Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

jjkokkuvote

1,245 views

Published on

Järva-Jaani Gümnaasiumi kokkuvõte projekti "Tehnoloogia õpilase kaaslasena" uuringust

Published in: Business, Economy & Finance
 • Be the first to comment

jjkokkuvote

 1. 1. Järva-Jaani Gümnaasium Tehnoloogia õpilase kaaslasena Autor: Ivar Kärner
 2. 2. Järva-Jaani Gümnaasium <ul><li>Kool asub Järva-Jaani põhjapoolses servas, Orina mõisa lähedal. </li></ul><ul><li>Koolis õpib päevases ja kaugõppeosakonnas kokku 301 õpilast keda õpetab 31 õpetajat. </li></ul>
 3. 3. Meeskond <ul><li>Nimi: Ivar Kärner </li></ul><ul><li>Kool: Järva-Jaani Gümnaasium </li></ul><ul><li>Klass: 11. </li></ul>
 4. 4. Ülesanne <ul><li>Teha statistiline andmetöötlus Järva-Jaani õpilaste tehnoloogiaalase kasutusoskuse kohta </li></ul><ul><li>Koostada esitlusmaterjal ja see ette kanda konverentsil </li></ul>
 5. 5. Õpilasi Küsimustiku täitsid 120 õpilast
 6. 6. Mobiili kasutamine <ul><li>Mobiili omab: 95,8% </li></ul><ul><li>E-maili on lugenud mobiiliga: 30,8% </li></ul><ul><li>On käinud mobiiliga internetis: 61,7% õpilast vastanutest </li></ul>
 7. 7. Arvuti kasutamine <ul><li>Omab arvutit: 85,8% vastanutest </li></ul><ul><li>Omab internetti: 60,83% vastanutest </li></ul><ul><li>Omab E-maili: 95% vastanutest </li></ul>
 8. 8. Arvuti kasutusoskus
 9. 9. Programme oskab kasutada
 10. 10. Kasutab arvutit õppetöös <ul><li>Kõige enam kasutatakse arvutit eesti keele ja kirjanduse tundideks ettevalmistamisel </li></ul><ul><li>Palju kasutatakse arvutit ka informaatika ja geograafia tundideks </li></ul><ul><li>Geograafias otsitakse vajaminevat infot maailma kohta </li></ul>Õppetööks kasutab: 87,5% vastanutest
 11. 11. Interneti kasutamine õppimisel <ul><li>Internetti kasutatakse põhiliselt eesti keele, geograafia, inglise keele ja informaatika tundide ettevalmistamisel </li></ul><ul><li>Inglise keele jaoks kasutatakse </li></ul><ul><li>peamiselt virtuaalset sõnaraamatut </li></ul>Õppetööks kasutab internetti: 88,3% vastanutest
 12. 12. Mängud <ul><li>Kõige enam levinud on: </li></ul><ul><li>kaardimängud, näiteks Solitaire, </li></ul><ul><li>kuid palju mängitakse auto- ja sõjamänge, näiteks Gta San Andreas, Counter Strike </li></ul>Mängimiseks kasutab arvutit: 80% vastanutest
 13. 13. Õppimine vs mängimine <ul><li>Kõige rohkem kasutatakse õppimiseks järgnevaid aadresse </li></ul><ul><li>Neti.ee </li></ul><ul><li>Miksike.ee </li></ul><ul><li>Wikipedia.org </li></ul><ul><li>Google.com </li></ul><ul><li>Kõige rohkem mängitakse internetis </li></ul><ul><li>Counter Strike </li></ul><ul><li>Mangukoobas.ee </li></ul><ul><li>Bubble trouble </li></ul><ul><li>Jippii.ee </li></ul>
 14. 14. Kodukas & blogi <ul><li>Kodukat omab 22,5% vastanutest </li></ul><ul><li>Blogi omab 10 % vastanutest </li></ul>
 15. 15. Järeldused <ul><li>5.- 12.klassi õpilastest, kes osales uurimuses ei oma mobiiltelefoni vaid viis; internetis on käinud mobiiliga 62% vastanuist </li></ul><ul><li>85,8% uurimuses osalenud vastajal on oma arvuti ning 95% omab E-posti aadressi </li></ul><ul><li>Arvutikasutusoskust hindab heaks 61% ja rahuldavaks 21% vastanuist </li></ul><ul><li>Tabelarvutust (P59%, T 48%) ja E-maile (P93%,T83%)kasutavad rohkem poisid, esitlusprogrammid (P63%,T98%) ja pilditöötlus (P 63%,T 73%) meeldib rohkem tüdrukutele </li></ul><ul><li>Õppetöös kasutavad arvutit rohkem poisid (P91%, T83%) ning nad mängivad rohkem ka arvutimänge (P90%, T 67%) </li></ul><ul><li>Oma kodukat omab alla veerandi uuritavatest ja ajaveebi kasutatakse väga vähe </li></ul>
 16. 16. KOKKUVÕTE <ul><li>Kuna järjest enam kasvab infotehnoloogia kasutamine, on paljudel tekkinud vajadus ka kodudesse arvuti muretsemiseks. Lisaks uurimuses antud vastustele on Järva-Jaani Gümnaasiumis hea tava anda õpilastele ka uurimistöö koostamise oskused, kus kogu töö tuleb vormistada arvutil. </li></ul>
 17. 17. Tänan!

×