MASARYKOVA UNIVERZITA           PEDAGOGICKÁ FAKULTA   Poradenské a intervenční organizace u osob se      ...
Anotace  Tato práce se zabývá dvěma poradenskými a intervenčními organizacemi pro osoby sezrakovým postižením, které sídl...
ObsahANOTACE ................................................................................................................
Úvod  Tato seminární práce má za úkol popsat poradenské a intervenční organizace pro osoby sezdravotním postižením, konkr...
Tyfloservis, o. p s.  Název společnosti pochází z řeckého slova tyflos, což znamená slepý. Podle názvu bychomsi tedy moh...
TyfloCentrum Hradec Králové, o. p. s.  Tyflocentrum Hradec Králové v regionu působí již od roku 1991, kdy bylo založenoSj...
Použité zdrojeHamadová, Petra, Květoňová, Lea a Nováková, Zita. 2007. Oftalmopedie: Texty kdistančnímu vzdělávání. Brno : ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Odborný text

345 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
345
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Odborný text

 1. 1. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Poradenské a intervenční organizace u osob se zrakovým postiženímVypracovala: Pavla JelínkováUČO: 361900V Brně dne: 4. 1. 2013
 2. 2. Anotace Tato práce se zabývá dvěma poradenskými a intervenčními organizacemi pro osoby sezrakovým postižením, které sídlí na území České republiky. Je Vám zde nabídnut vhled doproblematiky zrakového postižení a do možností, které osoba se zrakovým postiženímv České republice má. Autor zde uvádí jasný a stručný přehled hlavních služeb, které danéorganizace nevidomým poskytují.Klíčová slova Sociální rehabilitace, Tyfloservis, o. p. s., Tyflocentrum Hradec Králové, o. p. s., zrakovépostižení, intaktní populace, Česká republika, zrak, postižení, služba, středisko, poradenství. 2
 3. 3. ObsahANOTACE ......................................................................................................................................................... 2KLÍČOVÁ SLOVA................................................................................................................................................ 2OBSAH.............................................................................................................................................................. 3ÚVOD ............................................................................................................................................................... 4SOCIÁLNÍ REHABILITACE ................................................................................................................................... 4TYFLOSERVIS, O. P S. ........................................................................................................................................ 5TYFLOCENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ, O. P. S. .................................................................................................... 6POUŽITÉ ZDROJE .............................................................................................................................................. 7 3
 4. 4. Úvod Tato seminární práce má za úkol popsat poradenské a intervenční organizace pro osoby sezdravotním postižením, konkrétně pro osoby s těžce slabým zrakem a osoby nevidomé.Stěžejním bodem této práce byl výběr organizací, které budu popisovat. Při výběru jsemmohla volit hned z několika organizací rozmístěných nejen na území České republiky.Vzhledem k tomu, že úroveň poskytovaných služeb osobám se zdravotním postiženímv České republice mě velmi zajímá, zvolila jsem tuzemské organizace, které nabízí službyklientům starším 15let. K popisu a následnému porovnání jsem si vybrala obecně prospěšnouspolečnost Tyfloservis a Tyflocentrum, o. p. s.Sociální rehabilitace Dříve než budu popisovat jednotlivé obecně prospěšné společnosti, je dobré si přiblížit, cosociální rehabilitace je. Sociální rehabilitace je jednou ze složek komprehenzivní rehabilitace,mezi jejíž složky patří také např. rehabilitace pedagogická či léčebná. Sociální rehabilitacimůžeme dělit na dva typy na sociální rehabilitaci 1 a sociální rehabilitaci 2. Do sociální rehabilitace 1 zařadíme služby, které učí nevidomého nebo těžce slabozrakéhonácvik samostatného pohybu a orientaci v prostoru, sebeobsluhu, stolování, osobní hygienu,čtení a psaní Braillova písma, nácvik použití kompenzačních smyslů. Zatímco sociální rehabilitace 1 učí klienta orientaci v základních činnostech, tak sociálnírehabilitace 2 už s určitou znalostí těchto základů počítá a snaží se tyto znalosti rozvinout oobsluhu kompenzačních pomůcek. Sociální rehabilitace 2 tedy zahrnuje služby zaměřující sena nácvik obsluhy kompenzačních pomůcek, na zpřístupnění a zpracování informací a serviss těmito pomůckami související (Hamadová, a další, 2007). 4
 5. 5. Tyfloservis, o. p s. Název společnosti pochází z řeckého slova tyflos, což znamená slepý. Podle názvu bychomsi tedy mohli myslet, že společnost bude poskytovat služby pouze nevidomým klientům, veskutečnosti tomu tak není. Společnost Tyfloservis, o. p. s. poskytuje sociální rehabilitacinevidomým i slabozrakým osobám, včetně intervence zaměřené na osoby jim blízké. Obecněprospěšná společnost Tyfloservis byla nejdříve založena jako odborné středisko Tyfloservisroku 1991 Českou unií nevidomých a slabozrakých ČR. Tyfloservis bylo první středisko,které začalo poskytovat kromě poradenství a zácviku práce s kompenzačními pomůckami takédenní potřeby především terénní základní sociální rehabilitaci později osleplých občanůČeské republiky. V roce 1996 došlo ke sjednocení České unie nevidomých a slabozrakých ČRa odborného střediska Tyfloservis, po sjednocení dostala společnost název Sjednocenáorganizace nevidomých a slabozrakých ČR. Na přelomu roku 2000 byla zamítnuta většinadotací od MPSV, vzhledem k tomu, že dotace byly téměř jediný zdroj příjmů, došlok osamostatnění některých organizací, především pak Tyfloservisu, o. p. s. Tak vzniklasamostatná obecně prospěšná společnost Tyfloservis (Tyfloservis, o.p.s., 2005). Tyfloservis, o. p. s. poskytuje služby, které můžeme zařadit do sociální rehabilitaceprvního typu. Své poradenství a služby poskytuje občanům starším 15 let. Jejím cílem jepřipravit zrakově postiženého člověka na běžný život, ukázat mu další možnosti jeho rozvojea rozvíjet u něj aktivitu a zájem. Tyfloservis, o. p. s. poskytuje rozmanité množství rehabilitačních služeb, mezi tyto službyřadí nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu, nácvik sebeobsluhy, čtení a psaní,nácvik vlastnoručního podpisu, tyflografiku, rehabilitaci zraku, nácvik sociálních dovedností.Dále Tyfloservis, o. p. s. poskytuje seznámení se sortimentem speciálních optických,rehabilitačních, kompenzačních i jiných pomůcek zároveň s proškolením v obsluze vybranýchpomůcek. Mezi své poradenské služby zahrnuje pomoc při úpravě prostředí a odstraňováníarchitektonických bariér z hlediska potřeb nevidomých, pokud má klient zároveň vadu zraku isluchu má možnost absolvovat poradenství ve speciálních komunikačních technikách, jakojsou Lormova doteková abeceda, prstová abeceda, znakování ruku v ruce a další. Všechnytyto služby jsou poskytované bezplatně a terénní formou, v domácím prostředí klienta.(Tyfloservis, o.p.s., 2005) . 5
 6. 6. TyfloCentrum Hradec Králové, o. p. s. Tyflocentrum Hradec Králové v regionu působí již od roku 1991, kdy bylo založenoSjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých, jako specializované pracoviště proobčany s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením. V říjnu 2002 vzniklo TyfloCentrumHradec Králové, o. p. s. jako samostatný právní subjekt (TyfloCentrum Hradec Králové, o. p.s. (A)). Nyní je TyfloCentrum Hradec Králové obecně prospěšná společnost s krajskoupůsobností, která poskytuje sociální služby těžce zrakově postiženým občanům. Je zde snaha,aby se v každém krajském městě nacházelo alespoň jedno TyfloCentrum, kdy pro přehlednostponese TyfloCentrum vždy ve svém názvu jméno města, ve kterém se nachází. Službyposkytované obecně prospěšnou společností TyfloCentrum Hradec Králové, můžeme zařaditdo sociální rehabilitace druhého typu. TyfloCentrum, o. p. s., stejně jako Tyfloservis, o. p. s.poskytuje služby občanům starším 15 let v některých případech starším 8 let. KrajskáTyfloCentra mají nejčastěji zaregistrované služby sociálního poradenství, průvodcovské apředčitatelské služby, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotnímpostižením a sociální rehabilitaci. TyfloCentrum Hradec Králové, o. p. s. navíc nabízípracovní rehabilitaci a podporu pracovního uplatnění. Dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb., je většina poskytovaných služeb bezplatná.Výjimku tvoří služba registrovaná podle § 42 výše uvedeného zákona: Průvodcovské apředčitatelské služby a úhrada výuky základů obsluhy PC, která není součástí služby Sociálnírehabilitace. (TyfloCentrum Hradec Králové, o. p. s. (B), 2011: 1) Všechny tyto služby krajská TyfloCentra poskytují ambulantní formou, to znamená, žeklient do denního stacionáře dochází, aniž by musel přerušit své běžné povinnosti jako např.docházení do školy nebo do práce. (Hamadová, a další, 2007:73) Zdroj: podklady ČSÚ 2006 6
 7. 7. Použité zdrojeHamadová, Petra, Květoňová, Lea a Nováková, Zita. 2007. Oftalmopedie: Texty kdistančnímu vzdělávání. Brno : Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-145-4.- základní informace o dané problematice- jasný přehled všech organizací pro nevidomé a slabozraké- popisuje danou problematiku- shrnuje informace z více pramenů- vzhledem k tomu, že se jedná o učební text, je zde velká míra spolehlivostiTyfloCentrum Hradec Králové, o. p. s. (A). Kdo jsme, TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s. tyflocentrum-hk.cz. [Online] [Citace: 10. 4 2012.] http://www.tyflocentrum-hk.cz/kdo.php.- domovské stránky dané organizace- poskytují všechny informace o dané organizaci- pravidelná aktualizace stránek- možnost komunikace s organizací přes dané stránky- jediný konkrétní zdroj informací o dané organizaciTyfloCentrum Hradec Králové, o. p. s. (B). 2011. Služby, TyfloCentrum Hradec Králové.tyflocentrum-hk.cz. [Online] 2. 2 2011. [Citace: 10. 4 2012.] http://www.tyflocentrum-hk.cz/cenik.doc.- článek sestavený přímo danou organizací- pravidelná aktualizace informací- jediný zdroj daných informací, kde je zajištěna aktuálnost a pravdivost- autor článku erudovaný v oboruTyfloservis, o.p.s. 2005. Služby pro zrakově postižené. tyfloservis.cz. [Online] 11 2005.[Citace: 10. 4 2012.] http://www.tyfloservis.cz/sluzby-pro-zrakove-postizene.php.- domovské stránky dané organizace- poskytují všechny informace o dané organizaci- pravidelná aktualizace stránek- možnost komunikace s organizací přes dané stránky- jediný konkrétní zdroj informací o dané organizaci 7

×