Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

bon nuoc inox hwata

483 views

Published on

mua bồn nước inox Hwata tại hệt thống Alo Mua Bán với giá khuyến mãi từ 30 đến 35% cho từng sản phẩm liên hệ 0919 277102 để được tư vấn

Published in: Business
 • Be the first to comment

bon nuoc inox hwata

 1. 1. Giá bồnnước inox Hwata Bồn inox Hwata 310L nằm giá hảng : 2.325.000 VND giá bán khuyến mãi : 1.511.000 VND giá bán đã bao gồm thuế VAT và vận chuyển miễn phí tại TP HCM Bồn nước inox 310l ngang Hwata + Đường kính : 630 mm + Chiều cao cả chân : 770 mm + Chiều dài : 1220 mm http://alomuaban.net/bon-nuoc-Hwata-310-lit-ngang/1234z1.47.htm
 2. 2. Bồn inox Hwata 500L nằm giá hảng : 2.783.000 VND giá bán khuyến mãi : 1.809.000 VND giá bán đã bao gồm thuế VAT và vận chuyển miễn phí tại TP HCM Bồn nước inox 500l ngang Hwata + Đường kính : 760 mm + Chiều cao cả chân : 920 mm + Chiều dài : 1202 mm http://alomuaban.net/bon-nuoc-Hwata-500-lit-nam/1233z1.47.htm Bồn inox Hwata 700L nằm giá hảng : 3.324.000 VND giá bán khuyến mãi : 2.160.000 VND giá bán đã bao gồm thuế VAT và vận chuyển miễn phí tại TP HCM Bồn nước inox 700l ngang Hwata + Đường kính : 760 mm
 3. 3. + Chiều cao cả chân : 920 mm + Chiều dài : 1500 mm http://alomuaban.net/bon-nuoc-Hwata-700-lit-ngang/1232z1.47.htm Bồn inox Hwata 1000L nằm giá hảng : 4.091.000 VND giá bán khuyến mãi : 2.160.000 VND giá bán đã bao gồm thuế VAT và vận chuyển miễn phí tại TP HCM Bồn nước inox 1000l ngang Hwata + Đường kính : 920 mm + Chiều cao cả chân : 1130 mm + Chiều dài : 1500 mm http://alomuaban.net/bon-nuoc-Hwata-1000-lit-ngang/1231z1.47.htm
 4. 4. Bồn inox Hwata 1500L nằm giá hảng : 6.013.000 VND giá bán khuyến mãi : 4.209.000 VND giá bán đã bao gồm thuế VAT và vận chuyển miễn phí tại TP HCM Bồn nước inox 1500l ngang Hwata + Đường kính : 1160 mm + Chiều cao cả chân : 1300 mm + Chiều dài : 1530 mm http://alomuaban.net/bon-nuoc-Hwata-1500-lit-ngang/1230z1.47.htm Bồn nước Hwata 500L đứng
 5. 5. giá hảng : 2.547.000 VND giá bán khuyến mãi : 1.656.000 VND giá bán đã bao gồm thuế VAT và vận chuyển miễn phí tại TP HCM Bồn nước inox 500l đứng Hwata + Đường kính : 760 mm + Chiều cao cả chân : 1500 mm Bồn nước Hwata 700L đứng giá hảng : 3.020.000 VND giá bán khuyến mãi : 1.960.000 VND giá bán đã bao gồm thuế VAT và vận chuyển miễn phí tại TP HCM Bồn nước inox 700l đứng Hwata + Đường kính : 760 mm + Chiều cao cả chân : 1750 mm
 6. 6. Bồn nước Hwata 1000L đứng giá hảng : 3.868.000 VND giá bán khuyến mãi : 2.514.000 VND giá bán đã bao gồm thuế VAT và vận chuyển miễn phí tại TP HCM Bồn nước inox 1000l đứng Hwata + Đường kính : 920 mm + Chiều cao cả chân : 1750 mm Bồn nước Hwata 1500L đứng giá hảng : 5.567.000 VND giá bán khuyến mãi : 3.618.000 VND
 7. 7. giá bán đã bao gồm thuế VAT và vận chuyển miễn phí tại TP HCM Bồn nước inox 1500l đứng Hwata + Đường kính : 1160 mm + Chiều cao cả chân : 1750 mm Bồn inox Hwata 2000L nằm giá hảng : 7.835.000 VND giá bán khuyến mãi : 5.484.000 VND giá bán đã bao gồm thuế VAT và vận chuyển miễn phí tại TP HCM Bồn nước inox 2000l ngang Hwata + Đường kính : 1160 mm + Chiều cao cả chân : 1300 mm + Chiều dài : 2150 mm
 8. 8. Bồn nước Hwata 2000L đứng giá hảng : 7.333.000 VND giá bán khuyến mãi : 5.133.000 VND giá bán đã bao gồm thuế VAT và vận chuyển miễn phí tại TP HCM Bồn nước inox 2000l đứng Hwata + Đường kính : 1160 mm + Chiều cao cả chân : 2280 mm Bồn inox Hwata 2500L nằm giá hảng : 9.812.000 VND giá bán khuyến mãi : 6.868.000 VND
 9. 9. giá bán đã bao gồm thuế VAT và vận chuyển miễn phí tại TP HCM Bồn nước inox 2500l ngang Hwata + Đường kính : 1420 mm + Chiều cao cả chân : 1560 mm + Chiều dài : 1550 mm Bồn nước Hwata 2500L đứng giá hảng : 9.313.000 VND giá bán khuyến mãi : 6.519.000 VND giá bán đã bao gồm thuế VAT và vận chuyển miễn phí tại TP HCM Bồn nước inox 2500l đứng Hwata + Đường kính : 1420 mm + Chiều cao cả chân : 1800 mm
 10. 10. Bồn inox Hwata 3000L nằm giá hảng : 10.840.000 VND giá bán khuyến mãi : 7.588.000 VND giá bán đã bao gồm thuế VAT và vận chuyển miễn phí tại TP HCM Bồn nước inox 3000l ngang Hwata + Đường kính : 1160 mm + Chiều cao cả chân : 1300 mm + Chiều dài : 2750 mm Bồn inox Hwata 3000L đứng giá hảng : 10.552.000 VND
 11. 11. giá bán khuyến mãi : 7.386.000 VND giá bán đã bao gồm thuế VAT và vận chuyển miễn phí tại TP HCM Bồn nước inox 3000l đứng Hwata + Đường kính : 1360 mm + Chiều cao cả chân : 2440 mm Bồn inox Hwata 3500L nằm giá hảng : 12.820.000 VND giá bán khuyến mãi : 8.974.000 VND giá bán đã bao gồm thuế VAT và vận chuyển miễn phí tại TP HCM Bồn nước inox 3500l ngang Hwata + Đường kính : 1360 mm + Chiều cao cả chân : 1560 mm + Chiều dài : 2390 mm
 12. 12. Bồn nước Hwata 3500L đứng giá hảng : 12.240.000 VND giá bán khuyến mãi : 8.568.000 VND giá bán đã bao gồm thuế VAT và vận chuyển miễn phí tại TP HCM Bồn nước inox 3500l đứng Hwata + Đường kính : 1.360 mm + Chiều cao cả chân : 2.740 mm Bồn inox Hwata 4000L nằm giá hảng : 14.588.000 VND giá bán khuyến mãi : 10.190.000 VND giá bán đã bao gồm thuế VAT và vận chuyển miễn phí tại TP HCM
 13. 13. Bồn nước inox 4000l ngang Hwata + Đường kính : 1360 mm + Chiều cao cả chân : 1560 mm + Chiều dài : 2750 mm Bồn inox Hwata 4000L đứng giá hảng : 13.625.000 VND giá bán khuyến mãi : 9.538.000 VND giá bán đã bao gồm thuế VAT và vận chuyển miễn phí tại TP HCM Bồn inox Hwata 5000L nằm giá hảng : 17.581.000 VND giá bán khuyến mãi : 12.307.000 VND
 14. 14. giá bán đã bao gồm thuế VAT và vận chuyển miễn phí tại TP HCM Bồn nước inox 5000l ngang Hwata Bồn inox Hwata 5000L đứng giá hảng : 16.407.000 VND giá bán khuyến mãi : 11.485.000 VND giá bán đã bao gồm thuế VAT và vận chuyển miễn phí tại TP HCM Bồn inox Hwata 10000L nằm giá hảng : 35.944.000 VND tiết kiệm đến 30% giá bán khuyến mãi : 25.161.000 VND giá bán đã bao gồm thuế VAT và vận chuyển miễn phí tại TP HCM
 15. 15. Bồn nước Hwata 10000 lít đứng - giá hảng: 34.308.000 đồng - giá bán : 25.730.000 đồng Bồn nước Hwata 12000L nằm giá hảng : 42.612.000 VND giá bán khuyến mãi : 29.828.000 VND giá bán đã bao gồm thuế VAT và vận chuyển miễn phí tại TP HCM Bồn nước 12000l ngang Hwata + Đường kính : 1900 mm + Chiều cao cả chân : 2130 mm + Chiều dài : 3800 mm
 16. 16. Bồn nước Hwata 15000 lít đứng - giá hảng bồn 15000L đứng : 51.339.000 đồng - giá bán khuyến mãi : 35.937.000 đồng Giá bán đã bao gồm thuế VAT và vận chuyển miễn phí trong TP HCM Bồn nước Hwata 15000L nằm giá hảng : 53.917.000 VND giá bán khuyến mãi : 37.742.000 VND giá bán đã bao gồm thuế VAT và vận chuyển miễn phí tại TP HCM Bồn nước inox 15000l ngang Hwata
 17. 17. bồn nước Hwata 20000L ngang giá chính hảng : 71.061.000 VND Giá bán : 49.740.000 đồng bồnnước20000lít ngangHwata - Đường kính : 2.200 mm - Độ dày : 1.2 mm - Chiều cao cả chân : 2.350 mm - chiều dài : 5.300 mm bồn nước inox Hwata 20000 lít ngang bảo hành kỷ thuật 8 năm Giá bán đã bao gồm thuế VATvà vận chuyểnmiễnphítrongTP HCM Cácthành tựu sản phẩmbồnnước inoxHwata Sản phẩm bồn chứa nước inox Hwata đạt được các thành tựu như: huy chương vàng tại hội chợ Quốc Tế Hàng Công Nghiệp 1999 Giảng Võ Hà Nội, cúp vàng Vietbuild năm 2008, 2009, 2011, 2012, cúp vàng sản phẩm uy tín chất lượng năm 2012, Cúp vàng thương hiệu mạnh 2012 và nhiều giải thưởng khác. Mọi chi tiết xin lien hệ alomuaban DT: 0919 277102

×