Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Historiaurrea

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Historiaurrea

  1. 1. HISTORIAURREAHISTORIAURREAEMEN DAUKAZUTEEMEN DAUKAZUTEHISTORIAURREKOHISTORIAURREKOEZAUGARRIAKEZAUGARRIAK
  2. 2. HISTORIAURREAHISTORIAURREA Historiaren lehen etapa da.Historiaren lehen etapa da. Historiaurrea 3 etapan banatzenHistoriaurrea 3 etapan banatzendira:paleolitoa,neolitoa eta metal aroa.dira:paleolitoa,neolitoa eta metal aroa. Iberiar penintsulan bizi ziren duela asko.Iberiar penintsulan bizi ziren duela asko.Lehen gizakiak afrikatik etorri ziren.Lehen gizakiak afrikatik etorri ziren.
  3. 3. PALEOLITOAPALEOLITOA Lehen gizakiak ziren.kobazuloeetan bizi ziren.Lehen gizakiak ziren.kobazuloeetan bizi ziren. Elikagaiak naturanaurkitzenElikagaiak naturanaurkitzenzituzten:fruituak,animaliak,sustraiak…zituzten:fruituak,animaliak,sustraiak… Ehistariak ziren e abeltzaileak ere.Ehistariak ziren e abeltzaileak ere. Animalietatik larruazala eta haragia.Animalietatik larruazala eta haragia. Animalietatik, hezurrekin lanabesak egitenAnimalietatik, hezurrekin lanabesak egitenzituzten.zituzten.
  4. 4.  Orain dela 7.000 urte,gizakiek nekazariakOrain dela 7.000 urte,gizakiek nekazariakbihurtu ziren.bihurtu ziren. Animaliak zaintzen hazi ziren.Animaliak zaintzen hazi ziren. Garia eta arroza hazi ziren jaten.Garia eta arroza hazi ziren jaten. Herrixkak eraiki zituzten etxeal...Herrixkak eraiki zituzten etxeal... Ez ziren mugitzen janarien bila.Ez ziren mugitzen janarien bila. Zeramika buztinez egiten zituzten,eskuzZeramika buztinez egiten zituzten,eskuzeginda eta sutan egosita.eginda eta sutan egosita.
  5. 5. METAL AROAMETAL AROA Historiaureko azken etapa eta orain dela 6.000Historiaureko azken etapa eta orain dela 6.000urte.urte. Gizakiek objetu metalezkoak egiten zituzten.Gizakiek objetu metalezkoak egiten zituzten. Metalekin,armak lantzak eta haibat gauzakMetalekin,armak lantzak eta haibat gauzakegiten zituzten metalekin.egiten zituzten metalekin. 3 asmakizun daude.1.gurpila2.bala3.goldea3 asmakizun daude.1.gurpila2.bala3.goldea
  6. 6. METAL AROAMETAL AROA Historiaureko azken etapa eta orain dela 6.000Historiaureko azken etapa eta orain dela 6.000urte.urte. Gizakiek objetu metalezkoak egiten zituzten.Gizakiek objetu metalezkoak egiten zituzten. Metalekin,armak lantzak eta haibat gauzakMetalekin,armak lantzak eta haibat gauzakegiten zituzten metalekin.egiten zituzten metalekin. 3 asmakizun daude.1.gurpila2.bala3.goldea3 asmakizun daude.1.gurpila2.bala3.goldea

×