Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Posicionament natural i PPC

340 views

Published on

Published in: Technology, News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Posicionament natural i PPC

 1. 1. Posicionament Natural i Pagament per Click<br />Alter Ego – Consutoría i Serveis Web<br />14 de Juny del 2010<br />Albert Alemany<br />Consultor Web<br />
 2. 2. Presentació<br />Orígen del posicionament<br />Factors de posicionament<br />Les paraulesclau<br />El PPC<br />Cost vs Visites<br />Optimització conjunta SEO – SEM<br />La millora continua. Augment de visites = Augment en les ventes?<br />Conclusions<br />
 3. 3. Orígen del posicionament<br />
 4. 4. Orígen del posicionament<br />
 5. 5. Orígen del posicionament<br />Éssempre igual?<br />Doncs no!!! <br />Feta la llei feta la trampa. Exemples:<br />
 6. 6. Orígen del posicionament<br />Elsbuscadors es guarden com un secretl’algoritme de posicionamentdelsresultats.<br />En trascendeixenelsaspectesbàsics.<br />Thecontentisking<br />
 7. 7. Factors de posicionament<br />
 8. 8. Factors de posicionament<br />
 9. 9. Factors de posicionament<br />
 10. 10. Factors de posicionament<br />Algoritme de classificació desconegut:<br />Tenim més de 200 factors de més a menys importància en que fixar-nos en la nostra web.<br />Aquests factors són coneguts però no exactament la importància de cadascú respecte els altres.<br />Cada cert temps els buscadors alteren aquests factors i la seva importància.<br />Darrera modificació: el temps de càrrega de la web i sistema d’indexació temporal.<br />
 11. 11. Factors de posicionament<br />Primersfactors: Quèensdiu Google?<br />
 12. 12. Factors de posicionament<br />HTML<br />Meta description<br />En desús: Meta keywords (etiquetes en general)<br />Title – H1 – H2 – H… - <b> - <i> <br />UL – LI (menús)<br />Distribució del codi<br />Codicommés net millor (ús de CSS i llibreriesJavascript)<br />Imatges, videos, …<br />Enllaçosexterns – interns – ancora.<br />
 13. 13. Experiència de l’usuari (usabilitat)<br />Bona navegaciópelsbuscadors i elsusuaris.<br />Molt de contingut<br />Densitat de paraules. Exemple:<br />Factors de posicionament<br />
 14. 14. Factors de posicionament<br />
 15. 15. Factors de posicionament<br />Navegació i enllaçosinterns<br />Hem de facilitar alsusuaris (i buscadors) allàon es troben del nostre “site” i intentar vincular partsamb la pàginaon es troba.<br />Elsenllaçosinterns es faciliten la feina per donar importància a unes zones o altres de la web.<br />Ull! També s’ha de tenir en compteelsenllaçosexterns en bon llocs de referència.<br />Bona gestiódels textos ambenllaços ANCHOR<br />Importància de la jerarquia de la pàgina.<br />
 16. 16. Factors de posicionament<br />Un delsfactors de posicionamentmésconegutés el link building. Però també és un delsmésperillosos.<br />Quantitat al llarg del temps.<br />Qualitatdelsenllaços.<br />Reputacióamb el temps.<br />
 17. 17. Factors de posicionament<br />
 18. 18. Factors de posicionament<br />
 19. 19. Factors de posicionament<br />LinkBaiting, la tècnica per aconseguirenllaçosnaturals i que es parli del nostreservei o producte. <br />Optimitzacióweb:<br />Page Speed<br />
 20. 20. Factors de posicionament<br />SERP’s – Resultats – Cookies 9 i 18 mesos<br />Que veul’usuari?<br />
 21. 21. Factors de posicionament<br />MattCutts: Responsable de Qualitat de Cerca de Google.<br />
 22. 22. Factors de posicionament<br />Hemestatparlant del codi i de comenllaçaramb el nostre “site” però..hofem a cegues?<br />Abans de qualsevoltècnica SEO hem de saber onestem i quinsobjectiustenim.<br />Funcions del SEO:<br />Revisió del contingut i l'estructura del lloc<br />Assistènciatècnica en el desenvolupament de llocs web: per exemple, allotjament, redireccions, pàginesd'error, Javascript, etc.<br />Guiapeldesenvolupament de continguts<br />Administració de campanyes de desenvolupament empresarial online.<br />Investigació sobre paraulesclau<br />
 23. 23. Les paraulesclau<br />Google Insightsforsearch<br />
 24. 24. Les paraulesclau<br />KeywordsTool - Google<br />
 25. 25. Factors de posicionament<br />
 26. 26. Les paraulesclau<br />
 27. 27. El PPC<br />Sistemes de pagamentd’anuncis online.<br />Pagament per click<br />Pagament per Objectiu<br />Pagament per anunci (independentdelsclicks) Pot ser penalitzat.<br />Comissió sobre venda<br />Intercanvid’enllaços (anuncis) Pot ser penalitzatpelsbuscadors.<br />
 28. 28. PPC<br />Creaciód’anuncis en base a les paraulesclau.<br />
 29. 29. PPC<br />D’onsabrem les millorsparaules? El SEO.<br />Quantificarsempre cada campanya i cada anuncisegonselsobjectiusmarcats.<br />Optimitzarelsanuncis i elsseucost….<br />
 30. 30. Cost vs Visites<br />
 31. 31. Cost vs Visites<br />
 32. 32. Cost vs Visites<br />
 33. 33. Cost vs Visites<br />Valoració:<br />A méscostmés visites? Depèn tal comhempogutveure.<br />A més visites més vendes? No, s’han de treballar les visites.<br />És proporcional el costamb les vendes? No, s’ha de treballar.<br />
 34. 34. Optmització conjunta <br />Gràcies a einescom el Google Analyticspodem saber quinesparaulessón les que mésnegociens generen tantd’adwordscomdirectament de Google Orgànic.<br />Si som una botiga online, hemd’analitzar el cost per cada visita i la rendibilitat que ens aporta.<br />Hem de ser selectiusamb el nostre target (públicobjectiu – optmitzar la web per ells)<br />
 35. 35. Millora continua<br />
 36. 36. Millora continua<br />I si dubtem a la fer la modificació?<br />Solució: Test Multivariant<br />Podemanalitzar el comportament de l’usuari en cada tipus de modificació i encarrilar el camícorrecte que volem.<br />
 37. 37. Millora continua<br />Funcionament:<br />
 38. 38. Millora continua<br />Es compleixenelsnostresobjectius:<br />Quantificables<br />Un número determinat<br />Temporalitat<br />Mesurables<br />i… fàcils de conèixer e identificar per totselsmembresinvolucrats en el projecte.<br />
 39. 39. Apunt final<br />Hemparlat de l’optmització a nivell de buscadors i pagament. <br />Hem de tenir en compte les xarxessocials.<br />Hemd’anar a buscar el tràficonestà.<br />
 40. 40. Conclusions<br />En resum:<br />El contingutés el rei i la usuabilitatés la reina.<br />Medir i medir per poder millorar.<br />Pensar en elsdiferentsbuscadors.<br />NO hem de tenir por a ferpetitesproves.<br />Hem de tenirpresent les ofertes a temps real.<br />Twitter<br />Una pàgina web descuidada maitreurà el rendiment que n’esperem.<br />
 41. 41. Moltesgràcies per la sevaatenció!!<br />Albert Alemany<br />info@alteregoweb.com Tel. 872.989.392<br /> www.alteregoweb.com<br />

×