Introducing dev. evaluationmon

1,675 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,675
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
734
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Introducing dev. evaluationmon

 1. 1. IPDET Модуль 1: Хөгжлийн үнэлгээний талаар танилцуулах нь
 2. 2. Оршил• Үнэлгээ гэж юу вэ?• Үнэлгээний аргын үүсэл ба түүх• Хөгжлийн үнэлгээний агуулга• Хөгжлийн үнэлгээний зарчим ба стандартууд 2IPDET © 2009
 3. 3. Үнэлгээг хэрхэн тодорхойлох вэ? OECD байгууллагаас гаргасан үнэлгээний тодорхойлолт: • үйл ажиллагаа, бодлого, эсвэл хөтөлбөрийн үнэ цэнэ буюу ач холбогдлыг тодорхойлох үйл явц • төлөвлөсөн, хэрэгжиж байгаа эсвэл хэрэгжиж дууссан үйл ажиллагааг аль болох системтэй, бодитойгоор үнэлэх явдал юм 3IPDET © 2009
 4. 4. Үнэлгээний төрлүүд• Форматив үнэлгээ – Төсөл, хөтөлбөр эсвэл бодлогыг хэрэгжүүлэхийн өмнө эсвэл түүний явцад үр дүнгийн ахиц өөрчлөлтөд төвлөрдөг• Сумматив үнэлгээ – үр дагаварт төвлөрдөг (үр дүн, ач холбогдол)• Проспектив үнэлгээ – санал болгосон үйл ажиллагаанд гарч болох үр дагаварт үнэлгээ өгдөг • Энэ хөтөлбөр/төсөл/бодлогод үнэлгээ хийх нь ач холбогдолтой эсэх? • Ийм амжилтын төлөө хүчин зүтгэл гаргаж, нөөц эх үүсвэр зарцуулах нь үр дүнтэй эсэх? 4 IPDET © 2009
 5. 5. Үнэлгээний хэрэглээ• Нөөц эх үүсвэрийн хуваарилалтын талаар шийдвэр гаргахад туслах• Хүндрэл бэрхшээлийн шалтгааныг дахин авч үзэхэд туслах• Үүсч буй хүндрэл бэрхшээлийг тодорхойлох• Өрсөлдөхүйц эсвэл хамгийн сайн хувилбарын талаар шийдвэр гаргахад туслах• Төрийн захиргааны шинэчлэл, өөрчлөлтөд дэмжлэг үзүүлэх• Хүндрэл бэрхшээлийн шалтгаан болон түүнийг хэрхэн шийдвэрлэх талаар зөвшилцөлд хүрэх 5IPDET © 2009
 6. 6. Үнэлгээ нь дараах мэдээллээр хангадаг. Үүнд:• Стратеги – – Зөв зүйлс хийгдэж байгаа эсэх?• Үйл ажиллагаа – – Юмсыг зөв хийж байгаа эсэх?• Суралцах – – Бид юу сурч байна? – Үүнээс илүү сайн арга зам байгаа эсэх? 6IPDET © 2009
 7. 7. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ• Хяналт-шинжилгээ – нэг хэвийн, тасралтгүй бөгөөд гол шалгуур үзүүлэлтүүдийг ажиглах дотоод үйл ажиллагаа – Дотоод үйл ажиллагаа – хөтөлбөрийн үйл ажиллагаа ба гарц, мөн хөтөлбөрийн үр дүнг хэмжих үр дагаврын талаарх мэдээлэл цуглуулахад хэрэглэгддэг• Үнэлгээ – Тодорхой хугацаагаар хийх ба цаг хугацааны хязгаартай – дотоод, гадаад эсвэл оролцооны хэлбэртэй байх – Гол оролцогч талуудыг шинэчилсэн мэдээллээр тодорхой хугацаанд хангах 7IPDET © 2009
 8. 8. Хэн үнэлгээ хийдэг вэ• Дотоодын үнэлгээний мэргэжилтэн• Гадны үнэлгээний мэргэжилтэн• Оролцооны үнэлгээний мэргэжилтэн• Тус бүр давуу ба сул талуудтай 8IPDET © 2009
 9. 9. Үнэлгээ ба Бие даасан байдал• Бие даасан үнэлгээ (OECD байгууллагын нэр томьёоны тайлбар толиос): – байгууллага, иргэдээс хийж буй үнэлгээ нь тухайн үнэлгээг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх ажлыг хариуцсан талуудын хяналтаас хамааралгүй байна – Үнэлгээний найдвартай байдал нь түүнийг хэр зэрэг бие даан гүйцэтгэснээс зарим талаар хамаарна 9IPDET © 2009
 10. 10. Үнэлгээний бие даасан байдлын шалгуур• Зохион байгуулалтын хувьд бие даасан байх• Үйл ажиллагаа нь бие даасан байх• Гадны нөлөөнөөс хамгаалагдсан байх• Ашиг сонирхлын зөрчилгүй байх 10IPDET © 2009
 11. 11. Үнэлгээний мэргэжилтний үйл ажиллагаа• Чухал хэрэглэгч болон бүх гол оролцогч талуудтай зөвлөлдөх• Өөрчлөлтийн тухай онолыг шинэчлэх эсвэл шинээр боловсруулах• Үнэлгээг төлөвлөх• Үнэлгээний төсвийг удирдан зохицуулах• Үнэлгээ хийх (эсвэл үнэлгээний мэргэжилтнийг гэрээгээр ажиллуулах)• Үр ашигтай ажиллагааны стандартуудыг тодорхойлох• Тоо мэдээлэл болон үр дүнг цуглуулах, шинжилгээ хийх, тайлбарлах болон тэдгээрийг тайлагнах 11IPDET © 2009
 12. 12. Хөгжлийн үнэлгээ нь:• Сонгодог үнэлгээний салбар сэдэв юм.• Төрөл бүрийн аргачлал болон практик үйл ажиллагааг мөрддөг.• Холимог арга зүй нь хамгийн тохиромжтой. 12IPDET © 2009
 13. 13. Хөгжлийн үнэлгээний үүсэл• Аудитын уламжлал• Нийгмийн шинжлэх ухааны уламжлал 13IPDET © 2009
 14. 14. Үнэлгээний мэргэжлийн холбоодын өсөлт• 2009 оны байдлаар 35 холбоо байгуулагдсан байв.• Байгууллагууд дэмжлэг үзүүлэх тогтолцоог бүрдүүлж мэргэжлийн үйл ажиллагааг дэмжих болов.• Олон улсын хөгжлийн үнэлгээний ассоциаци (ОУХҮА-IDEAS) 14IPDET © 2009
 15. 15. Яагаад зарчим, стандартууд хэрэгтэй гэж?• Хариуцлагын тогтолцоог сайжруулах• Харьцуулах боломжоор хангах• Үйлчилгээний найдвартай байдал болон чанарыг сайжруулах 15IPDET © 2009
 16. 16. Хөгжлийн туслалцааг үнэлэх Хөгжлийн туслалцааны хороо (ХТХ)-ны шалгуурууд• Холбогдолтой байх• Үр дүнтэй байх• Үр ашигтай байх• Үр нөлөөтэй байх• Тогтвортой байх 16IPDET © 2009
 17. 17. ХТХ-ны Үнэлгээний чанарын стандартууд (туршилтын үе шат)• Үндэслэл, зорилго ба • Бие даасан байдал зорилтууд • Үнэлгээний ёс зүй• Үнэлгээний хүрээ • Чанарын баталгаа• Агуулга • Үнэлгээний үр дүнгийн• Үнэлгээний аргачлал холбогдолтой байдал• Мэдээллийн эх • Иж бүрэн байдал сурвалж http://www.oecd.org/dataoecd/30/62/ 36596604.pdf 17 IPDET © 2009
 18. 18. Үнэлгээний бусад стандартууд• Америкийн Үнэлгээний Холбоо (АҮХ-АEA): – Стандартууд http://www.eval.org/EvaluationDocuments/progeval.html – АҮХ-ны удирдлага болгох зарчмууд http://www.eval.org/Publications/GuidingPrinciples.asp• Африкийн Үнэлгээний Холбоо: – Африкийн үнэлгээний заавар http://www.geocities.com/afreval/documents/aeg.htm• Австрали-Азийн Үнэлгээний Нийгэмлэг – Үнэлгээ хийхэд баримтлах ёс зүйн дүрэм www.aes.asn.au/about/Documents%20- %20ongoing/guidelines_for_the_ethical_conduct_of_evaluations.pdf 18 IPDET © 2009
 19. 19. Үнэлгээний стандартууд (үргэлжл.)• НҮБ-ын системийн байгууллагын Үнэлгээний хэм хэмжээ – http://www.unevaluation.org/papersandpubs/documentdetail.jsp?d oc_id=21• НҮБ-ын системийн байгууллагын Үнэлгээний стандартууд – http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/m ainsite/about_iom/eva_techref/UNEG_Standards_for_Evaluation.p df 19IPDET © 2009
 20. 20. Төгсгөлийн ишлэл…. “Өнгөрсөн хугацааны үнэлгээ нь ирээдүйн төсөөлөлд хүрэх эхний алхам юм” -- Крис Вайденер, мотивацийн илтгэгч бөгөөд зохиогч Асуулт? 20IPDET © 2009

×