Visiesessie 2010 esprit scholen

649 views

Published on

Visie-sessie op 22 juni voor Esprit schoolleiders, Amsterdam

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
649
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 2 kleuren post-it’s Geel: sterk punt, dus kan ik hier halen. Rood: verbeterpunt, dus kan ik hier niet halen. 5 ronden van 5 min. Iedere ronde post-it’s schrijven en plakken. Na iedere ronde met de klok meedraaien. Tot slot 5 min. kiezen uit eigen flip “Waar wil ik verder over doorpraten met…”
 • De wereld globaliseert, alles staat met elkaar in verbinding Internationaal georienteerde kenniswerker is belangrijk in de regio, landelijk en voor onze positie in de wereld De Kennisinvesteringsagenda (KIA) is een langetermijnagenda en berust op de drie pijlers van de kennissamenleving; een zo goed mogelijk opgeleide beroepsbevolking, versterking en betere benutting van onze kennisbasis en versterking van het innovatief vermogen en ondernemerschap. Het gaat om het versterken van de hele kennisketen: van voorschoolse educatie en een leven lang leren tot excellent wetenschappelijk onderzoek en innovatief ondernemerschap. Nederland ligt niet op koers met het realiseren van de Kennisinvesteringsagenda om in 2016 een toonaangevend kennisland te worden en hét land van talenten te zijn.
 • Kennis is niet langer gestolde kennis – grote gevolgen, kansen en gevaren
 • KIA - Kennisinvesteringsagenda Nederland in de wereld – ambitie van het innovatieplatform
 • vernieuwing door innovatieve diensten als de winkel aan huis, de reisconsultant en door services via de mobiele telefoon.
 • De volgende ‘competenties’ worden onderscheiden. In de eerste plaats basisvaardigheden zoals je moedertaal, rekenen, wereldtalen en burgerschapsompetenties. Ook vallen bepaalde thema’s onder deze categorie. Bijvoorbeeld je bewust zijn dat je deel uit maakt van een mondiale samenleving (global awareness) of het bewust en kritisch omgaan met gezondheidsvraagstukken. Op de tweede plaats competenties die vallen onder de categorie “ Leren en innoveren”. Hiertoe behoren c reatief zijn en kunnen innoveren; kritisch kunnen denken en problemen kunnen oplossen; communiceren en samenwerken. De derde categorie heeft te maken met het om kunnen gaan met informatie, media en ICT. Dat impliceert dat lerenden moeten weten hoe ze informatie kunnen vinden, kritisch selecteren en op een goede manier gebruiken (plagiaat, privacy). Daarnaast moeten mensen leren op een goede manier om te gaan met media. Een voorbeeld is dat je je bewust bent van het creëren van een digitale identiteit als je veel op internet publiceert (foto’s plaatsen, filmpjes plaatsen, reageren op bijdragen van anderen, het onderhouden van een sociaal netwerk op internet). ICT vaardigheden hebben te maken met het kunnen gebruiken van allerlei ICT-toepassingen binnen je werk en privéleven. Categorie 3 (live and carrier) heeft betrekking op het je kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden, verschillende rollen vervullen binnen een organisatie (met de betreffende verantwoordelijkheden) of omkunnen gaan met onzekerheden. Daarnaast is het belangrijk dat je zelf in staat bent om je leerdoelen te formuleren, om nieuwe initiatieve te ontplooien, verantwoordelijkheid te nemen en om prioriteiten te kunnen formuleren. Het effectief om kunnen gaan met tijd hoort hier ook bij. Verder is het belangrijk dat je kunt omgaan met collega’s die verschillende (culturele) achtergronden en karakters hebben. Een betrouwbare collega zijn hoort hier ook toe (integer ethisch).
 • Ons huidige onderwijs is echter onvoldoende in staat dit maatwerk te leveren om álle leerlingen uit te dagen en ze voor te bereiden op hun latere leven in de 21 e -eeuwse kennissamenleving. We lijken niet altijd in staat passende antwoorden te bieden op maatschappelijke vragen en bedienen de samenleving hierdoor niet altijd toereikend. Foto komt uit video “How to survive boring lessons” http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://content5.videojug.com/ea/eaa8303d-5dad-7220-a05e-ff0008c9ad7b/how-to-survive-boring-lessons.jpg&imgrefurl=http://www.videojug.com/film/how-to-survive-boring-lessons&usg=__xmkkSLWV24DQo8d8TdpSIFQhBlk=&h=576&w=1024&sz=38&hl=nl&start=9&um=1&tbnid=8NCBjI1vOXfERM:&tbnh=84&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Deducation%2Bboring%26hl%3Dnl%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:nl:official%26sa%3DN%26um%3D1
 • In het Cloudmodel zijn de drie lagen als volgt ingevuld Alle applicaties, leermaterialen en gegevens altijd en overal bereikbaar in de Cloud Elk apparaat met een webbrowser is geschikt om de cloud te benaderen, je keuze voor een bepaald device is afhankelijk van je locatie Gegeven je locatie heb je bepaalde toegangsmogelijkheden tot de cloud (connectiviteit) Enkele voorbeeldscenario’s voor docenten : Overal in school en thuis lesvoorbereiding in ELO kunnen doen?  Laptops Korte communicatielijnen over roosters, absentie e.d.?  Smartphones Digitaal Schoolbord?  Desktop tenzij combinatie met voorbereiding, dan Laptop Leerlingen : Overal (school/thuis) en altijd (tussenuren) toegang tot leermateriaal?  Laptops of ruimte computerlokalen Digitale huiswerkopdrachten?  Thuiscomputer als randvoorwaarde stellen of combi met school laptop Oefenen & toetsen maken, thuis en op school, of onderweg (WRTS van Digischool) Toegang tot actuele roosterinformatie e/o cijfers?  Smartphone en alle andere devices Eisen aan de apparaten/devices Gebruik van cloudapplicaties vergt slechts een willekeurige webbrowser Elk type OS is geschikt: windows, MAC, linux en elk type machine: iPhone/iPad, netbook/laptop, desktop, etc. Alle browsers: IE, safari, Firefox, etc. GEVOLG : beheer is eenvoudig (doet de browser het?) en machines zijn makkelijk inwisselbaar (alles staat in de cloud, zowel de software en de data/gegevens) Eenvoud brengt duidelijkheid en tijd/ruimte voor innovatie. Elke werkplek is geschikt voor een nieuwe toepassing, uitrol is passé.
 • Natonco UA staat voor Nationale Onderwijs Coöperatie met Uitgesloten Aansprakelijkheid. Een onderwijs coöperatie voor leermiddelen en ICT. We richten ons op het primair onderwijs in Nederland en op de Leraren Opleidingen Basis Onderwijs. Natonco stimuleert, faciliteert en optimaliseert het toepassen van Leren met ICT in de basis school.
 • NATONCO IS EEN ABCtje ONDERNEMERSCHAP  focus op externe oriëntatie (vraagsturing / klantgericht zijn); flexibiliteit, in kunnen spelen op veranderingen in de maatschappij; resultaatverantwoordelijkheid KETENEIGENDOM  KETENREGIE  OOK KWALITATIEVE EISEN STELLEN KOSTENBESPAREN Direct door betere inkoopcondities Indirect door meer effectieve onderwijstijd per fte mogelijk te maken
 • 1) Onderhouder van content (en dus ook garant staan voor kwaliteit) 2) Certificerende partij (maar geen onderhoud…) Dat zou betekenen dat als het materiaal outdated is, het certificeren wordt ingetrokken.
 • Maar wetmatigheden die overal gelden, gelden ook voor het onderwijs, al denken we vaak van niet.
 • Succesvolle innovatie die niet concurreert met bestaande producten, maar juist een alternatief biedt voor ‘non-consumption’ Aanvankelijk inferieur van kwaliteit, maar richt zich op het gat in de markt Gaandeweg verbetert de kwaliteit, zodat het bestaande producten verdringt
 • Visiesessie 2010 esprit scholen

  1. 1. Stappen naar een uitgebalanceerd ict-beleid <ul><ul><li>F. Schouwenburg 22 juni, Amsterdam </li></ul></ul>
  2. 2. Doel vandaag <ul><li>Vergelijken van visie op onderwijs </li></ul><ul><li>Informatie over ict en onderwijs </li></ul><ul><li>Van wens naar uitvoering – in kaart brengen behoeften </li></ul><ul><li>De disruptiemarkt! Mogelijkheden voor samenwerking </li></ul><ul><li>Presentatie staat op www.slideshare.net/allfrans </li></ul>
  3. 3. Programma 09.30-10.00 uur: Korte toekomstdroom, per school 3 minuten 10.00-10.45 uur: Presentatie Frans Schouwenburg “Stappen naar een uitgebalanceerd ict-beleid 10.45-11.15 uur: Visie oefening : “van droom naar daad” (op basis van oa opdracht 2) (tijd om koffie te nemen) 11.15-11.45 uur : “ De Disruptiemarkt” : samen de onderwijsmenukaart verbreden 11.45-12.00 uur: Afronding en afspraken (vervolgsessies op scholen, samenwerking)
  4. 4. 2010: waar staan we….? Een onderwijsdag in 2015… <ul><li>Hoe ziet een schooldag voor de leerling er uit? </li></ul><ul><li>Hoe ziet een schooldag voor de docent er uit? </li></ul>
  5. 5. Verwerking <ul><li>… </li></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>… </li></ul>
  6. 6. Vier in Balans
  7. 7. Visie De wereld verandert….
  8. 10. Kennisinvesteringsagenda: In 2015 staan we in de top 5 van landen met de grootste concurrentiekracht
  9. 12. <ul><li>Adaptief vermogen versterken </li></ul><ul><li>Veranderend model: </li></ul><ul><ul><li>Optimaliseren eigen processen </li></ul></ul><ul><ul><li>Ketensamenwerking/integratie </li></ul></ul><ul><ul><li>Gebruiken van nieuwe kanalen </li></ul></ul><ul><ul><li>Van de massa naar maatwerk </li></ul></ul><ul><ul><li>Introductie van radicaal </li></ul></ul><ul><ul><li>nieuwe concepten </li></ul></ul>Wat leren we van andere sectoren?
  10. 13. Nieuwe concepten
  11. 17. Visie
  12. 18. Professionalisering
  13. 19. Competenties van de 21 ste eeuw <ul><li>Leren en innoveren </li></ul><ul><ul><li>Creatief zijn en kunnen innoveren </li></ul></ul><ul><ul><li>Kritisch kunnen denken en problemen kunnen oplossen </li></ul></ul><ul><ul><li>Communiceren en samenwerken </li></ul></ul><ul><li>Informatie, Media en Technologische competenties </li></ul><ul><ul><li>Informatievaardigheden </li></ul></ul><ul><ul><li>Digitale geletterdheid (mediawijsheid) </li></ul></ul><ul><ul><li>ICT-vaardigheden </li></ul></ul><ul><li>Leven en carrière </li></ul><ul><ul><li>Flexibel zijn en je kunnen aanpassen </li></ul></ul><ul><ul><li>Initiatief tonen en zelfsturend vermogen </li></ul></ul>
  14. 20. Wens scholen <ul><li>Flexibiliteit </li></ul><ul><li>Maatwerk </li></ul><ul><li>Actueel </li></ul><ul><li>Aanpasbaar </li></ul><ul><li>Tijd- en plaats ongebonden </li></ul><ul><li>Gevarieerd </li></ul><ul><li>‘ Just in time’ </li></ul>
  15. 21. Iedereen betrekken
  16. 22. <ul><li>De docent heeft een </li></ul><ul><li>breder didactisch </li></ul><ul><li>palet nodig </li></ul><ul><li>Ict kan daarbij helpen </li></ul>
  17. 24. Adef ict-competenties
  18. 25. Professionalisering
  19. 26. Infrastructuur
  20. 27. Digiborden, dragers
  21. 28. KNO
  22. 29. Augmented reality Layar Wikitude
  23. 30. 3d printing
  24. 32. ICT in de Cloud
  25. 33. Infrastructuur
  26. 34. Hoe komen we aan leermiddelen?
  27. 35. Leermiddelen
  28. 36. <ul><li>Ondernemerschap </li></ul><ul><li>Keteneigendom </li></ul><ul><li>Kosten besparen </li></ul><ul><ul><li>Inkoopcondities leermiddelen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Euro’s & Efficiency </li></ul></ul></ul><ul><li>Doelgericht en doelmatig onderwijs: </li></ul><ul><li>meer en beter onderwijs met minder mensen </li></ul>
  29. 39. Denken in platforms
  30. 40. afspraken over: metadata, toegang, licencies, standaarden,etc
  31. 41. Leermiddelen
  32. 42. Samenwerking
  33. 43. Kwaliteit in drie varianten keurmerk keurmerkgroep wisdom of crowds
  34. 44. Lenzen, filters en keurmerkgroepen Lens A: Selectie door een docent Lens B: Selectie door gymnasia Lens C: Meest populaire items of door een andere vak- of belangengroep
  35. 45. Keuze is aan u: bepaal de mate waarin u wilt participeren in samenwerking solo
  36. 46. Samenwerking
  37. 47. Van wens naar uitvoering
  38. 48. Wens- uitvoering <ul><li>Droom. “Waar wil ik heen met mijn onderwijs de komende 5 jaar, te beginnen bij morgen?” </li></ul><ul><li>“ Wat heb ik al?” (instrumenten, competenties, etc.) </li></ul><ul><li>“ Wat heb ik nodig?” (instrumenten, competenties, etc.) </li></ul><ul><li>Doen. “Wat neem ik mee?” </li></ul>
  39. 49. Werk aan de winkel….
  40. 50. Wens scholen <ul><li>Flexibiliteit </li></ul><ul><li>Maatwerk </li></ul><ul><li>Actueel </li></ul><ul><li>Aanpasbaar </li></ul><ul><li>Tijd- en plaats ongebonden </li></ul><ul><li>Gevarieerd </li></ul><ul><li>‘ Just in time’ </li></ul>
  41. 51. Vier in Balans
  42. 52. Een combinatiespel
  43. 57. Kenmerken verstorende (disruptive) innovaties Alternatief voor “non-consumptie” Kwaliteit niet hoogwaardig Ruimte en tijd om door te ontwikkelen
  44. 60. studiereis singapore, juli 2009
  45. 61. plaatsen van non-consumptie in school
  46. 63. plaatsen van non-consumptie in school platforms samenwerking lerarentekort bezuinigingen
  47. 64. chinees

  ×