Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Omo mr congres 2011

729 views

Published on

Workshop leermiddelen voor het mr-congres op 16 maart 2011

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Omo mr congres 2011

 1. 1. Digitaleleermiddelenbinnenbereik?<br />Omomr-congres 16 maart 2011<br />
 2. 2. Wie wil wat?<br />
 3. 3. Vier in Balans<br />3<br />
 4. 4. 4<br />
 5. 5. Enkele feiten<br /><ul><li>Docentenverwachten bijdrage digitaal materiaal aan activerende didactiek, maatwerk, variatie in onderwijs en aansluiting op de leefwereld van jongeren.
 6. 6. 80% gebruikt digitaal materiaal als aanvulling op de reguliere methode.
 7. 7. De groeiambitie van scholen ligt al jarenlang op 15-20%.
 8. 8. Tot dusverre is dit nog nooit ingevuld.</li></ul>5<br />
 9. 9. U zit zelfaan de knoppen!<br />
 10. 10. Knop 1: Inventariseren<br />Watgebruiken we nu<br />Watwillen we andersdoen<br />Analyse: wathebikaltijdgebruikt?<br />Watbevielmijdaaraan? Watniet?<br />
 11. 11. Knop 2: welke mate van sturingvanuit het materiaal?<br />Ikzoek complete leerlijnen<br />Ikzoeklossebronnen en fragmenten<br />Antwoordwordtbepaald door uwbereidheid en vaardigheid met het zelfmaken van arrangementen<br />
 12. 12. Knop 3: Overdracht of kennisconstructie<br />Ikzoekstatischeteksten en plaatjes<br />Ikzoekinteractief en adaptiefmateriaal<br />Antwoordwordtbepaald door uwbehoefteaanhulp van de computer bij het zelfstandigwerken van de leerlingen door beschikbaarheid (en geld)<br />
 13. 13. Knop 4: Beschikbaar budget<br />Ikzoek gratis materiaal, ook van collega’s<br />Ikzoekformeelmateriaaltegenbetaling<br />Antwoordwordtbepaald door uwvertrouwen in co-creatie en door geld<br />
 14. 14. Knop 5: Hoe wilik het anders<br />Ikwilmijnmethodeaanvullen met digitaalmateriaal<br />Ikwilmijnboekvervangen door digitaalmateriaal<br />Antwoordwordtbepaald door uwonderwijskundigevisie, behoefte van uwleerlingen<br />
 15. 15. Knop 6: Pak de kans!<br />Ikwildelen met anderen, beoordelen, participeren<br />Ikzoekslechtsvooreigengebruik<br />
 16. 16. Nederland is uniek<br />
 17. 17. Toenemende dynamiek aanbod<br />14<br />
 18. 18. Van één route…<br />15<br />
 19. 19. …naar meerdere alternatieven<br />16<br />
 20. 20. School van eindgebruikernaarspeler<br />Net als in de maatschappij<br />
 21. 21. Toenemende dynamiek vraag<br />Veel nieuwe combinaties van open en gesloten materiaal<br />18<br />
 22. 22. Het is van mij!<br />
 23. 23.
 24. 24. Welke collecties (Edurep)?<br />Anno<br />ContentCorner<br />Davindi<br />DigilessenVO<br />Digischool<br />fenc<br />FreudenthalInstituut<br />GroenKennisnet<br />KlasCement<br />klikbase<br />Leermiddelen_Educatheek<br />LesbankNL<br />NationaalArchief<br />Naturalis<br />OntwikkelcentrumSmaaklessen<br />OVC<br />RepLab<br />Samendelen_TLL_rw<br />Samendelen_TLL_wo<br />Samenmaken<br />SLO<br />smaaklessen<br />TeleblikLessenbank<br />21<br /><ul><li>TeleblikLessenbank
 25. 25. Teleblik
 26. 26. watereducatie
 27. 27. Wellant
 28. 28. TSS_European_Repository
 29. 29. TSS_Mobile_Repository
 30. 30. Museumkennis_Volkenkunde
 31. 31. Museumkennis_Oudheden
 32. 32. KennisLink
 33. 33. OntwikkelcentrumDigitop
 34. 34. Wiskunde_Open_Leermiddelenbank
 35. 35. Schooltv
 36. 36. webmaker_webquest
 37. 37. DigibordOpSchool
 38. 38. Opmaat
 39. 39. CodenameFuture
 40. 40. acadin
 41. 41. StudioVO
 42. 42. Wikiwijs_Repository
 43. 43. Wikiwijs_Arrangeren
 44. 44. ETV
 45. 45. Lesidee
 46. 46. CQ2_temp
 47. 47. CQ2_temp
 48. 48. Biodesk
 49. 49. Danae
 50. 50. Didac
 51. 51. Digimaster
 52. 52. Digitop
 53. 53. Eigenwijzer
 54. 54. KrantIndeKlas
 55. 55. Math4All
 56. 56. Podium
 57. 57. Tumult
 58. 58. WebKwestie</li></li></ul><li>Lenzen, filters en keurmerkgroepen<br />Lens A:<br />Selectie door een docent <br />Lens B:<br />Selectie door <br />gymnasia<br />of door een andere <br />vak- of belangengroep<br />Lens C:<br />Meest populaire items<br />
 59. 59. Leerlijnen<br />
 60. 60.
 61. 61.
 62. 62.
 63. 63. Keuzes rondom leermiddelen<br />
 64. 64. Professionalisering <br />Hoe kun je als organisatie /docent meedoen? <br />28<br />Collectie delen en/of vindbaar maken<br />Keurmerk<br />Leerlijnen maken<br />
 65. 65. Waarom nu beginnen?<br />Wachten tot allerandvoorwaardenzijningevuld is zinloos<br />Door meetedoen, kun je delen, heb je landelijkineensveelcollega’s, in het belang van je leerling<br />Klant is koning<br />Profileringsmogelijkhedenvoor school, sectie, docent<br />
 66. 66. Presentatiestaat op www.slideshare.net/allfrans<br />

×