Píndola sobre posicionament de la plana web

581 views

Published on

En aquestes transparències es va parlar sobre posicionament de les pàgines web de les empreses i com millorar-lo. La píndola de 3h de durada es va dur a terme a la Fundació Clerch i Nicolau de Figueres amb el Suport de l'Ajuntament de Figueres.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Píndola sobre posicionament de la plana web

 1. 1. Com posicionar millor la plana web de l’empresa<br />www.alteregoweb.com<br />Albert Alemany Montiel<br />Carrer Joan Reglà 5 – 2D <br />Figueres<br />
 2. 2. Index<br />Presentació<br />Origen del posicionament<br />Que entenem per SEO i per SEM<br />Cicle de vida de la web<br />La millora contínua<br />Factors de posicionament<br />Descans (coffe break)<br />Anàlisi de les dades<br />Modificacions (assaig-error) i test multivariant<br />Presentació del SEM (Adwords)<br />Conclusions<br />
 3. 3. Presentació<br />Definicions:<br />SEO: SearchEngineOptimization<br />Posicionament natural / orgànic<br />SERP’s: SearchEngineResults Page<br />Long Tail: paraules de “llargacua”<br />SEM: SearchEngine Marketing<br />Pagament per anunci<br />Conceptes<br />CPC: Cost per Click<br />CPM: Cost per Mille (impressions)<br />CPO: Cost per Order<br />CPA: Cost per Action<br />
 4. 4. Origen del posicionament<br />Buscadors? definició wikipèdia:<br />Un motor de búsqueda es un sistema informático que indexa archivos almacenados en servidores web gracias a su «spider»<br />Ozú, Olé, Yahoo….Google, Bing…<br />Com funcionen:<br />Indexen<br />Filtren<br />I en defineixen la credibilitat respecte les altrespàgines. “Posició”<br />
 5. 5. Origen del posicionament<br />Éssempre igual?<br />Doncs no!!! <br />Feta la llei feta la trampa. Exemples:<br />
 6. 6. Origen del posicionament<br />Elsbuscadors es guarden com un secretl’algoritme de posicionamentdelsresultats.<br />En trascendeixenelsaspectesbàsics.<br />Thecontentisking<br />
 7. 7. Que entenem per SEO i per SEM<br />SEO:<br />Posicionamentorgànic de les nostrespàgines per determinadesparaulesclau.<br />SEM:<br />Pagament per l’obtenció de tràfic en el nostre web directamentpelsmitjans que emdescritanteriorment.<br />
 8. 8. Que entenem per SEO i per SEM<br />El SEO i el SEM estan totalment lligats.<br />Una bona campanya de SEM necessita el SEO per aconseguir els seus objectius.<br />SEO: per períodes de temps llargs.<br />SEM: per períodes curts(Campanyes) o reforç a la campanya llarga de SEO.<br />
 9. 9. Cicle de vida de la web<br />Establimentd’objectius<br />Anàlisi de requeriments (tècnics i usabilitat)<br />Disseny funcional<br />Dissenygràfic<br />Maquetació<br />Programació<br />Manteniment<br />Fins aquí? Jaestem?<br />
 10. 10. Cicle de vida de la web<br />1.- Captura de dades (comportament)<br />2.- Anàlisis i Objectiusmarcats<br />3.- Canvis<br />CanvisMultivariant<br />Modificacions<br />Temporals:Temps real, 24h, …al llarg del temps.<br />4.- Evaluacióresultats (canviobjectius?)<br />5.- Tornar al pas 2.<br />
 11. 11. Cicle de vida de la web<br />ROI<br />
 12. 12. La millora continua<br />Implicació ideas ISO <br />ConceptesQualitat Total. Excel·lencia.<br />La web és una partmés de la nostra empresa, és la imatge de la nostra empresa que méshoresestà en contacte amb el pùblic.<br />La gestió no pot estar alienada de la web.<br />Per establirelsobjectius de la web ensseràmésfàcil si la gestióestà integrada. <br />
 13. 13. Factors de posicionament<br />Entrem en matèria:<br />Tenim més de 200 factors de més a menys importància en que fixar-nos en la nostra web.<br />Aquests factors són coneguts però no exactament la importància de cadascú respecte els altres.<br />Cada cert temps els buscadors alteren aquests factors i la seva importància.<br />Darrera modificació: el temps de càrrega de la web.<br />
 14. 14. Factors de posicionament<br />Primersfactors: Quèensdiu Google?<br />
 15. 15. Factors de posicionament<br />HTML<br />Meta description<br />Meta keywords<br />Title – H1 – H2 – H… - &lt;b&gt; - &lt;i&gt; <br />UL – LI (menús)<br />Distribució del codi<br />Codicommés net millor (ús de CSS i llibreriesJavascript)<br />
 16. 16. Factors de posicionament<br />Experiència de l’usuari (usabilitat)<br />Bona navegaciópelsbuscadors i elsusuaris.<br />Molt de contingut<br />Densitat de paraules. Exemple:<br />
 17. 17. Factors de posicionament<br />
 18. 18. Factors de posicionament<br />
 19. 19. Factors de posicionament<br />
 20. 20. Factors de posicionament<br />Navegació i enllaçosinterns<br />Hem de facilitar alsusuaris (i buscadors) allàon es troben del nostre “site” i intentar vincular partsamb la pàginaon es troba.<br />Elsenllaçosinterns es faciliten la feina per donar importància a unes zones o altres de la web.<br />Ull! També s’ha de tenir en compteelsenllaçosexterns en bon llocs de referència.<br />
 21. 21. Factors de posicionament<br />
 22. 22. Factors de posicionament<br />Un delsfactors de posicionamentmésconegutés el link building. Però també és un delsmésperillosos.<br />Quantitat al llarg del temps.<br />Qualitatdelsenllaços.<br />Reputacióamb el temps.<br />
 23. 23. Factors de posicionament<br />
 24. 24. Factors de posicionament<br />
 25. 25. Factors de posicionament<br />LinkBaiting, la tècnica per aconseguirenllaçosnaturals i que es parli del nostreservei o producte. <br />Exemple:<br />
 26. 26. Factors de posicionament<br />
 27. 27. Factors de posicionament<br />Impacte de link baiting + link building<br />
 28. 28. Factors de posicionament<br />La barreta verda (la reputació)<br />
 29. 29. Factors de posicionament<br />SERP’s – Resultats – Cookies 6 i 18 mesos<br />Que veul’usuari?<br />
 30. 30. Factors de posicionament<br />MattCutts: Responsable de Qualitat de Cerca de Google.<br />
 31. 31. Factors de posicionament<br />Hemestatparlant del codi i de comenllaçarcom al nostre “site” però..hofem a cegues?<br />Abans de qualsevoltècnica SEO hem de saber onestem i quinsobjectiustenim.<br />
 32. 32. Anàlisis de dades<br />Objectius:<br />Quantificables<br />Un número determinat<br />Temporalitat<br />Mesurables<br />i… fàcils de conèixer e identificar per totselsmembresinvolucrats en el projecte.<br />
 33. 33. Anàlisis de dades<br />Cada objectiuensmarcaràunsmitjans.<br />Identificar aquestsmitjans i posar mesures per poder medir. (email, revistes, directes, google, adwords, …)<br />Cas pràcticambAnalytics:<br />
 34. 34. Anàlisis de dades<br />Exemple: (el per defecte)<br />
 35. 35. Anàlisis de dades<br />Exemples:<br />
 36. 36. Anàlisis de dades<br />Objectius<br />Enspermetestablirobjectius per aconseguiruna referència del que estàfuncionant.<br />Filtres<br />Podemincloure(exclusiu) o excloure el tràfic que volguem. Exemple: el (direct).<br />Comerçelectrònic<br />Veure les vendes que ensestàaportat una paraulaclau en determinat. Mésadwords o més SEO orgànic.<br />
 37. 37. Anàlisis de dades<br />ExempleObjectius:<br />
 38. 38. Anàlisis de dades<br />Comercçelectrònic<br />
 39. 39. Anàlisis de dades<br />Tasa de Rebot<br />
 40. 40. Anàlisis de dades<br />En cada cas analitzaremdadesdiferents i les correlacions entre elles.<br />Utilitzaremels informes personalitzats<br />
 41. 41. Modificacions<br />Quan una cosa funciona.. Ho toquem?<br />Quanhem de tocar?<br />Apuntar el que hemmodificat i poder-ho mesurar.<br />Cuidadínamb tocar les URL’s!!<br />
 42. 42. Modificacions<br />Quanl’assaig error és un valor.<br />Google jaemdit que fa canvis en el seualgoritme.<br />Cada 6 mesos aprox. Actualitza el Page Rank.<br />NOVES FUNCIONALITATS GOOGLE<br />
 43. 43. Modificacions<br />Les xarxessocials<br />Facebook, MySpace,Tuenti…<br />Twitter<br />FriendFeed, fotolog,…<br />Google Profiles …<br />Perquè??? Jatotésindexable… no!? exemple<br />
 44. 44. Modificacions<br />La xarxacanvia, el buscador canvia, el SEO canvia… l’empresa ha d’estar preparada.<br />Exemple:<br />
 45. 45. Test Multivariant<br />I si dubtem a la fer la modificació?<br />Solució: Test Multivariant<br />Podemanalitzar el comportament de l’usuari en cada tipus de modificació i encarrilar el camícorrecte que volem.<br />
 46. 46. Test Multivariant<br />Com funciona?<br />
 47. 47. Adwords<br />Selecció de les paraules<br />Competència vs Quantitatde cerca<br />Mesurar moltbé el temps i elsobjectius.<br />Variescampanyes mesurables desde l’analyticsambindepèndencia.<br />Utilitzar el keywordsTool de l’Adwords<br />https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal<br />
 48. 48. Conclusions<br />En resum:<br />El contingutés el rei i la usuabilitatés la reina.<br />Medir i medir per poder millorar.<br />NO hem de tenir por a ferpetitesproves.<br />Hem de tenirpresent les ofertes a temps real.<br />Twitter…cada any va a més. <br />Una pàgina web descuidada maitreurà el rendiment que n’esperem.<br />
 49. 49. Moltesgràcies<br />Moltesgràcies per la vostreassistència.<br />Fem un petitanàlisis?<br />Una web que no siguitotamb flash siusplau! <br />Alter Ego usdesitja un <br /> Bon Nadal i Feliçanynou!!!<br />

×