Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BACK TO THE U.S.S.R.
      Om Vänsterpartiet kommunisterna

  En rapport från Moderata Ungdomsförbundet
     ...
Back to the U.S.S.R.                               december 2009
        En rapport f...
Back to the U.S.S.R.                           december 2009
        En rapport från Mod...
Back to the U.S.S.R.                        december 2009
        En rapport från Moderata ...
Back to the U.S.S.R.                          december 2009
        En rapport från Modera...
Back to the U.S.S.R.                          december 2009
        En rapport från Moder...
Back to the U.S.S.R.                        december 2009
        En rapport från Moderata ...
Back to the U.S.S.R.                          december 2009
        En rapport från Moder...
Back to the U.S.S.R.                             december 2009
         En rapport frå...
Back to the U.S.S.R.                           december 2009
       En rapport från Modera...
Back to the U.S.S.R.                         december 2009
       En rapport från Moderata ...
Back to the U.S.S.R.                        december 2009
      En rapport från Moderata Ung...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

En skrämmande rapport om Vänsterpartiet Kommunisterna

2,914 views

Published on

BACK TO THE U.S.S.R. - Om Vänsterpartiet Kommunisterna

En rapport från Moderata Ungdomsförbundet
december 2009

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

En skrämmande rapport om Vänsterpartiet Kommunisterna

 1. 1. BACK TO THE U.S.S.R. Om Vänsterpartiet kommunisterna En rapport från Moderata Ungdomsförbundet december 2009
 2. 2. Back to the U.S.S.R. december 2009 En rapport från Moderata Ungdomsförbundet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Back to the u.s.s.r. ............................................................................................... 1 1. Inledning ......................................................................................................... 3 2.Vad är kommunism? .......................................................................................... 4 2.1 Kommunismens svarta historia .................................................................... 4 2.2 ”Kommunism är en fin tanke…” .................................................................... 5 3. Vänsterpartiet - kommunisterna....................................................................... 6 3.1 Partiets historia ......................................................................................... 6 3.2 Kommunisten Lars Ohly ............................................................................... 7 3.3 Med kommunister i regeringen 2010-2014 .................................................. 8 4. Sådan är kollektivismen .................................................................................... 9 4.1 I morgon individualism .............................................................................. 10 5. Avslutning ..................................................................................................... 11 sidan 2 (12)
 3. 3. Back to the U.S.S.R. december 2009 En rapport från Moderata Ungdomsförbundet 1. INLEDNING Med mindre än ett år kvar till riksdagsvalet 2010 står Sverige inför ett historiskt ödesval. På ena sidan står en aldrig förr så enad borgerlig allians som för första gången sedan 1979 kan bli omvald och med en moderat statsminister som nyligen lett Europeiska Unionen med bravur. På andra sidan står en sargad socialdemokrati som 2006 gjorde sitt sämsta val i modern tid och som framförallt för första gången någonsin öppet säger att en röst på det egna partiet är en röst på kommunister i regeringen. Som Sveriges största partipolitiska ungdomsförbund och den ledande kraften för liberala och konservativa idéer sedan 75 år tillbaka är det Moderata Ungdomsförbundets uppgift att upplysa unga människor om vad detta innebär i praktiken. I decennier efter decennier har vi tagit strid för friheten mot socialism och kommunism varhelst dessa idéer förekommit. Vi tog strid när vänstern i Sverige hyllade Sovjetunionen som ett politiskt föredöme och vi vann. Vi tog strid när vänstern i Sverige hyllade Östtyskland och försvarade Berlinmuren och vi vann. Vi tog strid när vänstern i Sverige vägrade ett EU-inträde för Sverige och vi vann. Inför valet 2010 står emellertid mycket mer på spel. Om vänsterexperimentet vinner valet och bildar regering så kommer nämligen fullfjädrade och öppet uttalade kommunister att bli ministrar i Sverige. Ett parti som så sent som för bara tio år sedan tog ned Lenin från partiväggarna i riksdagskansliet och vars partiledare grät när Berlinmuren föll riskerar att regera landet. En annan del av vänstern i form av Sverigedemokraterna knackar också på riksdagsporten med ett stadigt stöd i opinionen. Vår uppgift att hålla Vänsterpartiet borta från regeringsmakten är lika viktig som att arbeta för att Sverigedemokraterna inte får några riksdagsmandat. Det är emellertid ingen principiell skillnad mellan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. På sätt och vis sitter redan SD i riksdagen eftersom det redan finns ett parti där med samma affärsidé, i form av Vänsterpartiet. Båda politiska partier gör skillnad på folk och folk och båda värnar alltid kollektivet framför individen. Det här är en rapport om Vänsterpartiet eftersom vi upplever att granskningen av Sverigedemokraterna är lika hård som rättvis medan Vänsterpartiets samma unkna idéer knappt tas på allvar eller bemöts i debatten. Historiebeskrivningen i skolan gör gällande att 90 procent av svenska ungdomar inte vet vad Gulag är för något1. Många ungdomar är födda efter Berlinmurens fall och tar friheten för given. Men låt oss aldrig glömma att segern över kommunismen var dyrköpt och att vi aldrig får riskera att förlora den igen. Det här är en rapport om svensk kommunism som knackar på Rosenbads portar. Skåne den 4 december 2009 André Assarsson Rapportförfattare 1 http://www.dn.se/opinion/debatt/ungdomar-har-obefintlig-kunskap-om-kommunism-1.790985 (091205) sidan 3 (12)
 4. 4. Back to the U.S.S.R. december 2009 En rapport från Moderata Ungdomsförbundet 2.VAD ÄR KOMMUNISM? Det finns olika sätt att beskriva kommunismen som ideologi på. Moderata Ungdomsförbundet har sedan tidigare givit ut boken Frihetens Lexikon och där valt att definiera kommunism som: ”Ett socio-ekonomiskt system som bygger på att produktionsmedlen ägs gemensamt, styrs demokratiskt, och där fördelningen sker i enlighet med principen 'av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov'”. Nu är det givetvis ett försök att vara så intellektuellt hederlig som möjligt genom att försöka använda kommunisters egna beskrivningar av begreppet men också urskilja huvuddragen ur ideologin. Det är emellertid ofrånkomligt att ideologin också är intimt förknippad med förtryck, massvält och diktatur varhelst den har tillämpats politiskt. 2.1 Kommunismens svarta historia Efter franska revolutionen på 1800-talet växte den moderna kommunismen fram. Den första socialistiska internationalen delades in i två läger; den frihetliga som ville omfördela samhällets resurser och avskaffa staten samt den kommunistiska som såg flera steg före statens avskaffande. Genom en arbetarstyrd stat, kallad proletariatets diktatur, med en ekonomi som styrdes av staten banades vägen fram för det klasslösa samhället. Dessa tankar fick genomslagskraft och företräddes främst av Karl Marx och Freidrich Engels men delades senare upp i två olika delar: den reformistiska och den revolutionära där den förra blev Socialdemokraterna och den senare kommunisterna. I svensk politik kan denna indelning i stor utsträckning fortfarande urskiljas för att kunna särskilja socialister hemmahörande i Vänsterpartiet respektive Socialdemokraterna. När det kommunistiska manifestet skrevs 1848 kom detta att bli kommunismens viktigaste ideologiska dokument som lägger grunden för den politiska kommunismens tillämpande framöver. Men fortfarande var ideologin i detta skede tämligen teoretisk och mer en akademisk övning snarare än en världsomfattande politisk idé som tillämpades i verkligheten. Kommunismens stora genombrott skedde först 1917 i Ryssland i samband med Oktoberrevolutionen då Lenin tog makten och lade grunden för en maktkoncentration som under 1930-talet utvecklades till envälde under Stalin. Klasskampen och arbetarklassens ställning poängterades och på många sätt kan Lenins tolkning av Marx beskriva vad som är kommunism i dag. Sovjetunionen blev det land i världen där kommunismen fick sitt första fotfäste. Ett antal lydstater till Sovjetunionen skapades efter andra världskriget i framförallt Öst- och Centraleuropa men även Kina utvecklades efter 1949 enligt sovjetiskt mönster med kommunismen som ideologisk grund. Under diktatorn Mao Zedong genomfördes omfattande folkmord där Kulturrevolutionen och Det stora språnget är de mest kända. Andra länder i Sydamerika och stora delar av Asien började också tillämpa socialismens olika avarter där den kommunistiska ideologin enligt sovjetisk modell hyllades som framtiden. Från andra världskrigets slut fram till 1989 var kommunismen politisk verklighet och den enda verkligheten för sidan 4 (12)
 5. 5. Back to the U.S.S.R. december 2009 En rapport från Moderata Ungdomsförbundet hundratals miljoner människor världen över. Följderna är katastrofala med lidande, förtryck och fattigdom i land efter land, i stad efter stad och för människa efter människa. Enligt demokratiforskaren Rudolph Joseph Rummel har kommunismen skördat över 110 miljoner dödsoffer i 23 olika länder världen över2. I Sovjetunionen skördades 61 miljoner dödsoffer varav 43 miljoner av dessa skedde under Josef Stalins envälde och 39 miljoner dog i arbetsläger. I Kommunistkina skördades 35 miljoner dödsoffer varav 1 miljon i den s.k. kulturrevolutionen där staten aktivt och högst medvetet rensade ut samhällets intellektuella. I ett så litet land som Kambodja skördades kommunistregimen 2 miljoner dödsoffer mellan åren 1975 och 1978 och det var över 30 procent av alla män, kvinnor och barn i den egna befolkningen3. Många samlade verk är skrivna om kommunismens brott mot mänskligheten och dess svarta historia. Denna rapport är inget försök att på något sätt ens i närheten klargöra eller sammanfatta dessa utan blott bidra till kunskapen om den viktiga lärdomen: kommunism dödar och absolut kommunism dödar absolut. 2.2 ”Kommunism är en fin tanke…” Trots denna mörka och skrämmande historia som fått miljontals människor världen över att fly över gränser till friheten i demokratiska länder upplever vi att det finns en skrämmande historielöshet bland många svenska ungdomar. Beviset för detta är inte minst klädesmodet där en t-shirt med massmördaren Che Guevara betraktas som självklart och bemöts med ett axelryck. Det finns gröna militärkepsar med Fidel Castro, ryggsäckar med U.S.S.R-tryck och Lenin-tryck på tröjor som kan köpas i en helt vanlig klädesbutik. Tvärtom kan förhållningssättet till kommunismen ofta sammanfattas med: ”kommunism är en fin tanke, men den fungerar inte”. Många instämmer nickande och tycker att det väl inte är så farligt men kanske inte direkt eftersträvansvärt. När Lars Ohly valdes till partiledare och öppet trädde fram som kommunist sänktes Vänsterpartiet i opinionsundersökningarna omedelbart, vilket tyder på en viss medvetenhet men knappast djupare insikt. I grunden beror det på att ingen tar idédebatten och ifrågasätter kommunismens grundläggande människosyn. Det är därför hög tid för idédebatt. Det är framförallt hög tid för liberala och konservativa idékrafter att vägra acceptera kommunismen som en fin tanke över huvudtaget. Utopin om det klasslösa samhället där det råder total jämlikhet och broderskap är omänsklig. Eftersom alla människor är olika med olika förutsättningar, behov och intressen är kommunismens tanke om klasslöshet och total likgiltighet inför detta fruktansvärd. Det är att ifrågasätta människans natur som individ och rätt att få vara och betraktas som en självständig individ. Det är ingen fin tanke att förvägra människan rätt att behålla frukten av sitt eget arbete, att förbjuda all privat äganderätt. Det är ingen fin tanke att i förlängningen förslava människan att tjäna kollektivet, staten istället för sig själv eller alla som hon bryr sig om. Det är ingen fin tanke att med hot om våld 2 http://www.hawaii.edu/powerkills/MURDER.HTM 3 http://www.hawaii.edu/powerkills/DBG.CHAP1.HTM sidan 5 (12)
 6. 6. Back to the U.S.S.R. december 2009 En rapport från Moderata Ungdomsförbundet bestämma åt någon annan hur denna ska leva sitt eget liv. Det är ingen fin tanke att förbjuda mångfald till förmån för enfald, att förbjuda olikheter och skillnader mellan människor beroende på livsval. Kommunismen är ingen fin tanke. Vad gäller den andra hälften av meningen om att kommunismen inte fungerar, så är det sant i den meningen att planekonomi inte genererar det välstånd som det påstås göra. Varför planekonomi inte fungerar är grund för en alldeles egen rapport men i grunden handlar det om att vi som människor just är olika och fattar dagligen olika beslut oberoende av varandra i miljontals situationer. All den informationen går inte att på förhand förutse eller beräkna utan formas i en marknadsekonomi till priser som sätts av utbud och efterfrågan. Därför är också begreppet planekonomi kraftigt missvisande eftersom det inte har något med planering att göra över huvudtaget – det är snarare att famla i mörker. 3. VÄNSTERPARTIET - KOMMUNISTERNA För första gången någonsin i Sveriges politiska historia riskerar kommunisterna efter valet 2010 få regeringsmakten och regera det här landet. Det har aldrig hänt förr. Inte ens under den samlingsregering som formades i samband med andra världskriget där alla övriga partier i riksdagen ingick tilläts kommunisterna vara med. Olof Palme åkte gärna till u-länder och hyllade deras kommunistiska diktatorer, men han var ändå så pass sansad att han aldrig släppte in kommunister i sin egen regering. Socialdemokraterna har regerat Sverige i 65 av de senaste 73 åren men har aldrig någonsin tidigare tillåtit Vänsterpartiet i regeringen. Aldrig. Någonsin. Förrän nu. Mona Sahlin gör nämligen det som vare sig Per Albin Hansson, Olof Palme eller Ingvar Carlsson ens skulle drömma om. Hon säger att en röst på Socialdemokraterna är en säker röst på att Vänsterpartiet får ministerposter och sitter i regeringen med i praktiken högsta politiska makt i Sverige eftersom besluten kommer att få stöd i riksdagen. För någon som är född på 1980-talet eller i början av 1990-talet låter det tämligen okontroversiellt men det är lika historiskt som allvarligt illavarslande. 3.1 Partiets historia4 Det socialdemokratiska Vänsterpartiet bildas 1917 av bland annat Zeth Höglund och Karl Kilbom, som lämnat Socialdemokraterna. Bara två år senare ansluter sig det nybildade partiet till Komintern, den kommunistiska internationalen. Ett namnbyte sker 1921 till Sveriges Kommunistiska Parti och tre år senare väljs Nils Flyg till partiledare, en person som senare skulle komma att bli nazist. Efter en splittring 1929 präglas 1930-talet av interna stridigheter med två olika partier. I samband med andra världskriget år 1939 blev Sveriges Kommunistiska Parti allierat med Nazityskland i två år samtidigt som den s.k. Molotov-Ribbentrop-pakten ingicks. Ett år senare stödde partiet Nazitysklands ockupation av Norge och Danmark då Hitler och Stalin fortfarande var 4 http://www.samuelsiren.com/vpk.php samt http://www.vansterpartiet.se/index.php?Itemid=813&id=1057&option=com_content&view=article sidan 6 (12)
 7. 7. Back to the U.S.S.R. december 2009 En rapport från Moderata Ungdomsförbundet allierade. Invasionen av Baltikum och Finland försvarades av partiet år 1941 och på 1950-talet blev Hilding Hagberg partiledare som i alla lägen försvarade Sovjetunionens diktator Josef Stalin. När Stalin dog 1953 skrev Centralkommittén för Sveriges Kommunistiska Parti: "En stor och smärtsam förlust har drabbat hela den framstegsvänliga mänskligheten. Stalin är död. Vår tids störste folkledare och statsman, den socialistiska samhällsvetenskapens geniale mästare, kommunismens banérförare har gått ur tiden.". Vid en minnesstund samma år i Stockholm höll den blivande partiledaren C-H Hermansson ett hyllningstal till den bortgångna diktatorn. När Stalins liv till sist tog slut hade han hunnit släcka 43 miljoner liv och är därmed världshistoriens värsta folkmördare.5 Senare år 1967 bytte partiet namn till Vänsterpartiet Kommunisterna och samma år bröt sig maoister och stalinister sig ur partiet för att bilda KFML, Kommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna och som i dag är Sveriges Kommunistiska Parti. Ur detta bröt sig sedan år 1970 ytterligare maoister och stalinister sig loss och bildade KFMLr som i dag är Kommunistiska Partiet där bl.a. Sven Wollter är engagerad. När Berlinmuren föll 1989 grät blivande partiledare Lars Ohly över DDR:s fall och 1991 bytte partiet namn till dagens Vänsterpartiet. Först 1998 tog Vänsterpartiet bort Lenins porträtt från väggarna i partilokalerna. Efter en tid av feminism under Gudrun Schymans ledarskap återvände partiet till kommunismen på allvar när Lars Ohly valdes till partiledare 2004 och förnyarna i partiet som ville överge partiets revolutionära tradition misslyckats och istället bildade Vägval Vänster. Kvar stod Lars Ohly som stolt kallade sig för kommunist i massmedia, något som han sedermera tog tillbaka. 3.2 Kommunisten Lars Ohly Inför att Lars Ohly valdes till partiledare för Vänsterpartiet på kongressen den 19-22 februari 2004 lanserade Moderata Ungdomsförbundet kampanjen: ”Lenin, Castro, Ohly – samma kommunister här som där” och det finns all anledning att uppdatera svenska ungdomar kring vad som hänt sedan dess. I dag snart sex år senare har Lars Ohly gått från att vara en i opinionen marginaliserad och av Socialdemokraterna ifrågasatt partiledare till en reell ministerkandidat i Sverige. Han började sin politiska bana som 13-åring med att gå med i Folkpartiets ungdomsförbund redan på 1970-talet men gick ur ganska snart. När hans lokala FPU-klubb lades ned donerades den kvarvarande kassan till Vietnams solidaritetsrörelse6, som stödde de nordvietnamesiska kommunisternas invasion av Sydvietnam. Kort därefter gick Ohly med i Kommunistisk ungdom och 1979 i Vänsterpartiet – kommunisterna. När bristen på demokrati diskuterades i ungdomsförbundets tidning Röd Press gick Ohly till angrepp7. Samma sak gällde när partiets tidning Ny dag kritiserade militärens maktövertagande i Polen med att strejkande skjutits ihjäl, vilket föranledde att Ohly ifrågasatte tidningen eftersom den inte framhöll länderna i öst som positiva exempel8. 5 http://www.hawaii.edu/powerkills/DBG.TAB1.4.GIF 6 http://sv.wikipedia.org/wiki/Lars_Ohly 7 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=15777&a=264856 8 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=15777&a=264856 sidan 7 (12)
 8. 8. Back to the U.S.S.R. december 2009 En rapport från Moderata Ungdomsförbundet På partikongressen 1987 betecknade Ohly som dåvarande partistyrelseledamot det som sabotage att bryta förbindelserna med diktaturerna i Östeuropa. På samma kongress räknade Ohly dessutom in Sverige som en imperialistisk stat och försvarade socialistdiktaturerna som viktiga områden i kampen9. I Kommunistisk ungdom försvarade han, då 26 år, inskränkningar i bl.a. yttrandefriheten, strejkrätten och mötesfriheten. I en engelsk tidning 1999 kallade sig dessutom Ohly för Leninist, vilket han i dag ångrar. Här är några citat från Lars Ohly: Kuba är ett fantastiskt exempel på hur man under mycket fattiga förhållanden kan uppnå folkligt deltagande och ekonomisk rättvisa. - Lars Ohly i Dagens Politik, 27 december 1996. Jag har varit kommunist sedan jag gick med i Kommunistisk ungdom 1978 och aldrig förknippat det med diktatur eller förtryck. - Lars Ohly i Aftonbladet, 27 maj 2000. För mig så handlar det om att vara trogen de ideal jag har varit trogen ända sedan jag blev politiskt aktiv i vänstern på 70-talet. - Lars Ohly i Ekots lördagsintervju, Sveriges Radio P1, 24 januari 2004. Jag skulle välja Castro före Blair om Castro ställde upp i ett allmänt val, men det problemet är att gör han ju inte. -Lars Ohly i SVT:s Gomorron Sverige, 30 maj 2006. USA är det stora hotet mot demokrati och mänskliga rättigheter i världen, på grund av sin styrka och sin imperialistiska politik. - Lars Ohly i avslutningstal till vänsterpartiets kongress 8 juni 2008 3.3 Med kommunister i regeringen 2010-2014 Det är inte nödvändigtvis sant att du har rätt för egen del när det visar sig att andra har fel. Det är inte heller en automatisk sanning att ett partis eller partiledares förflutna eller historia spelar en avgörande roll inför dess agerande i dag. Mycket har hänt sedan 1900-talets partipolitiska strider i Sverige och den ideologiska indelningen har förskjutits åt olika håll för samtliga partier. Därför är det särskilt intressant att granska den idémässiga grund som ett parti vilar på i syfte att kunna förstå vilka framtida förslag som kommer att presenteras. Det är ur denna som den egna politiken utformas. Vi får inte heller glömma bort att den enda skillnaden mellan kommunister på 2000-talet och historiens beprövade motsvarigheter är att de förra inte har någon reellt politiskt makt medan de senare faktiskt hade det. Det är skillnad på att springa omkring i en Mao-tröja och att i regeringsställning besluta om lagstiftning som får direkt påverkan för hela Sveriges befolkning. Eftersom Vänsterpartiet utgör en del av vänsterexperimentet tillsammans med Miljöpartiet och 9 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=15777&a=264856 sidan 8 (12)
 9. 9. Back to the U.S.S.R. december 2009 En rapport från Moderata Ungdomsförbundet Socialdemokraterna kanske vi inte kan förvänta oss inrikespass, massvält eller massocialisering av statlig egendom i Sverige. Samtidigt får vi inte glömma bort att ministerinflytande och faktiskt vetorätt i regeringsställning kommer de facto att innebära politisk makt. Det finns redan skarpa politiska förslag från Vänsterpartiet om kraftigt ofinansierade statliga utgifter, förbud mot privata alternativ och rejält höjda skatter. Här ett litet axplock från Vänsterpartiets politiska förslag utifrån deras FAQ10: • Ett avskaffande av riksbankens oberoende • Sveriges utträde ur EU • Kraftigt höjda skatter för alla • Avskaffande av betyg i skolan • Förbud och avveckling av kärnkraft i Sverige På Vänsterpartiets hemsida finns deras antagna partiprogram11. Detta slår på sidan 28 tydligt fast att: ”Det ekonomiska fåtalsväldet måste ge plats åt de arbetandes demokratiska förvaltning. Införandet av socialismen kräver kapitalismens avskaffande”. Vad det innebär får naturligtvis någon från Vänsterpartiet svara på men vad som betecknas som kapitalism är i grunden inget annat än rätten till privat ägande över produktionsmedlen. Det kan vara värt att fundera på när modebloggare äger och driver sina bloggar, när telefonen du använder varje dag skapats av någon eller ifall det skulle vara ett problem att Ingvar Kamprad äger IKEA. Det går vidare att läsa på sidan 29 att: ”Valet mellan socialism och kapitalism är inte ett val mellan plan och marknad. Varje modern ekonomi behöver såväl planering som marknadsmekanismer. […] Planeringen sker dock utifrån enskilda kapitalägares behov. I ett socialistiskt samhälle ersätts kapitalismens odemokratiska styrning av företag, koncerner och karteller med demokratiskt framar- betade riktlinjer för ekonomins utveckling. Det samhälleliga inflytandet över investeringar och kreditgivning stärks”. På vilket sätt denna beskrivning skiljer sig från historiens beprövade planekonomier är oklart. Det framgår klart och tydligt att privat ägande betecknas som odemokratiskt och att detta ska ersättas med demokratiska riktlinjer, vilket i praktiken innebär politikers planer. Det finns få som ifrågasätter statens och politikers inflytande i en modern marknadsekonomi men den grundläggande frågan är; vilken är utgångspunkten? Människa eller system. Med kommunister i regeringen kan vi räkna med att det är staten, politiker och systemet som kommer i första hand. Av erfarenhet vet vi att det lett till politiska och ekonomiska katastrofer varhelst i världen det tillämpats, om än i olika utsträckning. 4. SÅDAN ÄR KOLLEKTIVISMEN Debatten om Sverigedemokraternas vara eller icke-vara i Sveriges riksdag är viktig men lika viktig är diskussionen kring att det faktiskt redan sitter ett parti som Sverigedemokraterna i riksdagen i form av 10 http://www.vansterpartiet.se/index.php?option=com_content&view=category&id=419&Itemid=816 11 http://www.vansterpartiet.se/images/stories/media/dokument/politiskaprogram/partiprogram_08_inlaga.pdf sidan 9 (12)
 10. 10. Back to the U.S.S.R. december 2009 En rapport från Moderata Ungdomsförbundet Vänsterpartiet. Vad som är än värre är att partiet, till skillnad från Sverigedemokraterna, gör anspråk på och har tack vare eller snarare på grund av Socialdemokraterna, en reell chans att bli en del av regeringen. Med vänsterpartister som ministrar flyttar unkna idéer som gör skillnad på folk och folk för första gången någonsin in i Rosenbad. I grunden är det två partier som delar upp samhället i grupper. Båda menar att samhället måste analyseras utifrån grupptillhörighet och att det är motsättningarna mellan olika utvalda grupper i samhället som utgör grunden för den egna politiken. För Vänsterpartiet är det kapitalägare mot arbetare medan det för en sverigedemokrat är infödda svenskar mot invandrade svenskar. Båda har en syn på det ekonomiska systemet som ett nollsummespel där den enes död bokstavligen blir den andres bröd. Där samhällsgrupper ska slåss om de ständigt krympande välståndssmulorna istället för att skapa mer åt alla. Mot detta står idén om individualism och marknadsekonomi där alla, oavsett bakgrund eller klasstillhörighet, har en naturlig plats i samhället. Det finns inget motsatsförhållande mellan olika grupper i samhället i ett individualistiskt samhälle men det gör det i kollektivets Sverige. Om någon skulle invända att det inte vore rättvist att jämföra kollektivismens olika avarter bör denna fundera på hur orättvis idén om enfald är i sig. I Vänsterpartiets Sverige finns ingen mångfald eftersom kapitalister inte kommer att tillåtas eller i bästa fall kraftigt diskrimineras på samma sätt som invandrade svenskar kommer att särbehandlas. För en ny generation unga svenskar födda på 1990-talet ter sig tanken om att förbjuda eller i bästa fall kraftigt begränsa privat ägande som fullständigt barock. För många är det lika självklart att äga företag som att välja vilken friskola man vill tillhöra eller för den delen kunna resa fritt i Europa tack vare EU. Ändå är det precis detta som Vänsterpartiet vill motarbeta och det skriver partiet rakt ut på sin egen hemsida. Det är ingen principiell skillnad mot vad Sverigedemokraterna föreslår i sin diskrimineringsiver mot vissa samhällsgrupper. Därför är det särskilt viktigt att minnas historiens beskrivningar och människors berättelser från samhällen där kollektivismen varit högsta mode och politisk verklighet. I dagens Sverige tillämpas individualism och det finns en uppslutning kring att det är vår gemensamma utgångspunkt med olika nyanser av och begränsningar av densamma men faktum kvarstår; vi utgår fortfarande från individen och inte tvärtom när staten stiftar sina lagar. Morgondagen är inte given och med kommunister i regeringsställning kan det bli precis tvärtom. 4.1 I morgon individualism Diskussionen kring kollektivismen är ointressant om vi inte förstår varför alternativet är värt att försvara och i alla lägen stå upp för. I Sverige har olika minoriteter genom decennier förtryckts, fängslats och förbjudits bara för att de just utgör en minoritet. Homosexuella har förvägrats rättigheter bara för att de tillhör samma grupp människor. Kvinnor saknade länge rösträtt i Sverige och har särbehandlats med diskriminering i lagstiftningen bara för att de råkat vara kvinnor. På samma sätt är dagens ungdomar utsatta för kollektivismens fula ansikte på arbetsmarknaden eftersom vissa grupper får särställning och fördelar i lagstiftningen bara för att de tillhör en viss grupp. I grunden är det inget annat än rena orättvisor som härstammar från kollektivismen. sidan 10 (12)
 11. 11. Back to the U.S.S.R. december 2009 En rapport från Moderata Ungdomsförbundet Om vi istället värnar den minsta minoriteten som finns, nämligen den enskilda individen så försvinner alla orättvisor eftersom vi alla oberoende av varandra betraktas och bemöts som unika människor utifrån vilka vi är och gör snarare än vilken grupp vi i andras ögon råkar tillhöra. Då kan invandrare som råkar tillhöra den gruppen åtnjuta exakt samma frihet som någon svensk med släktingar här sedan många generationer tillbaka, utan att det ens är en diskussion. Då kan kapitalister, företagare och entreprenörer åtnjuta samma frihet som alla andra i den ekonomi som vi kallar Sverige. Då kan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna förpassas till historiens glömska och betraktas som orättvisornas partier. 5. AVSLUTNING Den i särklass bästa garanten för att slippa både kommunister i regeringen och Sverigedemokrater i riksdagen är att rösta på Alliansen. Borgerlig idétradition utgår från individualismen och den enskilda individens förutsättningar i formandet av den faktiska politiken. Detta i stark motsats till kollektivismens olika avarter som alltid ser systemet före människan och konflikter mellan olika grupper. Inför valet 2010 finns två tydliga regeringsalternativ för svenska folket. Eftersom Socialdemokraterna för första gången någonsin släpper in kommunisterna i regeringsmakten riskerar Sverige att ta ett rejält kliv vänsterut och framförallt tillbaka i tiden. Vi menar att globaliseringen och de utmaningarna Sverige står inför kräver moderna lösningar på relevanta samhällsproblem. Med en skenande ungdomsarbetslöshet och en historisk finanskris skulle planekonomi light, som föreslås av Vänsterpartiet vara förödande för Sverige. Med en integrationspolitik som havererat och där misslyckandet framförallt tar olika uttryck i svenska storstäder i form av gängbråk, kriminalitet och utanförskap har Sverige inte råd med att ett regeringsbärande parti sätter olika grupper mot varandra i samhället. Rika mot fattiga. Arbetsgivare mot arbetstagare. Företag mot offentlig sektor. Listan kan göras lång över vilka inneboende konflikter som Vänsterpartiet ser i utformandet av den egna politiken. Låt oss aldrig glömma att friheten att välja och forma sitt eget liv som upplevs som självklar för många ungdomar inte är av gud given. Den har förtjänats efter politisk strid mellan idéer. Avslutningsvis är det Moderata Ungdomsförbundets ambition att inför valet 2010 ta fortsatt strid mot kommunismen i Sverige, varhelst den finns eller vilka uttryck den tar sig. Hotet från Vänsterpartiet förtjänar att tas på allvar eftersom Mona Sahlin säger sig vilja se kommunistiska ministrar i Sverige. I samtal med unga människor kommer vi att påminna om Vänsterpartiets historia, dess partiledares åsikter och vilka politiska förslag som finns. Vår huvudmotståndare är Socialdemokraterna och just därför förtjänar Vänsterpartiet att lyftas fram eftersom det ytterst är just Socialdemokraterna som bär ansvaret för partiets eventuella politiska inflytande. Vi vill ställa tre grundläggande inriktnings- och värderingsfrågor till Socialdemokraterna inför valet 2010: Är Socialdemokraterna beredda att gå med på Vänsterpartiets förslag att kraftigt höja skatten för alla? sidan 11 (12)
 12. 12. Back to the U.S.S.R. december 2009 En rapport från Moderata Ungdomsförbundet Kan socialdemokraterna garantera att en eventuell vänsterregering inte begär utträde ur EU? På vilket sätt skiljer sig dagens kommunister i Vänsterpartiet från dåtidens eftersom Socialdemokraterna konsekvent alltid sagt nej till att släppa in dessa i regeringen? sidan 12 (12)

×