Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Mga PagbabagongMorpoponemiko
Bigkasin ang mga sumusunod: Pangbansa - pambansa Pangpukpok - pamukpok  Madupok - marupok
Mga Uri ng Pagbabagong  Morpoponemiko
1. Asimilasyon   -Saklaw ng uring ito ang mga pagbabagong nagaganap sa /ng/ saposisyong pinal dahil sa impluwensiya  ...
1. Asimilasyona. Asimilasyong di-ganap o parsyal  - wala iba pang pagbabagong namalas o  naganap sa anyo ng salita, mali...
1. Asimilasyonb. Asimilasyong Ganap - bukod sapagbabagong nagaganap sa ponemang /ng/dahil sa pakikiangkop nito sa kasunod ...
2. Pagpapalit-    ponema-nagbabago ang ponema o dikaya’y napapalitan ang mgaito sa pagbuo ng mga salitasa tuwing ikinak...
a. /d/ o /r/    - Napapalitan ng /r/ ang  ponemang /d/ kung ang /d/ sa posisyong inisyal ng salitang ugat   ay nila...
b. /h/ ~ /n/Napapalitan ang ponemang /h/ ng /n/ satuwing ang salitang-ugat na nagtatapos   sa glottal na pasutsot (/h/) ...
3. metatesis  -kapag ang salitang-ugat na nagsisimula sa ponemang /l/ o /y/   ay ginitlapian ng [-in-],nagkakapalit ng...
4. Pagkakaltas ng    ponemaAng ponemang patinig sa huling pantig ng salitang-ugat ay nawawala sa sandaling ito ay   ...
5. pagpapalit-diin-saklaw nito ang pagbabagongnagaganap sa diin ng salitang-ugatkapag nilalapian[laro] + [-an]    [basa...
6. reduksyonNagaganap ang pagbabagong itong pagsasama ng dalawang salitaupang makabuo ng isang bagong      salita[ki...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Filipinoe

2,396 views

Published on

Published in: Sports, Business
 • Be the first to comment

Filipinoe

 1. 1. Mga PagbabagongMorpoponemiko
 2. 2. Bigkasin ang mga sumusunod: Pangbansa - pambansa Pangpukpok - pamukpok Madupok - marupok
 3. 3. Mga Uri ng Pagbabagong Morpoponemiko
 4. 4. 1. Asimilasyon -Saklaw ng uring ito ang mga pagbabagong nagaganap sa /ng/ saposisyong pinal dahil sa impluwensiya ng kasunod na tunog. -Saklaw din nito ang mga panlapingnagtatapos sa ponemang /ng/ gaya ng [pang-], [mang-], [sing-] at iba pa.
 5. 5. 1. Asimilasyona. Asimilasyong di-ganap o parsyal - wala iba pang pagbabagong namalas o naganap sa anyo ng salita, maliban na lamang sa transpormasyon ng ponemang /ng/ sa pinal sa posisyon ng panlapi at nagiging /n/ o /m/ dahil sa kasunod na tunog.[pang] + [laba] = [pang-] + [bayo]panlaba=[pang-] ~ [pan-] + =[pam-] + [bayo][laba] =pambayo=panlaba
 6. 6. 1. Asimilasyonb. Asimilasyong Ganap - bukod sapagbabagong nagaganap sa ponemang /ng/dahil sa pakikiangkop nito sa kasunod natunog ay nawawala o naaasimila rin angponema sa inisyal na posisyon ng nilapiangsalitang-ugat; at sa halip ay nananatili nalamang ang mga tunog na /n/ o /m/. [pang-] + [pukpok][pang-] = [sukli] =[pam-] + [pukpok]=[pan-] + [sukli] =pampukpok > /p/=pansukli > /s/ =pamukpok= panukli
 7. 7. 2. Pagpapalit- ponema-nagbabago ang ponema o dikaya’y napapalitan ang mgaito sa pagbuo ng mga salitasa tuwing ikinakabit angpanlapi sa salitang ugat.
 8. 8. a. /d/ o /r/ - Napapalitan ng /r/ ang ponemang /d/ kung ang /d/ sa posisyong inisyal ng salitang ugat ay nilapian ng panlaping nagtatapos sa patinig.[ma-] + [dupok] [tawid] + [-din]=madupok > /d/ ~/r/ =tawidin > /d/ ~ /r/=marupok =tawirin
 9. 9. b. /h/ ~ /n/Napapalitan ang ponemang /h/ ng /n/ satuwing ang salitang-ugat na nagtatapos sa glottal na pasutsot (/h/) ay hinunlapian ng panlapin [-in] o [-an].[kuha (h)] + [-in] [tawa(h)] + [-an]=kuhahin > /h/ =tawahan > /h/~/n/ ~/n/=kuhanin =tawanan
 10. 10. 3. metatesis -kapag ang salitang-ugat na nagsisimula sa ponemang /l/ o /y/ ay ginitlapian ng [-in-],nagkakapalit ng posisyon ang mgaponemang /i/ at /n/ at nagiging [ni-].l + [-in-] + angoy= linangoy > [-in-] > [ni-]=l [ni-]angoy=nilangoy
 11. 11. 4. Pagkakaltas ng ponemaAng ponemang patinig sa huling pantig ng salitang-ugat ay nawawala sa sandaling ito ay hinunlapian[asin] + [-an] [bigay] + [-an]=asinan > /i/ =bigayan > /a/=asnan =bigyan
 12. 12. 5. pagpapalit-diin-saklaw nito ang pagbabagongnagaganap sa diin ng salitang-ugatkapag nilalapian[laro] + [-an] [basa(h)] + an=laruan =basahan
 13. 13. 6. reduksyonNagaganap ang pagbabagong itong pagsasama ng dalawang salitaupang makabuo ng isang bagong salita[kita] + [mo] [hintay] + [ka]=kitam =teka

×