IKT kasutamine

2,302 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,302
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
36
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

IKT kasutamine

 1. 1. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolituses Laine Aluoja
 2. 2. Tutvustus <ul><li>Koolitajana - kogemused </li></ul><ul><li>Kogemus tehnoloogia kasutamisel </li></ul><ul><ul><li>Õppijana </li></ul></ul><ul><ul><li>Koolitajana </li></ul></ul>
 3. 3. IKT kasutamise eesmärgid <ul><li>tõsta õppe kvaliteeti ja efektiivsust </li></ul><ul><li>parem juurdepääs informatsioonile ja teenustele, </li></ul><ul><li>paindlikumad õppeviisid, </li></ul><ul><li>tõhusam koostöö õppijate vahel, </li></ul><ul><li>uued õpetamismeetod. </li></ul>
 4. 4. E-õppe võimalused koolitajale <ul><li>Mitmekesistamine </li></ul><ul><li>Aktiivsuse tagamine </li></ul><ul><li>Tehnilised võimalused </li></ul><ul><li>Materjalide kaitsmine </li></ul><ul><li>Süsteemse suhtumise korraldamine </li></ul><ul><li>Osalejate laialdasem kaasamine </li></ul>
 5. 5. E-õpe <ul><li>õppimisvorm, mis on sõltumatu ruumist ja ajast, </li></ul><ul><li>kus õppematerjalid ja suhtlemisvõimalused (nõu küsimine, selgituste andmine, kodutööde esitamine jms) on esitatud veebipõhiselt , </li></ul><ul><li>kus õppija võtab enesele täieliku vastutuse materjali läbimise ning tööde õigeaegse esitamise eest. </li></ul>
 6. 6. E-õpe <ul><li>koondab enda alla nii </li></ul><ul><li>veebipõhist õpet </li></ul><ul><li>arvutipõhist õpet </li></ul><ul><li>virtuaalseid õpperuume </li></ul><ul><li>digitaalset kommunikatsiooni </li></ul>
 7. 7. E-õpe <ul><li>Täielikult veebipõhine õpe </li></ul><ul><li>Osaliselt veebipõhine õpe </li></ul><ul><li>Auditoorne õpe veebipõhise toega </li></ul>
 8. 8. Täielikult veebipõhine õpe <ul><li>Kogu kursuse õppeprotsess </li></ul><ul><li>(sisu edastamine, info levitamine, suhtlemine, õppijate hindamine, tagasiside) </li></ul><ul><li>toimub veebipõhiselt, auditoorseid kohtumisi ei ole. </li></ul>
 9. 9. Osaliselt veebipõhine õpe <ul><li>kursuse õppeprotsess toimub veebipõhiselt , kuid kursuse jooksul toimub ka auditoorseid seminare või praktikume , kuid mitte rohkem kui 25 % kogu õppetöö mahust. </li></ul>
 10. 10. Auditoorne õpe veebipõhise toega <ul><li>kursuse õppeprotsess toimub auditoorselt , regulaarselt toimuvad auditoorsed loengud, mis moodustavad üle 25 % kogu õppetöö mahust </li></ul><ul><li>kursuse veebipõhist õpikeskkonda kasutatakse näiteks õppe- ja juhendmaterjalide kättesaadavaks tegemiseks, kodutööde esitamiseks vm. </li></ul>
 11. 11. E-õpet kasutatakse <ul><li>kursuse õppematerjalide esitamiseks , kusjuures materjalid võivad sisaldada teksti, fotosid, videot ja audiot; </li></ul><ul><li>õppijate ja õpetajate vaheliseks ning õppijate omavaheliseks suhtlemiseks foorumi, postkasti, jututoa või sotsiaalse tarkvara vahendusel; </li></ul><ul><li>õppimise hõlbustamiseks , kasutades otsingusüsteeme , sõnastikke , fotode andmebaase, viiteid veebis leiduvatele materjalidele; </li></ul><ul><li>õppijate hindamiseks (testid ja ülesanded); </li></ul><ul><li>kursuse administreerimiseks (õppijate ning õpitulemuste haldamine, statistika õppijate tegevuse kohta); </li></ul><ul><li>tagasisideks (elektroonilised küsitlused, foorumid). </li></ul>
 12. 12. Sotsiaalne tarkvara <ul><li>Mõiste „Sotsiaalne tarkvara” võttis kasutusele Clay Shirky 2002. aastal ja defineeris seda kui tarkvara , mis võimaldab grupitööd , luues soodsa keskkonna mõtete ja ideede jagamiseks, kogumiseks ning uute teadmiste tekkimiseks. </li></ul><ul><li>Täpsemalt </li></ul><ul><li>http://portaal.e-uni.ee/uudiskiri/tooleht/sotsiaalne-tarkvara </li></ul><ul><li>Tagasi </li></ul>
 13. 13. E-õppe rakendamine eeldab <ul><li>vajalikku tehnilist baasi, internetiühendust; </li></ul><ul><li>koolitajate ja koolitatavate valmisolekut; </li></ul><ul><li>veebipõhiseid õppematerjale. </li></ul>
 14. 14. E-õppe meetodid <ul><li>Aktiivõpe </li></ul><ul><li>Probleemipõhine õpe </li></ul><ul><li>Projektõpe </li></ul><ul><li>Rollimängud ja simulatsioonid </li></ul><ul><li>Rühmatöö ja arutelud </li></ul><ul><li>Õpikommuunid ja kogukonnad </li></ul><ul><li>Virtuaalne portfoolio </li></ul>
 15. 15. Aktiivõpe <ul><li>Tegevuse sisu määratud osaleja poolt </li></ul><ul><li>Sotsiaalsete oskuste omandamine osaleja aktiivsuse tulem </li></ul><ul><li>Protsess ei ole ette planeeritud </li></ul><ul><li>Juhendaja kui vaatleja ja suunaja </li></ul>
 16. 16. Probleemipõhine õpe <ul><li>Osaleja on iseseisev ja aktiivne </li></ul><ul><li>Situatsioon reaaleluline </li></ul><ul><li>Õiged otsuseid mitu </li></ul><ul><li>Õppimine kui koostöö </li></ul><ul><li>Õpikeskkonna mitmekesisus </li></ul><ul><li>Juhendaja kui vaatleja ja suunaja </li></ul>
 17. 17. Projektõpe <ul><li>Pikaajaline õpiotstarbeline tegevus </li></ul><ul><li>Interdistsiplinaarne </li></ul><ul><li>Meeskonnatöö eeldus </li></ul><ul><li>Tegevused osalejatekesksed </li></ul><ul><li>Ülesanded reaalelulised </li></ul><ul><li>Juhendaja kui vaatleja ja suunaja </li></ul>
 18. 18. Rollimängud ja simulatsioonid <ul><li>Väljamõeldu simuleerimine </li></ul><ul><li>Reaalelulise sündmuse modelleerimine </li></ul><ul><li>Veebi- või programmipõhisena: </li></ul><ul><ul><li>võitlusele orienteeritud </li></ul></ul><ul><ul><li>suhtlusele orienteeritud </li></ul></ul>
 19. 19. Rühmatööd ja arutelud <ul><li>Suurema ülesande jagamine väiksemateks alaülesanneteks </li></ul><ul><li>Osalejatevaheline koostöö </li></ul><ul><li>Tegevuse kooskõlastatus </li></ul><ul><li>Ühine töö vormistamine </li></ul>
 20. 20. Õpikommuunid ja -kogukonnad <ul><li>Sama huvialaga õppijad </li></ul><ul><li>Osalejad erineva taustaga </li></ul><ul><li>Aktiivne osalemine vajalik </li></ul><ul><li>Kultuuridevaheline suhtlemine </li></ul><ul><li>Sotsiaalne õppimine </li></ul>
 21. 21. Virtuaalne portfoolio <ul><li>Tööde kogum </li></ul><ul><li>Portfoolio võib olla: </li></ul><ul><ul><li>töömapp </li></ul></ul><ul><ul><li>näidismapp </li></ul></ul><ul><ul><li>arengumapp </li></ul></ul><ul><ul><li>esindusmapp </li></ul></ul><ul><ul><li>temaatiline mapp </li></ul></ul>
 22. 22. Rollid e-õppes <ul><li>Kursuse disainer </li></ul><ul><li>Õpetaja </li></ul><ul><li>Tuutor </li></ul><ul><li>Haridustehnoloog / administraator </li></ul><ul><li>Õppur </li></ul>
 23. 23. Õpetaja rollid <ul><li>planeerimine </li></ul><ul><li>protsessi korraldamine ja läbi viimine </li></ul><ul><li>materjalide koostamine </li></ul><ul><li>osalejatega suhtlemine </li></ul><ul><li>rühmatööde juhendamine </li></ul><ul><li>osalejate motiveerimine, nõustamine </li></ul><ul><li>hindamine ja tagasiside andmine </li></ul><ul><li>korra valvamine ja kaebuste kuulamine </li></ul>
 24. 24. Õpetaja vastutab <ul><li>Meedia valimiku eest </li></ul><ul><li>Protsessi planeerimise eest </li></ul><ul><li>Materjalide koostamise ja sisu eest </li></ul><ul><li>Koolitusprotsessi juhtimise eest </li></ul><ul><li>Õppijatega suhtlemise eest </li></ul><ul><li>Õppijate motiveerimise eest </li></ul><ul><li>Koolituse tulemuslikkuse eest </li></ul>
 25. 25. Õpilane veebipõhisel kursusel <ul><li>Omandatavad oskused: </li></ul><ul><li>e-õppimisoskus </li></ul><ul><li>sotsiaalsed oskused </li></ul><ul><li>e-meeskonnatöö oskus </li></ul><ul><li>enesejuhtimise oskus </li></ul><ul><li>aja haldamise oskus </li></ul><ul><li>e-vahendite kasutamise oskus </li></ul>
 26. 26. E-õpe eeldab õppijalt <ul><li>usku e-õppe efektiivsusesse </li></ul><ul><li>motivatsiooni olemasolu </li></ul><ul><li>oskust seada eesmärke </li></ul><ul><li>õppeks vajaliku aja leidmist </li></ul><ul><li>enesedistsipliini </li></ul><ul><li>vastutuse tundmist </li></ul><ul><li>aktiivsust suhtlemisel </li></ul><ul><li>julgust küsida </li></ul><ul><li>kirjalikku väljendusoskust </li></ul><ul><li>arvutikasutamise oskust </li></ul><ul><li>tehnilise baasi vastavust nõuetele </li></ul>
 27. 27. Rühmatöö <ul><li>Mis täiskasvanute koolitusel sobiks? </li></ul><ul><li>E-õppe plussid ja miinused </li></ul><ul><li>Täielikult veebipõhine õpe </li></ul><ul><li>Osaliselt veebipõhine õpe </li></ul><ul><li>Auditoorne õpe veebipõhise toega </li></ul>
 28. 28. E-õppe plussid <ul><li>Õppimine sobival ajal ja sobivas kohas </li></ul><ul><li>Kodutööde tähtajad distsiplineerivad </li></ul><ul><li>Koostöö </li></ul><ul><li>Materjalid kättesaadavad </li></ul><ul><li>Kiire infovahetus </li></ul><ul><li>Säästab aega ja raha </li></ul><ul><li>Õpe on paindlik (aeg ja tempo) </li></ul><ul><li>Toetab suhtlemisraskustega õppijaid </li></ul><ul><li>Toetab puuetega õppijat </li></ul>
 29. 29. E-õppe plussid <ul><li>Õppematerjalid vaheldusrikkad (tekst, graafika, multimeedia jm.) </li></ul><ul><li>Lisainformatsiooni hankimine on lihtne </li></ul><ul><li>Aitab kaasa õppimisoskuste, sotsiaalsete oskuste ja meeskonnatööoskuste arengule </li></ul><ul><li>Sisaldab enesekontrolli võimalusi </li></ul><ul><li>Teemade järjekorra valik vaba </li></ul><ul><li>Õppematerjalides otsingu võimalused </li></ul><ul><li>Saab õppida teiste töödest </li></ul>
 30. 30. E-õppe miinused <ul><li>Arvuti kasutamise oskus on madal </li></ul><ul><li>Tehnilised probleemid </li></ul><ul><li>Esitatud tööd must-valgelt kirjas </li></ul><ul><li>Puudub vahetu kontakt õppurite ja koolitajate vahel </li></ul><ul><li>Materjalid on vaja iseseisvalt läbi töötada </li></ul><ul><li>Probleemid tähtaegadega (enesedistsipliin) </li></ul><ul><li>Raskused juurdepääsuga kursusele (arvuti, internet) </li></ul><ul><li>Tervislikud probleemid (silmad) </li></ul><ul><li>Vähene tagasiside </li></ul><ul><li>Õppematerjalid nõrga kvaliteediga </li></ul><ul><li>Ülesanded sarnased </li></ul>

×