Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tyri

2,016 views

Published on

Türi Gümnaasiumi õpilaste kokkuvõte uurimusest projektis "21.sajandi kool - tehnoloogia õppetöös"

Published in: Education, Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tyri

 1. 1. 21.sajandi kool - tehnoloogia õppetöös Türi Gümnaasium
 2. 2. Türi Gümnaasium <ul><li>Türi linn, Järvamaa </li></ul><ul><li>Õpilasi 670 </li></ul><ul><li>Õpetajaid 53 </li></ul><ul><li>Õppetöö toimub kahes õppehoones </li></ul>
 3. 3. Meeskond <ul><li>Meeskonnajuht - Andra </li></ul><ul><li>Ajakirjanikud - Ave ja Ege </li></ul><ul><li>Statistikud - Maria ja Liina </li></ul><ul><li>Praktikud - Märt ja Taaniel </li></ul>
 4. 4. Uurimustöö <ul><li>Urimuses osales 142 õpilast </li></ul><ul><li>91 tüdrukut </li></ul><ul><li>51 poissi </li></ul>
 5. 5. Lemmikõppeained Kokku Tüdrukud Poisid Kehaline kasvatus 61 28 33 Kunst 44 32 12 Inglise keel 30 21 9 Matemaatika 18 11 7
 6. 6. Kasu ka päriselus Kokku Tüdrukud Poisid Emakeel 101 47 54 Inglise keel 72 47 25 Matemaatika 57 39 18 Ühiskonnaõpetus 18 14 4
 7. 7. Kõige rohkem kasu haridustee jätkamisel Kokku Tüdrukud Poisid Matemaatika 79 46 33 Inglise keel 69 49 20 Emakeel 52 36 16 Ajalugu 14 12 2
 8. 8. Kõige raskemad ained Kokku Tüdrukud Poisid Matemaatika 56 39 23 Füüsika 52 39 13 Ajalugu 46 23 12 Vene keel 32 18 14
 9. 9. Eelistatud vahendid ainetundides õppimiseks
 10. 10. Meeldivad õppemeetodid
 11. 11. Teemad matemaatikas <ul><li>Enam meeldivad teemad: </li></ul><ul><li>Võrrandid (17) </li></ul><ul><li>Peast arvutamine (13) </li></ul><ul><li>Trigonomeetria(11) </li></ul><ul><li>Kõige vähem meeldivad teemad: </li></ul><ul><li>Trigonomeetria(36) </li></ul><ul><li>Logaritmid(19) </li></ul><ul><li>Algebra(11) </li></ul>
 12. 12. Ettepanekud matemaatika tundide huvitavamaks muutmiseks <ul><li>Rühmatööd rohkem (38) </li></ul><ul><li>Rohkem arvutiga tööd (22) </li></ul><ul><li>Rohkem reaalseid näiteid (13) </li></ul><ul><li>Praktiline töö (10) </li></ul><ul><li>Mängude mängimine (7) </li></ul><ul><li>Huvitavad seletused (3) </li></ul>
 13. 13. Matemaatika veebileheküljed <ul><li>Koolis </li></ul><ul><li>www.miksike.ee </li></ul><ul><li>www.kool.ee </li></ul><ul><li>tyrigy.tyri.ee </li></ul><ul><li>www.hot.ee/ddmatemaatika </li></ul><ul><li>www.hot.ee/ingridringi </li></ul><ul><li>Kodus </li></ul><ul><li>www.miksike.ee </li></ul><ul><li>www.kool.ee </li></ul><ul><li>matemaatika.edu.ee </li></ul><ul><li>www.wiris.ee </li></ul><ul><li>www.elvag.edu.ee </li></ul>
 14. 14. Matemaatika õpiprogrammid <ul><li>Kodus </li></ul><ul><li>Function (10) </li></ul><ul><li>T-algebra (5) </li></ul><ul><li>Pranglimine (4) </li></ul><ul><li>GeomeTricks (4) </li></ul><ul><li>Calculator (2) </li></ul><ul><li>Wordpad(2) </li></ul><ul><li>Koolis </li></ul><ul><li>Function (24) </li></ul><ul><li>Miksike (5) </li></ul><ul><li>Pranglimine (5) </li></ul><ul><li>GeomeTricks (4) </li></ul><ul><li>T-algebra (3) </li></ul><ul><li>Sudoku (2) </li></ul>
 15. 15. Mitu tundi kulub keskmiselt õppimisele   Keskmiselt   Tüdrukud Poisid  ~2,6 tundi ~2,9 tundi ~2,1 tundi
 16. 16. Huvipakkuvad loodusained Kokku Tüdrukud Poisid Astronoomia 51 32 19 Uued avastused 45 25 20 Tervis 42 35 7
 17. 17. Väga meeldivad loodusainete teemad <ul><li>Geograafia (32) </li></ul><ul><li>Inimene (26) </li></ul><ul><li>Loomad (26) </li></ul><ul><li>Tervis (13) </li></ul><ul><li>Astronoomia (11) </li></ul>
 18. 18. Mittemeeldivad loodusainete teemad <ul><li>Keemia (31) </li></ul><ul><li>Füüsika (20) </li></ul><ul><li>Taimed (20) </li></ul><ul><li>Bioloogia (12) </li></ul><ul><li>Loomad (10) </li></ul>
 19. 19. Loodusainete teemad, mis on kasulikud igapäeva elus <ul><li>Keskkond (49) </li></ul><ul><li>Haigused (43) </li></ul><ul><li>Inimene (28) </li></ul><ul><li>Geograafia/kaart (28) </li></ul><ul><li>Kliima (17) </li></ul>
 20. 20. Ettepanekud loodusainete tundide huvitavamaks muutmiseks <ul><li>Rühmatöö (33) </li></ul><ul><li>Katsed (31) </li></ul><ul><li>Välitunnid ja praktiline töö (16) </li></ul><ul><li>Näited päriselust (14) </li></ul><ul><li>Õppefilmid (9) </li></ul>
 21. 21. Taanieli tööd <ul><li>Lineaarvõrrandisüsteemi lahendamine õpitarkvaraga Function </li></ul><ul><li>http://tyrigy.tyri.ee/Winki1.htm </li></ul><ul><li>Kujundite konstrueerimine õpitarkvaraga GeomeTricks </li></ul><ul><li>http://tyrigy.tyri.ee/Wink2.htm </li></ul><ul><li>Kujundite joonestamine </li></ul><ul><li>õpitarkvaraga GeomeTricks </li></ul><ul><li>http://tyrigy.tyri.ee/Wink3.htm </li></ul>
 22. 22. Märdi töö <ul><li>Trigonomeetriliste funktsioonide graafikute joonestamine (y=sin kx ja y=k sin x) </li></ul><ul><li>http://tyrigy.tyri.ee/Wink4.htm </li></ul>
 23. 23. Meie arvamused <ul><li>Ave : Projekti käigus kordasin ajaveebi kasutamist, õppisin ka paar uut kasulikku nippi , a rvutiga töötamine sai ka selgemaks! </li></ul><ul><li>Liina : Kordasin tabelitöötlusprogrammi kasutamist, meeskonnatööd </li></ul><ul><li>Ege ja Andra : Õppisime kasutama PowerPointi, arendasime meeskonnatööd ja suhtlus t </li></ul>
 24. 24. Meie arvamused <ul><li>Märt : Õppisin kasutama programme Wink ja Function, sain teada , kuidas joonestatakse siinusfunktsiooni graafikuid </li></ul><ul><li>Taaniel : Õppisin kasutama programme Wink, Function ja GeomeTricks. Arendasin iseseivat tööd </li></ul><ul><li>Maria : Tuletasin meelde Exceli kasutamist ja õppisin rohkem teistega arvestama </li></ul>
 25. 25. Täname kuulamast! Türi Gümnaasiumi meeskond

×