Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

13 historiaurrea5

391 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

13 historiaurrea5

 1. 1. 13. HISTORIAURREA13. HISTORIAURREA5. MAILA5. MAILASANTILLANASANTILLANAALTZA HERRI IKASTETXEAALTZA HERRI IKASTETXEA
 2. 2. HistoriaurreaHistoriaurrea Historiaren lehen etapa da.Historiaren lehen etapa da. Hiru etapatan banatzen da: Paleolitoa, NeolitoaHiru etapatan banatzen da: Paleolitoa, Neolitoaeta Metal Aroa.eta Metal Aroa. Iberiar Penintsulan orain dela miloi bat urteIberiar Penintsulan orain dela miloi bat urtehasi zen. Lehen gizakiak Afrikatik etorri ziren.hasi zen. Lehen gizakiak Afrikatik etorri ziren.
 3. 3. PaleolitoaPaleolitoa Lehen gizakiak aireLehen gizakiak airezabalean, haitzuloetanzabalean, haitzuloetaneta etxoloetan bizi ziren.eta etxoloetan bizi ziren. Elikagaiak naturanElikagaiak naturanaurkitzen zituzten:aurkitzen zituzten:fruituak, sustraiak,fruituak, sustraiak,animaliak…animaliak… Ehiztariak etaEhiztariak etabiltzaileak ziren.biltzaileak ziren.
 4. 4. PaleolitoaPaleolitoa Animalietatik larruakAnimalietatik larruaklortzen zituzten hotzetiklortzen zituzten hotzetikbabesteko.babesteko. Animalien hezurrekinAnimalien hezurrekinlanabesak egitenlanabesak egitenzituzten.zituzten. Haitzuloen barrualdeanHaitzuloen barrualdeanmargotzen zuten etamargotzen zuten etaharrizko eskulturaharrizko eskulturatxikiak ere egin zituzten.txikiak ere egin zituzten.
 5. 5. PaleolitoaPaleolitoa
 6. 6. PaleolitoaPaleolitoa Gizon-emakumeak tributan bilduta bizi ziren.Gizon-emakumeak tributan bilduta bizi ziren. Hogeita hamar bat kide zituen tribu batek.Hogeita hamar bat kide zituen tribu batek. Bizimodua oso gogorra zen.Bizimodua oso gogorra zen. Gizakia 20 bat urtez bizitzen zen. Gosez,Gizakia 20 bat urtez bizitzen zen. Gosez,hotzez… hiltzen ziren.hotzez… hiltzen ziren. NomadakNomadak ziren: elikagaiak agortzen zireneanziren: elikagaiak agortzen zireneanbeste leku batera joaten ziren bizitzera.beste leku batera joaten ziren bizitzera.
 7. 7. PaleolitoaPaleolitoa Harriz eta hezurrezHarriz eta hezurrezlanabesak egitenlanabesak egitenzituzten: lantzak,zituzten: lantzak,arpoiak, orratzak,arpoiak, orratzak,labanak, bifazak, gezienlabanak, bifazak, gezienpuntak…puntak…
 8. 8. NEOLITOANEOLITOA Orain dela 7.000 urte inguru, gizakiakOrain dela 7.000 urte inguru, gizakiakabeltzain eta nekazari bihurtu ziren.abeltzain eta nekazari bihurtu ziren. Animaliak zaintzen hasi ziren.Animaliak zaintzen hasi ziren. Garia eta arroza hasi ziren landatzen.Garia eta arroza hasi ziren landatzen. Herrixkak eraiki zituzten.Herrixkak eraiki zituzten. Ez ziren joaten elikagaien bila leku batetikEz ziren joaten elikagaien bila leku batetikbestera.bestera.
 9. 9. NEOLITOANEOLITOA Abereak eta laboreak zaintzeko, animalien etaAbereak eta laboreak zaintzeko, animalien etalandatutako lurren ondoan bizi behar zuten.landatutako lurren ondoan bizi behar zuten. Sedentario bihurtu ziren.Sedentario bihurtu ziren. Lehenbiziko herrixkak sortu ziren.Lehenbiziko herrixkak sortu ziren.
 10. 10. NEOLITOANEOLITOA Harrizko lanabes geroHarrizko lanabes geroeta landuagoak egineta landuagoak eginzituzten: aitzurrak,zituzten: aitzurrak,igitaiak, esku-errotak…igitaiak, esku-errotak… Ehunak animalienEhunak animalienartileaz egiten ziren.artileaz egiten ziren. Zeramika buztinezZeramika buztinezegiten zen, eskuzegiten zen, eskuzmoldatua eta sutanmoldatua eta sutanegosita.egosita.
 11. 11. NEOLITOANEOLITOA
 12. 12. NEOLITOANEOLITOA Neolitoan, eszenakNeolitoan, eszenakmargotzen zituzten, osomargotzen zituzten, osomodu eskematikoan:modu eskematikoan:ehiza, taldeak dantzan,ehiza, taldeak dantzan,landareak biltzen…landareak biltzen…
 13. 13. METAL AROAMETAL AROA Historiaurreko azken etapa da eta orain delaHistoriaurreko azken etapa da eta orain dela6.000 urte hasi zen.6.000 urte hasi zen. Gizakiek metalezko objektuak lantzen ikasiGizakiek metalezko objektuak lantzen ikasizuten.zuten. Lehendabizi kobrea, gero brontzea eta azkenikLehendabizi kobrea, gero brontzea eta azkenikburdina.burdina. Metalekin armak, apaingarriak eta lanabesakMetalekin armak, apaingarriak eta lanabesakegiten zituzten.egiten zituzten.
 14. 14. METAL AROAMETAL AROA Metal asko zeudenMetal asko zeudeninguruetan hiri txikiakinguruetan hiri txikiaksortu ziren.sortu ziren. Hiriak harrizko harresizHiriak harrizko harresizinguratuta zeuden.inguratuta zeuden. Hirietan beste lanbideHirietan beste lanbidebatzuk sortu ziren:batzuk sortu ziren:merkatariak etamerkatariak etagerlariak.gerlariak.
 15. 15. METAL AROAMETAL AROA
 16. 16. Metal AROAMetal AROA Hirua asmakizunHirua asmakizungarrantzitsuak sortugarrantzitsuak sortuziren Metal Aroan:ziren Metal Aroan:1.1. GurpilaGurpila2.2. Bela (itsasiontzirako)Bela (itsasiontzirako)3.3. Goldea.Goldea.
 17. 17. Metal AroaMetal Aroa Garai hartako gizakiek monumentuak egin zituztenGarai hartako gizakiek monumentuak egin zituztenharri handiekin: monumentu megalitikoak.harri handiekin: monumentu megalitikoak.
 18. 18. EUSKAL LURRALDEAEUSKAL LURRALDEAHISTORIAURREANHISTORIAURREAN Garai hartako aztarnak Euskal Herrian aurkitzenGarai hartako aztarnak Euskal Herrian aurkitzenditugu.ditugu. Bizkaiko eta Gipuzkoako kostaldean kokatu zirenBizkaiko eta Gipuzkoako kostaldean kokatu zirenlehenengo biztanleak.lehenengo biztanleak.
 19. 19. PALEOLITOAPALEOLITOA AznartegiAznartegigarrantzitsuenetako batgarrantzitsuenetako batIzturitzen dago,Izturitzen dago,Nafarroa Beherean.Nafarroa Beherean. Santimamiñe (Bizkaia)Santimamiñe (Bizkaia)eta Ekainen (Gipuzkoa)eta Ekainen (Gipuzkoa)kobazuloetan.kobazuloetan.
 20. 20. NEOLITOANEOLITOA Abeltzaintza bihurtuAbeltzaintza bihurtuzen jarduera nagusia.zen jarduera nagusia. Monumento megalitikoMonumento megalitikoasko dugu.asko dugu. AztarnategiAztarnategigarrantzitsua Areatzakogarrantzitsua Areatzakokobazuloak izan dira.kobazuloak izan dira.
 21. 21. Metal AroaMetal Aroa Euskal aztarnategiEuskal aztarnategigarrantzitsuenetako bat Lagarrantzitsuenetako bat LaHoyako aztarnategia da.Hoyako aztarnategia da. Herrixka harresitu batHerrixka harresitu bataurkitu da.aurkitu da. Animaliak zaintzen zituztenAnimaliak zaintzen zituzteneta lurra lantzen zuten.eta lurra lantzen zuten. Laborantzako lanabesak,Laborantzako lanabesak,armak eta apaingarriakarmak eta apaingarriakegiten zituzten.egiten zituzten.

×