Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Quadraam 2010

744 views

Published on

presentatie voor schoolleiders Quadraam op 21 juni 2010

Published in: Education
 • Be the first to comment

Quadraam 2010

 1. 1. Ict-gebruik en leiderschap <ul><ul><li>Quadraam 21 juni 2010 </li></ul></ul><ul><ul><li>Frans Schouwenburg </li></ul></ul>
 2. 2. Inhoud <ul><li>Informatie langs 6 thema’s: </li></ul><ul><ul><ul><li>Visie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Professionalisering </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Infrastructuur </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Leermiddelen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Samenwerking </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Leiderschap </li></ul></ul></ul><ul><li>Vaststellen thema’s en prioriteiten </li></ul>
 3. 3. Visie De wereld verandert….
 4. 7. Kennisinvesteringsagenda: In 2015 staan we in de top 5 van landen met de grootste concurrentiekracht
 5. 11. <ul><li>Adaptief vermogen versterken </li></ul><ul><li>Veranderend model: </li></ul><ul><ul><li>Optimaliseren eigen processen </li></ul></ul><ul><ul><li>Ketensamenwerking/integratie </li></ul></ul><ul><ul><li>Gebruiken van nieuwe kanalen </li></ul></ul><ul><ul><li>Van de massa naar maatwerk </li></ul></ul><ul><ul><li>Introductie van radicaal </li></ul></ul><ul><ul><li>nieuwe concepten </li></ul></ul>Wat leren we van andere sectoren?
 6. 12. Nieuwe concepten
 7. 13. Uitstroom gediplomeerden voortgezet onderwijs Bron: Pisa – OECD programme for international student assessment
 8. 16. Visie
 9. 17. Professionalisering
 10. 18. Competenties van de 21 ste eeuw <ul><li>Leren en innoveren </li></ul><ul><ul><li>Creatief zijn en kunnen innoveren </li></ul></ul><ul><ul><li>Kritisch kunnen denken en problemen kunnen oplossen </li></ul></ul><ul><ul><li>Communiceren en samenwerken </li></ul></ul><ul><li>Informatie, Media en Technologische competenties </li></ul><ul><ul><li>Informatievaardigheden </li></ul></ul><ul><ul><li>Digitale geletterdheid (mediawijsheid) </li></ul></ul><ul><ul><li>ICT-vaardigheden </li></ul></ul><ul><li>Leven en carrière </li></ul><ul><ul><li>Flexibel zijn en je kunnen aanpassen </li></ul></ul><ul><ul><li>Initiatief tonen en zelfsturend vermogen </li></ul></ul>
 11. 19. Wens scholen <ul><li>Flexibiliteit </li></ul><ul><li>Maatwerk </li></ul><ul><li>Actueel </li></ul><ul><li>Aanpasbaar </li></ul><ul><li>Tijd- en plaats ongebonden </li></ul><ul><li>Gevarieerd </li></ul><ul><li>‘ Just in time’ </li></ul>
 12. 20. Iedereen betrekken
 13. 21. <ul><li>De docent heeft een </li></ul><ul><li>breder didactisch </li></ul><ul><li>palet nodig </li></ul><ul><li>Ict kan daarbij helpen </li></ul>
 14. 23. Adef ict-competenties
 15. 24. Professionalisering
 16. 25. Infrastructuur
 17. 26. Digiborden, dragers
 18. 27. KNO
 19. 28. Augmented reality Layar Wikitude
 20. 29. 3d printing
 21. 31. ICT in de Cloud
 22. 32. Infrastructuur
 23. 33. Leermateriaal
 24. 35. Leermiddelenbeleid tot nu toe
 25. 36. Wat opvalt <ul><li>Betere formulering onderwijskundige visie </li></ul><ul><li>Katalysator voor andere beleidsterreinen </li></ul><ul><li>Zelf ontwikkelen is kostbaar en vakwerk </li></ul><ul><li>Veel enthousiasme voor een proces waarbij docent en schoolleiding samen optrekken. </li></ul><ul><li>Geen enkele school beschikt over expliciete criteria aan lesmateriaal </li></ul>
 26. 41. Denken in platforms
 27. 42. afspraken over: metadata, toegang, licencies, standaarden,etc
 28. 43. Leermiddelen
 29. 44. Samenwerking
 30. 45. Kwaliteit in drie varianten keurmerk keurmerkgroep wisdom of crowds
 31. 46. Lenzen, filters en keurmerkgroepen Lens A: Selectie door een docent Lens B: Selectie door gymnasia Lens C: Meest populaire items of door een andere vak- of belangengroep
 32. 47. Keuze is aan u: bepaal de mate waarin u wilt participeren in samenwerking solo
 33. 48. Samenwerking: Nieuwe combinaties <ul><li>Zoek gebieden waar nu geen alternatief is (non-consumption). </li></ul><ul><li>Hier kun je vrij experimenteren </li></ul><ul><li>met nieuwe concepten. </li></ul><ul><li>Daardoor zijn deze gebieden veelbelovend om doorbraken te realiseren. </li></ul>
 34. 49. Wat zoal niet op de menukaart staat <ul><li>Diverse ‘ kleine ’ vakken: </li></ul><ul><ul><li>Chinees, Spaans, filosofie, wiskunde -D, </li></ul></ul><ul><ul><li>informatica voor havo/vwo </li></ul></ul><ul><li>Lastig te roosteren vakken door clusterproblemen </li></ul><ul><ul><li>scheikunde-geschiedenis, natuurkunde-Frans etc </li></ul></ul><ul><li>Vakken waarvoor nog geen aanbod is: </li></ul><ul><ul><li>Rekenen en Taal </li></ul></ul><ul><li>Specifieke Behoeften: steun voor dyslecten, etc </li></ul><ul><li>Specifieke didactische mogelijkheden: </li></ul><ul><ul><li>inzet native speakers, vakinhouden in TTO </li></ul></ul><ul><li>Collegiale consultatie en intervisie </li></ul>
 35. 50. De belangrijkste redenen om te gaan samenwerken: <ul><li>Verlagen van kosten </li></ul><ul><li>  Door uw minder sterke delen aan te vullen met competenties van anderen </li></ul><ul><li>Bundeling van inkoopkracht richting leveranciers </li></ul><ul><li>Concentreren van werkzaamheden </li></ul><ul><li>Verhogen van opbrengsten </li></ul><ul><li>Gezamenlijk plannen ontwikkelen en naar fondsen zoeken </li></ul><ul><li>Gezamenlijk onderzoek </li></ul><ul><li>Activiteiten verbreden </li></ul><ul><li>Opdoen van kennis </li></ul><ul><li>Combineren van vaardigheden door te leren van elkaar </li></ul><ul><li>Verhogen innovatiekracht door te leren van elkaar </li></ul><ul><li>Altijd op de hoogte van snelle ontwikkelingen </li></ul>
 36. 51. Samenwerking
 37. 52. Rol leidinggevende (Wat?) <ul><li>In staat zijn een visie te ontwikkelen en anderen op basis daarvan inspireren </li></ul><ul><li>Zorgen voor gemeenschappelijke doelen </li></ul><ul><li>Hoge eisen stellen aan kwaliteit van het onderwijs en de evaluatie er van </li></ul><ul><li>Professionele ontwikkeling van docenten stimuleren (Wet BIO/gesprekcyclus) </li></ul><ul><li>Een structuur ontwikkelen die participatie en betrokkenheid stimuleert (ict-innovator) </li></ul>
 38. 53. Rol leidinggevende in balans (Hoe?) <ul><li>ICT-innovator positioneren </li></ul><ul><li>Vast overlegmoment met ICT-innovator </li></ul><ul><li>Informatie verstrekken ICT-beleid </li></ul><ul><li>Zicht krijgen op expertise in team </li></ul><ul><li>Scholing regelen (in plannen) </li></ul><ul><li>Managen van samenhang bouwstenen Vier in Balans en scheppen condities voor ondersteuning en samenwerking professionals </li></ul>
 39. 54. door onderzoek weten we steeds meer
 40. 55. “ Combinatie van onderwijs in de klas met online ondersteuning levert de beste resultaten” <ul><li>Want: </li></ul><ul><li>grotere variatie in onderwijsarrangementen </li></ul><ul><li>lerenden langer gemotiveerd </li></ul><ul><li>bereid om meer tijd aan leren te besteden </li></ul><ul><li>Het resultaat is verminderde uitval en betere leerprestaties. </li></ul>Evaluation of Evidence-Based Practices in Online Learning Bron: U.S. Department of Education - mei 2009
 41. 56. MITS….. <ul><li>Technische voorzieningen op orde zijn </li></ul><ul><li>Materiaal goed is ontworpen </li></ul><ul><li>Docenten voldoende zijn toegerust voor gebruik </li></ul><ul><li>Gebruikte leermaterialen aansluiten bij visie op onderwijs </li></ul>
 42. 57. Vier in Balans
 43. 58. Leiderschap
 44. 59. Nu de stemkastjes!
 45. 60. Presentatie beschikbaar op http://www.slideshare.net/allfrans

×