Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ICT bekwaamheidseisen 2012Frans Schouwenburg  twitter:  @allfrans
Inhoud1. Kennisnet in 20122. Stand Ict-bekwaamheidseisen3. VervolgPresentatie op www.slideshare.net/allfrans
Gisteren…vandaag Noordzaak en aard van 21st century skills Manieren om skills te objectiveren en coderen Manieren om ‘...
Brug slaan naar…          4
Waar gaat het dekomende jaren over?
Onderwijs in de maatschappij
Nieuwe fase Ict in het leren          Ict in het organiseren            Ict in het         ...
Meer vraag om Aansluiting bij trends uit en verwachtingen van maatschappij Aantoonbaar rendement – Bij leren – Optimal...
U zocht kennisU ging naar de bibliotheek
u wilde iets kopen?  u wilde iets kopen           u ging naar de winkel
informatie waar en wanneer je het nodig hebt
De context verandert  Geen vaste werkgevers  Uiterste flexibiliteit vereist  Mobiliteit  Ondernemerschap  Privac...
Nieuwe context Stichting Schoolinfo             19
Reorganisatie Nieuwe fase in ICT-ontwikkeling Ontwikkeling naar opdrachtgeverschap sectorraden Bezuinigingen Interne ...
Drie domeinen van Kennisnet
Fundament van professioneleonderwijsinstelling: Vier in Balans•  Vanuit een breed gedragen visie•  Met deskundige docent...
http://onderzoek.kennisnet.nl/vierinbalansmonitor  Vier in Balans Monitor 2011
Opbrengsten Ict leidt niet vanzelfsprekend tot betere resultaten, docent is sleutel Groei blijft achter bij ambities
Gebruik door leraren Veel gebruik internet en verwerkings- programma’s, weinig didactische software    % leraren   ...
Rendement1. Aantrekkelijker:    - leerlingen vinden leren leuker              - meer gemotiveerd     ...
Olievlekwerking bestaat niet
Conclusies na EXPO 2011 Niet persé meer leereffect, wel neutraal Hierdoor een nieuw didactisch hulpmiddel erbij Variat...
Kennispiramide: stapelen van kennis
Ict-bekwaamheidseisen Wat zijn uw behoeftes, verwachtingen?                     33
Uitgangspunten Ict kan bijdragen aan effectiever, efficiënter en aantrekkelijker onderwijs óf dat gebeurt, hangt af va...
Opdracht Kennisnet ontwikkelt en beheert een duurzame set van ict-bekwaamheidseisen voor docenten. Uitgangspunt zijn i...
Andere setsKennisbasis ict AdefUnesco FrameworkNets-T            36
Bekwaamheidseisen Onderwijscoöperatie  (in ontwikkeling)     vakinhoudelijk        bekwaamvakdidactisch  ...
De indeling Niveau 1: Algemeen Niveau 2: Kerntaken* Niveau 3: Context-specifiek        (steeds aangevuld)* Hiera...
Niveau 1 De leraar is bekend met ict hulpmiddelen die tot betere onderwijsopbrengsten leiden dan het gebruik van andere...
Niveau 2: Drie kerntaken1. Integreren van ict-hulpmiddelen2. Onderhouden en ontwikkelen eigen  bekwaamheid3. Gebruiken va...
Niveau 2 Kerntaak 1 De leraar integreert ict hulpmiddelen in zijn onderwijs. Hij laat zijn leerlingen leren m.b.v. ict ...
Niveau 3 Context-specifiekevoorbeelden (groeit) De leraar integreert digitale oefenprogramma’s in zijn onderwijs om de w...
Niveau 2 Kerntaak 2 De leraar onderhoudt en ontwikkelt zijn eigen bekwaamheid op het gebied van ict en onderwijs door: ...
Niveau 3 Context-specifiekevoorbeelden De leraar participeert op online fora in zijn beroepscontext; De leraar test het...
Niveau 2 Kerntaak 3De leraar maakt gebruik van aan deschoolcontext gebonden ICT systemen voorhet communiceren met leerling...
Niveau 3 Context-specifiekevoorbeelden De leraar maakt gebruik van de door de instelling gefaciliteerde elo; De leraar ...
Toepassing in praktijk Set biedt kader voor ontwikkeling en beoordeling in HR-beleid (ontwikkelgesprekken) Kennisnet b...
OnderliggendTe beschrijven basisvaardigheden clusteronderwijs binnenProgramma Digivaardig & Digiveilig          ...
49
Dus… Betrokkenheid door deelname werkgroepen ECP? Hoe brengen we de skills onder bij de bekwaamheidseisen?       ...
Binnenkort: themasitebekwaamheidseisen.kennisnet.nl Contact: a.vlonk@kennisnet.nl f.schouwenburg@kennisnet.nl
Bekwaamheidseisen pre item
Bekwaamheidseisen pre item
Bekwaamheidseisen pre item
Bekwaamheidseisen pre item
Bekwaamheidseisen pre item
Bekwaamheidseisen pre item
Bekwaamheidseisen pre item
Bekwaamheidseisen pre item
Bekwaamheidseisen pre item
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bekwaamheidseisen pre item

0 views

Published on

 • Be the first to comment

Bekwaamheidseisen pre item

 1. 1. ICT bekwaamheidseisen 2012Frans Schouwenburg twitter: @allfrans
 2. 2. Inhoud1. Kennisnet in 20122. Stand Ict-bekwaamheidseisen3. VervolgPresentatie op www.slideshare.net/allfrans
 3. 3. Gisteren…vandaag Noordzaak en aard van 21st century skills Manieren om skills te objectiveren en coderen Manieren om ‘ander’ onderwijs te ontwerpen 3
 4. 4. Brug slaan naar… 4
 5. 5. Waar gaat het dekomende jaren over?
 6. 6. Onderwijs in de maatschappij
 7. 7. Nieuwe fase Ict in het leren Ict in het organiseren Ict in het verantwoorden
 8. 8. Meer vraag om Aansluiting bij trends uit en verwachtingen van maatschappij Aantoonbaar rendement – Bij leren – Optimaliseren organisatie Faciliteren dialoog met samenleving en overheid 8
 9. 9. U zocht kennisU ging naar de bibliotheek
 10. 10. u wilde iets kopen? u wilde iets kopen u ging naar de winkel
 11. 11. informatie waar en wanneer je het nodig hebt
 12. 12. De context verandert Geen vaste werkgevers Uiterste flexibiliteit vereist Mobiliteit Ondernemerschap Privacy en controle Andere communicatie
 13. 13. Nieuwe context Stichting Schoolinfo 19
 14. 14. Reorganisatie Nieuwe fase in ICT-ontwikkeling Ontwikkeling naar opdrachtgeverschap sectorraden Bezuinigingen Interne efficiencyslag 20
 15. 15. Drie domeinen van Kennisnet
 16. 16. Fundament van professioneleonderwijsinstelling: Vier in Balans• Vanuit een breed gedragen visie• Met deskundige docenten en managers• Met digitaal leermateriaal• Op basis van een gedegen ict-infrastructuur
 17. 17. http://onderzoek.kennisnet.nl/vierinbalansmonitor Vier in Balans Monitor 2011
 18. 18. Opbrengsten Ict leidt niet vanzelfsprekend tot betere resultaten, docent is sleutel Groei blijft achter bij ambities
 19. 19. Gebruik door leraren Veel gebruik internet en verwerkings- programma’s, weinig didactische software % leraren 100 80 60 40 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ontwikkeling 2003-2011 56 62 66 66 67 70 72 74 74 verwachting 2011-2014 74 80 84 88
 20. 20. Rendement1. Aantrekkelijker: - leerlingen vinden leren leuker - meer gemotiveerd - meer tijd voor leren2. Effectiever: betere prestaties - cognitief(leerprestaties) - sociaal (samenwerken) - emotioneel3. Efficiënter: - in minder tijd gelijk of beter presteren - in dezelfde tijd meer opbrengsten
 21. 21. Olievlekwerking bestaat niet
 22. 22. Conclusies na EXPO 2011 Niet persé meer leereffect, wel neutraal Hierdoor een nieuw didactisch hulpmiddel erbij Variatie in werkvormen peiler voor effectief onderwijs (vd grift 2010) Versnelde implementatie door onderzoek Breder draagvlak door onderzoek 31
 23. 23. Kennispiramide: stapelen van kennis
 24. 24. Ict-bekwaamheidseisen Wat zijn uw behoeftes, verwachtingen? 33
 25. 25. Uitgangspunten Ict kan bijdragen aan effectiever, efficiënter en aantrekkelijker onderwijs óf dat gebeurt, hangt af van de ict- bekwaamheid van de leraar Er is een verband tussen leerlingprestaties en het bekwaamheidsniveau van de leraar De resultaten van leerlingen zijn de belangrijkste toetssteen voor het werk van de leraar 34
 26. 26. Opdracht Kennisnet ontwikkelt en beheert een duurzame set van ict-bekwaamheidseisen voor docenten. Uitgangspunt zijn ict-bekwaamheidseisen waarbij vanuit onderzoek hoger (leer-) rendement wordt aangetoond Dus een groeiende set voor docent en manager Generiek en bovensectoraal 35
 27. 27. Andere setsKennisbasis ict AdefUnesco FrameworkNets-T 36
 28. 28. Bekwaamheidseisen Onderwijscoöperatie (in ontwikkeling) vakinhoudelijk bekwaamvakdidactisch pedagogischBron: Discussienota Herijking 37Bekwaamheidseisen, Onderwijscoöperatie 2011
 29. 29. De indeling Niveau 1: Algemeen Niveau 2: Kerntaken* Niveau 3: Context-specifiek (steeds aangevuld)* Hieraan ten grondslag Digitale BasisvaardighedenPlatform Informatiesamenleving 38
 30. 30. Niveau 1 De leraar is bekend met ict hulpmiddelen die tot betere onderwijsopbrengsten leiden dan het gebruik van andere hulpmiddelen en past deze adequaat toe. Hij/zij gebruikt ict toepassingen waar zij een meerwaarde hebben en herkent en accepteert dat ict bijdraagt aan betere onderwijsopbrengsten. De leraar toont aan dat hij/zij bekwaam is in drie kerntaken 39
 31. 31. Niveau 2: Drie kerntaken1. Integreren van ict-hulpmiddelen2. Onderhouden en ontwikkelen eigen bekwaamheid3. Gebruiken van (aan schoolcontext gebonden) ICT systemen voor het communiceren met leerlingen, ouders en collega’s en voor het verantwoorden van eigen handelen 40
 32. 32. Niveau 2 Kerntaak 1 De leraar integreert ict hulpmiddelen in zijn onderwijs. Hij laat zijn leerlingen leren m.b.v. ict hulpmiddelen op zodanige wijze dat zij beter presteren dan bij gebruik van andere hulpmiddelen. Hij is daarbij in staat om: – de verbinding te leggen tussen leerdoelen en ict hulpmiddelen – uit te leggen welke meerwaarde ict heeft in het uitvoeren van zijn/haar taak 41
 33. 33. Niveau 3 Context-specifiekevoorbeelden (groeit) De leraar integreert digitale oefenprogramma’s in zijn onderwijs om de woordenschat (Nederlands en vreemde talen) van leerlingen te vergroten; De leraar maakt gebruik van programma’s met feedback en hints bij reken/wiskunde vraagstukken zodat leerlingen betere prestaties behalen; De leraar maakt gebruik van computersimulaties om leerlingen onderzoekend en manipulerend (natuurwetenschappelijke) inzichten te laten verwerven. 42
 34. 34. Niveau 2 Kerntaak 2 De leraar onderhoudt en ontwikkelt zijn eigen bekwaamheid op het gebied van ict en onderwijs door: – relevante digitale bronnen en platforms te vinden en te raadplegen – informatie en ervaringen via de digitale platforms uit te wisselen 43
 35. 35. Niveau 3 Context-specifiekevoorbeelden De leraar participeert op online fora in zijn beroepscontext; De leraar test het gebruik van een device voordat hij zijn leerlingen hiermee laat werken. 44
 36. 36. Niveau 2 Kerntaak 3De leraar maakt gebruik van aan deschoolcontext gebonden ICT systemen voorhet communiceren met leerlingen, oudersen collega’s en voor het verantwoorden vanzijn eigen handelen. Hij is daarbij in staatom: – administratieve zaken digitaal vast te leggen en te beheren – digitaal te communiceren 45
 37. 37. Niveau 3 Context-specifiekevoorbeelden De leraar maakt gebruik van de door de instelling gefaciliteerde elo; De leraar gebruikt het door de de instelling gefaciliteerde leerlingvolgsysteem om de voortgang van zijn leerlingen te volgen en voortgangsinformatie met collega’s te delen; De leraar weet met welk beschikbaar (digitaal) communicatiemiddel hij het beste ouders van leerlingen kan bereiken. 46
 38. 38. Toepassing in praktijk Set biedt kader voor ontwikkeling en beoordeling in HR-beleid (ontwikkelgesprekken) Kennisnet bepaalt niet de norm, maar schetst de kaders en sluit aan op de landelijke ontwikkelingen vanuit de wet BIO en het daarmee samenhangende lerarenregister. 47
 39. 39. OnderliggendTe beschrijven basisvaardigheden clusteronderwijs binnenProgramma Digivaardig & Digiveilig 48
 40. 40. 49
 41. 41. Dus… Betrokkenheid door deelname werkgroepen ECP? Hoe brengen we de skills onder bij de bekwaamheidseisen? 50
 42. 42. Binnenkort: themasitebekwaamheidseisen.kennisnet.nl Contact: a.vlonk@kennisnet.nl f.schouwenburg@kennisnet.nl

×