Zinzeo2010

513 views

Published on

Presentatie gehouden in Goes op Zinzeobijeenkomst 29 september 2010

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
513
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Samenwerkend, projectgebaseerd LerenEerste toepassingen betreffen vaak email, agenda, de praktische zakenDe échte toegevoegde waarde van online applicaties zit in samenwerking!Lichtvoetig, plaats- en tijdsonafhankelijk communicerenDelen van documenten en ander werkVersiebeheer, planning, etc.
 • Zinzeo2010

  1. 1. Innoveren met ict in het primair onderwijsStand van zaken <br />Frans Schouwenburg<br />September 2010<br />
  2. 2. VisieDe wereld verandert….<br />zinzeo 29 september<br />
  3. 3.
  4. 4.
  5. 5. Kennisinvesteringsagenda:In 2015 staan we in de top 5 van landen met de grootste concurrentiekracht<br />
  6. 6. Wens van scholen<br />Flexibiliteit<br />Maatwerk<br />Actueel<br />Aanpasbaarheid<br />Tijd- en plaats ongebonden<br />Variatie <br />zinzeo 29 september<br />
  7. 7. Waarom ict in onderwijs? <br />zinzeo 29 september<br />
  8. 8. zinzeo 29 september<br />
  9. 9. zinzeo 29 september<br />
  10. 10. Evidentie<br />ICT maaktonderwijs:<br />effectiever<br />efficiënter<br />aantrekkelijker<br />MITS: 4 in Balans<br />zinzeo 29 september<br />
  11. 11. Visie - Onderzoek<br />zinzeo 29 september<br />Managers: visie op centraalniveauontwikkeld en <br />vastgelegd in beleidsplan<br />Docenten: behoefteaanvisie die binnenschool breed<br />gedragenwordt en in samenwerking met docenten is <br />ontwikkeld<br />Management en docenten:<br /><ul><li>vindendatmeergeprofiteerdkanworden van ict
  12. 12. verschillen van opvatting over onderwijsdat</li></ul>daarvoornodig is.<br />
  13. 13. Visie – Ontwikkelingen<br />
  14. 14. Sterrenschool 2.0 met implementatieplan<br />zinzeo 29 september<br />
  15. 15. zinzeo 29 september<br />
  16. 16. In tien jaar naar de top<br />The Denver Deal<br />zinzeo 29 september<br />
  17. 17. Wij vullen de PO-raad ambitie in met een hoofdstuk over innovatie, waarin we zeggen:<br />Kwaliteit moet omhoog <br /> Dit kan wanneer innovaties op school maatschappelijke innovaties volgen<br />Professionalisering<br /> Ditkan wanneer docent toegerust is met 21st century skills<br />Alle talent ontwikkelen<br />Dit kan wanneer alle partijen, vanuit deze maatschappelijke opdracht, aan de plicht voldoenom samen te werken<br />Goede gebouwen voor de kinderen<br /> Dit kan wanneer wij nieuwe leeromgevingen (fysiek en virtueel) ontwerpen, geredeneerd vanuit wat kinderen nodig hebben om te leren en samen te zijn<br />zinzeo 29 september<br />
  18. 18. Ambitie<br />zinzeo 29 september<br />
  19. 19. Doel<br />zinzeo 29 september<br />
  20. 20. Resultaat<br />zinzeo 29 september<br />
  21. 21. Deskundigheid - onderzoek<br /><ul><li>Alsleraren de visieachteronderwijs met ictnietondersteunen is motivatiegeringomvaardighedenonder de knietekrijgen of in de les toe tepassen.
  22. 22. Ruim 40% lerarenvindtzichzelfonvoldoendetoegerustomvolzelfvertrouwen les tegeven met ict.</li></ul>zinzeo 29 september<br />
  23. 23. Deskundigheid - Ontwikkelingen<br />
  24. 24. zinzeo 29 september<br />
  25. 25. Adefict-competenties<br />zinzeo 29 september<br />
  26. 26. Expo – Experimenteren in de school<br />Activeren van leerlingen in combinatie met digiborden door experimenteren met “slates” <br />Drie goed scorende scholen waar docenten toetsen willen digitaliseren om tijd te winnen. Ook meten of leerlingen met een x score op de oude manier ook zo scoren op de nieuwe manier.<br />
  27. 27. Infrastructuur - onderzoek<br /><ul><li>Scholeninvesteren in snellereinternetverbindingen en digitaleschoolborden.
  28. 28. Gemiddeldeen computer per 4-5 leerlingen
  29. 29. Desktop computers wordengeleidelijkvervangen door laptops.
  30. 30. Groeiendaantallerarenvindtdatvooreffectieveinzet van ict 1:1 nodig is.</li></ul>zinzeo 29 september<br />
  31. 31. Infrastructuur - Ontwikkelingen<br />
  32. 32. Wat als je een school volzet met ict?<br />zinzeo 29 september<br />http://hetlerenvandetoekomst.nl/<br />
  33. 33. Uitkomsten TNO-onderzoek<br /><ul><li>Leerkrachten kunnen efficiënter met hun tijd omgaan, waardoor zij individuele leerlingen meer aandacht kunnen geven.
  34. 34. Leerlingen vinden het onderwijs aantrekkelijker
  35. 35. Met name achterstandsleerlingen leren met behulp van digitale leermiddelen effectiever
  36. 36. Succesvolle digitalisering is ook mogelijk voor een traditionele school die nog weinig van ict gebruikmaakt
  37. 37. Een succesvolle implementatie vereist grote zorgvuldigheid en heeft draagvlak onder het onderwijzend personeel nodig</li></ul>zinzeo 29 september<br />
  38. 38. Waar hangt de Cloud?<br />zinzeo 29 september<br />
  39. 39. Anyplace, Anytime with Anything...(benaderbaar over het Internet)<br />zinzeo 29 september<br />
  40. 40. Van server naar applicatie abonnement<br />zinzeo 29 september<br />
  41. 41. zinzeo 29 september<br />
  42. 42. Samenwerken<br />zinzeo 29 september<br />
  43. 43. Digitaalleermateriaal - onderzoek<br /><ul><li>Vraagnaardigitaalmateriaal is groot
  44. 44. Ongeveer 15% van leermateriaal in po en vo is digitaal.
  45. 45. Groeiambitie in allesectoren + 15 à 20% binnendriejaar
  46. 46. Zelfontwikkelen van materiaal door docentensteeg</li></ul> van 24% naar 32 %<br />zinzeo 29 september<br />
  47. 47. Digitaal leermateriaal - Ontwikkelingen<br />
  48. 48. over kwaliteit<br />over registratie en overdracht<br />over leermiddelen<br />over techniek<br />Ict-competenties<br />zinzeo 29 september<br />
  49. 49. elo<br />Collecties met bronnen, halffabricaten, lessen en methodes<br />zinzeo 29 september<br />
  50. 50. zinzeo 29 september<br />
  51. 51.
  52. 52. Keuzes rondom leermiddelen<br />zinzeo 29 september<br />
  53. 53. keurmerkgroepen<br />filter A:<br />Selectie door een docent <br />filter B:<br />Selectie door <br />gymnasia<br />of door een andere <br />vak- of belangengroep<br />zinzeo 29 september<br />
  54. 54. Maatwerk <br />zinzeo 29 september<br />
  55. 55. Implementatie - onderzoek<br />zinzeo 29 september<br />
  56. 56. technologiegedreven<br />visiegedreven<br />zinzeo 29 september<br />
  57. 57. Innovatiestrategie<br />ongepland<br />gepland<br />momenteel<br /><ul><li> vanuit visie
  58. 58. top down
  59. 59. tempo organisatie
  60. 60. eindbeeld niet duidelijk
  61. 61. bottomup
  62. 62. gefaciliteerd
  63. 63. voorhoede ondersteund
  64. 64. duurzame inbedding ontbreekt
  65. 65. geen acties op leraren met minder affiniteit </li></ul>zinzeo 29 september<br />
  66. 66. Wel een kapitein nodig<br />Doel formuleren<br />Draagvlak creëren<br />Achterblijvers betrekken<br />Vrijblijvendheid reduceren<br />Gebruik brugfunctie bovenschools-icters<br />Toepassingen met bewezen rendement opschalen<br />zinzeo 29 september<br />
  67. 67. Implementatie - ontwikkelingen<br />Breng de situatie bij u in kaart met<br />Didactiek en Leiderschap in Balans<br />
  68. 68. Relevante verantwoordelijkheden leiderschap bij verandering (Suzanne Schut 2010)<br />Schoolleiders die de ambitie hebben het onderwijs ingrijpend te veranderen vertonen vooral gedrag dat hoort bij het onderhouden van status quo of marginale verbetering<br /> Gedragsrepertoire van schoolleiders dat volgens literatuur nodig is voor ingrijpende veranderingen is gefragmenteerd aanwezig. <br />zinzeo 29 september<br />
  69. 69. Relevante verantwoordelijkheden leiderschap bij verandering (Suzanne Schut 2010)<br />zinzeo 29 september<br />
  70. 70. Samenwerking - onderzoek<br /><ul><li>Voor leraren en management is samenwerking en informatie- uitwisseling met collega’s de belangrijkste bron voor professionalisering.
  71. 71. De tijd en de deskundigheid van leraren en management schieten tekort om alles zelf uit te vinden
  72. 72. Succesvolle veranderingen zijn ingebed in regionale of landelijke netwerken die scholen ondersteuning bieden bij het ontwikkelen, uitwisselen en benutten van kennis over effectief gebruik van ict.</li></ul>zinzeo 29 september<br />
  73. 73. zinzeo 29 september<br />
  74. 74. Samenwerking - ontwikkelingen<br />Ambassadeurstraject<br />Samen Deskundiger<br />Bijeenkomsten schoolleiders en bestuurders<br />Onderwijsdagen<br />Hoe wilt u geïnformeerd blijven?<br />Hoe wilt u verder samenwerken?<br />
  75. 75. Bedankt!<br />zinzeo 29 september<br />

  ×