Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E!Meedia Media House Hanno Kindel 16.12.09

1,078 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

E!Meedia Media House Hanno Kindel 16.12.09

 1. 1. e!MEEDIA seminar 16.12.09 KUMU Hanno Kindel Media House
 2. 2. Kuidas defineerida sotsiaalset võrgustikku? <ul><li>Üks võimalikest definitsioonidest, aluseks Dave Chaffey, Internet Marketing, fourth edition (2009): </li></ul><ul><li>Social network: A site that facilitates peer-to-peer communications within a group or between individuals through providing facilities to develop user-generated content (UGC) and to exchange messages and comments between different users. </li></ul><ul><li>Samast allikast veel üks definitsioon, Boyd & Ellison (2007): </li></ul><ul><li>Web-based services that allow individuals to (1) construct a public or semi-public profile within a bounded system, (2) articulate a list of other users with whom they share a connection, and (3) view and traverse their list of connections and those made by others within the system. </li></ul>
 3. 3. Märksõnad ja tegevused Web 2.0 puhul - osalus ja interaktsioon <ul><li>Võimalus kasutada erinevaid veebirakendusi: </li></ul><ul><ul><li>fotograafia puhul www.flickr.com </li></ul></ul><ul><ul><li>Mitte-eestlaste seas ülipopulaarne http://www.livejournal.com/ jne </li></ul></ul><ul><li>Julgustavad osalusprintsiipi, enamik aplikatsioone baseeruvad altruistlikel kommuunipõhistel osalusprintsiipidel </li></ul><ul><li>Julgustavad omaloomingu või peenemalt UGC loomist </li></ul><ul><li>Võimaldavad hinnata teiste loodud sisu </li></ul><ul><li>Võimalus teenida (Google AdSense jne) </li></ul><ul><li>RSS infovoog </li></ul><ul><li>Rich media rakendused </li></ul><ul><li>allikas: Dave Chaffey, Internet Marketing, fourth edition (2009) </li></ul><ul><li>Miks nii põhjalikult kirjeldada? </li></ul><ul><li>Kõik püüded turundada sotsiaalvõrgustikes ülatoodud tegevusi eirates ei ole hea mõte, sest klassikaliste vahelesegamisturundusvõtetega tegevused on eos määratud nurjumisele. </li></ul>
 4. 4. Miks üldse minna sotsiaalmeediasse? <ul><li>Paremini mõista tarbijate suhtumist meie brändi; </li></ul><ul><li>Parandada ja võimendada dialoogi meie sihtrühmaga; </li></ul><ul><li>Võimendada suust suhu liikuvat informatsiooni ning võimendada tarbijate saadiku efekti; </li></ul><ul><li>Võimendada senist brändi kommunikatsiooni efektiivsust; </li></ul><ul><li>Parandada klienditeenindust ning tuge, suurendada kliendi lojaalsust ning lojaalsust; </li></ul><ul><li>Ehitada brändi tegemiste/ürituste ümber kommuune; </li></ul><ul><li>Samas ka integreerida brände juba olemasolevate kommuunide juurde, laiendada brändi kommunikatsiooni; </li></ul><ul><li>Ennetada või hoida ohjes PR-kriise; </li></ul><ul><li>Koguda tarbijatelt teavet uute toodete ja teenuste loomiseks; </li></ul><ul><li>Luua brändi kommuuni liikmetele midagi erilist, võimendada nende hoolivust meie brändi suhtes. </li></ul><ul><li>Allikas: Mediaedge:cia </li></ul>
 5. 5. Mida teha esimeses, nö kuulamise etapis? <ul><li>Kuidas meie sihtrühm kasutab sotsiaalset meediat? </li></ul><ul><li>Kuidas hindavad inimesed meie brändi; mis on hinnangud meie ja konkurentide senisele reklaamitegevusele kategoorias tervikuna; kuidas on tarbijad kaasatud meie tegemistesse? </li></ul><ul><li>Kuidas toimivad meie brändile olulised Online kommuunid? </li></ul><ul><li>Missuguseid probleeme neis kommuunides arutatakse, kus meie bränd saaks neile appi tulla? Kuidas need arutelud toimuvad? </li></ul><ul><li>Jälgides meile oluliste kommuunide arutelusid peaks jälgima kuidas ja mil moel kerkib meie bränd esile ? </li></ul><ul><li>Kes algatavad meie brändi puutuvaid arutelusid? Kui olulise positsiooniga tegelased nad selles kommuuniks on? </li></ul><ul><li>Mis keskkondades ja miks just seal meie sihtrühm enim esindatud on? </li></ul><ul><li>Kui palju jutuainest tekitab meie bränd võrreldes teiste brändidega, mis on meie share of conversation ? </li></ul><ul><li>Kui palju muutub ja areneb meie brändi kontent neis aruteludes? </li></ul><ul><li>Mis tüüpi sisu need kommuunid toodavad ja kuidas seda sisu levitatakse? </li></ul>Allikas: Mediaedge:cia
 6. 6. Veidi kodumaisest sotsiaalsete võrgustike ajaloost <ul><li>Turundamine sotsiaalsetes võrgustikes pole midagi uut! </li></ul><ul><li>Tuletan meelde, et blogi oli 2005.a. lansseeritud NPNK kommunikatsiooni kese, st kõik see juhtus juba 4 aastat tagasi! </li></ul><ul><li>Ajad muutuvad ja ka lemmikud muutuvad koos ajaga, 2009.a. märksõnadeks vaieldamatult Twitter ja Facebook. </li></ul><ul><ul><li>Aasta esimesel poolel oli võimatu mitte märgata ohjeldamatut ning mõõdutundetut Twitteri promokampaaniat, mis aasta teisel poolel läks sujuvalt üle Facebooki kampaaniaks. </li></ul></ul><ul><ul><li>Usun, et kõigil mitte-blogijatel oli Facebooki minnes hea meel - sobiv platvorm koos efektiivselt sõprade hulka kasvatavate väljunditega koheselt olemas. </li></ul></ul><ul><li>Kuidas hinnata teisi meediakanaleid? </li></ul><ul><li>Kas turundamine sotsiaalmeedias on ainult veebipõhine? </li></ul>
 7. 7. Mida silmas pidada järgmises etapis, mil on fookuses brändi enda osalus sotsiaalsetes võrgustikes? <ul><li>Dialoog </li></ul><ul><li>Dialoogi võimendamine </li></ul><ul><li>Pidev toetus </li></ul><ul><li>Kaasamine </li></ul>
 8. 8. Mida silmas pidada viimases etapis, mil on fookuses monitoorimine ning edasiste tegevuste optimiseerimine (ROI)? <ul><li>Muudatused käitumises </li></ul><ul><li>Muudatused hoiakutes </li></ul><ul><li>Ökosüsteemsed maatriksid (kes on olulisemad mõjutajad; kes genereerivad olulisemaid jututeemasid jne) </li></ul>
 9. 9. Energiajoogi Dynami:t lansseerimiskampaania Meediaagentuuri roll: leida sünergiat erinevate meediakanalite vahel
 10. 10. Tegevused sotsiaalvõrgustikes õpetasid kasutama keskkondi nende endi kasutamismotiividest lähtudes
 11. 11. Aga mida peaks tegema meediaagentuur? Võimalikud arengud? <ul><li>Veebile (kas versioon üks või kaks või kolm-null, vahet pole) spetsialiseerunud projektijuhid ja osakonnad on olemas igas meediaagentuuris. </li></ul><ul><li>Leian, et nende tegevus peaks endiselt keskenduma eelkõige energiajoogi Dynami:t ja Limpa tüüpi projektidel ehk tegevustel, mis kaasavad masse. </li></ul><ul><li>Oluline märkus seoses viimasel ajal ülipopulaarseks muutunud Facebook ’is toimuva sotsiaalse turundamisega: seal vesteldakse iga tarbijaga personaalsel tasandil. </li></ul><ul><li>Personaalne suhtlus ning igapäevaselt uuenev sisu on märksõnad, mida vältimatult Facebooki laadses suhtlusvõrgustikus turundajalt oodatakse. </li></ul><ul><li>Kuhu positsioneerib end antud situatsioonis meediaagentuur - kas oskusliku massikommunikatsiooni know-how ettevõttena või püüdliku personaalse vestlejana kõikvõimalikes sotsiaalsetes võrgustikes? </li></ul><ul><li>Kui tugevalt suudab personaalne suhtlustasand lähiaastatel end õigustada, et vältida 2-3 aastat tagasi ülipopulaarse virali saatust? </li></ul><ul><li>Mõningad briljantsemad virali näited roteerusid kolm aastat järjest erinevatel reklaamifestivalidel, kuid uusi ei paistnud kohe kuidagi peale tulevat. </li></ul><ul><li>Nii virali kui ka sotsiaalsete võrgustike ühine probleem - ennustamatus! </li></ul><ul><li>Ennustamatus ei ole hea omadus ajajärgul, mil hästi mõõdetud klassikaline massimeedia reklaam on läbi aegade hinnaefektiivseim! </li></ul>
 12. 12. Veebipõhine sotsiaalmeedia võib olla küll ülimalt hinnaefektiivne, kuid ta ei ole turundajale ainus tasuta meediakanal! <ul><li>Tarmo Hõbe (Sportland) esitas BestMarketingi esimesel klubiüritusel 30. juunil 2009 oma eelistatumad kommunikatsioonikanalid: </li></ul><ul><ul><li>SMS 90 000 numbriga; </li></ul></ul><ul><ul><li>E-mail 50 000 aadressiga; </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaateaknad; </li></ul></ul><ul><ul><li>Siseekraanid; </li></ul></ul><ul><ul><li>Oma raadio; </li></ul></ul><ul><ul><li>Turvaväravad; </li></ul></ul><ul><ul><li>Poeriiulid, põrandad, laed; </li></ul></ul><ul><ul><li>Toote tag ’id; </li></ul></ul><ul><ul><li>Üritusturundus, aastas üle 100 ürituse; </li></ul></ul><ul><ul><li>Siis alles klassikalised ATL ja BTL kanalid. </li></ul></ul>
 13. 13. Igal juhul peab katsetama turundamist sotsiaalsetes võrgustikes! Pädev hinnang turundamisele sotsiaalsetes võrgustikes saab rajaneda ainult praktikal! Uute kohtumisteni! hanno (@) mailer.ee Media House

×