Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

418 ödev

220 views

Published on

alper yiğitler 20062210

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

418 ödev

  1. 1. Alper yiğitler 20062210 418 ödev
  2. 2. Yazılımların genel özellikleri• Etkin bir yazılım dersin hedefleri üzerine kurulmuştur.• Etkin bir yazılım öğrenicinin özellikleriyle uyumlu olmalıdır.• Etkin bir yazılım etkileşimi artırıcı olmalıdır.• Etkin bir yazılım öğrenmeyi bireyselleştirebilmelidir.• Etkin bir yazılım öğrencinin dikkatini çekebilmeli ve bunu koruyabilmelidir.• Etkin bir yazılım öğrenciye olumlu yaklaşmalıdır.• Etkin bir yazılım dönüt sağlamada çeşitlilik göstermelidir.• Etkin bir yazılım öğretim ortamına uygun olmalıdır.• Etkili bir yazılım öğrenci performansını uygun şekilde değerlendirir.• Etkin bir yazılım bilgisayarın teknik kapasitesini akıllıca kullanmalıdır.• Etkin bir yazılım öğretim tasarımı ilkeleri gözönüne alınarak geliştirilmiştir.
  3. 3. Değerlendirmede Kullanılan Kriterler• İçeriğin Doğruluğu• Hedeflerle olan İlişkisi• Örnek verme• Ders Akış Şeması• Dönüt sağlama• Reheberlik sağlama• Görünüm• Animasyon• Ekran okunabilirliği• Bilgi depolama• Çalışma Hızı
  4. 4. Eğitim Yazılımında girişsayfasıgörünmektedir.İlköğretimMatematik 3. sınıföğrencilerine yönelik biryazılım.Girişte kişi kayıtyaptırıp programagirebilirsiniz Ama programıaçıp kapattığınızda kaydınızıtanımamaktadır bu yönüeksik kalmış.Arka taraftakiresim çok hareketsizanimasyon eksikliği var.
  5. 5. Giriş yaptıktan sonrakısaca bir bilgiverilmektedir.Bu kısım düzbir metin üzerine değildedaha canlı animasyonluolarak öğrenciyeaktarılsaydı daha başarılıolabilirdi.
  6. 6. Ana Menü gelen olarak iyi amabutonlar dikkat çekici değil renkuyumları kötü
  7. 7. Flasta hazırlanmış birkesirleri öğretme amaçlıoyun bulunmaktadır.Buoyun genel olarak güzeleğlenceli ve basit.

×