Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

פתיחה אנגלית ומנתקי זרם

397 views

Published on

צפייה בניהול תיק אופציות מעו"ף :
https://options100.wordpress.com/
תיק אופציות מעו"ף מתעדכן באופן שוטף לאורך החודש.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

פתיחה אנגלית ומנתקי זרם

 1. 1. ‫פתיחה אנגלית‬ ‫ומנתקי זרם‬
 2. 2. ‫)‪Volume (Billion NIS‬‬ ‫0‬ ‫5.0‬ ‫1‬ ‫5.1‬ ‫2‬ ‫5.2‬ ‫3‬‫00:90‬‫00:90‬‫10:90‬‫30:90‬‫50:90‬‫50:90‬‫60:90‬‫60:90‬‫70:90‬‫80:90‬‫90:90‬‫01:90‬‫21:90‬‫31:90‬‫41:90‬‫51:90‬‫71:90‬‫81:90‬‫81:90‬‫12:90‬‫42:90‬‫82:90‬‫03:90‬‫23:90‬‫43:90‬‫53:90‬‫63:90‬‫73:90‬‫83:90‬ ‫מחזור - 46.2 מיליארד ש"ח‬ ‫מדד - %6.52+‬ ‫שעה - 52:34:9‬‫93:90‬ ‫פקיעת אופציות - 70.2.22‬‫04:90‬‫04:90‬‫14:90‬ ‫מחזור - 38.2 מיליארד ש"ח‬ ‫מדד - %98.21+‬ ‫שעה - 00:54:9‬‫24:90‬‫24:90‬‫34:90‬‫34:90‬‫34:90‬‫34:90‬‫44:90‬‫44:90‬‫44:90‬‫44:90‬ ‫מיליארד ש"ח‬ ‫מחזור - 57.0‬ ‫מיליארד ש"ח‬ ‫מחזור - 46.2‬ ‫מדד - %34.82-‬ ‫שעה - 00:34:9‬ ‫מדד - %28.0+‬ ‫שעה - 63:64:9‬‫44:90‬‫54:90‬‫54:90‬‫54:90‬‫64:90‬ ‫0‬ ‫01‬ ‫02‬ ‫03‬ ‫04-‬ ‫03-‬ ‫02-‬ ‫01-‬ ‫)%( ‪Index‬‬
 3. 3. ‫® £ ¡ž" ²£ ¦"‬ ‫œ‬ ‫¢ ²§§ ´‬‫"פתיחה אנגלית"‬ ‫™ °± ™ ž ³5 œ ž ³‬ ‫°‬ ‫¢‬ ‫§ ‪  ¢³ ­ ±  ª‬‬ ‫¥™‬ ‫ž › ³ £ ¨ם ם‬ ‫£‪¨ £ª‬‬ ‫´"š-52 œ ¦¦ ¦‬ ‫¨-%5.2 ?‬ ‫¤¨‬ ‫± ±±¤™ š- 3 œ ž ³‬ ‫°‬ ‫™ ± ¤ ‪IÙ‬‬ ‫™ °± ™ ž ³2 œ ž ³‬ ‫°‬ ‫¢‬ ‫§ ‪  ¢³ ­ ±  ª‬‬ ‫¥™‬ ‫ž› ³ £¨ ¨‬ ‫£‪£ª‬‬ ‫´"š-52 œ ¦¦ ¦‬ ‫¨-%5.2 ?‬ ‫¤¨‬ ‫± ±±¤™ -š- 3 œ ž ³‬ ‫°‬ ‫™ ± ¤ ‪II‬‬ ‫™ °± ™ ž ³2 œ ž ³‬ ‫°‬ ‫¢‬ ‫§ ‪  ¢³ ­ ±  ª‬‬
 4. 4. ‫מנתקי זרם-‪CIRCUIT BREAKERS‬‬ ‫‪"‬אמצעי ביטחון" נגד קריסה פתאומית של שוק המניות‬ ‫‪‬שולבו במסחר בארה"ב בעקבות המלצות "ועדת בריידי"‬ ‫שחקרה את מפולת המניות ביום שני השחור - 78.01.91‬ ‫• ירידה של %7.22 ב-‪ ,DJIA‬מזה %2.11 בשעה‬ ‫האחרונה של המסחר‬‫• תגובת שרשת בעולם - ירידה של %33 במדד "הנג סנג"‬ ‫• ביום המחרת )78.01.02( המדד עלה ב-%1.21 עד‬ ‫הצהריים - בהמשך היום ירד לרמת היום הקודם‬
 5. 5. ‫מנתקי זרם‬ ‫‪‬מטרת מנתקי הזרם:‬ ‫• לעזור לשוק בתהליך "גילוי המחיר"‬ ‫• להקטין סיכוני אשראי‬ ‫• להבטיח את יציבות המסלקות‬ ‫‪‬מנתקי הזרם מופעלים אוטומטית‬‫‪‬מנתקי הזרם שנקבעו ב-98 )לירידה בלבד במדד ‪( DJIA‬‬ ‫ירידה של 05 נקודות - הפסקת מסחר ממוחשב‬ ‫•‬ ‫ירידה של 052 נקודות - הפסקת מסחר של שעה‬ ‫•‬ ‫ירידה של 004 נקודות - הפסקת מסחר של שעתיים‬ ‫•‬ ‫הערה - מדד‪ DJIA‬היה כ-0002 נקודות‬ ‫•‬
 6. 6. ‫מנתקי זרם בארה"ב כיום )8002/4‪(Q‬‬ ‫ירידה במדד ‪)DJIA‬דצמבר 8002 - 0068(:‬ ‫‪ 1100 ‬נקודות )%01(:‬ ‫* לפני 00:41 – הפסקת מסחר של שעה‬ ‫* בין 00:41 לבין 03:41 – הפסקת מסחר של 03 דקות‬ ‫* אחרי 03:41 – המסחר ממשיך כרגיל‬ ‫‪ 2200 ‬נקודות )%02(:‬ ‫* לפני 00:31 – הפסקת מסחר של שעתיים‬ ‫* בין 00:31 לבין 00:41 – הפסקת מסחר של שעה‬ ‫* אחרי 00:41 – הפסקת מסחר עד סוף היום )סגירת השוק(‬ ‫‪ 3350 ‬נקודות )%03(: הפסקת מסחר עד סוף היום )סגירת השוק(‬
 7. 7. ‫מנתקי זרם בישראל - במסחר הפתיחה‬ ‫‪ ‬מופעלים אוטומטית בתנודת מדד חריגה )עליה או ירידה(‬ ‫‪ ‬בתנודה של %5 עד %21 במדד ת"א-52 תיאורטי אחרון - הפסקת מסחר של‬‫54 דקות במניות, המירים, מוצרי מדדים, נגזרים על מדדי מניות ועל מניות )אין‬ ‫שתי הפסקות באותו יום(‬ ‫‪ ‬תנודה של %21 או יותר במדד ת"א-52- הפסקת מסחר נוספת של 54 דקות‬ ‫או יותר, או הפסקת מסחר כללית במניות, המירים, מוצרי מדדים ונגזרים על‬ ‫מניות ועל מדדי מניות – לפי החלטת יו"ר דירקטוריון הבורסה‬ ‫‪ ‬בעת הפסקות מסחר כנ"ל ניתן להפסיק מסחר גם בסוגים נוספים של ניירות‬ ‫ערך )אג"ח, מק"ם ונגזרי מט"ח(‬ ‫‪ ‬אם הופסק המסחר פעמיים ובפעם השלישית הייתה התנודה %21 או יותר –‬ ‫הפסקת מסחר כללית‬
 8. 8. ‫מנתקי זרם בישראל – במסחר הרציף‬ ‫‪‬מופעלים אוטומטית בתנודת שער חריגה )עליה או ירידה(‬‫‪‬בתנודה של %8 במדד ת"א-52- הפסקת מסחר של 54 דקות‬ ‫במניות, המירים, מוצרי מדדים ונגזרים על מדדי מניות ועל‬ ‫מניות )אין שתי הפסקות באותו יום(‬ ‫‪‬תנודה של %21 במדד ת"א-52- הפסקת מסחר כללית‬ ‫במניות, המירים ונגזרים על מניות‬ ‫‪‬בעת הפסקות מסחר כנ"ל ניתן להפסיק מסחר גם בסוגים‬ ‫נוספים של ניירות ערך )אג"ח, מק"ם ונגזרי מט"ח(‬
 9. 9. ‫היסטוריה של מנתקי זרם בישראל‬ ‫‪ ‬הופעל לראשונה ב-89.01.82 - ירידה של %8 במדד ת"א-52‬ ‫בעקבות הירידות בבורסות בעולם )המסחר באג"ח המשיך כרגיל(‬ ‫‪ ‬הפעלה שניה ב-00.01.21 - הרצח בראמללה‬ ‫• ירידה של %8 במדד תוך כ-54 דקות‬ ‫• לאחר הפסקת המסחר-התאוששות‬ ‫• סך הירידה יומית - כ-%8‬ ‫• המסחר באג"ח כרגיל‬‫‪ ‬במשבר האחרון )4 פעמים( : 12 בספטמבר )21 ,)2 ‪X‬באוקטובר, 02‬ ‫בנובמבר.‬

×