Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Edukas Projekt

1,554 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Edukas Projekt

 1. 1. Kuidas kavandada ja läbi viia edukaid koostööprojekte? Laine Aluoja Türi Gümnaasiumi õpetaja eTwinning ekspert Varje Tipp Pärnu Kutsehariduskeskus eTwinning ekspert
 2. 2. Projektõpe <ul><li>on meetod, mis muudab tunni, </li></ul><ul><li>kus õpetaja räägib, tunniks, </li></ul><ul><li>kus õpilane tegutseb </li></ul><ul><li>kesksel kohal on ÕPILANE , </li></ul><ul><li>kui uute teadmiste avastaja ja looja </li></ul>Tallinn 20. märts 2009
 3. 3. Projektõppe eesmärgiks on elulise teema uurimine SÜGAVUTI <ul><li>Selleks peavad õpilased: </li></ul><ul><li>püstitatud probleemi (ülesannet) mõistma </li></ul><ul><li>kasutama analüüsi- ja sünteesimisoskust, et leida probleemile (ülesandele) lahendus(i) </li></ul><ul><li>tegema konstruktiivset koostööd omavahel ja õpetajaga </li></ul><ul><li>suutma põhjendada ja hinnata oma lahendusi püstitatud probleemile </li></ul>Tallinn 20. märts 2009
 4. 4. <ul><li>Koostöö </li></ul><ul><li>On lõbus </li></ul><ul><li>On õpilasekeskne </li></ul><ul><li>Reeglina pikaajaline </li></ul><ul><li>Planeeritud ja väga põhjalikult ettevalmistatud </li></ul><ul><li>Tutvustatakse tulemusi </li></ul><ul><li>Elulisus </li></ul><ul><li>Pakub väljakutset </li></ul><ul><li>Motiveeriv </li></ul><ul><li>Õppeaineid integreeriv </li></ul><ul><li>Tõeline ehk kasutatakse samu meetodeid kui täiskasvanud tööl </li></ul>Projektõpet iseloomustab : Tallinn 20. märts 2009
 5. 5. Õpetaja roll projektõppe puhul <ul><li>… on olla: </li></ul><ul><li>õpikeskkonna looja </li></ul><ul><li>juhendaja </li></ul><ul><li>suunaja </li></ul><ul><li>nõuandja </li></ul><ul><li>partner </li></ul>Tallinn 20. märts 2009
 6. 6. eTwinning <ul><li>Pikaajaline projekt </li></ul><ul><li>Osalevad vähemalt kaks kooli kahest Euroopa riigist </li></ul><ul><li>Koostöös kasutatakse IKT vahendeid mõne pedagoogilise probleemi lahendamiseks </li></ul>
 7. 7. eTwinning projekt <ul><li>Hõlmab erinevate </li></ul><ul><ul><li>õppeainete </li></ul></ul><ul><ul><li>õppekavade </li></ul></ul><ul><ul><li>ja ka personali arengut </li></ul></ul><ul><li>Osalevad </li></ul><ul><ul><li>õpetajad </li></ul></ul><ul><ul><li>õpilased </li></ul></ul><ul><ul><li>koolide juhid </li></ul></ul><ul><ul><li>raamatukoguhoidjad </li></ul></ul>
 8. 8. Mida aitab projekt saavutada? <ul><li>Motiveerida oma õpilasi, tehes midagi uut, uuenduslikku ja põnevat </li></ul><ul><li>Õppida ja õpetada erinevaid fakte erinevate keskkondade ja kultuuride vahel </li></ul><ul><li>Huvituda Euroopa tsivilisatsioonist </li></ul><ul><li>Kasutada efektiivselt IKT vahendeid suhtlemiseks, info kogumiseks, esitlemiseks, jne. </li></ul>
 9. 9. Mida aitab projekt saavutada? <ul><li>Õppida tundma ja võrdlema Euroopa maade haridussüsteeme </li></ul><ul><li>Tutvuda teiste Euroopa õpetajatega ning vahetada nendega ideid ja kogemusi </li></ul><ul><li>Praktiseerida rahvusvahelist koostööd ning teadvustada oma kooli teistele Euroopa koolidele </li></ul><ul><li>Arendada võõrkeeleoskust </li></ul><ul><li>Arendada uusi õpetamismeetodid </li></ul>Tallinn 20. märts 2009
 10. 10. Mille poolest erineb eTwinning teistest projektidest? <ul><li>Pakub igakülgset tuge projektiportaali kaudu </li></ul><ul><li>Aitab leida partnereid </li></ul><ul><li>Motiveerib projekti kulgu läbi mitmete konkursside </li></ul><ul><li>Aitab õpetajaid, kes ei ole tugevad võõrkeeles </li></ul><ul><li>Pakub erinevaid </li></ul><ul><ul><li>ideid ja töövahendid suhtlemiseks ning projekti läbiviimiseks </li></ul></ul><ul><ul><li>metoodilisi näpunäited </li></ul></ul><ul><li>Pakub kasutajatuge emakeeles </li></ul>Tallinn 20. märts 2009
 11. 11. Projektõppe põhietapid <ul><li>Projekti idee ja ülesande sõnastamine </li></ul><ul><li>Projekti kirjutamine </li></ul><ul><li>Projekti kooskõlastamine partneriga </li></ul><ul><li>Projekti elluviimine </li></ul><ul><li>Vahekokkuvõtete tegemine </li></ul><ul><li>Lõppkokkuvõtete tegemine ja esitlemine </li></ul><ul><li>Hinnangu andmine </li></ul>Tallinn 20. märts 2009
 12. 12. Õnnestunud koostööprojekti tagavad <ul><li>Hästi läbi mõeldud ja reaalne projekti plaan </li></ul><ul><li>Selgelt sõnastatud eesmärgid ja tulemus </li></ul><ul><li>Projekti integreeritus õppetööga </li></ul><ul><li>Paindlik ja mõlemale partnerile sobiv ajakava </li></ul><ul><li>Konkreetne jälgimise ja vahekokkuvõtete tegemise süsteem </li></ul><ul><li>Projektis osalejate asjatundlik juhtimine ja liikmete informeeritus , vastastikune usaldus ja positiivne tagasiside </li></ul>Tallinn 20. märts 2009
 13. 13. Õnnestunud koostööprojekti tagavad <ul><li>IKT vahendite olemasolu ja tehniline tugi mõlemas koolis </li></ul><ul><li>Õpilasekesksus </li></ul><ul><li>Õpilaste eduelamus </li></ul><ul><li>Edu jagamine </li></ul>Tallinn 20. märts 2009
 14. 14. Edukas projekt <ul><li>Uurimuslik </li></ul><ul><li>Õpilasekeskne </li></ul><ul><ul><li>õpilased tegutsevad ennastjuhtivalt </li></ul></ul><ul><ul><li>õpilaste tegevus on tõeline </li></ul></ul><ul><li>Tõsieluline ja reaalne tulem </li></ul><ul><li>Tulemi esitlus </li></ul><ul><li>Tulemile antakse hinnang </li></ul><ul><li>jne </li></ul>Tallinn 20. märts 2009
 15. 15. Varjatud pedagoogilised eesmärgid <ul><li>Õpilased õpivad rõõmuga </li></ul><ul><li>Õpilased peavad loomulikuks </li></ul><ul><ul><li>Koostööd </li></ul></ul><ul><ul><li>Vastastikust abistamist </li></ul></ul><ul><ul><li>Usaldust </li></ul></ul><ul><ul><li>Õppimine koolis on seotud reaalse eluga </li></ul></ul><ul><li>Olla hea õpetaja </li></ul><ul><li>Õpilastele meeldib, et sina oled nende õpetaja </li></ul><ul><li>Õpilaste vanemad on uhked, et sina oled nende lapse õpetaja </li></ul><ul><li>Jne. </li></ul><ul><li>KÕIK SEE PEAB PEEGELDUMA PROJEKTST!!! </li></ul>Tallinn 20. märts 2009
 16. 16. Veebipõhised vahendid projektitööks (protsess, tulem) <ul><li>Ajaveebid e. blogid ( http://www.blogger.com ) </li></ul><ul><li>Wikid ( http://pbwiki.com/ ) </li></ul><ul><li>Ajalehed ( http://magazinefactory.edu.fi/ ) </li></ul><ul><li>Koduleheküljed ( http://www.weebly.com ) </li></ul>Tallinn 20. märts 2009
 17. 17. Veebipõhised vahendid projektitööks (2) <ul><li>Piltide jagamine ( http://flickr.com/ ) </li></ul><ul><li>Videote jagamine ( http://www.youtube.com/ ) </li></ul><ul><li>Esitluste jagamine ( http://www.slideshare.net/ ) </li></ul><ul><li>Podcasting e. taskuhääling ( http://podomatic.com/ ) </li></ul>Tallinn 20. märts 2009
 18. 18. Ideed <ul><li>eTwinningu komplektid </li></ul><ul><li>http://www.etwinning.net/et/pub/inspiration/kits.htm </li></ul><ul><li>konkreetsed ideed ja näited eTwinningu koostööprojekti jaoks </li></ul><ul><li>Võiduprojektid 2009 </li></ul><ul><li>http://www.etwinning.net/et/pub/awards/european_prizes.htm </li></ul>Tallinn 20. märts 2009
 19. 19. Põnevaid ja edukaid koostööprojekte! Tänane! Laine ja Varje Tallinn 20. märts 2009

×