Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Leerlijnen En Vocabulaires In De Praktijk - Wat kun je ermee

1,230 views

Published on

Strijker, A. (2009 11 24). Leerlijnen En Vocabulaires In De Praktijk

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Leerlijnen En Vocabulaires In De Praktijk - Wat kun je ermee

 1. 1. Leerlijnen en vocabulaires in de praktijk Verkennende studie voor het programma Stimuleren Digitaal Leermateriaal 26 november 2009 Allard Strijker
 2. 2. Inhoud <ul><li>Onderzoeksvraag </li></ul><ul><li>Kenmerken van leerlijnen </li></ul><ul><li>Voorbeelden van leerlijnen </li></ul><ul><li>Analyse van voorbeelden </li></ul><ul><li>Resultaten van het onderzoek </li></ul><ul><li>Vervolgonderzoek </li></ul>
 3. 3. Onderzoeksvraag <ul><li>Wat zijn kenmerken van leerlijnen? </li></ul><ul><li>Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van leerlijnen als instrument voor het arrangeren van leermiddelen? </li></ul><ul><li>Welk model (of meerdere modellen) zijn er te onderscheiden voor het uitwerken van leerlijnen? </li></ul>
 4. 4. Kenmerken van leerlijnen <ul><li>Definitie </li></ul><ul><li>Leerplanontwikkeling </li></ul><ul><li>Functies </li></ul><ul><li>Context en doelgroep </li></ul>
 5. 5. Definitie <ul><li>Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden, leidend naar een einddoel. </li></ul><ul><li>Afhankelijk van de precieze functie, gebruikscontext en doelgroep variëren leerlijnen in de mate waarin implicaties voor verschillende leerplanelementen zijn uitgewerkt </li></ul>
 6. 6. Curriculair spinnenweb
 7. 7. Leerplanelementen Hoe wordt hun leren getoetst? Toetsing Wanneer leren zij? Tijd Waar leren zij? Locatie Met wie leren zij? Groeperingsvorm Waarmee leren zij? Materialen en bronnen Hoe is rol van leraar bij hun leren? Rol leraar Hoe leren zij? Leeractiviteiten Wat leren zij? Inhoud Waarheen leren zij? Doelen Waartoe leren zij? Visie Kernvraag Leerplanelementen
 8. 8. Leerplanniveaus met implicaties voor context en doelgroep • Persoonlijk leerplan • Individuele leerweg Leerling, individu Nano • Lesplan, lesmateriaal • Module, leergang • Leerboek, methode Groep, docent Micro • Schoolwerkplan • Opleidingsprogramma School, opleiding Meso • Kerndoelen, eindtermen • Examenprogramma’s Systeem, nationaal Macro • Europees Referentiekader voor vreemde talenonderwijs Landoverstijgend, internationaal Supra Voorbeelden Beschrijving Niveau
 9. 9. Doelen en inhouden Eind doel Tussen doel Tussen doel Tussen doel Tussen doel Inhoud Inhoud Inhoud Inhoud Tussen doel Tussen doel Tussen doel Tussen doel Inhoud Inhoud Inhoud Inhoud Inhoud
 10. 10. Functies van leerlijnen Omschrijving Functie Een leerlijn kan structuur bieden om arrangementen te maken Arrangeren Een leerlijn kan gebaseerd zijn op een specifieke vakdidactiek Onderwijs-benadering Een leerlijn kan een studieloopbaan en de vorderingen van de leerling ondersteunen, op basis van bijvoorbeeld een persoonlijk ontwikkelingsplan Studieloopbaan-begeleiding Een leerlijn kan differentiëren in niveau van de leerling, Op basis van leerlingprofielen leerlijnen inrichten om aan te sluiten bij het niveau en interesses van leerlingen Niveaudifferentiatie Een leerlijn kan op basis van roostertechnische kaders leerlijnen organiseren om onderwerpen aan te laten sluiten bij stages of externe projecten Organisatorisch Een leerlijn kan over verschillende leerjaren heen verticale samenhang ondersteunen. Ook: aansluiten op internationale referentiekaders om diploma’s in het buitenland rechtsgeldigheid te verlenen Continuïteit Een leerlijn kan onderwerpen thematisch ordenen, om onderdelen van vakken te integreren en samenhang tussen vakken te stimuleren Samenhang
 11. 11. Voorbeelden van leerlijnen <ul><li>Kerncurricula </li></ul><ul><li>Tule </li></ul><ul><li>Water </li></ul><ul><li>Natuur, Leven, Technologie en Nieuwe Scheikunde </li></ul><ul><li>Speciaal rekenen </li></ul><ul><li>Rekenen tot 20 </li></ul><ul><li>Alles telt </li></ul><ul><li>Rekenen speciaal onderwijs </li></ul>
 12. 12. Kerncurriculum
 13. 13. TULE
 14. 14. Water
 15. 15. Natuur, Leven, Technologie en Nieuwe Scheikunde
 16. 16. Speciaal rekenen
 17. 17. Rekenen tot 20
 18. 18. Digitale leerlijnen
 19. 19. Rekenen speciaal onderwijs
 20. 20. Analyse van de voorbeelden SO, Leerling Nano Complexiteit Samenhang Continuïteit Niveaudifferentiatie Arrangeren Rekenen speciaal onderwijs PO, School, Docent Meso Micro Thematisch Complexiteit Samenhang Continuïteit Arrangeren Alles telt PO, Docent Micro Thematisch Complexiteit Samenhang Continuïteit Rekenen tot 20 SO, Docent Micro Thematisch Complexiteit Samenhang Continuïteit Speciaal rekenen VO, School, Docent Meso Micro Thematisch Concept Context Samenhang Organisatorisch Onderwijsbenadering Leerlijn natuur, leven en techniek (NLT) PO, School Meso Thematisch Samenhang Continuïteit Doorlopende leerlijn voor het thema water PO, Nationaal, School, Docent Macro Meso Micro Complexiteit Samenhang Continuïteit Tule PO, VO, Nationaal, School, Docent Macro Meso Micro Kernen Concepten Samenhang Continuïteit Kerncurricula Doelgroep / Gebruikscontext Niveau Opbouw van doelen Functie Voorbeeld
 21. 21. Aandachtspunten leerlijnontwikkeling Internationaal, Nationaal, School Gebruikscontext SO, PO, VO, MBO, Docent, Leerling Doelgroep Supra, Macro, Meso, Micro, Nano Niveau Thematisch, Kernen, Concepten, Context, Complexiteit Opbouw Samenhang, Continuïteit, Organisatorisch, Niveaudifferentiatie, Studieloopbaanbegeleiding, Onderwijsbenadering, Arrangeren Functie Mogelijkheden Leerlijn-kenmerken
 22. 22. Model arrangeren op basis van leerlijnen Eind doel Tussen doel Tussen doel Tussen doel Tussen doel Inhoud Inhoud Inhoud Inhoud Leermiddelen Leermiddelen Leermiddelen Leermiddelen Inhoud
 23. 23. Model vocabulaires en leerlijnen Eind doel Tussen doel Tussen doel Tussen doel Tussen doel Inhoud Inhoud Inhoud Inhoud Vocabulaires Leermiddelen Leermiddelen Leermiddelen Leermiddelen Inhoud
 24. 24. Resultaten van het onderzoek <ul><li>Kenmerken van leerlijnen </li></ul><ul><li>Voorbeelden van leerlijnen </li></ul><ul><li>Aandachtspunten leerlijnontwikkeling </li></ul><ul><li>Model arrangeren op basis van leerlijnen </li></ul><ul><li>Model vocabulaires voor leerlijnen </li></ul>
 25. 25. Vervolgonderzoek <ul><li>Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen bij het arrangeren van leermiddelen met behulp van leerlijnen? </li></ul><ul><ul><li>Leermiddelen -> meer? anders? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wikiwijs </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lesbank </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Leerlijnen -> meer? anders? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tule </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kerncurricula </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Professionaliteit docent -> Arrangeerbekwaamheid? </li></ul></ul><ul><li>In de vorm van 2 pilots / po / vo </li></ul><ul><ul><li>Welke tools? </li></ul></ul><ul><ul><li>Leermiddelenbanken? </li></ul></ul>
 26. 26. Vragen <ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul></ul>

×