Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tinig ng pandiwa

44,313 views

Published on

Published in: Education, Technology
  • Be the first to comment

Tinig ng pandiwa

  1. 1. Si ate ay nagsamang bata.Isinama ni ate angbata.
  2. 2. 1. Tukuyan –(active voice)kung ang simuno ay siyangtagaganap ng pandiwa.Halimbawa:Ako ay kumuha ng bilao kinaAling Cora.
  3. 3. 2. Balintiyak –(passive) kapagang salitang tagaganap ng kiloso galaw ng pandiwa ay hindiginagamit na simuno at angnasabing tagaganap ay nasahulihan ng pandiwa.Halimbawa:Ang bilao ay kinuha ko kinaAling Cora
  4. 4. mga pandiwa ay nasa tinig TUKUYAN/TAHAS o BALINTIYAK1. Inihagis ni Lius ang bola sa akin.2. Sumulat ako ng isang magandang tula.3. Hinintay ko ang aking tatay sa parke.4. Gumawa si ate ng isang magandang kwento.5. Ang kwentong ito ay ginawa ni
  5. 5. a. Ang bata ay binigyan ni ate nglollipop.b. Kinuha ni kuya ang akinglaruan.C. Binihisan ni Alice ang kanyangmanika.D. Ang baboy ay kinatay ngbutsero.E. Ibinigay ng guro ang takdangaralin.

×