Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Salon Amsterdam Samen Deskundig

829 views

Published on

Salon Samen Deskundiger met Amsterdamse besturen op 14 september 2009

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Salon Amsterdam Samen Deskundig

 1. 1. 15-09-09 Samen Deskundiger in Amsterdam Resi Veldhoven
 2. 2. Weten wanneer ict in leerproces past 15-09-09 Samen Deskundiger Amsterdam Op de hoogte zijn !
 3. 3. Vragen beantwoord krijgen ! 15-09-09 Samen Deskundiger Amsterdam
 4. 4. 15-09-09 Samen Deskundiger Amsterdam Stand van “eigen” zaken kennen !!
 5. 5. Samenwerken is de voorwaarde voor succes 15-09-09 Samen Deskundiger Amsterdam
 6. 6. 16 september 2009 15-09-09 Samen Deskundiger Amsterdam 15 Samen Deskundiger netwerken Bovenschoolse ICTers
 7. 7. 15-09-09 Samen Deskundiger Amsterdam <ul><li>Eigen professionalisering: </li></ul>Inhoudelijke kennis vergroten: Activiteiten richting de achterban Samen Deskundiger in de Regio Kennisuitwisseling Ervaringsuitwisseling
 8. 8. Inhoudelijk thema’s <ul><li>actuele thema’s binnen netwerk; </li></ul><ul><ul><li>- elkaar informeren </li></ul></ul><ul><ul><li>-leergroepen </li></ul></ul><ul><ul><li>-deskundigen uitnodigen </li></ul></ul><ul><li>ondersteuning vanuit Kennisnet: </li></ul><ul><ul><li>-diensten (onderwijstools / wedstrijden / thema’s) </li></ul></ul><ul><ul><li>-trajecten (ambassadeurs / innovatieprojecten) </li></ul></ul><ul><ul><li>-regelingen (professionalisering) </li></ul></ul>15-09-09 Samen Deskundiger Amsterdam
 9. 9. Eigen professionalisering <ul><ul><li>Deelnemen aan een leergroep </li></ul></ul><ul><ul><li>Samen een uitstapje naar ict-beurs, ander bestuur, ……. </li></ul></ul><ul><ul><li>Samen Veranderen , Managen, </li></ul></ul><ul><ul><li>Coachen, communiceren , presenteren </li></ul></ul>15-09-09 Samen Deskundiger Amsterdam
 10. 10. Activiteiten naar achterban <ul><ul><ul><li>ICT Praktijkmiddag voor leerkrachten </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>-Workshops/presentaties </li></ul></ul><ul><ul><li>-Voorbeelden uit eigen regio </li></ul></ul><ul><ul><li>-onderling kennisdelen, inspiratie </li></ul></ul><ul><ul><li>Themabijeenkomsten </li></ul></ul><ul><li>Scholenbezoeken(kijken bij collega’s ) </li></ul>15-09-09 Samen Deskundiger Amsterdam
 11. 11. 15-09-09 Samen Deskundiger Amsterdam
 12. 12. Deelname aan Samen Deskundiger houdt in: <ul><li>4x regiobijeenkomst bovenschool ICTers </li></ul><ul><li>1x landelijke SD dag voor alle SD-leden </li></ul><ul><li>Organisatie ict-praktijkdag voor achterban </li></ul><ul><li>Jaarplanning thema’s / leergroepen inrichten </li></ul><ul><li>Werving nieuwe deelnemers (besturen) </li></ul><ul><li>Contact leggen met pabo’s, gemeenten, organisaties, e.d. </li></ul><ul><li>Platform/ sharepoint/forum : informatie delen </li></ul><ul><li>(4x landelijke bijeenkomst alle coördinatoren SD) </li></ul>15-09-09 Samen Deskundiger Amsterdam
 13. 13. 15-09-09 Samen Deskundiger Amsterdam
 14. 14. Groep Thema Samen Leren Lerend Netwerk Deelname Facilitering Externe inbreng ondersteuning Oefening identiteit grenzen mening vaardigheden 15-09-09 Samen Deskundiger Amsterdam
 15. 15. 15-09-09 Samen Deskundiger Amsterdam <ul><li>Wat kunt u verwachten van Kennisnet : </li></ul><ul><li>begeleidt het netwerk; relatiemanager is </li></ul><ul><li>aanspreekpunt en denkt met het netwerk mee, </li></ul><ul><li>faciliteert met een basispakket </li></ul><ul><li>ondersteunt waar mogelijk met expertise </li></ul><ul><li>informeert over laatste (landelijke) </li></ul><ul><li>ontwikkelingen, regelingen e.d. </li></ul>
 16. 16. Deelname Didactiek in Balans mogelijk: <ul><li>Startpunt voor beleidsvorming </li></ul><ul><li>inzicht krijgen in het ict-gebruik door leraren </li></ul><ul><li>Vergelijking met de landelijke situatie ( benchmarking ) en overzichten per samenwerkingsverband </li></ul><ul><li>inzicht krijgen in de actuele stand van zaken in het onderwijsveld wat betreft het didactisch handelen van leraren met ict </li></ul><ul><li>De gegevens worden gebruikt voor Vier in Balans Monitor van Kennisnet </li></ul>15-09-09 Samen Deskundiger Amsterdam
 17. 17. Traject Didaktiek in Balans 2009-2010 15-09-09 Samen Deskundiger Amsterdam
 18. 18. 15-09-09 Samen Deskundiger Amsterdam <ul><li>Wat verwacht Kennisnet van een deelnemend bestuur ? </li></ul><ul><li>een actieve deelname met eigen </li></ul><ul><li>verantwoordelijkheid van de bovenschools ict-er </li></ul><ul><li>Bereidheid tot facilitering in uren voor deelname van </li></ul><ul><li>de bovenschools icter aan de bijeenkomsten </li></ul><ul><li>Bereidheid samen met andere besturen </li></ul><ul><li>te investeren om zo samen meer te </li></ul><ul><li>kunnen bereiken (vraagbundeling) </li></ul><ul><li>evt. coördinatiepunt zijn </li></ul><ul><li>evt. een locatie voor bijeenkomsten beschikbaar </li></ul><ul><li>stellen </li></ul>
 19. 19. 15-09-09 Samen Deskundiger Amsterdam Ervaring van Kennisnet: - Er moet wel een transfer plaatsvinden : vanBicters naar de achterban liefst op schoolniveau - het moet tot resultaat leiden: er moet een pad uitgestippeld worden bestuurders erbij betrekken is noodzaak - Kennisnet wil daar op toe zien ; Kennisnet gaat graag in gesprek met bestuurders
 20. 20. Profiel coordinator <ul><li>In ruggespraak met deelnemers en relatiemanager: </li></ul><ul><li>Geeft invulling aan activiteiten </li></ul><ul><li>Bepaalt koers netwerk </li></ul><ul><li>Zet dit om in jaarplanning </li></ul><ul><li>Organiseert jaarlijks 4 netwerk-bijeenkomsten </li></ul><ul><li>Contactpersoon naar andere netwerken toe </li></ul><ul><li>Gesprekspartner voor Kennisnet </li></ul><ul><li>Neemt deel aan 4 landelijke </li></ul><ul><li>coordinatorenbijeenkomsten </li></ul><ul><li>Denkt mee over landelijke SD dag </li></ul><ul><li>Initieert aanvullende activiteiten </li></ul><ul><li>naar de achterban </li></ul>15-09-09 Samen Deskundiger Amsterdam
 21. 21. Welk Bestuur wil Samen Deskundiger Amsterdam coördineren ? 15-09-09 Samen Deskundiger Amsterdam
 22. 22. Samen Deskundiger AMSTERDAM en KENNISNET !!! 15-09-09 Samen Deskundiger Amsterdam datum1 e bijeenkomst: Woensdag 2 december 2009
 23. 23. Verandering met visie Salon Amsterdam Frans Schouwenburg Sectormanager po-vo
 24. 24. Inhoud
 25. 25. Waar is deze school? salon amsterdam september 2009
 26. 26. “ het basisonderwijs heeft een hoog efteling-gehalte” salon amsterdam september 2009
 27. 27. salon amsterdam september 2009
 28. 28. salon amsterdam september 2009
 29. 29. salon amsterdam september 2009
 30. 30. salon amsterdam september 2009
 31. 31. Veranderende dominante communicatie salon amsterdam september 2009
 32. 32. Boekdrukkunst salon amsterdam september 2009
 33. 33. Industriële revolutie salon amsterdam september 2009
 34. 34. Seriewerk op scholen salon amsterdam september 2009
 35. 35. Cito-drempel gedragsproblemen Passend onderwijs faalangst motivatieproblemen huiswerkklassen hoogbegaafden zorgleerlingen Remedial teaching dyslectie dyscalculie adhd leerachterstanden 1040 uur Pdd-nos salon amsterdam september 2009
 36. 36. … en anders zetten we toch weer een ander soort school neer? salon amsterdam september 2009
 37. 37. salon amsterdam september 2009
 38. 38. Ambassadeurs PO januari 2009 salon amsterdam september 2009
 39. 39. Ambassadeurs PO januari 2009 salon amsterdam september 2009
 40. 40. Alles is samenwerken en netwerken salon amsterdam september 2009
 41. 41. Wens scholen <ul><li>Flexibiliteit </li></ul><ul><li>Maatwerk </li></ul><ul><li>Actueel </li></ul><ul><li>Aanpasbaar </li></ul><ul><li>Tijd- en plaats ongebonden </li></ul><ul><li>Gevarieerd </li></ul>salon amsterdam september 2009
 42. 42. Waarom lukt het ons niet? studiereis singapore, juli 2009
 43. 43. Innovatie met ict in de school tot nu toe….. <ul><li>Zoals overal wordt de innovatie ingebed in de bestaande structuur </li></ul><ul><li>“ Sustaining technology” </li></ul><ul><li>Het bestaande aanhouden </li></ul><ul><li>We droegen computers de klas binnen in de bestaande schoolstructuur: niets veranderde </li></ul>studiereis singapore, juli 2009
 44. 44. Veranderen Startpunten verandering Professio- nalisering: Dro ecdl Content- Ontwikkeling: Digilessen po Wikiwijs Digischool etc Techniek: ELO Digibord Laptop- klas Concept: Sterrenschool Laterna Magica De Wittering etc Alliantie Voortgezet Onderwijs Nijmegen 10-2-2009
 45. 45. Vier in Balans + Alliantie Voortgezet Onderwijs Nijmegen 10-2-2009
 46. 46. Ontwikkelingen langs Vier in Balans salon amsterdam september 2009
 47. 47. Ontwikkelingen langs Vier in Balans salon amsterdam september 2009
 48. 48. Opkomst digitale schoolborden (stippellijn = verwachting van scholen voor komende twee jaar) salon amsterdam september 2009
 49. 49. Is de inzet van ict gecoördineerd of niet? De opvatting van managers en leraren BIC NH 07-09-09
 50. 50. Het vaker en beter inzetten van ict Waar liggen de prioriteiten? <ul><li>● Aandachtsgebieden volgens leraren en management verschillen. </li></ul>BIC NH 07-09-09
 51. 51. Het vaker en beter inzetten van ict Waar liggen de prioriteiten? <ul><li>● Managers zetten in op sociale randvoorwaarden, leraren benadrukken belang materiële randvoorwaarden. </li></ul>BIC NH 07-09-09
 52. 52. Maar werkt het ook? door onderzoek weten we steeds meer Hoogeveen 8-1-09 salon amsterdam september 2009
 53. 53. Onderzoek digitaal prentenboek salon amsterdam september 2009
 54. 54. salon amsterdam september 2009 Leerlingprestaties wiskunde en taal 475 500 525 traditioneel Combi met ict Combi met ict Uitsluitend ict Taal Wiskunde hoeveelheid computertijd van laag naar hoog
 55. 55. Resumerend <ul><li>● Ict kan bijdragen aan effectiever, efficiënter en aantrekkelijker onderwijs. </li></ul><ul><li>● Er bestaat een grote behoefte aan een breed gedragen ict-visie. </li></ul><ul><li>● Er is een grote behoefte aan meer en beter vindbaar eermateriaal dat leraren zelf kunnen aanpassen zodat het aansluit op de eigen onderwijs-visie. </li></ul><ul><li>● Hoewel managers de beschikbare middelen als toereikend beschouwen wensen leraren extra computers of laptops . </li></ul><ul><li>● Leraren en managers willen meer en vaker ict gebruiken, maar leggen andere prioriteiten . </li></ul><ul><li>0plossingsrichting : </li></ul><ul><li>de afstemming van de bouwstenen visie, deskundigheid, ict-infrastructuur en digitaal leermateriaal. </li></ul>BIC NH 07-09-09
 56. 56. Mogelijkheden met bewezen meerwaarde blijven onbenut salon amsterdam september 2009
 57. 57. Didactiek in Balans BIC NH 07-09-09 Onderzoek is input voor vier in balans monitor
 58. 58. Ontwikkelingen langs Vier in Balans salon amsterdam september 2009
 59. 59. Eigen vaardigheden leerkracht (2009) salon amsterdam september 2009
 60. 60. Eigen vaardigheden leerlingen salon amsterdam september 2009
 61. 61. Zet uw leerlingen in!
 62. 62. van wie leerde ik werken met de computer? bron: m. van veen Ambassadeurs PO januari 2009 salon amsterdam september 2009 niets/weinig redelijk wat veel leraar 66 23 11 computercursus 81 9 10 computerboek 74 15 11 mijn vader 49 18 33 mijn moeder 80 8 12 mijn broer/zus 58 16 26 vriendinnen 51 28 21 zelf proberen 9 19 73
 63. 63. Wet BIO salon amsterdam september 2009
 64. 64. Kennisbasis ICT Adef salon amsterdam september 2009
 65. 65. Arrangeren en ontwikkelen salon amsterdam september 2009
 66. 66. salon amsterdam september 2009
 67. 67. Ontwikkelingen langs Vier in Balans salon amsterdam september 2009
 68. 68. Rooster Klassikaal Jaarplanning Rijke leeromgeving Actuele bronnen Arrangementen Leerpleinen flexibele organisatie salon amsterdam september 2009
 69. 69. Digitaal Leermateriaal De inzet neemt toe BIC NH 07-09-09
 70. 70. salon amsterdam september 2009
 71. 71. Onderwijsvernieuwings-coöperatie <ul><li>Leeromgevingen voor leerlingen inspirerender maken </li></ul><ul><li>Kerndoeldekkend materiaal voor onderbouw op 1-8-2009 </li></ul>salon amsterdam september 2009
 72. 72. salon amsterdam september 2009
 73. 73. salon amsterdam september 2009
 74. 74. Digischool salon amsterdam september 2009
 75. 75. salon amsterdam september 2009
 76. 76. salon amsterdam september 2009
 77. 77. salon amsterdam september 2009
 78. 78. salon amsterdam september 2009
 79. 79. Wikiwijs wordt <ul><li>een open internet gebaseerd platform waar leraren open leermiddelen kunnen vinden, gebruiken, (door)ontwikkelen en delen. </li></ul><ul><li>open betekent: </li></ul><ul><ul><li>vrij (gratis) toegankelijk </li></ul></ul><ul><ul><li>vrij te gebruiken </li></ul></ul><ul><ul><li>vrij aan te passen </li></ul></ul><ul><ul><li>vrij te distribueren </li></ul></ul>salon amsterdam september 2009
 80. 80. Elementen wikiwijs: <ul><li>Professionalisering : </li></ul><ul><ul><li>Ondersteuning van auteurs en gebruikers </li></ul></ul><ul><li>Content: </li></ul><ul><ul><li>Bronnen : bevat open leermiddelen </li></ul></ul><ul><ul><li>Koppelingen : met andere bronnen met (open) leermiddelen (open standaarden) </li></ul></ul><ul><li>Communities : </li></ul><ul><ul><li>Wisdom of crowds, </li></ul></ul><ul><ul><li>gezamenlijke (door) ontwikkeling </li></ul></ul><ul><li>Technische infrastructuur </li></ul><ul><ul><li>Open componenten </li></ul></ul><ul><li>Onderzoek </li></ul>salon amsterdam september 2009
 81. 81. Meedenken met wikiwijs? www.wikiwijsinhetonderwijs.nl salon amsterdam september 2009
 82. 82. Nieuwe keten leermiddelen salon amsterdam september 2009 metadata inpakken delen
 83. 83. salon amsterdam september 2009
 84. 84. salon amsterdam september 2009
 85. 85. Ontwikkelingen langs Vier in Balans salon amsterdam september 2009
 86. 86. Ict-infrastructuur Behoeften van leraren en managers BIC NH 07-09-09
 87. 87. Ict-infrastructuur De aanwezigheid van computers en het onderhoud daarvan BIC NH 07-09-09
 88. 88. Ict-infrastructuur Internetverbindingen <ul><li>● Computers met internetverbinding: Basisonderwijs 92% </li></ul><ul><li>Voortgezet onderwijs 98% </li></ul><ul><li>● Scholen investeren in snelle en draadloze verbindingen </li></ul>BIC NH 07-09-09
 89. 89. Ict-infrastructuur
 90. 90. Vier in Balans + Alliantie Voortgezet Onderwijs Nijmegen 10-2-2009
 91. 91. Samen deskundiger <ul><li>Samenvattend: </li></ul><ul><li>Ict-beleid begint met een onderwijsvisie </li></ul><ul><li>Daarna wilt u gegevens over de situatie op uw scholen </li></ul><ul><li>U kunt langs Vier in Balans de peilers invullen </li></ul><ul><li>U verzamelt kennis en benadert de markt </li></ul><ul><li>In het samen Deskundiger-traject kunnen veel vragen gezamenlijk uitgewerkt worden </li></ul><ul><li>U bent steeds op de hoogte van de actuele situatie in Nederland </li></ul>salon amsterdam september 2009
 92. 92. Stappen we op de trein? salon amsterdam september 2009
 93. 93. Presentatie aanwezig op: http://presentaties.kennisnet.nl salon amsterdam september 2009

×