Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Õppiv Tiiger Järvamaal

1,080 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Õppiv Tiiger Järvamaal

 1. 1. Õppiv Tiiger Järvamaal Laine Aluoja Tiigrihüpe SA koolitaja ja ekspert
 2. 2. Õppiv Tiiger <ul><li>Prioriteedid (Arengukava 2006-2009) </li></ul><ul><li>e-õppe sisu tootmine ja teenuste pakkumine; </li></ul><ul><li>e-õppeks vajalike pädevuste saavutamine ja kogemuste omandamine; </li></ul><ul><li>e-õppe korraldus; </li></ul><ul><li>IKT infrastruktuuri jätkusuutliku arengu tagamine; </li></ul><ul><li>õppurite vajaduste selgitamiseks uuringute ja analüüside läbiviimine ning tulemuste rakendamine. </li></ul><ul><li>http://www.tiigrihype.ee </li></ul>
 3. 3. Koolide tehnoloogia <ul><li>Õppiv Tiiger meie koolis 2006 </li></ul>26 105 000,00 kr Türi Majandusgümnaasium 30 160 000,00 kr Türi Gümnaasium 19 22 900,00 kr Roosna-Alliku Põhikool 18 40 500,00 kr Retla Kool 27 199 240,00 kr Paide Gümnaasium 16 62 000,00 kr Laupa Põhikool 20 42 000,00 kr Koigi Põhikool 26 38 000,00 kr Kabala Põhikool 12 40 000,00 kr Aravete Keskkool 14 30 000,00 kr Ambla Põhikool 20 68 000,00 kr Albu Põhikool 19 5 000,00 kr Ahula Lasteaed-Algkool punkte summa kool
 4. 4. Koolide tehnoloogia <ul><li>Õppiv Tiiger meie koolis 2007 </li></ul>10 40 000,00 kr Ambla Põhikool 15 55 931,00 kr Retla Kool 16 15 000,00 kr Roosna-Alliku Põhikool 16 71 850,00 kr Järva-Jaani Gümnaasium 16 49 979,50 kr Imavere Põhikool 16 10 000,00 kr Ahula Lasteaed-Algkool 17 30 000,00 kr Kabala Põhikool 19 42 000,00 kr Koigi Põhikool 25 92 000,00 kr Laupa Põhikool 27 215 220,00 kr Paide Ühisgümnaasium punkte summa kool
 5. 5. Koolitus DigiDirektor <ul><li>Tiigrihüppe SA ja BCS Koolituse koostööprojekt </li></ul><ul><li>Koolitus aitab kujundada tervikpildi </li></ul><ul><ul><li>IKT koolis, </li></ul></ul><ul><ul><li>tippjuhi rollist IKT arendamisel, </li></ul></ul><ul><ul><li>annab suunad, kuidas võimalikult tulemuslikult ja valutult tehnoloogiakasutust edasi arendada. </li></ul></ul><ul><li>Toimunud 7 kursust </li></ul><ul><li>Järvamaalt osalenud 2 inimest ( Paide G. direktor ja infojuht) </li></ul><ul><li>Maksumus koolijuhile 1335 EEK so.25% </li></ul><ul><li>(TH 50%, Microsift 25% =5340 EEK) </li></ul>
 6. 6. Koolitus DigiTiiger <ul><li>Kursuse sisu </li></ul><ul><li>aktiivõppemeetodite sidumine innovatiivsete õppevahendite ja õpivaraga </li></ul><ul><li>E-õppe keskkond </li></ul><ul><li>Õpimapp ja E-portfoolio </li></ul><ul><li>Mõtestatud õppimine </li></ul><ul><li>Mõistekaart </li></ul><ul><li>Aktiivõppe sidumine e-õppega </li></ul><ul><li>Aktiivõpe ja uus meedia õppetöös </li></ul><ul><li>Hindamine ja enesehindamine </li></ul><ul><li>Koostööprojektid </li></ul><ul><li>Kestus 40+20 tundi </li></ul><ul><li>Koolituse läbinud 46 õpetajat </li></ul><ul><li>(Türi G (14), Roosna-Alliku PK (13), Paide G(12), Türi MG (4), Laupa PK (1), Retla PK (1), Päinurme IK (1)) </li></ul><ul><li>Info ja registreerumine </li></ul><ul><li>http://www.htk.tlu.ee/digitiiger </li></ul>
 7. 7. Koolitus AnimaTiiger <ul><li>Kursuse sisu </li></ul><ul><li>animatsioon, kui meediaõpetuse üks osa + kaameraostu kompensatsioon 50% </li></ul><ul><li>Kokku 24 tundi (3 moodulit) </li></ul><ul><li>Lõpetanud ligikaudu 10 õpetajat </li></ul><ul><li>Konkurss TAGURPIDI (noorem vanuserühma laureaat Albu Põhikool ) </li></ul><ul><li>Info: http://www.htk.tlu.ee/animatiiger </li></ul>
 8. 8. Koolitus Projektipaun <ul><li>Kursuse sisu </li></ul><ul><li>Õpiprojektis osalemine </li></ul><ul><li>Projektõppe teooria omandamine </li></ul><ul><li>Tutvumine näidisprojektidega </li></ul><ul><li>Kestus 16+4 tundi </li></ul><ul><li>Koolituse läbinud 70 õpetajat ( arvutiõpetajad ja infojuhid, Türi G (14), Laupa PK (12), Paide G (12), Paide KKK (8), Järva-Jaani G (?) ) </li></ul><ul><li>Info ja registreerumine </li></ul><ul><li>http://www.htk.tlu.ee/projektipaun </li></ul>
 9. 9. Konkurss Projektipaun <ul><li>Õpiprojektide konkurss </li></ul><ul><li>(vabariiklik, piirkondlik, ülemaailmne) </li></ul><ul><li>Projektipauna konkursil (3.aastat) saavad osaleda aineõpetajate valmistatud ja praktikas rakendatud õpiprojektid , mille loomisel on kasutatud infotehnoloogia võimalusi. </li></ul><ul><li>Projektide loomisel on soovituslik kasutada Projektipauna metoodikat ja Virtuaalse õppetunni vormi </li></ul>
 10. 10. Projekt ja koolitus eTwinning <ul><li>Sõpruskoolid Euroopas on programm, mis pakub õpilastele, õpetajatele, koolijuhtidele ja teistele koolitöötajatele võimaluse osaleda koolidevahelises koostöös IKT kaasabil. </li></ul><ul><li>Koostööprojektide oluline osa on </li></ul><ul><li>arvutiõpetuse integreerimine ainetundi, </li></ul><ul><li>teiste Euroopa riikide kultuuri ning ajaloo tundmaõppimine, </li></ul><ul><li>keeleõpe. </li></ul><ul><li>Väätsa PK ja Türi G </li></ul><ul><li>Portaal (töökeskkond) www.etwinning.net </li></ul><ul><li>Programmi rahvuslik portaal Eesti õpetajatele http://www.htk.tlu.ee/etwinning/news </li></ul>
 11. 11. Projekt Kevadpäev Euroopas <ul><li>Projekt Kevadpäev Euroopas toimub </li></ul><ul><li>26. märtsist- 30. juunini </li></ul><ul><li>annab noortele hea võimaluse infotehnoloogia vahendusel arutleda Euroopa-teemadel, koguda uusi teadmisi nii Euroopa kui ka Euroopa Liidu kohta, teha koostööd teiste koolide õpilastega </li></ul><ul><li>Info ja registreerumine </li></ul><ul><li>http://www.springday2007.net/ </li></ul>
 12. 12. Konkursid, projektid <ul><li>Veebipõhiste e-õppematerjalide loomine </li></ul><ul><ul><li>HotPotatoes </li></ul></ul><ul><ul><li>eXeLearning </li></ul></ul><ul><li>Tiiger käsitöötunnis </li></ul><ul><li>Õmblus- ja tikkimismasinad ( Paide ÜG, Türi MG ) </li></ul><ul><li>CNC freespink ning disainitarkvara ( Paide G ) </li></ul>
 13. 13. Tiigrihüppe SA toetab <ul><li>õpetajatele ja koolijuhtidele suunatud täiendkoolitusprojekte, mis arvestavad kohalikke võimalusi ja vastavad täpselt kooli vajadustele, </li></ul><ul><li>õpitarkvara oste </li></ul><ul><li>Toetuse saamiseks tuleb täita taotluse vorm koos lisadega ja esitada see sihtasutusele nii paberkandjal kui elektrooniliselt </li></ul>50%
 14. 14. <ul><li>INFO, uudised ja taotlusvormid </li></ul><ul><li>http://www.tiigrihype.ee </li></ul>
 15. 15. Tänan! Edukat kooliaastat!

×