Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tiigrimatemaatika

2,628 views

Published on

Tiigrimatemaatika ettekanne IDEELAADAL Viljandi 2011

Published in: Education
 • Tänan, Laine Aluoja, kes minu esitluse, millega tutvustasin Viljandis ideelaadal TIIGRIMATEMAATIKAT on siia ülesse laadinud.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Tiigrimatemaatika

 1. 1. Vabavarana saadaval eesti keeles aadressil:
 2. 2. ON SAADAVAL MATEMAATIKAÕPETAJATEVIRTUAALSES VÕRGUSTIKUS http://mott.edu.ee
 3. 3. Jane Albre materjalid algklassidelehttp://www.koolielu.edu.ee/sirjematemaatika/ algklasside_toolehed/
 4. 4. SAADAVAL VABAVARANA http://math.ut.ee/T-algebra/ T-algebra õpilase vaa
 5. 5. http://www.wiris.ee/
 6. 6. http://mott.edu.ee/mottwiki/index. php/Esilehthttp://matdid.edu.ee/joomla/
 7. 7. Et panna õpilasi märkama matemaatikat enda ümber, kuulutas Tiigrihüppe Sihtasutus 2008. aasta märtsis 5.-12. klasside õpilastele välja tekstülesannete koostamise võistluse:„Märka matemaatikat enda ümber”.
 8. 8. Võistlusele laekus 64 tööd.Enim töid saatsid Türi gümnaasiumi õpilased, juhendaja õpetaja Margit Arro Tallinna Rahumäe Põhikooli õpilased, õpetaja Kadri Hiobi juhendamisel.
 9. 9. Enamik ülesannete tekste olid koostatud igapäevaelus juhtunu põhjal, kuid oli ka ülesandeid, mille tekst sarnanes väga matemaatika õpikutes olevate nõndanimetatud tüüpülesannetega.Kindlasti võiks mõne ülesande teksti edasi arendada - parandada sõnastust ja ülesannet laiendada. Hea tekstülesande koostamine pole ju kerge töö.
 10. 10. Žürii (Sirje Pihlap, Sirje Sild, Eno Tõnisson, Tõnu Tõnso) otsustas välja anda kolm esimest preemiat 9.-12. klassi õpilastele ja kolm esimest preemiat 5.-8. õpilastele.Žürii hindas ülesannetes teksti originaalsust ja elulisust, üheselt mõistetavust ja lahenduskäigu korrektset vormistust.
 11. 11. Esimese preemia pälvinud tööd. Türi Gümnaasiumi 11.klassi õpilane Ott Lints (juhendaja õpetaja Margit Arro)
 12. 12. Kevadpealinna rongid. Türi raudteejaamas on kahte liiki ronge: Tavalised ja kiirrongid. Reisirong koosneb 6 tavavagunist, 2 luksvagunist, pagasivagunist ja postivagunist. Kiirrong koosneb 4 tavavagunist, 5 luksvagunist ja pagasivagunist. Tavavagunisse mahub 50 inimest ja luksvagunisse 20 inimest. Rongijaamas on kokku 13 pagasivagunit, 10 postivagunit, 64 tavavagunit ja 50 luksvagunit. Määrata reisi- ja kiirrongide arv, mis on vagunite üldarvu arvestades võimalik koostada nii, et raudteejaamast saaks saata teele maksimaalse arvu reisijaid! Kumb neist rongidest kaalub rohkem, oletades et mõlemas rongis on kõik kohad täidetud? Tavavagun kaalub 10,5 tonni, luksvagun 12 tonni, pagasivagun 9 tonni ja postivagun 13,5 tonni. Eeldame, et keskmine inimene kaalub 80 kg.
 13. 13. Loo Keskkooli õpilaste Janar Plinkeri ja Hardi Selgi töö, kus algandmed on võetud Jõelähtme valla koduleheküljelt kavandatava Loo lubjakivikarjääri mäeeraldiste plaani selgituskirjast.Töö juhendaja oli õpetaja Allar-Reinhold Veelmaa.
 14. 14. Loole tahetakse ambitsioonikat kaevandust rajada, kus 5 aastaga kaevandatakse 2600000 m³ killustikku ja ka silutakse maapinda, et üldpilt jääks ilus. Plaanide kohaselt peaks pärast esimest aastat kasvama tootlikkus 8%, pärast teist aastat 5%. Pärast kolmandat aastat jääks tootlikkus samaks ja viiendal aastal langeks tootlikkus 15%. Mitu m³ killustikku kaevandati esimesel, teisel, kolmandal, neljandal ja viiendal aastal.
 15. 15. Salme Põhikooli Marten Tarkini.Juhendaja Marika Pütsep.Marten koostas ülesande maja ehitusel tekkinud probleemidest.
 16. 16. Mati tahab ehitada ühele pooleli olevale suurele ristkülikukujulisel toale vaheseina nii, et tekiks ruudukujuline tuba. Ta ei tea seinte pikkusi. Toa pindala on 168,8 m2. vahesina paksuseks on ta arvestanud 10 cm. Vaheseina lõppu tahab ta teha 90 cm laiusega ukseava. Vahesein, mida mõlemalt poolt hakkavad hiljem katma põrandaliistud on 7,1 m pikk ning ta on paralleelne suure toa lühema seinaga. Kipsplaadid on Matil olemas, neist puudust ei tule. Toa kõrgus on 250 cm. Katuse tõttu on üks toa sein 450 kaldu. Kõrgus, kust kaldsein hakkab on põrandast 150 cm kaugusel. Toa seinad on värvitud ja värvi jätkub ka vaheseintele. Mati tahab katta puitpõranda tammepuidust laminaadiga. Kui palju laminaat- ja ripplaeplaadi pakke ning põranda- ja laeliiste on tal vaja osta? Ehituspoes ringi vaadates on ta näinud standardmõõtmeid materjalidel ning need üles kirjutanud. Nendeks on. laminaatplaatide pikkus on 120 cm ja laius 20 cm, ripplaeplaatide pikkus 125 cm ja laius 19 cm, põrandaliist on 2,5 m pikk ja laeliist 2 m. Ühes laminaat- ja ripplaeplaatide pakis on võrdselt 8 plaati ning eraldi neid ei müüda Mitu pakki on vaja Matil osta laminaat- ja ripplaeplaate? Mitu põranda- ja laeliistu?
 17. 17. Nooremas vanuseastme esimese preemia vääriliseks tunnistatiTallinna Rahumäe Põhikooli Egle – Riin Iida töö (õpetaja Kadri Hiob),kes koostas ülesande oma venna ja tema sõbraga juhtunud loo põhjal.
 18. 18. Pärast jalgpallitrenni tekkis Toomasel ja Markusel suur magusaisu. Taskuid läbi otsides leidsid nad kokku 85 krooni. Selle eest osteti 3 Fazeri ja 2 Anne šokolaaditahvlit. Kui šokolaad oli ära söödud, tekkis Markusel tunne, et tema poolt söödud šokolaadi kogus ja rahasumma ei sobi. Pärast väikest ajurünnakut suutsid poisid meelde tuletada järgmist: kogu raha kulus šokolaaditahvlitele, Fazeri šokolaaditahvel maksis 1 kroon rohkem kui Anne šokolaaditahvel, Markus sõi ühe Anne ja ühe Fazeri šokolaaditahvli, Toomas ülejäänu, Markusel oli 25- kroonine ja 10-kroonine. Kes peab kellele raha maksma ja kui palju, et kaup oleks aus?
 19. 19. Esimese preemia sai ka Tallinna Rahumäe Põhikooli õpilase Helerin Hammeri tööJuhendaja õpetaja Kadri Hiiob.Trummi raudvara võiks sisaldada soolotrummi statiivi, hi-hat’i, duoble pedaali, 2x statiivi. Komplektis maksaks nad 3000 krooni, eraldi aga 10100 krooni.( 1000 + 2600 + 4600 + 400 + 1500) . Kui võtta eraldi hinnad, siis kui palju maksaks eraldi olevad asjad antud komplekti sees?
 20. 20. Noorema vanuseastme kolmanda esimese preemia võitis Rael Siim Tallinna Rahumäe Põhikoolist (õpetaja Kadri Hiob). Ülesande algandmed oli ta saanud „ Eesti Ekspressi” kinnisvaralisast.Korter maksis algul 2 195 000 krooni. Hinda alandati ja uueks hinnaks sai 1 995 000 krooni. Pank nõuab 20% omafinantseeringut. Kui perel oli olemas esialgse korteri omafinantseeringu summa, siis mitu protsenti uuest hinnast moodustab see summa?
 21. 21.  Kõigi võistluse töödega on võimalik tutvuda Wirise koduleheküljel viite õpilaste tegemised alt .http://www.wiris.ee/index.php/opilaste-tegemised/5-opilaste-tegemised/13-opilastoeoede-konkurss-maerka-matemaatikat-enda-uember
 22. 22. Kõik võitjad kutsuti Tartusse huvipäevale, kus võitjad said kätte auhinnad.Võitjaid tervitas Tartu Ülikooli matemaatika- informaatikateaduskonna dekaan Mati Kilp.Vanema vanuserühma õpilastele esinesid Tartu Ülikooli matemaatika–informaatikateaduskonna õppejõud Tiit Lepmann, kes rääkis matemaatika ülesannete koostamisest arvutis.Eno Tõnisson, kes arutles teemal: „Kui arvuti oskab matemaatikaülesannet lahendada, kas inimene peab ka oskama?”
 23. 23. Noorema vanuseastme võitjad said käia ekskursioonil Tartu Observatooriumis Tõraveres ja Nõo Reaalgümnaasiumis.Täname võistluse sponsoreid: Tartu Observatooriumi, Tallinna Haridusametit, Nõo Reaalgümnaasiumi
 24. 24. Märka matemaatikatenda ümber - jooned 2. võistlus
 25. 25.  Võistlusele laekus 163 tööd. Esindatud olid• Gustav Adolfi Gümnaasium• Kiili Gümnaasium• Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium• Kuressaare Gümnaasium• Käina Gümnaasium• Mõniste Põhikool• Paide Ühisgümnaasium• Surju Põhikool,• Tallinna Prantsuse Lütseum,• Tartu Descartes`i Lütseum,• Tartu Erakool,• Tõrva Gümnaasium,• Türi Gümnaasium,• Valga Gümnaasium,• Võru Kesklinna Gümnaasium ja• Ülenurme Gümnaasium.
 26. 26. Kristen GildenGustav Adolfi Gümnaasium 11. klass Matemaatikaõpetaja Riina Timmermann
 27. 27. Aleksandr Antonov , Jevgeni KrassiKohtla-Järve Kesklinna GümnaasiumMatemaatikaõpetaja Olga BobeškoValaste juga, Ontika
 28. 28. Teele Teder Valga Gümnaasium 12. c klassMatemaatikaõpetaja Eva Tšepurko
 29. 29. Carl- Felix Telk Valga Gümnaasium 7. b klass Arvutiõpetaja Eva Tšepurko
 30. 30. Aimar Soots fotograaf Risto Põldsalu Tõrva Gümnaasium 9.a Matemaatikaõpetaja Hiie Kokamägi
 31. 31. Madelyn KurgGustav Adolfi Gümnaasium 8. b klass Matemaatikaõpetaja Kerli Koppel
 32. 32. Kärilyn SulbiTüri Gümnaasium 11.b Matemaatikaõpetaja Ethel Koit
 33. 33. Aimar Soots fotograaf Risto PõldsaluTõrva Gümnaasium 9.a Matemaatikaõpetaja Hiie Kokamägi
 34. 34. Leena Tsegalko Valga Gümnaasiuum 12. c klassMatemaatika õpetaja Eva Tšepurko
 35. 35. Kairi Koppel Tõrva Gümnaasium 12.aMatemaatikaõpetaja Hiie Kokamägi
 36. 36. Andra AedmaTüri Gümnaasium. Õpetaja Laine Aluoja
 37. 37. Kerttu- Kadi VanambTartu Descartes`i Lütseum 10. klassÕpetaja Kadri Veider
 38. 38. Kaisa Aruaas Gustav Adolfi Gümnaasium 11.bMatemaatikaõpetaja Riina Timmermann
 39. 39. Kai-Ly EnnoGustav Adolfi Gümnaasium 8.bMatemaatikaõpetaja Kerli Koppel
 40. 40. Hardi KõlliVõru Kesklinna Gümnaasium 9. aMatemaatikaõpetaja Marianne Jaanson
 41. 41. Gränty Reidla Surju Põhikool 5.klass Matemaatikaõpetaja Signe Reidla
 42. 42. Tiina-Mari Mürk, Triinu LeppVõru Kesklinna Gümnaasium 8.bMatemaatikaõpetaja Marianne Jaanson
 43. 43. Hardi KõlliVõru Kesklinna Gümnaasium 9. aMatemaatikaõpetaja Marianne Jaanson
 44. 44. Hanna Jõgi, Grete- Lisett NirkVõru Kesklinna Gümnaasium 7. aMatemaatikaõpetaja Marianne Jaanson
 45. 45. Aleksandr IvanjusinKohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 7b Õpetaja Zanna Arganova :
 46. 46. Kertu TähtValga Gümnaasium 7BArvutiõpetaja Eva Tšepurko
 47. 47. Kerli Koemets Mõniste Kool 9.klassMatemaatikaõpetaja Eda Tuvikene
 48. 48. Rasmus Saarniit . Fotograaf Risto PõldsaluTõrva Gümnaasium 9.a Matemaatikaõpetaja Hiie Kokamägi
 49. 49. 3. võistlusMärka matemaatikat enda ümber -teised õppeaine
 50. 50. Võistlusele laekus 145 tööd. Esindatud olid Ahtme Gümnaasium, Gustav Adolfi Gümnaasium, Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium, Käina Gümnaasium, Loksa Gümnaasium, Mõniste Kool, Nõo Reaalgümnaasium, Paide Ühisgümnaasium, Pühajärve Põhikool, Roosna-Alliku Põhikool, Surju Põhikool,
 51. 51. Tallinna Läänemere Gümnaasium, Tamsalu Gümnaasium, Tartu Veeriku Kool, Tartu Vene lütseum, Türi Gümnaasium, Uulu Põhikool, Valga Gümnaasium, Voore Põhikool, Võru Kesklinna Gümnaasium.
 52. 52.  Avastasime kui mitmekülgne on GeoGebra ja mis võimalused sellega on. GeoGebra programmi kasutamist, ja õppisin vaatama asju teise pilguga. Niiöelda matemaatilise pilguga. Õppisin enda ümber laiemalt vaatama. See on üks väga kasulik oskus, mida paljud peaksid rohkem kasutama.
 53. 53.  Õppisin märkama ruumilisust. Algul kujundeidpildilt otsides ei pannud neid nii palju tähelegi, kuidjärjest seda pilti arendades, ma neid ka leidsin. Seegaarendas see eelkõige ruumilist mõtlemist jatähelepanelikkust. Äratas ruumilise mõtlemise: pärast töö lõpetamistnägin tüvipüramiide ja koonuseid laualampi vaadates,silindreid tasse vaadates jms. Millised on need silindrid ja teised asjad.
 54. 54. Sain foto tegemise ajal looduses meie kaunilt lumiseEestimaa ilu nautida ja õppisin kaamerat pareminikäsitsema. Antud ülesanne pani mind rohkem mõtlemameid igapäevaselt ümbritsevate huvitavate loodus- jaehitusimede peale. Sest ega tavaliselt inimene ei mõtleigapäevaselt teda ümbritseva mitmekesisuse peale, kasvõiantud projekti tegemiseks valitud väliprügikastist -konstruktiivgeniaalsest väliobjektist, mille sarnasid tervemaailm, k.a Eesti täis on, kuid midasid tihtipeale väga eiaustata, vaatamata nende loodusthoidvale, keskkondakaitsvale ja seega ka üsna väärikale otstarbele.Geomeetriat võib tähendada tõepoolest igal pool!
 55. 55. Peapreemiad 10.-12. klass Maris Vette Türi Gümnaasium, õpetaja Laine Aluoja
 56. 56. Eduard Udatsnõi Tartu Vene Lütseum,õpetaja Natalja Sazonova
 57. 57. Tüvikoonused
 58. 58. rootsis kuninga palee juures
 59. 59. Märka matemaatikat enda ümber – kunst ( mustrid)JÄLGIGE REKLAAMI TIIGRIHÜPPE KODULEHEL JA NÕO REAALGÜMNAASIUMI KODULEHEL

×