Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ԲՈՒՍԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻՊԱՀՊԱՆՈՒՄՆ ՈՒՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸ
  Բուսական ռեսուրսների պահպանության,  ռացիոնալ օգտագործման ու  վերականգնման ուղղություններն ու  կոնկրետ եղանակները...
  Գենոֆոնդը բուսատեսակների  ժառանգական հատկանիշների ու  հատկությունների ամբողջությունն է: Ամեն  մի բուսատեսակ ունի...
  Ֆլորան շատ է տուժում բնակչության  կողմից հատկապես դեկորատիվ, սննդային  և դեղաբույսերի անկանոն հավաքից: Դրա  հետև...
ԲՈՒՍԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՈՒ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԳենոֆոնդի պահպանում Հատուկ պահպանվող տարծքների առան...
  Բնապահպանական միջոցառումների  շարքում առանձնահատուկ կարևորություն  ունի արոտավայրերի բուսածածկույթի  պահպանումը:
  Արոտավայրերին մեծ վնաս է հասցնում  թունաքիմիկատների ոչ ճիշտ կիրառումը:  Թունաքիմիկատները օգտագործելով  մոլախոտեր...
  Աշխարհի մի շարք զարգացած երկրներում  կատարվում է բնական կերային հանդակների  մակերեսային կամ արմատական բարելավում՝ ...
  Բերբերյան Ալմիրա, 10-1 դասարան
բուսական ռեսուրսների պահպանումն ու վերականգնումը
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

բուսական ռեսուրսների պահպանումն ու վերականգնումը

412 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

բուսական ռեսուրսների պահպանումն ու վերականգնումը

 1. 1. ԲՈՒՍԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻՊԱՀՊԱՆՈՒՄՆ ՈՒՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸ
 2. 2.  Բուսական ռեսուրսների պահպանության, ռացիոնալ օգտագործման ու վերականգնման ուղղություններն ու կոնկրետ եղանակները բազմազան են: Բուսական ռեսուրսների պահպանության կարևորագույն ուղղությունը բույսերի բազբազանության՝ գենոֆոնդի պահպանումն է:
 3. 3.  Գենոֆոնդը բուսատեսակների ժառանգական հատկանիշների ու հատկությունների ամբողջությունն է: Ամեն մի բուսատեսակ ունի իր ուրույն, միայն իրեն բնորոշ ժառանգական հատկությունները: Գենոֆոնդը կյանքի շարունակման անհրաժեշտ պայմանն է:
 4. 4.  Ֆլորան շատ է տուժում բնակչության կողմից հատկապես դեկորատիվ, սննդային և դեղաբույսերի անկանոն հավաքից: Դրա հետևանքով բազմաթիվ բուսատեսակներ կամ ընդհանրապես ոչնչացել են, կամ դարձել են հազվադեպ հանդիպող: Բուսատեսակների պահպանության գործում կարևոր է դրանց հավաքի ճիշտ կազմակերպումն ու վերահսկումը:
 5. 5. ԲՈՒՍԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՈՒ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԳենոֆոնդի պահպանում Հատուկ պահպանվող տարծքների առանձնացում Բույսերի <<Կարմիր գրքի>> ստեղծում Անտառային տնտեսության կազմակերպում Անտառային հրդեհների դեմ պայքար
 6. 6.  Բնապահպանական միջոցառումների շարքում առանձնահատուկ կարևորություն ունի արոտավայրերի բուսածածկույթի պահպանումը:
 7. 7.  Արոտավայրերին մեծ վնաս է հասցնում թունաքիմիկատների ոչ ճիշտ կիրառումը: Թունաքիմիկատները օգտագործելով մոլախոտերի և վնասակար միջատների դեմ՝ մարդը հաճախ ոչնչացնում է նաև արժեքավոր բուսատեսակները, նպաստում է անցանկալի բուսատեսակների տարածմանը: Օրինակ ՀՀ- ում արոտավայրերի 10հա-ն միջին հաշվով կարող է կերակրել 6-7 գլուխ խոշոր անասուն:
 8. 8.  Աշխարհի մի շարք զարգացած երկրներում կատարվում է բնական կերային հանդակների մակերեսային կամ արմատական բարելավում՝ հարստացվում քիմիական պարարտանյութերով, ոչնչացնում են մոլախոտերն ու վնասատու բույսերը, միջատներին, մաքրում քարերը, չորացնում ճահիճները, կատարում արհեստական ոռոգում, լրացուցիչ ցանք և այլ միջոցառումներ: Այդ ամենի շնորհիվ բնական կերհանդակները կուլտուրացվում են:
 9. 9.  Բերբերյան Ալմիրա, 10-1 դասարան

×