Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Alpe d'HuZes Sponsorwerving

754 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Alpe d'HuZes Sponsorwerving

 1. 1. Cursus Sponsorwerving „Inspireer een sponsor en de sponsoring volgt vanzelf‟ Jurriaan Callenbach Ploegleider Commercie
 2. 2. Programma omschrijvingIn deze sessie wordt de wereld vansponsorwerving besproken. Er worden tipsgegeven waardoor je jouw sponsorwervingmeer succesvol kunt maken door hetgebruiken van alle beschikbare middelen.
 3. 3. Stelling / overtuigingSponsorwerving is leuk omdat er nietsmooiers bestaat om vanuit de passie van jouweigen verhaal iemand zo ver te krijgen dathij/zij je ook financieel ondersteunt.Het is mijn droom dat binnen 10 jaar niemandmeer doodgaat aan kanker, het hiervoorbenodigde geld kan door iedereen wordengeworven.
 4. 4. Onderwerpen1. Trends in sponsorwerving2. Jouw aanpak, wat kun je doen?3. Help, een sponsor! Wat nu?4. Vragen om hulp INTERACTIE KAN EN MAG!
 5. 5. Hoge manager isSponsoring CEO tegen… is rond neemt veto Moment weg, gebrek aan durf! Je hebt Directie succes zegt toch met „Nee‟ graven Vriend kent CEO Je mag langs- komen Je staat reserve… Ik ga geld Krachten Sponsor- werven! worden plan verenigd afgemaakt
 6. 6. TRENDS IN SPONSORLAND
 7. 7. Trends1. Donateurs zoeken een actieve band met hun goede doel op basis van emotie en beleving2. Donateurs geven aan een lokaal, single- issue initiatief3. Donateurs willen rechtstreeks contact4. Story telling en authenticiteit zijn cruciaal5. Heldere besteding
 8. 8. Redenen om te geven Fiscaal aantrekkelijk Vertrouwen Dank Onbaatzuchtig Ik wil het verschil maken Omdat het zo hoortGeld of natura? Inleven Machteloosheid Eigenbelang Binden en boeien Kosten / Baten Medelijden Trots Reclame MVO Schuld
 9. 9. Redenen om te geven• Mensen geven aan doelen die ze raken…• Emotioneel of rationeel• Particulieren of bedrijf Ken de redenen, en maak er gebruik van.
 10. 10. Werk planmatig! Identify Steward Qualify Solicit Cultivate
 11. 11. Wie moet je benaderen?• Begin met jouw eigen adressenlijst• Kijk verder dan Outlook• Breidt de lijst continu uit• Organiseer een klankbord (brainstorm)
 12. 12. En daarna….• Wie kan jou helpen bij anderen in de buurt te komen• Onderzoek jouw ‘kieskring’ (ouders, studiegenoten, familieleden, …)• Mensen die positief staan ten opzichte van jouw doel (vrienden en toekomstige vrienden)• (Zaken-) Partners en relaties
 13. 13. JOUW AANPAK,WAT KUN JIJ DOEN?
 14. 14. Mijn ervaring• Werf planmatig en richt je op groot, ambitieus, dromen etc. Anders wordt het niets!• Succes door persoonlijk enthousiasme• Gooi jezelf volledig in de strijd, eerste slag is een daalder waard!• Leg de (juiste) vraag voor bij het juiste publiek, ‘Je vraagt het niet voor jezelf’ Sponsorwerving is gebaseerd op inspireren
 15. 15. Help, geen sponsor! Wat nu?1. Ken onze feiten2. Jouw actiepagina – gebruik deze goed!3. Onderneem!4. Overige tips
 16. 16. De Alpe d‟HuZes story - highlights• Begonnen in 2005, autonoom gegroeid ‘omdat het nog niet eerder was gedaan’• Resultaten • 06/06/06 € 370.081,89 • 07/06/07 € 1.043.155,11 • 05/06/08 € 3.611.540,62 • 04/06/09 € 5.864.762,42 • 03/06/10 € 12.117.999,34 • 09/06/11 € 20.176.381,45• Inspire2Live – Understanding Life
 17. 17. (check regelmatig de website voor meer actuele informatie: http://www.opgevenisgeenoptie.nl/over/geldbesteding.php)Geldbesteding – inhoudelijk• A-Care – revalidatiestudie (7 mln in 5 jaar, geld gereserveerd) Het doel van A-CaRe is het ontwikkelen, implementeren en evalueren van revalidatie- programma’s voor kankerpatiënten op maat , opgenomen in het basiszorgpakket.• De leerstoel „Leven met Kanker‟ (3,5 mln toegezegd, 3 gereserveerd) De leerstoel ‘Leven met kanker’ heeft ten doel om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven én samenleven met kanker op het psychologische en sociale vlak. Professor dr. Irma Verdonck is verbonden aan de VU van Amsterdam.• Bas Mulder Award (2 mln gereserveerd) Alpe d´HuZes is een jonge, ambitieuze organisatie die graag jonge ambitieuze kankeronderzoekers extra wil stimuleren om met goede onderzoeksvoorstellen te komen.• De leerstoel „Kanker en Voeding„ (4 mln gereserveerd, eventueel meer) Zoals beschreven richt Alpe d´HuZes zich op de kwaliteit van Leven met Kanker. Onmiskenbaar maakt goede voeding hier deel van uit en richt zich op voeding tijdens en na de kanker. Hoogleraar Ellen Kampman is verbonden aan Wageningen/VU-MC.• Traject voor „Sneldiagnose en Optimale Behandeling‟ (nog vaststellen) Nog steeds duurt de diagnose van kanker soms enkele weken, terwijl 24 uur mogelijk is. Het betreft geen medisch - maar een organisatorisch probleem! Snelle Diagnose en Optimale behandeling wordt getrokken door Professor dr. Bert Kersten en hij is verbonden aan de Universiteit van Nijenrode.
 18. 18. Alpe d‟HuZes overtuiging en pijlersOnmacht omzetten in kracht, Opgeven is geen optie!• ‘Met hart en zien afzien voor een ander levert de grootst mogelijke voldoening’• Anti-strijkstokbeleid, winst > omzet• ‘Alleen een dwaas blaast tegen de wind in...’• ‘Goed, Gelukkig en Gezond leven met kanker’• Vier belangengroepen
 19. 19. Actiepagina – gebruik deze intensief!• Iedere deelnemer krijgt een eigen actiepagina (zowel individueel als teamlid)• Deze pagina is het centrum van jouw actie • Werven • Afhandelen• WWAV is hiervoor onze sponsor
 20. 20. Onderneem!• Maak een plan, leg de lat hoog en begin meteen met communiceren• Gebruik het sponsormateriaal Sponsorbrief en –tabel, Powerpoint & films en Factsheets• Jat waar mogelijk , bijvoorbeeld MacMillan: “Little green book of Fundraising”• Begin gewoon en informeer ons zonodig, vraag geen toestemming• Laat iedereen weten wat je doet
 21. 21. HELP, EEN SPONSOR:WAT NU?
 22. 22. Sponsormogelijkhedentabel
 23. 23. De administratie• Financiële afhandeling • Via iDEAL Doneerbutton • Via de facturatie-module (> € 500,00)• Factureer direct!• Factureer vanuit team, teamlid of individuele deelnemer• Vermeld zelf de sponsor op jouw actiepagina
 24. 24. De administratie• Geef Naam en URL door voor vermelding op onze website bij logo@alpe-dhuzes.nl vanaf € 500,00• Geef boven € 10.000,00 ook het JPG-logo door voor vermelding op onze website• Regel (> € 1.000,00) het EPS Vectorlogo voor op de kleding en mail naar alpe-dhuzes-logo@fortesportswear.nl 1. Akkoord ja/nee 2. Upload door FORTE 3. Accordering (maart)
 25. 25. WE ARE HERE TO HELP!MAIL MET SPONSORING@ALPE-DHUZES.NL

×