Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

L’estalvi energètic

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

L’estalvi energètic

  1. 1. Índex:L’estalvi de la llumL’estalvi de L’aiguaL’estalvi tèrmic
  2. 2. L’estalvi de la llum• A l’hotel tenen dues maneres d’estalviar llum, utilitzar bombetes de baix consum i posar temporitzadors a sobre de les portes per que no es faci un mal ús.
  3. 3. L’estalvi de l’aigua• Han posat sensors de moviment a l’aixeta i procediments mecànics que tanquen l’aixeta automàticament desprès d’un temps.
  4. 4. L’estalvi tèrmic• Consisteix en aïllar del fred i la calor de l’interior, i posen o parets més gruixudes o uns vidres que vam més d’un, portes amb cambra d’aire per que no hi hagi més pèrdues de calor.

×