Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gamestorm ile Ölçümlendirilebilen Oyunlaştırma Tasarımları Üretmek

157 views

Published on

Gamestorm ile Ölçümlendirilebilen Oyunlaştırma Tasarımları Üretmek

 • Be the first to comment

Gamestorm ile Ölçümlendirilebilen Oyunlaştırma Tasarımları Üretmek

 1. 1. Gamestorm ile Ölçümlendirilebilen Oyunlaştırma Tasarımları Üretmek iletisim@brandnewgametr.com http://brandnewgametr.com/ #gamification #gamestorm #brandnewgame
 2. 2. Oyunların etkisini organizasyonlara enterge etmek için Brand New Game’in de kurucusu olan oyunlaştırma guruların Bart Hufen’ın bulmuş olduğu metodoloji Gamestorm’u tanımanızı isterim.
 3. 3. Gamestorm, kendi kanvası olan ana hedef, ana hedefe ulaşma yolundaki engeller, engelleri aşmak için elde var olan olumlu ve olumsuz aksiyonlar ve bu aksiyonların sonucunda elde edilecek sonuçların üzerine kurulu bir oyunlaştırma “framework”üdür.
 4. 4. GameStorm Canvas
 5. 5. Şimdi kafamızda basit bir oyun tasarlayalım. Şirketinizi veya ekiplerinizden birini oyun karakteri olarak düşünün, karakterin amacı prensesi kurtarmak olduğunu farz edin. Bu amaç gerçek dünyada satış ekibinin daha etkin çalışmasını sağlamak olabilir mesela.
 6. 6. Farz edelim ki prensesi kurtarmak için engeller; tırmanılması gereken bir merdiven, kaçılması gereken ateş topları ve açılması gereken bir kapıdır. Engeller ile alakalı olarak hangi aksiyonların karaktere prensesi kurtarmasını sağlayacağını belirleyip, prensese ulaşmadan ölmesini sağlayacak aksiyonlar da belirlenir.
 7. 7. Aksiyonları belirleme de katılımcı ekibi killers ve creators olarak ikiye ayırarak, killerların öldürücü creatorların da hayatta tutacak olan aksiyonları belirlemesini ve bunları belirlerken üzerlerinde brainstorming yapmalarını istiyoruz. Böylelikle hangi aksiyonların seçileceğine beraber karar vermiş oluyorlar.
 8. 8. Bu organizasyon içerisinde neden amaca ulaşılmadığını da net olarak ortaya koyan süreçtir. “Şirket neden prensesi kurtaramıyor?” yani “Şirket neden istediği yere gidemiyor?”sorusunun cevabı burada bulunur.
 9. 9. Gamestorm framework’ü ile ilgili en ilgi çekici özellik ise belirlenen olumlu aksiyonların, maddi olarak sağlayacağı faydanın hesaplanabilmesidir. Her şirketin birinci önceliği en yüksek karı elde etmektir ve Gamestorm ölçümlenemeyen tasarımlar yerine sonucunda parasal olarak ne kadar fayda sağlayacağını görebildikleri bir tasarım ortaya koyar.
 10. 10. İyi bir oyun eğlendirmenin, adapte etmenin ve diğer renkli özelliklerinin yanında hayatın ışıksız tarafını aydınlatma gibi bir işlevi daha vardır.
 11. 11. Gamestorm; şirketlerin, organizasyonların ve ekiplerin bocalama süreçlerinde onlara ihtiyaçları olan ışığı tutup, tuttuğu ışık altında doğru aksiyonları belirlemesini sağlayan ve bu aksiyonların maddi sonuçlarını net olarak öne koyabilen bir metodolojidir.
 12. 12. Global büyüklükte ve ismini hemen hemen herkesin bildiği firmalar çeşitli süreçlerini oyunlaştırma ile güçlendirmekte ve daha eğlenceli hale getirmektedir.
 13. 13. Eğer biz oyunların gücünü hala fark etmez, motivasyon kayıplarında ve karmaşıklıklarda oyun teknik ve tasarımlarından faydalanmaya çalışmazsak, yaşayacağımız her aksaklıkta büyük yavaşlamalar hatta geriye gidişler yaşamamız sürpriz olmayacaktır.
 14. 14. Daha fazla bilgi sahibi olmak ve size yardımcı olmamamız için aşağıdaki bilgilerden bize ulaşabilirsiniz. iletisim@brandnewgametr.com http://brandnewgametr.com/ 05063194870

×