Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bases Concurs Logotip Súria Municipi Lector

527 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bases Concurs Logotip Súria Municipi Lector

  1. 1. BASES QUE REGEIXEN EL CONCURS PER AL DISSENY DEL LOGOTIP DE SÚRIA MUNICIPI LECTOREl programa Súria Municipi Lector és una iniciativa promoguda pel ConsellCatalà del Llibre Infantil i Juvenil (ClijCAT) amb el suport del Departamentde Cultura de la Generalitat, i de la qual Súria forma part des de fa quatreanys. Els objectius d’aquesta iniciativa són fomentar la lectura a totes lesedats, especialment entre els escolars, i implicar totes les entitats delmunicipi (escoles de primària, escoles bressol, biblioteca, llibreries, escolad’adults, casal de joves, ajuntament...), així com tots els ciutadans, en elprojecte.1. OBJECTIUL’objectiu del concurs és seleccionar un logotip destinat a ser la imatge delprograma Súria Municipi Lector, i que pugui ser utilitzat en totes aquellesactivitats, campanyes, presentacions, etc. que es realitzin en el marcd’aquest programa.2. PROCEDIMENTPer al present concurs s’estableix un procediment obert de participació.Per a la selecció del logotip guanyador s’utilitzarà la fórmula de concursamb intervenció de jurat.3. PARTICIPANTSEl concurs està obert a qualsevol persona física o jurídica. Se’n valoraràespecialment la vinculació amb Súria. Cada concursant podrà presentar unmàxim de tres propostes, anant acompanyades cadascuna d’elles del seurespectiu pseudònim, tal i com s’explica a l’apartat setè d’aquestes bases.4. PROPOSTESLes propostes de logotip hauran de ser originals i inèdites.Les propostes presentades han de contemplar la incorporació del textsegüent: Súria Municipi Lector.5. FORMATLes propostes es lliuraran en els següents formats: 1
  2. 2. A. Imprès: La proposta presentada ha d’incloure: • Opció color (tinta plana o quadricromia). • Opció escala de grisos. La proposta ha de presentar-se impresa en un full Din A4. B. Digital: La proposta presentada es lliurarà en format d’arxiu digital del tipus pdf, tiff, jpg i vectorial, aquest últim amb les fonts traçades. Els formats tiff i jpg hauran de tenir una resolució mínima de 300dpi. Els fitxers digitals estaran gravats en suport CD o DVD el quals s’adjuntaran a l’obra en format imprès.Les propostes presentades podran anar acompanyades d’una breudescripció, d’extensió no superior a una pàgina.6. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES PROPOSTESEl jurat prendrà les seves decisions amb total independència i en base alscriteris de valoració que es determinin i que, en tot cas, hauran de basar-se en criteris artístics i simbòlics de les propostes.A més de la qualitat i la capacitat de representació del logotip, se’nvalorarà la facilitat d’adaptació de la proposta a diferents suports, espais iformats.7. JURAT I VEREDICTEEl jurat encarregat de seleccionar el disseny guanyador del presentconcurs estarà constituït per les següents persones:- 1 representant del consell de Súria Municipi Lector- 1 representant del col·lectiu de mestres- 1 professional del món del disseny- 1 representant del ClijCAT- 1 representant de l’Ajuntament de SúriaLes funcions assignades al jurat són les que es detallen a continuació: - L’admissió de les propostes presentades, mitjançant l’aixecament d’acta en la que figuren, si s’escau, les propostes no admeses, detallant els motius de l’exclusió. 2
  3. 3. - La valoració de les propostes presentades i de la resta de documentació que les acompanyi. - La resolució i adjudicació del premi a la proposta guanyadora del concurs. - La interpretació de les bases i la resolució de possibles qüestions que pugui generar el concurs.El veredicte del jurat es farà públic el 23 d’abril de 2013.El jurat es reserva el dret a declarar el premi desert i convocar un nouconcurs o noves bases al que hauran de presentar-se nous treballs.8. PRESENTACIÓ DE PROPOSTESEl termini de presentació de les propostes estarà obert fins a les 18 horesdel dia 8 d’abril.Les propostes hauran de presentar-se a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà(OAC) de l’Ajuntament de Súria situada al Carrer dErnest Solvay, 13.Les propostes s’hauran de presentar en dos sobres tancats.El sobre 1, que haurà de contenir en el seu interior les dadesidentificatives del seu autor/a (nom, adreça, telèfon, adreça de correuelectrònic i qualsevol altra data que l’identifiqui). Aquest sobre aniràidentificat en el seu exterior amb les següents dades: -Sobre 1. Concurs per al disseny del logotip Súria Municipi Lector. - Pseudònim del/de la concursant.El sobre 2, on s’inclourà la proposta de logotip en suport digital i en versióimpresa, acompanyada de tota aquella documentació que es considerinecessària i que sigui relativa a l’explicació de la proposta. Aquest segonsobre s’haurà d’identificar a l’exterior amb les següents dades: - Sobre 2. Concurs per al disseny del logotip Súria Lector. - Pseudònim del concursant.El logotip guanyador i els que resultin finalistes podran integrar-se en unao vàries exposicions que organitzi Súria Municipi Lector.9. PREMIS’estableix un premi únic per a la proposta que hagi resultat seleccionada,que ascendeix a 300 euros.El pagament del premi es realitzarà una vegada finalitzats tots els tràmitsdel mateix. 3
  4. 4. 10. PROPIETAT INTEL·LECTUALEl logotip premiat quedarà en propietat exclusiva i permanent del consellde Súria Lector, que tindrà completa llibertat per utilitzar el logotippremiat.11. ACCEPTACIÓ DE LES BASESLa participació en el concurs significa el coneixement i l’acceptació detotes les bases. Ajuntament de Súria Regidoria d’Educació secretaria@suria.cat Tel. 93 868 28 00 4

×