lÇ1 g;'rJ r'o's CS sq- ù+*4Jl


           .,-.+f^;Jfl   -ft(Yl ,-;t'       ùr+  a!y'e éJUÀ él
jyr=ç.r,rJl ,oeA'lt ;r/'10 e're: ,fy -*>":L^-Jl-l
c,f"y- J)Li +" u.lJi9 iLæ:;'r: a;fJd '<!t--9 aj-os f4i-
             ;rSl'rJJ.f, * ot*.+ "' ;i
é t*"r;f   g:U3f f   re,l    ;rr
                   9'  o

 )+i ,"àr ,aorar û5urlj c.l;;ll ù4 :Js q+-!: iJLlJ
 *À,lcr f ,-! 3rG :é ulJl l+ U^-À l<! "' ll r "' :              I          iII


                        .a:l'o_.,,^. ua'   Jqid     +..Y   titai

                                     6l..fttç ,.'
 c.t  f,L;l J!        &-p O1 ù- ù$+Jl dU
             ,g+;ro1loilf
 :            ,:"; çl I ' ',Il ;1 )! ai.'Ur # ^'
    <r:rl ô-:.rrb3 a+.bb:31
                                            Z  ',

                                                                           )è /l0r/' Li-                lrlf
              rr.l is-Jl liy;lJ 4içéJl                                                                     -
                                                                                           !l4Jl
                                                                             s
 ntUt COe e*rf é.r;
      lt                       :


 iy+y .r-;4 ,al--.,r1,"i .è |ty- ;l-r;! 31 l;'àl ùÊ                                  àlê$st aly,:Jl p; Cl Âtlâ1l ê+ di Jt^s 4i,
 2.lf ; nfP -lt i.,:e,+ aa;1l-j11 é $4ll
                         a+il-
                            "!-l                              6,olyi-ô
                                                                ,sls-li)t r" li, ii:.o.;119 6tall9 '!'ê11 ÊcrÂl   Cj[d '
                                                            iitg,,o,rrii l+tl ù19 âô+ll *tjll ,ri9 ot">t +yi -É': r!
                                                                                            *+t-
                        1l-hJilld,rlgô                                                           cJ'ÉJl l9;:ti
                                                            lJiJl ùauls lglgt+l '+lf Â:9s'll ;ræ ù9'ql+ Ê!'it-ô                  t
 , :. 1, :-î 4o. r'rl;: r:, ! t t:&,t"g;l"Lc ja itJ I'                                p,crJ ,u:: s bs )+siill ;oj9*+9 Â)llàll Ê^''9s Étll'i"')lg
                                          :                                                             Ë


        . à;- 65 -ll l- .t" ,1.û'1 ctlti-
                         s  c't-t(n)l                            ' ,,fU i9. lg+É+ )L Ê^l)- Â+'l'i+)l
                                                                                  r^il9ÉJ1 ù9j91îï'19 1+rl-^tl       I
                          "[
                  ..1:!J i!5Lc.!11j* r-P3 -
                                                                 -.,[r,i.Xl                                 I
                                                                        ,l*i ;t, iir r+  ù9'es-r9
                                                                                      '9+ eÉ
                                                                                            lfogn-i-r 9i
                            .  a:l.rL:u l9L;:3 çl-i6Yl        -
                                                            t.ol (!-ô)il!> lo+tô tÂf., ùll é!l )a,-'''t^)ll uàp
                                                                                        Ûb)c jfl           1
                                                                                               "S       i
           .Jr;LJél 1tÀJt '1il 'l':" ^ :L!y'l JFly'l       '
                                                                   ,Lr-:i ef+l JJ x+^t'll eo+Jt r;re o'r draiol
                                                                                             :ii-o É)l      I
                           .ù=P;ÛJl-9 &=<Jl Jjln '                     ,jll CtJl                                       Ë

                                                            rl o:t9 i-U ^ilt"'i '^i" i* l,à+ig tl Â+-U^ Â-r9ri rbfl d$ Éijl.o'i
       .(..crLg;*Jl ,f)          f:#It ârtr,-fc=i rl3' l3tn -                                                   i;'tl r;sr -L'ai
                       : qr'L";l c')l- -
                                                            gcr ..j+.r éfXf "'ltlll )l)i oL *ft"ff Ûti'
    . c.,-l-'t l o:,1 e i'le ?jjl â'brlS
                                                            al uà)"i+ ii ,',t^,tg '1i)ll9 Âi/l a+g d^l+llg iLiâJl ù# 'iÊ )
                 r                                                                                      I
                 .!*t' .lb^, Je;:z-Jl p> -
                                                            dr)ls ,:lÉÂ ÉÉ{3 lilg 65 &u rgr + ii+lra)l iilt5al rtr';r9 '-i;
                                                                                                 csi
                  ..iÉ1", c.l+L-!Y ':L"'t- '
                                                            )^+tôjll+ ;',1-11
                                                                       rl" pilal1 rl""' ÉJf9 'ÂrjÂ4ll Â.lJlJl é     À+Lêl

                                                            !éÂill ^1,,.1'Â:l tô êLai ilaLô 9r.r-3 xr"'i1l qiô 'li-^ir^ iJ-A'l's'z C19s
               $ilÀjJl !ÉJ.l iiitjdt Éh)lrtl                                              ll ,o:Jft- r" lig ùt+'urll uà n crt ' "      1l
                                                             o.rscl ..,^9 o:nil;o.r ÀJlL ^
   .,J..'1j1 ,q a++iJ$ ô!F'!1 +É çÉ "È!1 4l+,rrs::                                  .!J-!llaa .,il 9i i9+lô ail .s-û+ oJo: pscg ait'ôPil
                                                                                           é11j5)l pv9
   Ir t. J raX al.y^ cr L)c J!:,-r',illanj â'r; rc o l "i-                                                          r'la-ll9 't:tril9
                                                            Lê9Jé:9 l15l! r ,!*'r'i sLg ofÉtÉ ê ltft:-t+
         t
    o
                             ;;Sl'tlJ
      I a,.j,-- ë Aêlti &'oJ I i3l3JJ I ?:'j ;1'r;4
   1L-J                                                        Ââif ,t'i^r ù11 éJl ùtl"'itl ù1 os)c9  or+flga crJ' Â+lâ19"11 crl'
                                ,ç-j  +.tt+:-t ?.L,liÎ 4 '
                                         .?étl,,.tl      _
                                                            n.o ^a$ ^ili: n.ol^*
                                                                        f+ êl iit'o1)l rrli jgt+' r* ôL"J)l rc{*;
                                   '';ikJl Jt *t      "'l '                   .*f ,;. ,.t*'-i"'' tU:t 'l'i'i Âo'i'l ê+e+ ÂJlsJl oio

                                              2oo1 )-14À93 19 rlar;9Yt

More Related Content

Viewers also liked

DEPRESSION ET TROUBLES DU COMPORTEMENT DANS LA MALADIE D'ALZHEIMER ...
DEPRESSION ET TROUBLES DU COMPORTEMENT DANS LA MALADIE D'ALZHEIMER ...DEPRESSION ET TROUBLES DU COMPORTEMENT DANS LA MALADIE D'ALZHEIMER ...
DEPRESSION ET TROUBLES DU COMPORTEMENT DANS LA MALADIE D'ALZHEIMER ...alzheimer.tunisie
 
La renaissance de l'Aigle
La renaissance de l'AigleLa renaissance de l'Aigle
La renaissance de l'AigleSiham
 
la journée mondiale de la maladie d'alzheimer
la journée mondiale de la maladie d'alzheimerla journée mondiale de la maladie d'alzheimer
la journée mondiale de la maladie d'alzheimeralzheimer.tunisie
 
12 prince.wimo et al global prevalence of dem reviewpdf
12 prince.wimo et al global prevalence of dem reviewpdf12 prince.wimo et al global prevalence of dem reviewpdf
12 prince.wimo et al global prevalence of dem reviewpdfalzheimer.tunisie
 
13 wimo winblad et al worldwide econ imp 2012
13 wimo winblad et al worldwide econ imp 201213 wimo winblad et al worldwide econ imp 2012
13 wimo winblad et al worldwide econ imp 2012alzheimer.tunisie
 
الاجـــراءات لـــــــدى قــــــــاضــي التقــــــاديـــم
الاجـــراءات لـــــــدى قــــــــاضــي التقــــــاديـــمالاجـــراءات لـــــــدى قــــــــاضــي التقــــــاديـــم
الاجـــراءات لـــــــدى قــــــــاضــي التقــــــاديـــمalzheimer.tunisie
 

Viewers also liked (6)

DEPRESSION ET TROUBLES DU COMPORTEMENT DANS LA MALADIE D'ALZHEIMER ...
DEPRESSION ET TROUBLES DU COMPORTEMENT DANS LA MALADIE D'ALZHEIMER ...DEPRESSION ET TROUBLES DU COMPORTEMENT DANS LA MALADIE D'ALZHEIMER ...
DEPRESSION ET TROUBLES DU COMPORTEMENT DANS LA MALADIE D'ALZHEIMER ...
 
La renaissance de l'Aigle
La renaissance de l'AigleLa renaissance de l'Aigle
La renaissance de l'Aigle
 
la journée mondiale de la maladie d'alzheimer
la journée mondiale de la maladie d'alzheimerla journée mondiale de la maladie d'alzheimer
la journée mondiale de la maladie d'alzheimer
 
12 prince.wimo et al global prevalence of dem reviewpdf
12 prince.wimo et al global prevalence of dem reviewpdf12 prince.wimo et al global prevalence of dem reviewpdf
12 prince.wimo et al global prevalence of dem reviewpdf
 
13 wimo winblad et al worldwide econ imp 2012
13 wimo winblad et al worldwide econ imp 201213 wimo winblad et al worldwide econ imp 2012
13 wimo winblad et al worldwide econ imp 2012
 
الاجـــراءات لـــــــدى قــــــــاضــي التقــــــاديـــم
الاجـــراءات لـــــــدى قــــــــاضــي التقــــــاديـــمالاجـــراءات لـــــــدى قــــــــاضــي التقــــــاديـــم
الاجـــراءات لـــــــدى قــــــــاضــي التقــــــاديـــم
 

More from alzheimer.tunisie

COMMUNIQUER AVEC LE MALADE ALZHEIMER
COMMUNIQUER AVEC LE MALADE ALZHEIMERCOMMUNIQUER AVEC LE MALADE ALZHEIMER
COMMUNIQUER AVEC LE MALADE ALZHEIMERalzheimer.tunisie
 
Alzheimr: comment vous aider à faire face
Alzheimr: comment vous aider à faire faceAlzheimr: comment vous aider à faire face
Alzheimr: comment vous aider à faire facealzheimer.tunisie
 
Alzheimer et autres formes de démence
Alzheimer et autres formes de démenceAlzheimer et autres formes de démence
Alzheimer et autres formes de démencealzheimer.tunisie
 
Alzheimer: comment faire face?
Alzheimer: comment faire face?Alzheimer: comment faire face?
Alzheimer: comment faire face?alzheimer.tunisie
 
Comprendre la maladie d'Alzheimer
Comprendre la maladie d'AlzheimerComprendre la maladie d'Alzheimer
Comprendre la maladie d'Alzheimeralzheimer.tunisie
 
هل أنت قلق بخصوص ذاكرتك؟
هل أنت قلق بخصوص ذاكرتك؟هل أنت قلق بخصوص ذاكرتك؟
هل أنت قلق بخصوص ذاكرتك؟alzheimer.tunisie
 
أخذ قسط من الراحة
أخذ قسط من الراحةأخذ قسط من الراحة
أخذ قسط من الراحةalzheimer.tunisie
 
دليلك إلي تخفيض التعرض للإصابة بالخرف
دليلك إلي تخفيض التعرض للإصابة بالخرفدليلك إلي تخفيض التعرض للإصابة بالخرف
دليلك إلي تخفيض التعرض للإصابة بالخرفalzheimer.tunisie
 
الدليل لفهم مرض الزهايمر
الدليل لفهم مرض الزهايمر الدليل لفهم مرض الزهايمر
الدليل لفهم مرض الزهايمر alzheimer.tunisie
 
Évaluation des compétences du conducteur âgé
Évaluation des compétences du conducteur âgéÉvaluation des compétences du conducteur âgé
Évaluation des compétences du conducteur âgéalzheimer.tunisie
 
exercice et prévention de la démence
exercice et prévention de la démenceexercice et prévention de la démence
exercice et prévention de la démencealzheimer.tunisie
 
nutrition et maladie d'alzheimer
nutrition et maladie d'alzheimernutrition et maladie d'alzheimer
nutrition et maladie d'alzheimeralzheimer.tunisie
 
Nutrition & Maladie D Alzheimer Pr T Constant
Nutrition & Maladie D Alzheimer Pr T ConstantNutrition & Maladie D Alzheimer Pr T Constant
Nutrition & Maladie D Alzheimer Pr T Constantalzheimer.tunisie
 

More from alzheimer.tunisie (20)

COMMUNIQUER AVEC LE MALADE ALZHEIMER
COMMUNIQUER AVEC LE MALADE ALZHEIMERCOMMUNIQUER AVEC LE MALADE ALZHEIMER
COMMUNIQUER AVEC LE MALADE ALZHEIMER
 
Alzheimr: comment vous aider à faire face
Alzheimr: comment vous aider à faire faceAlzheimr: comment vous aider à faire face
Alzheimr: comment vous aider à faire face
 
Alzheimer et autres formes de démence
Alzheimer et autres formes de démenceAlzheimer et autres formes de démence
Alzheimer et autres formes de démence
 
Alzheimer: comment faire face?
Alzheimer: comment faire face?Alzheimer: comment faire face?
Alzheimer: comment faire face?
 
La maladie d'Alzheimer
La maladie d'Alzheimer La maladie d'Alzheimer
La maladie d'Alzheimer
 
Comprendre la maladie d'Alzheimer
Comprendre la maladie d'AlzheimerComprendre la maladie d'Alzheimer
Comprendre la maladie d'Alzheimer
 
echelle de zarit
echelle de zaritechelle de zarit
echelle de zarit
 
هل أنت قلق بخصوص ذاكرتك؟
هل أنت قلق بخصوص ذاكرتك؟هل أنت قلق بخصوص ذاكرتك؟
هل أنت قلق بخصوص ذاكرتك؟
 
أخذ قسط من الراحة
أخذ قسط من الراحةأخذ قسط من الراحة
أخذ قسط من الراحة
 
التخطيط المبكر
التخطيط المبكرالتخطيط المبكر
التخطيط المبكر
 
دليلك إلي تخفيض التعرض للإصابة بالخرف
دليلك إلي تخفيض التعرض للإصابة بالخرفدليلك إلي تخفيض التعرض للإصابة بالخرف
دليلك إلي تخفيض التعرض للإصابة بالخرف
 
الدليل لفهم مرض الزهايمر
الدليل لفهم مرض الزهايمر الدليل لفهم مرض الزهايمر
الدليل لفهم مرض الزهايمر
 
Arabiccommunication1
Arabiccommunication1Arabiccommunication1
Arabiccommunication1
 
Arabicchangedbehaviours
ArabicchangedbehavioursArabicchangedbehaviours
Arabicchangedbehaviours
 
Arabic Diagnosing Dementia
Arabic Diagnosing DementiaArabic Diagnosing Dementia
Arabic Diagnosing Dementia
 
Évaluation des compétences du conducteur âgé
Évaluation des compétences du conducteur âgéÉvaluation des compétences du conducteur âgé
Évaluation des compétences du conducteur âgé
 
exercice et prévention de la démence
exercice et prévention de la démenceexercice et prévention de la démence
exercice et prévention de la démence
 
Deambulation
DeambulationDeambulation
Deambulation
 
nutrition et maladie d'alzheimer
nutrition et maladie d'alzheimernutrition et maladie d'alzheimer
nutrition et maladie d'alzheimer
 
Nutrition & Maladie D Alzheimer Pr T Constant
Nutrition & Maladie D Alzheimer Pr T ConstantNutrition & Maladie D Alzheimer Pr T Constant
Nutrition & Maladie D Alzheimer Pr T Constant
 

Img

 • 1. Lfltgrrerô;gir.r qe)e$iJl {zâirl&tt , it l:.llljJt Ér.t Ub.Cl lJltlt k Ctr ,r+Jl éJt-{i-)u a$trJl a-lrJl ''ustrl él ,r U+Ù' "+*J l JA't'3-7 ;l zooz z:-Ë' É ":t"rl ^ t t'q,.t t t ,.*t-n+-41 to:to:Jl ,-èro+ .rlt '^' ,-tJ" a.i'-os;oJl ,.. ej * *; : r " 'iÀ .r'rv (JÇ>tt 6'A *z'ae 't ' '^l 'a-ioiu tll i* ];r u" .-r+'lÇ1 g;'rJ r'o's CS sq- ù+*4Jl .,-.+f^;Jfl -ft(Yl ,-;t' ùr+ a!y'e éJUÀ él jyr=ç.r,rJl ,oeA'lt ;r/'10 e're: ,fy -*>":L^-Jl-l c,f"y- J)Li +" u.lJi9 iLæ:;'r: a;fJd '<!t--9 aj-os f4i- ;rSl'rJJ.f, * ot*.+ "' ;i é t*"r;f g:U3f f re,l ;rr 9' o )+i ,"àr ,aorar û5urlj c.l;;ll ù4 :Js q+-!: iJLlJ *À,lcr f ,-! 3rG :é ulJl l+ U^-À l<! "' ll r "' : I iII .a:l'o_.,,^. ua' Jqid +..Y titai 6l..fttç ,.' c.t f,L;l J! &-p O1 ù- ù$+Jl dU ,g+;ro1loilf : ,:"; çl I ' ',Il ;1 )! ai.'Ur # ^' <r:rl ô-:.rrb3 a+.bb:31 Z ', )è /l0r/' Li- lrlf rr.l is-Jl liy;lJ 4içéJl - !l4Jl s ntUt COe e*rf é.r; lt : iy+y .r-;4 ,al--.,r1,"i .è |ty- ;l-r;! 31 l;'àl ùÊ àlê$st aly,:Jl p; Cl Âtlâ1l ê+ di Jt^s 4i, 2.lf ; nfP -lt i.,:e,+ aa;1l-j11 é $4ll a+il- "!-l 6,olyi-ô ,sls-li)t r" li, ii:.o.;119 6tall9 '!'ê11 ÊcrÂl Cj[d ' iitg,,o,rrii l+tl ù19 âô+ll *tjll ,ri9 ot">t +yi -É': r! *+t- 1l-hJilld,rlgô cJ'ÉJl l9;:ti lJiJl ùauls lglgt+l '+lf Â:9s'll ;ræ ù9'ql+ Ê!'it-ô t , :. 1, :-î 4o. r'rl;: r:, ! t t:&,t"g;l"Lc ja itJ I' p,crJ ,u:: s bs )+siill ;oj9*+9 Â)llàll Ê^''9s Étll'i"')lg : Ë . à;- 65 -ll l- .t" ,1.û'1 ctlti- s c't-t(n)l ' ,,fU i9. lg+É+ )L Ê^l)- Â+'l'i+)l r^il9ÉJ1 ù9j91îï'19 1+rl-^tl I "[ ..1:!J i!5Lc.!11j* r-P3 - -.,[r,i.Xl I ,l*i ;t, iir r+ ù9'es-r9 '9+ eÉ lfogn-i-r 9i . a:l.rL:u l9L;:3 çl-i6Yl - t.ol (!-ô)il!> lo+tô tÂf., ùll é!l )a,-'''t^)ll uàp Ûb)c jfl 1 "S i .Jr;LJél 1tÀJt '1il 'l':" ^ :L!y'l JFly'l ' ,Lr-:i ef+l JJ x+^t'll eo+Jt r;re o'r draiol :ii-o É)l I .ù=P;ÛJl-9 &=<Jl Jjln ' ,jll CtJl Ë rl o:t9 i-U ^ilt"'i '^i" i* l,à+ig tl Â+-U^ Â-r9ri rbfl d$ Éijl.o'i .(..crLg;*Jl ,f) f:#It ârtr,-fc=i rl3' l3tn - i;'tl r;sr -L'ai : qr'L";l c')l- - gcr ..j+.r éfXf "'ltlll )l)i oL *ft"ff Ûti' . c.,-l-'t l o:,1 e i'le ?jjl â'brlS al uà)"i+ ii ,',t^,tg '1i)ll9 Âi/l a+g d^l+llg iLiâJl ù# 'iÊ ) r I .!*t' .lb^, Je;:z-Jl p> - dr)ls ,:lÉ ÉÉ{3 lilg 65 &u rgr + ii+lra)l iilt5al rtr';r9 '-i; csi ..iÉ1", c.l+L-!Y ':L"'t- ' )^+tôjll+ ;',1-11 rl" pilal1 rl""' ÉJf9 'ÂrjÂ4ll Â.lJlJl é À+Lêl !éÂill ^1,,.1'Â:l tô êLai ilaLô 9r.r-3 xr"'i1l qiô 'li-^ir^ iJ-A'l's'z C19s $ilÀjJl !ÉJ.l iiitjdt Éh)lrtl ll ,o:Jft- r" lig ùt+'urll uà n crt ' " 1l o.rscl ..,^9 o:nil;o.r ÀJlL ^ .,J..'1j1 ,q a++iJ$ ô!F'!1 +É çÉ "È!1 4l+,rrs:: .!J-!llaa .,il 9i i9+lô ail .s-û+ oJo: pscg ait'ôPil é11j5)l pv9 Ir t. J raX al.y^ cr L)c J!:,-r',illanj â'r; rc o l "i- r'la-ll9 't:tril9 Lê9Jé:9 l15l! r ,!*'r'i sLg ofÉtÉ ê ltft:-t+ t o ;;Sl'tlJ I a,.j,-- ë Aêlti &'oJ I i3l3JJ I ?:'j ;1'r;4 1L-J Ââif ,t'i^r ù11 éJl ùtl"'itl ù1 os)c9 or+flga crJ' Â+lâ19"11 crl' ,ç-j +.tt+:-t ?.L,liÎ 4 ' .?étl,,.tl _ n.o ^a$ ^ili: n.ol^* f+ êl iit'o1)l rrli jgt+' r* ôL"J)l rc{*; '';ikJl Jt *t "'l ' .*f ,;. ,.t*'-i"'' tU:t 'l'i'i Âo'i'l ê+e+ ÂJlsJl oio 2oo1 )-14À93 19 rlar;9Yt