Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
FAKULTETI I EDUKIMIT
PROGRAMI MASTER
DREJTIMI: MËSIMDHËNIE DHE KURRIKULË

Tema: Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orë...
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore

Çka është Komunikimi dhe pse është i rëndësishëm?

Komunikimi është ...
LOGO

Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore

Arti
i komunikimit

Mësuesit që kanë zgjedhur të zhvillojnë sh...
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore

Ndikimi i mësuesit dhe
format inkurajuese
Mosha dhe dallimet e
zhvil...
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore

1
1

Të menduarit kritik

2
2

Të komunikuarit verbal

3
3

Të komun...
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore
1
1

Të menduarit kritik

Të menduarit kritik - është procesi intelek...
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore
2
2

Të komunikuarit verbal

Të komunikuarit verbal - Shkëmbimi i inf...
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore
3
3

Të komunikuarit joverbal

Të komunikuarit joverbal
Fuqia joverba...
Të komunikuarit joverbal
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore

Shprehjet
e fytyrës
Gjashtë
emocionet:
zemë...
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore

4
4

Të dëgjuarit efektiv

Të gjithë dëgjojmë ndryshe…
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore

4
4

Të dëgjuarit efektiv

Çfarë nënkupton/mundëson të dëgjuarit
efe...
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore

4
4

Të dëgjuarit efektiv

Si të jemi dëgjues të
dëgjueshëm ?
 Kont...
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore

5
5

Të parashtruarit e pyetjeve

Shkathtësitë dhe arti i të pyeturi...
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore
5
5

Të parashtruarit e pyetjeve

Rëndësia e të pyeturit
 Tërheqja e...
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore

Arti i të komunikuarit ndërpersonal në arsim
Komunikimi ndërpersonal...
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore

Komunikimi (jo)efektiv në klasë
Puna me nxënës në klasë adreson disa...
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore

Komunikimi (jo)efektiv në klasë
Mesazhe të tjera kur përpiqet të bëj...
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore
Përparësitë në komunikimin efektiv:
1 . Qëndrimi
2 . Kontakti me sy
3...
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore
Arti i të komunikuarit me nxënës në klasë, lë të kuptohet vlera të do...
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore
Mësuesi kërkon në mënyrë efektive parashtrimin e pyetjeve të nxënësve...
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore

Shkathtësia e të komunikuarit - Vetëvlerësimi
Nr. Aftësia ime në të ...
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore

Avancimet në telekomunikacion dhe teknologji kanë transformuar në ma...
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore

Përgatiti: A. Kryeziu
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore

29,917 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore

 1. 1. FAKULTETI I EDUKIMIT PROGRAMI MASTER DREJTIMI: MËSIMDHËNIE DHE KURRIKULË Tema: Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore KURSI: Komunikimi në arsim Prishtinë, 2013
 2. 2. Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore
 3. 3. Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore Çka është Komunikimi dhe pse është i rëndësishëm? Komunikimi është aftësia për të ndarë informacion me njerëz dhe për të kuptuar se çfarë informacioni dhe ndjenjash janë duke u përcjellë nga ne, ose nga të tjerët. Komunikimi paraqet në vete shumë forma, dhe secila nga këto forma është art në vete.
 4. 4. LOGO Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore Arti i komunikimit Mësuesit që kanë zgjedhur të zhvillojnë shkathtësinë e komunikimit efektiv duhet të zotërojnë këto shkathtësi: Të menduarit kritik, të komunikuarit verbal, të komunikuarit joverbal, të dëgjuarit dhe të parashtruarit e pyetjeve
 5. 5. Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore Ndikimi i mësuesit dhe format inkurajuese Mosha dhe dallimet e zhvillimit social dhe emocional të fëmijëve Komunikimi i lirshëm Përdorimi i teknologjive të reja në arsim fuqizon komunikimin me nxënës
 6. 6. Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore 1 1 Të menduarit kritik 2 2 Të komunikuarit verbal 3 3 Të komunikuarit joverbal 4 4 Të dëgjuarit efektiv 5 5 Të parashtruarit e pyetjeve
 7. 7. Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore 1 1 Të menduarit kritik Të menduarit kritik - është procesi intelektualisht i disiplinuar e në mënyrë aktive dhe me shkathtësi konceptimi, duke aplikuar, duke analizuar, sintetizuar, ose duke vlerësuar informacionin e mbledhur ose të krijuar nga vëzhgimi, përvoja, reflektimi, arsyetimi, ose komunikimi si një udhërrëfyes i besimit dhe veprimit. Në formën e tij shembullore, mendimi kritik është bazuar në vlerat universale intelektuale që i tejkalojnë kundërshtimet në këto çështje: qartësi, saktësi, qëndrueshmëri, lidhshmëri , dëshmi të shëndosha, arsye të dëshmuara, thellësi shkencore e gjerësi dhe drejtësi.  Mendimi kritik ndryshon në bazë të motivimit, prandaj detyrë parësore e mësuesve duhet të jetë motivimi i nxënësve për të menduar në formën progresiste.
 8. 8. Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore 2 2 Të komunikuarit verbal Të komunikuarit verbal - Shkëmbimi i informacionit ndërmjet individëve duke përdorur fjalën. Individët gjithë jetën e tyre duhet të përdorin në mënyrë efektive komunikimin verbal, njerëzit me fjalë kuptohen lehtësisht, por duhet të sigurohen së mënyra në të komunikuar paraqet shqiptim të drejtë, dhe toni i zërit me të cilin fjalët kanë shprehur janë të përshtatshme.
 9. 9. Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore 3 3 Të komunikuarit joverbal Të komunikuarit joverbal Fuqia joverbale e komunikimit – Gjuha trupore Komunikimi joverbal, apo gjuha e trupit, është një formë e rëndësishme e komunikimit. Kur ne të ndërveprojmë me të tjerët, ne vazhdimisht japim dhe marrim sinjale të panumërta pa fjalë. Llojet e komunikimit joverbal – Gjuha trupore Ka shumë lloje të ndryshme të komunikimit joverbal, si: • Shprehjet e fytyrës • Lëvizjet e trupit • Kontakti me sy • Prekja • Hapësira dhe • Zëri
 10. 10. Të komunikuarit joverbal Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore Shprehjet e fytyrës Gjashtë emocionet: zemërim, neveri, frikë, lumturi, trishtim dhe befasi
 11. 11. Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore 4 4 Të dëgjuarit efektiv Të gjithë dëgjojmë ndryshe…
 12. 12. Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore 4 4 Të dëgjuarit efektiv Çfarë nënkupton/mundëson të dëgjuarit efektiv ?  Komunikimi i drejtë  Deshifrimi i qëllimeve  Të kuptuarit se çfarë kërkohet dhe çfarë duhet bërë ***  Na bën produktivë  Siguron suksesin e punës ekipore Pengesat në të dëgjuar  paragjykimet  dallimet gjuhësore / dialektore  zhurma  frika  mungesa e vëmendjes
 13. 13. Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore 4 4 Të dëgjuarit efektiv Si të jemi dëgjues të dëgjueshëm ?  Kontakti me sy  Mos - ndërprerja  Gjuha fizike (pohim me kokë etj.)  Parafrazimi & verifikimi …
 14. 14. Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore 5 5 Të parashtruarit e pyetjeve Shkathtësitë dhe arti i të pyeturit “Të dish të bësh pyetje si duhet, do të thotë të dish të japësh mësim. Më shumë se çdo gjë tjetër, arti i bukur i mësimdhënies varet nga mjeshtëria e përdorimit të pyetjeve…” Djui  Pyetja është rruga drejt diturisë  Të pyeturit është rruga prej parashikimit deri te realizimi i qëllimit  Pyetja është çdo formulim (me gojë ose me shkrim) që nxit të menduarit dhe kërkon nga bashkëbiseduesi një përgjigje - B. Musai
 15. 15. Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore 5 5 Të parashtruarit e pyetjeve Rëndësia e të pyeturit  Tërheqja e vëmendjes dhe nxitja e interesit  Diagnostifikimi dhe kontrollimi  Riprodhimi i fakteve të veçanta apo informacionit  Nxitja e procesit të të menduarit e nivelit të lartë  Strukturimi dhe riorientimi i diskutimit  Shprehja e emocioneve
 16. 16. Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore Arti i të komunikuarit ndërpersonal në arsim Komunikimi ndërpersonal është një aftësi kyçe e punës dhe e jetës sonë që na bën të mundur: Të japim dhe të marrim informacion. Të ndikojmë në qëndrimet dhe sjelljet e të tjerëve. Për të ruajtur marrëdhënie të mira me të tjerët. Të kuptuarit e botës dhe përvojave tona në të. Përmes nevojave personale dhe për të kuptuar nevojat e të tjerëve. Të japim dhe të marrin mbështetje emocionale. Të marrim vendime për zgjidhjen e problemeve. Të parashikojmë sjelljen.
 17. 17. Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore Komunikimi (jo)efektiv në klasë Puna me nxënës në klasë adreson disa çështje që kanë të bëjnë kryesisht me komunikimin efektiv ose joefektiv. 1 . Urdhërimi, 2 . Paralajmërimi ose format kërcënuese 3 . Moralizimet, duke predikuar apo duke dhënë “vërejtje” 4 . Këshillimi, duke ofruar zgjidhje apo sugjerime 5 . Mësimdhënia duke i dhënë argumente logjike Këto përgjigje në vazhdim kanë tendencë për të komunikuar mospërputhjet dhe gabimet: 6 . Duke gjykuar, kritikuar, duke mos u pajtuar, duke fajësuar 7 . Thërrasim me emra tjerë fëmijët, etiketimi 8 . Duke interpretuar, analizuar apo diagnostikuar
 18. 18. Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore Komunikimi (jo)efektiv në klasë Mesazhe të tjera kur përpiqet të bëjë që nxënësi të ndjehet më mirë ose mohon se ka një problem: 9 . Duke vlerësuar, duke rënë dakord, duke i dhënë vlerësime pozitive 10 . Siguri, simpati, ngushëllim, mbështetje Kjo përgjigje ka tendencë përpjekjen për të zgjidhur problemin për nxënësin: 11 . Pyetje provokative, pyetje rishqyrtuese Këto mesazhe komunikuese kanë tendencë për të devijuar nxënësin krejt: 12 . Tërheqjes, shkëputjes, humorit
 19. 19. Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore Përparësitë në komunikimin efektiv: 1 . Qëndrimi 2 . Kontakti me sy 3 . Shprehja e fytyrës 4 . Distanca 5 . Gjestet trupore 6 . Zëri - intonacioni
 20. 20. Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore Arti i të komunikuarit me nxënës në klasë, lë të kuptohet vlera të dobishme: 1 . Mësuesi krijon një marrëdhënie pozitive me nxënësit 2 . Detyra mësuesit është për të inkurajuar nxënësit 3 . Mësuesi të jetë pozitiv në të folur me nxënësit, dhe tu shmanget “nënçmimeve” 4 . Kur është e mundur dhe e nevojshme, mësuesi të përgatitet për orë mësimore 5 . Mësuesi thërret në emër nxënësit. 6 . Kur jep udhëzime, të marrë opinionin edhe nga nxënësit. 7 . Mësuesi flet në mënyrë të qetë. 8 . Mundohet për të ruajtur kontaktin me sy me nxënësin. 9 . Minimizon pengesat. 10 . Mësuesi njofton nxënësit se tema është e rëndësishme. 11 . Duhet ta dinë nxënësit se ju jeni duke folur që ata të përfitojnë. 12 . Mësuesi përdor pyetje për të përfshirë nxënësit dhe për të monitoruar të kuptuarit. 13 . Mësuesi përfshin shembuj nga përvoja e nxënësit. 14 . Shmangni diskutimin e problemeve personale të nxënësit. 15 . Mësuesi menaxhon: fërkimet, zemërimet, humbjen e interesimit, mërzinë etj.. 16 . Mësuesi mbështet nxënësit për të dëgjuar.
 21. 21. Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore Mësuesi kërkon në mënyrë efektive parashtrimin e pyetjeve të nxënësve... 1 . Mësuesi udhëzon nxënësit dhe ndalon në mënyrë efektive para dhe pas çdo pjese të orës, duke bërë të mundur që nxënësit të parashtrojnë pyetje 2 . Ndërveprimet në pyetjet këshilluese - Çfarë lloje të pyetjeve ju kërkoni? 3 . Pyetje kuptimplote – Udhëzo se sa pyetje kërkoni dhe llojet e pyetjeve. 4 . Kontrollo me mirëkuptim - Është e rëndësishme që ne të monitorojmë dhe t’i kuptojmë nxënësit. Për të parë nëse nxënësit kanë kuptuar se çfarë është thënë, mësuesi kërkon nga nxënësit me pyetjet e parashtruara të përsërisin përmbledhjen e asaj që është thënë në orën e mësimit. Duke u bërë një pyetësi më efektive, nxënësit do të nxitën që të jenë më reflektues në situatat që ata ishin të përfshirë në mënyrë aktive në orë mësimi, prandaj stili i mësuesit në format e parashtrimit të pyetjeve është pjesë e pandashme e komunikimit efektiv në klasë.
 22. 22. Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore Shkathtësia e të komunikuarit - Vetëvlerësimi Nr. Aftësia ime në të komunikuar Me 1 shkalla më e ulët e vetëvlerësimit dhe me 5 shkalla më e lartë e vetëvlerësimit. 1 Raporti me nxënës 1 2 3 4 5 2 Komunikimi me mbikëqyrës – mentorin 1 2 3 4 5 3 Komunikimi me anëtarët e tjerë të stafit 1 2 3 4 5 4 Komunikimi me prindërit e fëmijëve 1 2 3 4 5 5 Bashkëpunimi me administratën 1 2 3 4 5 6 Dashamirësia në bashkëpunim 1 2 3 4 5 7 Pranimi i kritikave konstruktive 1 2 3 4 5 8 U përmbahem standardeve etike 1 2 3 4 5 9 Vetë kontrolli në situata të stresit 1 2 3 4 5
 23. 23. Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore Avancimet në telekomunikacion dhe teknologji kanë transformuar në masë të madhe komunikimin tradicional. Sot komunikimi përmes telefonave dhe komunikimi përmes internetit, në linjë, ofrojnë komunikim nga distanca të largëta. Në këto zhvillime teknologjike, nuk ka dyshim, se edhe puna e mësuesve, pashmangshëm, duhet të lidhet ngushtë në përdorimin e këtyre teknologjive të avancuara edhe në klasat ku ata japin mësim. Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore, fuqizohet edhe nga aftësia e mësuesve në përdorimin e teknologjive të reja në arsim, sepse komunikimi vazhdon të ndryshojë krahas zhvillimeve dhe avancimeve teknologjike.
 24. 24. Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore Përgatiti: A. Kryeziu

×