SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
Qlgnlrni;iuc.r
         .=e)égJl
         {zêiilift
               ,
                 irrlreilojl   I  É.1.t U!.Cl  ilhtl
k     él ç+Jl éJr+-u     arjtrJl i-liJl '-vsi'i
   CE
-r" r*'llrll ù{i*JI ûat,s-7 61zoozz:-ù-tt '=-:t'r'lt 't4;t
3A*+-a) >Ft^:lt ,-àtq o3lLéi ôJ" Ë i;os;'-"Jl
;,"- gall * *; 2, .,, ;11,i "'ty (.1çrlt,g A t'z'a3 et "':tl
za-l4os ;s r;t ù'. ùél+l 6''Jt'o'z ël+':!l- 'J.'+"Jl
       .ôJ" L+b a:* es ,'"rjl .r. .,'''ll+Jl 6;J r'to's ètnJ 'i
;3t34 ;-.r.rll ,-Aaït ;'r7'10 e-+a &:^ -*;"41t Ùt1,
crL")L J),G- .r^ éllii ai+JJ$ ::ùl '' ;+Lr-i a:-65 Ê<i--
ê q.r-lt 1:u-etl ";4 ,ll *;i â;slJJJ '
                      :l:; ù1$"5lL*'q
.a$J- o,*Jl ,LJ;.J|   .jôllrlj c,Uiàtl ù"' J5 '='+-iJ ul^l
          :rtr >é elJl -t+ e-^i! L'<!-Jli i ' " 'i;11
                            :
4-.,ijr ,,$(:jl
        "L      .4il'q,, ^'i;<. ,-tqj*"J*èy tiLû                                                         r
                                                                                        F:

                                                                                         €
                             É.1rrJl9!.*i
 crLbt^,'^l J! ,:+;"qlajll &-p Ù1 û'a Ù${Jl ÊÀr                  ,


 a-éJJl âr-r.d-e9 ?4,:lj3l ,ri+ô +t 1 ' "ïl 6l )! a3ct": ? J' ' ^'
 eiUl COA Jl e>t é rtg
                :3'-.3 : !1^Jl liËlJ 4.ôl+éJl                                    s  :a>  ) l#/' t   U4Jl  -  :t'l
 ie9 t;::+ ,a*i*'-ru"'1.eo.lf !y; ol'l.;3 31j- Co                      &hl:ilô ùrr,,.ill   )ti Cl Â)ilrll Ê^+ clJ-i   r^s t-*ig         a
 .è41ç'o APP lti,";-u i-.r LË:lé rE4:i a+i* çtr"'Ï                                              .ilhll     iUri
                                                                               gf'
                                              polfi ,-rali-ô)1 r,',,it    iL'orXt9 ùlLô!19      ê--.1
                                              li19  p.o/rii 1+ll  ù19    *tjJl 1ri9 ot..lt +yi >S..3     **t-
                             1l-hlrïld-elJÊ                         "ô+ll
                                              yiriJl ,',,pat^s AglgÇ .+lt Âs9nll drc ù9'Ê4J Èôjt'ô J'rr'ojl
                                                                              "L 191rt^c'
 , :,. l,'^:-.  g.  - rrJ;:s -a:Jlt,-"<l f i*^,l.F r^, L;t -               pa,rJ /::-: s taS l,'É.ilill ÊÀjF-rg Àllill :a:'elii el+f-)ls
           .a;- 65 Jl L- ..r" 11..rll crtç;.- s ':L[Sn)l             , ,,. j).o ù9r Ag+f+ )L Ê^lJ- .+.(^i+)l til9"ill Agjgt-"j'g )!l-"ll
                               "J5
                     .ÊJr.!    aaEl.e,!13- 'r3a3  -
                                                     .,Lr,i.)l ,l*i -Én d,. ,,i-r ù9'e4*9 ,9+ p)5; oiognl 9i
                        ailrL.:s JjLjij .it-:r$tl  -
                                              l4l nÉÉlL, l--tô .Âf*-, ùtl ,Jâll J^J[ljll ua;o diLo)c jfi tlE
                      .

         .  J,jLJél 1wJl,1il
      .(..c,l,.-l*Jl ,*g) fr+^J'yt ;r!'
                         l^:.'^ :Lè'Jl J!"lrJl
                        .ùê.tiJlj &JJl &ln
                       "l-o*i
                          rlj- l3Li' '
                                      -

                                      -         ;ill Cul ,1.:i ef++ rêj i:!^t'11 '3q+ll r;rc o'r ûraiiol r'!-q ù)l
                                              rn û19 Â-rats, rt,"'i r^," i- t;+ig "l Â+*Û. Â;9ri :(-rtl d'!ô Éti'Sô'3
                                              g^- ."j*                       éll i'':'ll -" -lgi
                                                                                        t
                  *                                    éfXf "+1)ll Jl)ô oL "+!Uf
   . u-r;_â.rt,è+ I d i

                        Ëili_ï
                    i:1îï: crl+t-l-9          .         al .É.Fi+ ùi 't<^,19 J.s!19 Âliôll .tSg J^l+llg i''i^ll '1li t!)-- )        T
                                               cr)h ,iltj.Â, crlK l!19 65 irs rsr + +G)l iilt3'ol rb1.rg ' ' i'l'
                                                                                     gi
                     ..a+èL.,        crL".r-o  -
                                                                rl""' éJ+9 'Àsjâôll ÂlltJl !rô Â+tJêl


  o1c.
                 ).Jlôjll !ÉJ.l iJilJI13t )ltJl
     :iJL,q 2l-J.ri ùt{-Il +É çÉ
                      "È.lJl
                           +l+ ,-rrS
  e;+;i ul.r.â!S àl^..- c.,l-)l-c DLi' ,* eiltji-l â'ç're crl";-
                                               )^+tÂjll+,i-r1-)l "+".reial1
                                               ,, i,",11 ar,,.liJ L êt iiial 9rs ôr,*rJl a!À .li'^'il^ sôx3'7 c;Jlg'l
                                               o.ircl ,',^9 cÉnil.;o,r ÂJlt.^11 ,di!l', l"liS ùlr"'i1l uâ)Âr {Jl ' ^ll
                                               ,-d.3 1:ra.o ajl 9i i+!â ail tt-,i,-l ol"s ps.cg ait-ôlJéil Ôlji5)1 prcg
                                                                                        I
                                                                                        ::
                                               l, 9, 19 u!13 r l.r,r'i ég o>S.i ê Jl!Âi-L dsJlg ';tr.1l9
  aL.âJl i,q,g ;Z'aU-3Q'r-Jl 1:tl3ll
  I-      z                 ,;l'r;;';;Sl'rJl
                   -   "-'1                       :^-',,ti^.r ùll fll ùl+,,,i11 ùX +)rg o.+*lf         ÂifËb^ll ('I,
                       r!+l ÀL,À14
                         'À              '                                   "1" li[*i)l rcl ""1
                                               ,t" ^itl ^l{+â n.o t^+ * él c:ltal)l Ysi igt+' sL
                             .",ir<ri#l.                        oa.,rl oir,Js-jr ùt,i)l 'l'li iioiii ê+-'af iiJtr''ll oio


                                            1o

More Related Content

What's hot

Skema feqah tauhid 1 trial sma 2012
Skema feqah tauhid 1 trial sma 2012Skema feqah tauhid 1 trial sma 2012
Skema feqah tauhid 1 trial sma 2012
Sam Pasir Panjang
 
Skema tafsir hadis trial sma 2012
Skema tafsir hadis trial sma 2012Skema tafsir hadis trial sma 2012
Skema tafsir hadis trial sma 2012
Sam Pasir Panjang
 

What's hot (20)

Washer 2
Washer 2Washer 2
Washer 2
 
تاريخ الكنيسه الغائب القس جادالله نجيب
تاريخ الكنيسه الغائب  القس جادالله نجيبتاريخ الكنيسه الغائب  القس جادالله نجيب
تاريخ الكنيسه الغائب القس جادالله نجيب
 
Feqah tauhid
Feqah tauhidFeqah tauhid
Feqah tauhid
 
رياضيات الثالث ت1 دور يناير 2016 شرق
رياضيات الثالث ت1 دور يناير 2016 شرقرياضيات الثالث ت1 دور يناير 2016 شرق
رياضيات الثالث ت1 دور يناير 2016 شرق
 
Communiqué de-la-ftf-projet-règlement-des-structures-sportives
Communiqué de-la-ftf-projet-règlement-des-structures-sportivesCommuniqué de-la-ftf-projet-règlement-des-structures-sportives
Communiqué de-la-ftf-projet-règlement-des-structures-sportives
 
19. معدلات المواد و العمالة للأعمال الإعتيادية و التشطيبات
19. معدلات المواد و العمالة للأعمال الإعتيادية و التشطيبات19. معدلات المواد و العمالة للأعمال الإعتيادية و التشطيبات
19. معدلات المواد و العمالة للأعمال الإعتيادية و التشطيبات
 
Titre foncier 5.10
Titre foncier 5.10Titre foncier 5.10
Titre foncier 5.10
 
Jadual peperiksaan sma 2012
Jadual peperiksaan sma 2012Jadual peperiksaan sma 2012
Jadual peperiksaan sma 2012
 
Tarikh islam
Tarikh islamTarikh islam
Tarikh islam
 
Bahasa arab 2
Bahasa arab 2Bahasa arab 2
Bahasa arab 2
 
امتحانات الصف الثاني الابتدائي مايو 2016
امتحانات الصف الثاني الابتدائي مايو 2016امتحانات الصف الثاني الابتدائي مايو 2016
امتحانات الصف الثاني الابتدائي مايو 2016
 
امتحانات ص3ت 2 إدارة شرق -مايو 2016م
امتحانات ص3ت 2 إدارة شرق -مايو 2016مامتحانات ص3ت 2 إدارة شرق -مايو 2016م
امتحانات ص3ت 2 إدارة شرق -مايو 2016م
 
Skema feqah tauhid 1 trial sma 2012
Skema feqah tauhid 1 trial sma 2012Skema feqah tauhid 1 trial sma 2012
Skema feqah tauhid 1 trial sma 2012
 
Titre foncier 2
Titre foncier 2Titre foncier 2
Titre foncier 2
 
Bahasa arab 1
Bahasa arab 1Bahasa arab 1
Bahasa arab 1
 
Kyauk tae
Kyauk taeKyauk tae
Kyauk tae
 
حساب الرابع ت1 2016 مسائي شرق
حساب الرابع ت1 2016 مسائي شرقحساب الرابع ت1 2016 مسائي شرق
حساب الرابع ت1 2016 مسائي شرق
 
امتحانات ص4ت2 إدارة شرق -2016
امتحانات ص4ت2 إدارة شرق -2016امتحانات ص4ت2 إدارة شرق -2016
امتحانات ص4ت2 إدارة شرق -2016
 
Skema trial tarikh islam
Skema trial tarikh islamSkema trial tarikh islam
Skema trial tarikh islam
 
Skema tafsir hadis trial sma 2012
Skema tafsir hadis trial sma 2012Skema tafsir hadis trial sma 2012
Skema tafsir hadis trial sma 2012
 

Viewers also liked

La renaissance de l'Aigle
La renaissance de l'AigleLa renaissance de l'Aigle
La renaissance de l'Aigle
Siham
 
12 prince.wimo et al global prevalence of dem reviewpdf
12 prince.wimo et al global prevalence of dem reviewpdf12 prince.wimo et al global prevalence of dem reviewpdf
12 prince.wimo et al global prevalence of dem reviewpdf
alzheimer.tunisie
 
13 wimo winblad et al worldwide econ imp 2012
13 wimo winblad et al worldwide econ imp 201213 wimo winblad et al worldwide econ imp 2012
13 wimo winblad et al worldwide econ imp 2012
alzheimer.tunisie
 

Viewers also liked (9)

Img
ImgImg
Img
 
Methode de VALIDATION
Methode de VALIDATIONMethode de VALIDATION
Methode de VALIDATION
 
Association Alzheimer Tunisie
Association Alzheimer Tunisie Association Alzheimer Tunisie
Association Alzheimer Tunisie
 
DEPRESSION ET TROUBLES DU COMPORTEMENT DANS LA MALADIE D'ALZHEIMER ...
DEPRESSION ET TROUBLES DU COMPORTEMENT DANS LA MALADIE D'ALZHEIMER ...DEPRESSION ET TROUBLES DU COMPORTEMENT DANS LA MALADIE D'ALZHEIMER ...
DEPRESSION ET TROUBLES DU COMPORTEMENT DANS LA MALADIE D'ALZHEIMER ...
 
La renaissance de l'Aigle
La renaissance de l'AigleLa renaissance de l'Aigle
La renaissance de l'Aigle
 
la journée mondiale de la maladie d'alzheimer
la journée mondiale de la maladie d'alzheimerla journée mondiale de la maladie d'alzheimer
la journée mondiale de la maladie d'alzheimer
 
12 prince.wimo et al global prevalence of dem reviewpdf
12 prince.wimo et al global prevalence of dem reviewpdf12 prince.wimo et al global prevalence of dem reviewpdf
12 prince.wimo et al global prevalence of dem reviewpdf
 
الاجـــراءات لـــــــدى قــــــــاضــي التقــــــاديـــم
الاجـــراءات لـــــــدى قــــــــاضــي التقــــــاديـــمالاجـــراءات لـــــــدى قــــــــاضــي التقــــــاديـــم
الاجـــراءات لـــــــدى قــــــــاضــي التقــــــاديـــم
 
13 wimo winblad et al worldwide econ imp 2012
13 wimo winblad et al worldwide econ imp 201213 wimo winblad et al worldwide econ imp 2012
13 wimo winblad et al worldwide econ imp 2012
 

More from alzheimer.tunisie

Alzheimer: comment faire face?
Alzheimer: comment faire face?Alzheimer: comment faire face?
Alzheimer: comment faire face?
alzheimer.tunisie
 

More from alzheimer.tunisie (20)

COMMUNIQUER AVEC LE MALADE ALZHEIMER
COMMUNIQUER AVEC LE MALADE ALZHEIMERCOMMUNIQUER AVEC LE MALADE ALZHEIMER
COMMUNIQUER AVEC LE MALADE ALZHEIMER
 
Alzheimr: comment vous aider à faire face
Alzheimr: comment vous aider à faire faceAlzheimr: comment vous aider à faire face
Alzheimr: comment vous aider à faire face
 
Alzheimer et autres formes de démence
Alzheimer et autres formes de démenceAlzheimer et autres formes de démence
Alzheimer et autres formes de démence
 
Alzheimer: comment faire face?
Alzheimer: comment faire face?Alzheimer: comment faire face?
Alzheimer: comment faire face?
 
La maladie d'Alzheimer
La maladie d'Alzheimer La maladie d'Alzheimer
La maladie d'Alzheimer
 
Comprendre la maladie d'Alzheimer
Comprendre la maladie d'AlzheimerComprendre la maladie d'Alzheimer
Comprendre la maladie d'Alzheimer
 
echelle de zarit
echelle de zaritechelle de zarit
echelle de zarit
 
هل أنت قلق بخصوص ذاكرتك؟
هل أنت قلق بخصوص ذاكرتك؟هل أنت قلق بخصوص ذاكرتك؟
هل أنت قلق بخصوص ذاكرتك؟
 
أخذ قسط من الراحة
أخذ قسط من الراحةأخذ قسط من الراحة
أخذ قسط من الراحة
 
التخطيط المبكر
التخطيط المبكرالتخطيط المبكر
التخطيط المبكر
 
دليلك إلي تخفيض التعرض للإصابة بالخرف
دليلك إلي تخفيض التعرض للإصابة بالخرفدليلك إلي تخفيض التعرض للإصابة بالخرف
دليلك إلي تخفيض التعرض للإصابة بالخرف
 
الدليل لفهم مرض الزهايمر
الدليل لفهم مرض الزهايمر الدليل لفهم مرض الزهايمر
الدليل لفهم مرض الزهايمر
 
Arabiccommunication1
Arabiccommunication1Arabiccommunication1
Arabiccommunication1
 
Arabicchangedbehaviours
ArabicchangedbehavioursArabicchangedbehaviours
Arabicchangedbehaviours
 
Arabic Diagnosing Dementia
Arabic Diagnosing DementiaArabic Diagnosing Dementia
Arabic Diagnosing Dementia
 
Évaluation des compétences du conducteur âgé
Évaluation des compétences du conducteur âgéÉvaluation des compétences du conducteur âgé
Évaluation des compétences du conducteur âgé
 
exercice et prévention de la démence
exercice et prévention de la démenceexercice et prévention de la démence
exercice et prévention de la démence
 
Deambulation
DeambulationDeambulation
Deambulation
 
nutrition et maladie d'alzheimer
nutrition et maladie d'alzheimernutrition et maladie d'alzheimer
nutrition et maladie d'alzheimer
 
Nutrition & Maladie D Alzheimer Pr T Constant
Nutrition & Maladie D Alzheimer Pr T ConstantNutrition & Maladie D Alzheimer Pr T Constant
Nutrition & Maladie D Alzheimer Pr T Constant
 

Img

 • 1. Qlgnlrni;iuc.r .=e)égJl {zêiilift , irrlreilojl I É.1.t U!.Cl ilhtl k él ç+Jl éJr+-u arjtrJl i-liJl '-vsi'i CE -r" r*'llrll ù{i*JI ûat,s-7 61zoozz:-ù-tt '=-:t'r'lt 't4;t 3A*+-a) >Ft^:lt ,-àtq o3lLéi ôJ" Ë i;os;'-"Jl ;,"- gall * *; 2, .,, ;11,i "'ty (.1çrlt,g A t'z'a3 et "':tl za-l4os ;s r;t ù'. ùél+l 6''Jt'o'z ël+':!l- 'J.'+"Jl .ôJ" L+b a:* es ,'"rjl .r. .,'''ll+Jl 6;J r'to's ètnJ 'i ;3t34 ;-.r.rll ,-Aaït ;'r7'10 e-+a &:^ -*;"41t Ùt1, crL")L J),G- .r^ éllii ai+JJ$ ::ùl '' ;+Lr-i a:-65 Ê<i-- ê q.r-lt 1:u-etl ";4 ,ll *;i â;slJJJ ' :l:; ù1$"5lL*'q .a$J- o,*Jl ,LJ;.J| .jôllrlj c,Uiàtl ù"' J5 '='+-iJ ul^l :rtr >é elJl -t+ e-^i! L'<!-Jli i ' " 'i;11 : 4-.,ijr ,,$(:jl "L .4il'q,, ^'i;<. ,-tqj*"J*èy tiLû r F: € É.1rrJl9!.*i crLbt^,'^l J! ,:+;"qlajll &-p Ù1 û'a Ù${Jl ÊÀr , a-éJJl âr-r.d-e9 ?4,:lj3l ,ri+ô +t 1 ' "ïl 6l )! a3ct": ? J' ' ^' eiUl COA Jl e>t é rtg :3'-.3 : !1^Jl liËlJ 4.ôl+éJl s :a> ) l#/' t U4Jl - :t'l ie9 t;::+ ,a*i*'-ru"'1.eo.lf !y; ol'l.;3 31j- Co &hl:ilô ùrr,,.ill )ti Cl Â)ilrll Ê^+ clJ-i r^s t-*ig a .è41ç'o APP lti,";-u i-.r LË:lé rE4:i a+i* çtr"'Ï .ilhll iUri gf' polfi ,-rali-ô)1 r,',,it iL'orXt9 ùlLô!19 ê--.1 li19 p.o/rii 1+ll ù19 *tjJl 1ri9 ot..lt +yi >S..3 **t- 1l-hlrïld-elJÊ "ô+ll yiriJl ,',,pat^s AglgÇ .+lt Âs9nll drc ù9'Ê4J Èôjt'ô J'rr'ojl "L 191rt^c' , :,. l,'^:-. g. - rrJ;:s -a:Jlt,-"<l f i*^,l.F r^, L;t - pa,rJ /::-: s taS l,'É.ilill ÊÀjF-rg Àllill :a:'elii el+f-)ls .a;- 65 Jl L- ..r" 11..rll crtç;.- s ':L[Sn)l , ,,. j).o ù9r Ag+f+ )L Ê^lJ- .+.(^i+)l til9"ill Agjgt-"j'g )!l-"ll "J5 .ÊJr.! aaEl.e,!13- 'r3a3 - .,Lr,i.)l ,l*i -Én d,. ,,i-r ù9'e4*9 ,9+ p)5; oiognl 9i ailrL.:s JjLjij .it-:r$tl - l4l nÉÉlL, l--tô .Âf*-, ùtl ,Jâll J^J[ljll ua;o diLo)c jfi tlE . . J,jLJél 1wJl,1il .(..c,l,.-l*Jl ,*g) fr+^J'yt ;r!' l^:.'^ :Lè'Jl J!"lrJl .ùê.tiJlj &JJl &ln "l-o*i rlj- l3Li' ' - - ;ill Cul ,1.:i ef++ rêj i:!^t'11 '3q+ll r;rc o'r ûraiiol r'!-q ù)l rn û19 Â-rats, rt,"'i r^," i- t;+ig "l Â+*Û. Â;9ri :(-rtl d'!ô Éti'Sô'3 g^- ."j* éll i'':'ll -" -lgi t * éfXf "+1)ll Jl)ô oL "+!Uf . u-r;_â.rt,è+ I d i Ëili_ï i:1îï: crl+t-l-9 . al .É.Fi+ ùi 't<^,19 J.s!19 Âliôll .tSg J^l+llg i''i^ll '1li t!)-- ) T cr)h ,iltj.Â, crlK l!19 65 irs rsr + +G)l iilt3'ol rb1.rg ' ' i'l' gi ..a+èL., crL".r-o - rl""' éJ+9 'Àsjâôll ÂlltJl !rô Â+tJêl o1c. ).Jlôjll !ÉJ.l iJilJI13t )ltJl :iJL,q 2l-J.ri ùt{-Il +É çÉ "È.lJl +l+ ,-rrS e;+;i ul.r.â!S àl^..- c.,l-)l-c DLi' ,* eiltji-l â'ç're crl";- )^+tÂjll+,i-r1-)l "+".reial1 ,, i,",11 ar,,.liJ L êt iiial 9rs ôr,*rJl a!À .li'^'il^ sôx3'7 c;Jlg'l o.ircl ,',^9 cÉnil.;o,r ÂJlt.^11 ,di!l', l"liS ùlr"'i1l uâ)Âr {Jl ' ^ll ,-d.3 1:ra.o ajl 9i i+!â ail tt-,i,-l ol"s ps.cg ait-ôlJéil Ôlji5)1 prcg I :: l, 9, 19 u!13 r l.r,r'i ég o>S.i ê Jl!Âi-L dsJlg ';tr.1l9 aL.âJl i,q,g ;Z'aU-3Q'r-Jl 1:tl3ll I- z ,;l'r;;';;Sl'rJl - "-'1 :^-',,ti^.r ùll fll ùl+,,,i11 ùX +)rg o.+*lf ÂifËb^ll ('I, r!+l ÀL,À14 'À ' "1" li[*i)l rcl ""1 ,t" ^itl ^l{+â n.o t^+ * él c:ltal)l Ysi igt+' sL .",ir<ri#l. oa.,rl oir,Js-jr ùt,i)l 'l'li iioiii ê+-'af iiJtr''ll oio 1o