Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Onderwijs, Leerplanontwikkeling en Linked Data

588 views

Published on

Strijker a (2014 04-17) Onderwijs, slo en linked data. Pilod conferentie. Enschede. Presentatie hoe linked data binnen leerplanontwikkeling (curriculum) kan worden gebruikt voor adaptief, gepersonaliseerd onderwijs. Dit door gebruik te maken van het Onderwijsbegrippenkader (OBK) door standaarden voor inhouden, doelen en niveau's

Published in: Education
 • Be the first to comment

Onderwijs, Leerplanontwikkeling en Linked Data

 1. 1. SLO en Linked data SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Pilod, 2014-04-17, Enschede Allard Strijker
 2. 2. Wettelijke taak • SLO, Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling • Inhouden en doelen voor SO, PO, VO – Kerndoelen (SO, PO, VO onderbouw) – Eindtermen (VO bovenbouw) – Referentiekader Taal en rekenen – Examenprogramma's – Handreikingen schoolexamens
 3. 3. Curriculair spinnenweb
 4. 4. Leerplanniveaus met implicaties voor context en doelgroep Niveau Beschrijving Voorbeelden Supra Landoverstijgend, internationaal • Europees Referentiekader voor vreemde talenonderwijs Macro Systeem, nationaal • Kerndoelen, eindtermen • Examenprogramma’s Meso School, opleiding • Schoolwerkplan • Opleidingsprogramma Micro Groep, docent • Lesplan, lesmateriaal • Module, leergang • Leerboek, methode Nano Leerling, individu • Persoonlijk leerplan • Individuele leerweg
 5. 5. Trends • Diagnostische toetsen • 21e eeuwse vaardigheden • Burgerschap • Kennisbasis wetenschap en technologie • Gepersonaliseerd leren • Adaptieve leeromgevingen • Learning analytics • Kernprogramma’s
 6. 6. Leergebied Vak Aardrijkskunde Doorlopende leerlijn vakkern Burgerschap Kerndoelen PO Kerndoelen VO Examen eenheden vo Doorlopende leerlijn vakkern Water Kerndoelen PO Kerndoelen VO Examen eenheden vo
 7. 7. Leergebied Vak Aardrijkskunde Doorlopende leerlijn vakkern Burgerschap Kerndoelen PO Kerndoelen VO Examen eenheden vo Doorlopende leerlijn vakkern Water Kerndoelen PO Kerndoelen VO Examen eenheden vo
 8. 8. Bovenbouw Eindtermen PO Onderbouw Kerndoel PO Vakkern Tussendoelen Tussendoelen Subvakkern Inhoud Kerndoel VO Vakkern Inhoud Examen-eenheid Vakkern Subvakkern Inhoud Subvakkern
 9. 9. Begrippen en granulariteit (aggregatienieveau) Basisbegrip NT Inhoud Opleiding, Vakgebied, Vak, Leergebied, Programma, Educatie, profiel, VMBO sector, Domein, Thema, Subkern, Subdomein, Subvaardigheid, Kern, Domein, Vaardigheid, Tijdvak, Leerdomein, Kerntaak, Competenties, Werkprocessen, Subdomeinen Taal, Inhoud, Onderwerp, Taak, begrippen, Niveau Sector , Context, Referentieniveau, ERK niveau, onderbouw, tweede fase, Leerjaar, Groep, Klas, Studiejaar, Leeftijd, Begaafdheid, Leerlingkenmerken (Cognitief, Psychomotorisch, Affectief) Doel Kerndoel, Eindterm, Tussendoel, Leerdoel
 10. 10. Bovenbouw Eindtermen Niveaus PO Onderbouw Kerndoel PO Vakkern Tussendoelen Doelen Inhouden Tussendoelen Subvakkern Inhoud Kerndoel VO Vakkern Inhoud Examen-eenheid Vakkern Subvakkern Inhoud Subvakkern Doelen
 11. 11. Inhouden, doelen en niveaus Inhoud Niveau Doel
 12. 12. Leerplanniveaus en modellering Leerplan Methode Lessenserie Les
 13. 13. Linked data • Kernprogramma’s digitaal ontsluiten – Website, Vocabulaires, Begrippensets, Linked data • Gelijksoortige initiatieven – Achievement Standards Network, VS – Wild cloudservice, Zweden – Sceren, Frankrijk
 14. 14. Leerplan in beeld
 15. 15. Methode Kernprogramma, Methoden & Toetsing Methode Einddoel Methode Tussendoel Methode Tussendoel Methode Tussendoel Inhoud Inhoud Inhoud Inhoud Kern programma Tussendoel Tussendoel Tussendoel Einddoel Inhoud Inhoud Inhoud Inhoud Toetsing Toets Resultaat Toets Toets Toets Inhoud Inhoud Inhoud Inhoud
 16. 16. Begrip y Begrip x Begrip z • Linked data voor labelen van examen-opgaves
 17. 17. Begrip x Begrip y Begrip z Begrip a • Linked data voor labelen van methodes
 18. 18. Wie kunnen de begrippensets gebruiken Leveranciers • Leerlingvolgsystemen • Schooladministratie-systemen • Leeromgevingen • Toetssystemen Partijen • Uitgevers • Leermiddelen ontwikkelaars • Expertise-centra • Toetsontwikkelaars • Kennisnet • Docenten • Vakverenigingen • Scholen • DUO
 19. 19. Standaardisatie • Begrippen – UUID – Aanduidingen – Omschrijving – Typering – Relaties • Onderwijs Begrippen Kader (OBK) • Edustandaard • Standaardisatie-raad • Ontwikkelproces – Definieren datatypes – Vaststellen relaties – Vaststellen vocabulaires – Harmoniseren
 20. 20. Succesvolle Proeftuinen • 2010 Elsje - Referentiekader, open leermiddelen • 2011 Proeftuin Linked Data 1 (PLD1) - Kernprogramma´s, open leermiddelen • 2013 PLD2 - Kernprogramma economie, eindexamens, scores, leermiddelen • 2013 PLD3 - Kernprogramma’s 8 vakken, eindexamens, scores, leermiddelen • 2013 Wikiwijsleermiddelenplein – Leermiddelen, leerarrangementen, Edurep, ItsLearning
 21. 21. Uitdagingen • Semantiek, Context – Inhouden – Doelen – Niveaus • Harmonisering – DUO – Expertisecentra – MBO, HBO – Commerciële partijen • Overheid, Wetgeving, Duurzaamheid – Relaties – Consistentie – Identifiers • Implementatie en Kennisdeling – Leveranciers – Technisch – Inhoudelijk • Tooling, Ontsluiting, API • Versiebeheer – Nieuw – Oud – Anders • Richtlijnen voor ontwikkelen van linked data sets
 22. 22. Vragen? • Allard Strijker a.strijker@slo.nl • http://Leerplaninbeeld.slo.nl • http://Proeftuinexamens.slo.nl

×