Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Margus Ernits "Vaba tarkvara võimalused IKT õpetamisel"

812 views

Published on

Vaba tarkvara võimalused IKT õpetamisel. Margus Ernits.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Margus Ernits "Vaba tarkvara võimalused IKT õpetamisel"

 1. 1. Vaba tarkvara võimalused IKT õpetamisel 26. september 2014.a. Margus Ernits Margus Ernits EIK õppejõud
 2. 2. Margus Ernits - Lektor ja IT süsteemide arenduse õppekava juht EIK lõpetanud 2006.a. ja TTÜ/TÜ magistriõppe ühisõppekava küberkaitse vallas 2013.a. Õpin TTÜ doktoriõppes. Õppeained, mida loen või olen lugenud: ● IT infrastruktuuri teenused (DNS, DHCP, HTTPD, HTTPD, e-post ... ) ● Linuxi administreerimine ● Skriptimiskeeled (bash, python) ● Sissejuhatus erialasse ● Digitaalne heli ja pilditöötlus (OpenCV, C++) ● Eelnevalt ka Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine Koduleht: http://enos.itcollege.ee/~mernits CV http://enos.itcollege.ee/~mernits/cv/Margus%20Ernits%20CV%202014.pdf 26.09.14
 3. 3. Juttu tuleb järgmistest teemadest ● Mured vaba tarkvara juurutamisel ● Vaba tarkvara ja õppetöö; ● Vaba tarkvara EIK infrastruktuuris; ● Kaugtöölaborite süsteem; ● Linux ja robootikaklubi; ● Kokkuvõte. 26.09.14
 4. 4. Mured ja vabandused vaba tarkvara rakendamisel ● Keegi ei oska seda hallata (meie IT ei oska seda hallata); ● Kui midagi ei tööta, siis kes vabavara puhul vastutab? ● Üleminek vabavarale on uskumatult kallis ja võib ületada summa, mis loodetakse hiljem kokku hoida, sest: – Inimesi peab koolitama ja ümberõpetama; – Sellel konkreetsel vabavaral on puudu mitu ülivägaasendamatut võimalust ja seega ei saa üle minna. 26.09.14
 5. 5. Mured ja vabandused vaba tarkvara rakendamisel ● Kui minu asutus läheb massiliselt vabavarale, siis on teistega suhtlemine väga valus (dokumentide ristkasutus ei toimi); ● Mul on lihtsam kasutajatele Windows/MS Office ja veel mitu tarkvarapakki osta, kui neile selgitada, kuidas teistmoodi tarkvaraga hakkama saada; ● Vabavaras ju alati midagi vähem, võrreldes suletud tarkvaraga ja seega peab väga palju kulutama arendusele ja haldusele (kuigi litsentsi eest ei maksa ei pruugi kokku asi odavam tulla); ● Kui mõni töötaja kasutab vabavara, siis ei pruugi firma midagi kokku hoida, pigem vastupidi. 26.09.14
 6. 6. Õppetöö ja Linux ● Mitmete ainete praktikumid saab teha Linux süsteemis; ● Õnneks ei lasta enam majast välja IT süsteemide administraatorit, kes Linux laadseid süsteeme ei valda; ● IT süsteemide arenduse õppekava puhul on veel arenguruumi; ● Paljudele meeldib Linux ja vaba tarkvara:) 26.09.14
 7. 7. Linux laadsete õpet käsitletakse mitmes aines ● Linux administreerimine; ● Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine; ● IT infrastruktuuri teenused; ● Skriptimiskeeled (Bash, Python osad); ● Erinevad arenduse ja algõppe ained (Java, VR1, funktsionaalne ja loogiline programmeerimine, algoritmid ja andmestruktuurid jne). 26.09.14
 8. 8. Probleem (2h + 2h + kodus 4h) ● IT õppimine peab sisaldama palju praktilist õpet; ● Loengutest ei piisa; ● Õppurid peavad saama administraatori õigused õpitavas süsteemis; ● Mõnda laborit/praktilist tööd on raske seadistada; ● Tihti ei ole kodutööd praktilised (lugemine, referaadi kirjutamine jne); ● Kuidas suurendada praktilise töö osakaalu?
 9. 9. Loengud oma parimate tavadega:) http://static.fjcdn.com/pictures/What+did+you+say+was+on+the+board+again_8caa20_3357246.jpg 26.09.14
 10. 10. Näide: E-posti labor mail.itcollege.ee 26.09.14 Saatja: student.itcollege.ee vastuvõtja masin.kuskil.ee From:studet@itcollege.ee To: friend@kuskil.ee SMTP Subject: bla bla MX päring MX vastus 5 mail.kuskil.ee DNS server SMTP IMAP|MAPI|POP3 1 2 4 3
 11. 11. Kaugtöölabor elab.itcollege.ee Üliõpilane on kas @kodus @tööl @klassiruumis Eelnevalt seadistatud laborikeskkond Üks kuni mitu virtuaalset serverit käivitatakse igaks laboriks Tudeng konfigureerib/programmeerib Tudeng näeb ekraanipilti Tagasiside Laborisüsteem annab tagasisidet skriptid
 12. 12. Kaugtöölabori arhitektuur
 13. 13. MySQL Näitelabor: Ebaturvalise veebirakenduse turvamine DVWA Damn Vulnerable Web Application apache2 Ebaturvaline veebirakendus, antakse tudengile XSS, SQLi, cmd injection, etc Genereeritud ründed
 14. 14. Näitelabor: Ebaturvalise veebirakenduse turvamine - lõpp Ebaturvaline rakendus XSS, SQLi, cmd injection Ründed 403 404
 15. 15. Ideed õppetöö läbiviimiseks Õppimine peab olema mänguline, põnev ja praktiline Tudengid peaksid tegema praktilist tööd isegi siis kui see otseselt teooriaga (kohe) ei seostu
 16. 16. Robootika ja Linux ● Eesti Infotehnoloogia Kolledž üliõpilased tegelevad vabal ajal robotite ehitamisega – Pannakse loengusaalist kuuldu praktikas proovile http://robot.itcollege.ee ● Tegeletakse keskkoolide ja põhikoolide noortega – Sumorobotite kursused – Töötoad ● Kursustel kasutatakse Linuxiga arvuteid – Tihti saavad noored esimese Linuxi kogemuse robootikaklubi üritustel 26.09.14
 17. 17. Sumorobotite programmeerimine Lihtne Mänguline Sobib algajale edasi(); viivitus(1000); tagasi(); viivitus(1000); 26.09.14
 18. 18. Robotex ja Linux Parimad kohad on saadud GNU/Linux abil! Kaheksa esimest kohta, seitse teist kohta, seitse kolmandat kohta. Kolm kolmikvõitu 26.09.14
 19. 19. Linux ja robootika ● Robootika abil erinevate ülesannete lahendamisel kasutame ainult vaba tarkvara – Linux – Arduino – Omaloodud sumorobot platvorm (avatud tarkvara ja riistvara) – GNU C ja avrdude. 26.09.14
 20. 20. Arvutiklassides on vähemalt kaksikbuut ● Kaksikboot/Kolmikbuut – Ubuntu 14.04 GNU/Linux –Windows 8.1 – Mac klassis on kolmikbuut ● IT spetsialist peab suutma lävida mitmete süsteemidega 26.09.14
 21. 21. EIK infra haldamine – vaba tarkvara + kogu infra automatiseerimine ● Hetkel toimub >100 tööjaama haldus konfiguratsioonihaldusteenuse puppet abil – Uue tarkvara paigaldamine – Konfiguratsioonide haldamine – Kohalike kasutajate/gruppide/võtmete haldamine ● http://www.puppetlabs.com/ ● Õpetame puppetiga infrastruktuuri haldamist ka tudengitele https://wiki.itcollege.ee/index.php/Linuxi_administ reerimine 26.09.14
 22. 22. Aga hind ja kokkuhoid? ● Vaba tarkvaraga lahenduste puhul tuleb vahel: – Arendada; – Kasutajaid koolitada; – Süsteeme tuleb integreerida ja kohandada, kuna tegu pole karbitootega. ● Kas see on odavam? – Raha jääb siia; – IT töötajad kohanevad vaba tarkvaraga ja avatus standarditega; ● Tulemus riigi jaoks on parem isegi siis, kui kohe migreerimine sisse ei too ja kokku ei hoia. 26.09.14
 23. 23. Aga vastutus ja isoleeritus? ● Kui midagi läheb katki, kes siis vastutab? – Kes praegu vastutab? – Kas kohalik inimene on pädev või loodab udupeene tootetoe peale? ● Kui läheme vabale tarkvarale, siis oleme isoleeritud ja see kahjustab konkurentsivõimet: – Kui loote oma süsteemi ja arvestate ka vaba tarkvara kasutajatega, siis TEIE ei isoleeri! – Kui kriitiline mass on saavutatud, siis isolatsiooni ei olegi. 26.09.14
 24. 24. Miks me õpetame vaba tarkvara? ● Õpetame vaba tarkvara, kuna see annab võimaluse rakendada vaba tarkvara kõikjal, kus lõpetajad töötavad (see annab konkurentsieelise lõpetajale); ● Õpetame vaba tarkvara, kuna selle baasil saab luua ja kasutada interaktiivseid õppevahendeid nagu kaugtöölabor; ● Vaba tarkvara häkkimine on põnev nii õppuritele, kui ka õppejõududele; ● Vaba tarkvara kombineerituna avatud riistvara aja robootikaga motiveerib õppureid pingutama ja väga palju aega laboris veetma. 26.09.14
 25. 25. Kokkuvõte ● Teeme palju, et kooli lõpetanud spetsialistid oskaksid avatud lähtetekstiga tarkvara kasutada, juurutada ja programmeerida; ● Rakenduskõrgkooli õppetöö praktilisuse tagame kaugtöölaboriga, mis on ehitatud vaba tarkvara abil; ● Teeme vaba tarkvara abil palju praktilist tööd – robootika; ● Teeme reaalained huvitavaks kasutades vaba tarkvara ja avatud disainiga riistvara. 26.09.14
 26. 26. Lingid ● Eesti Infotehnoloogia Kolledži koduleht http://www.itcollege.ee ● EIK Kaugtöölabor https://elab.itcollege.ee ● Kaugtöölabori algtekst https://github.com/magavdraakon/i-tee ● Eesti Infotehnoloogia Kolledž viki http://wiki.itcollege.ee ● ITK robootikaklubi http://robot.itcollege.ee ● ITK LUG http://lug.itcollege.ee 26.09.14
 27. 27. Tänan ... Hoiatus: Vaba tarkvara kasutamine õppetöös võib viia olukorrani, kus tudengid ei taha laborist ööseks koju minna ...

×