Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La nostra marca a les Xarxes Socials

1,686 views

Published on

Com a empresa volem que la nostra marca estigui en les xarxes socials tipus Facebook, twitter, buzz... però no sabem per on començar. Per ajudar a fer la primera entrada, aquestes trànsparencies intenten donar una mica de llum sobre els primers passos que ha de seguir la nostra empresa.

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La nostra marca a les Xarxes Socials

 1. 1. La nostra marca a les xarxessocials<br />Albert Alemany Montiel<br />Consultor web<br />1 de març del 2010<br />
 2. 2. La nostramarca a les xarxessocials<br />Albert Alemany Montiel<br />Consultor web<br />
 3. 3. De que parlarem?<br />Nousconceptes de comunicació<br />Xarxessocials. Qui? Com?<br />Mobile social media<br />Social Media Manager & Community Manager<br />Pla de comunicació online<br />Conclusions<br />
 4. 4. Internet és un mercat on els usuaris son consumidors que volen interactuar, participar, trobar-se amb les seves marques.<br />Nousconceptes de comunicació<br />
 5. 5. El consumidorss’informen per internet, el nou canal de comunicació.<br />Neix el concepte «reputació online»<br />Nousconceptes de comunicació<br />
 6. 6. Nousconceptes de comunicació<br />Mass Media<br />Informació<br />Social Media<br />Conversa<br />
 7. 7. Les marques no dominen el missatge, el usuaris ara tenen un paperactiu.<br />Elsusuaris representen a la marca a la seva manera. Estructurat o segmentat.<br />Neixen noves oportunitatsd’arribarals «nostres» usuaris.<br />Nousconceptes de comunicació<br />
 8. 8. Nousconceptes de comunicació<br />Informaciólliure<br />Bidireccional.<br />Oportunitat per les empreses.<br />Control de la reputació.<br />Opinió.<br />Intercanvi de rols<br />
 9. 9. L’empresaés un usuarimés de la xarxa i com a tal ha d’entendre que hi ha de participar tinguent un paperactiu.<br />En quinmomentenstrobem?<br />Facebook: +400milions<br />Youtube: cada minut es pugen 17h<br />Twitter: +50milions de visites al mes<br />…<br />Nousconceptes de comunicació<br />
 10. 10. Nousconceptes de comunicació<br />
 11. 11. Definició:<br />Sónaplicacions web que permeten a les persones connectarambelsseusamics i fins i totfer noves amistats. A més, permetenalsusuaris compartir contingut, interactuar i crear comunitats sobre interessossimilars: treball, lectures, jocs, amistat, relacionsamoroses, etc.<br />XarxesSocials<br />
 12. 12. Principalsxarxessocials a nivell mundial:<br />Facebook<br />MySpace<br />Orkut<br />Twitter<br />Buzz (en procés)<br />Tuenti (Espanya)<br />XarxesSocials<br />
 13. 13. Tipus<br />Generals vs Específiques (futur?)<br />XarxesSocials<br />
 14. 14. XarxesSocials<br />
 15. 15. Ús de la xarxa, el 55% de 16 a 45 diuen que entren a diari a les xarxessocials.<br />XarxesSocials<br />
 16. 16. Nº de xarxes per franges d’edat<br />XarxesSocials<br />
 17. 17. Actitutdavant una marca. Ex: Facebook<br />XarxesSocials<br />
 18. 18. Les organitzacionssónconscients que el públic actual ésmésexigent, té méspossibilitats i einesd'acceptar o rebutjar un producte.<br />Elsusuarisja no sónaudiències, sinóemissors i prescriptorsd'informació.<br />El target de qualsevolcampanya o acció comunicativa ja no és un subjectepassiu. Ara és un actor actiu que proposa, participa i orienta l'activitat.<br />Les recomanacionsrealssón el que fan que la gent es decideixi entre tanta oferta. I el boca a orellaés una eina de màrqueting tradicional que té la sevamàximaexpressió a Internet.<br />Per això, hi ha d'haver contacte permanentambelsclients, habilitantdiversos canals de comunicació per rebre i atendreopinions, suggeriments o reclamacions.<br />XarxesSocials<br />
 19. 19. Dadesrellevant per l’empresa:<br />Si youtubefos un buscador seria el segon a nivell mundial.<br />Facebook la xarxa social més gran.<br />Twitter la «xarxa social» ambméscreixament >1000%<br />S’estàcomençant a utilitzarmés les xarxessocials que l’email per comunicació entre persones.<br />Fundat el 2004, Flickr té avuipublicadesmés de 3600 milionsd'imatges.<br />Google també en vol participar… Buzz.<br />XarxesSocials<br />
 20. 20. Competència 2.0<br />XarxesSocials<br />
 21. 21. Cada dia hi ha mésdispositiusmòbils, i aquestss’estànconvertint en la principal sistema de conexió a internet.<br />En disposem les 24h estemonestem.<br />Les xarxessocials han fetaplicacionsespecífiques per mòbilsamb un éxitmolt gran.<br />Mobile social media<br />
 22. 22. Mobile social media<br />
 23. 23. No noméstenim el servei que ens donen les xarxessocials sino també en tenim la geolocalització de l’usuari en un momentdeterminat.<br />Mobile social media<br />
 24. 24. "Elsoperadorsestandirigint la sevaestratègia de negocicap a les tarifes planes de dades i deixantelsmodels de veu i SMS. "<br />Mobile social media<br />
 25. 25. Una moda? O el futur?<br />El creixement de les conexionsmòbilsés exponencial com a la primera decada del segle era internet amb PC.<br />La localització + temporalitat el gran repte.<br />Mobile social media<br />
 26. 26. Una aplicaciómés? REALITAT AUGMENTADA<br />Mobile social media<br />
 27. 27. Responsable de:<br />Ajudar a marcar elsobjectius i traçar el camí per cumplir-los.<br />Captar les tendencies.<br />Selecció del missatge.<br />Seleccionar elscanalsadecuats.<br />Planificar les diferentspasses del pla de comunicaciósocial.<br />Elaborar informes de resultats.<br />Social Media Manager<br />
 28. 28. Responsable de:<br />Crear i fer el seguiment de cada canal.<br />Fer participar alsusuaris.<br />Ser el motor de canvidavantl’adversitat (crítiques)<br />Treballar no només en xarxessocials sino a tot internet (blogs, ..)<br />Escoltar, analitzar i canalitzarpeticions, crítiques, demandes…<br />Community Manager<br />
 29. 29. Social Media<br />"Coherènciaambobjectius, imatge i compromisos de l’empresa"<br />
 30. 30. Plantejamentd'Objectius (qualitatius, quantificables, assolibles i mesurables)<br />Notorietat, branding<br />Generar trànsitcap a la nostra web corporativa<br />Incrementar el nivelld'interacciódelsnostresclients<br />Posicionar-nos com a referents en el nostre sector a través de la generació de contingut<br />Llançarnousproductes o serveis i augmentar la visibilitat<br />CRM, plataforma de captació o fidelització<br />Millorarel serveid'atenció al client<br />Millorarla nostrareputació<br />InformarSer innovadors<br />Pla de comunicació online<br />
 31. 31.
 32. 32. Pla de comunicació online<br />
 33. 33. Anàlisi de la situació. Quèes diu?<br />Escoltar i Aprendre (tendències, temes, fortaleses i debilitats)<br />Conèixerl'estatd'opinió i la Reputaciódigital<br />Crear una identitatdigital<br />Quivolemser?<br />Establirposicionament i atributs<br />Identificar l'audiència, a la ComunitatPotencial<br />A quiensdirigim?<br />Identificar elsseusinteressos per a ser un més (Content Màrqueting)<br />Comptaramb que el seucomportamentésdiferent al que tenenquanestan en altresmitjans<br />Pla d’acció<br />
 34. 34. Tranquil, No vas tard!<br />No ho has de fer servir tot.<br />Sino sapscom va, potser no ho has de fer servir, no hofagis per obligació!!!<br />Pla d’acció<br />
 35. 35. Crear i publicar contingutpremium<br />Blogs, obrirperfils en xarxessocials, aplicacions, vídeos, ...<br />Activar comptes en agregadors<br />Generar diàleg, compartir i aconseguirvinculacióregular<br />Comunitat, participació, viralitat...<br />Intercanviarenllaços i convidar a les tevesxarxes<br />Incentivar la subscripció<br />Monitoritzarresultats<br />Difusió, atenció, participació, autoritat i influència<br />Mésque les visites que rebi un lloc web, importen elssubscriptors del bloc, elsmembres de la xarxa social, i elscomentaris, marcacions i enllaços que assoleixinelscontingutspromoguts per l’empresao institució.<br />Pla d’acció<br />
 36. 36.
 37. 37.
 38. 38.
 39. 39.
 40. 40.
 41. 41.
 42. 42.
 43. 43.
 44. 44.
 45. 45. Granscampanyes per community managers<br />Casos d’èxit<br />
 46. 46.
 47. 47. Aplicacionssocials<br />
 48. 48.
 49. 49.
 50. 50. Cas de cocacola.es!<br />Web??<br />
 51. 51. Exemple per passar a l’acció<br />
 52. 52. Gulf Air<br />
 53. 53. Gulf Air<br />
 54. 54. Les grans webs estànperdent visites en favor de les xarxessocials. <br />La prèsencia de l’empresas’ha de multiplicar.<br />El dos grans reptes:<br />Quèdiuenelsbuscadors de tu?<br />Quèdiuen les xarxessocials de tu?<br />De webs a Xarxes<br />
 55. 55. 2.010 any de la Comunicació Online<br />La confiança no es compra, es guanya<br />Comentarisen mitjanssocials poden influir en les decisions de compra<br />Còneixer el medi i escollir el missatge<br />Era del Prosumer, «poder del consumidor»<br />Ambcrear perfils o perfils fantasma no n’hi ha prou, cal una estratègia... <br />Necessitatde compromísamb el projecte<br />Una empresa és el que fa no el que diu.<br />Conclusions<br />
 56. 56. Comença per fer-te de la tribu, llegir blocs, tenir el teu propi, ser actiu a Twitter, FB, Linkedin i compartir, anar a esdeveniments 2.0, estar al corrent de les tendències a la xarxa i les noves plataformes, i explorar ...<br />Conclusions<br />
 57. 57. Gràcies<br />Albert Alemany – Consultor Web<br />www.albertalemany.com<br />www.facebook.com/albertalemany<br />www.twitter.com/alemany<br />www.alteregoweb.com / www.alteregoads.com<br />http://www.linkedin.com/in/albertalemany<br />info@alteregoweb.com – +34 872 989 014<br />

×