Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Informatica alejandro ropero

359 views

Published on

Published in: Technology
 • a sido un powerpoint muy interesante, se puede decir que se aprende bastante. :) :)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Informatica alejandro ropero

 1. 1. La informàtica
 2. 2. Que és la informàtica? És el conjunt de coneixements científics i tècniques que fan possible el tractamentautomàtic de la informació per mitjà dordinadors
 3. 3. OrigenEl terme Informàtica es va crear a França lany 1962 sota la denominació informatique i procedeix de la contracció de les paraules information automatique.
 4. 4. El primer ordinador personalEl IBM Personal Computer, conegut comunament com lIBM PC,és la versió original i el progenitor de la plataforma de maquinaricompatible IBM PC. És lIBM model 5150, i va ser introduït el 12 dagost de 1981. Va ser creat per un equip denginyers i de dissenyadors sota la direcció del senyor Estridge lIBM Entry Systems Division a Boca Raton, Florida.
 5. 5. Principals funcions de la informàtica● Desenvolupar noves màquines.● Desenvolupar nous métodes de treball per utilitzar les màquines.● investigar laplicació de les eines informàtiques a nous camps.● Construir programes● Millorar els métodes i aplicacions existents.
 6. 6. Terminologia● Dada: és un conjunt de símbols utilitzat per representar valors o caràcterístiques de les coses.● Informació: un conjunt de dades, combinats de manera que representen coneixements, fets o altres objectes informatius que tenen sentit i utilitat per a lhome.● Progrma: conjunt delements necessaris per la realització i explotació daplicacions informàticas.
 7. 7. Terminologia● Aplicació informàtica: conjunt de programes que permeten la completa realització dun determinat tipus de treball.● Hardware: conjunt de materials físics que componen un ordinador.● Software: Part lògica del sistmea informàtic que dota el maquinari de la capacitat de realitzar les seves tasques.
 8. 8. Característiques de problemes informatitzables● Gran volum de dades● dades comuns a múltiples processos
 9. 9. Algunes aplicacions informàtiques● Procesament de dades administratives.● Aplicacions industrials i de enginyeria● Aplicacions técnic-científiques● Gestió de grans quantitats de dades o informàtiques.

×